wethouder Egbert de Vries (vervoer en verkeer)

Wethouder: ‘Situatie Amsterdamse taximarkt moet nu écht veranderen’

wethouder Egbert de Vries (vervoer en verkeer Amsterdam). Rechtenvrije foto van gemeentesite

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 53 procent van de taxichauffeurs in Amsterdam de afgelopen drie jaar betrokken was bij een strafzaak. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries maakt dit onderzoek nog eens duidelijk dat er iets moet veranderen. Hij wil de ‘verouderde’ taxiregels aanpassen en met grote regelmaat controles uit laten voeren op naleving van de regels. 

Uit het onderzoek van Bureau Beke blijkt dat de chauffeurs voornamelijk betrokken raakten bij of verdacht werden van verkeers- en geweldsmisdrijven. Daarnaast zouden taxi’s ook geregeld ingezet worden voor het transport van drugs, geld en criminelen. De gemeente ziet hiervoor meerdere oorzaken. “Geen eenduidige regels voor de gehele consumententaximarkt, veel gelukszoekers op de taximarkt in pre-coronatijd die moeilijk in staat zijn om op een bonafide wijze een redelijk inkomen te genereren, of zoals Beke formuleert: ‘meer aanbod dan vraag geeft meer risico op strafbare feiten'”, aldus de Vries.

Wat verder volgens de wethouder bijdraagt aan de negatieve uitkomst van het onderzoek is dat de landelijke taxiregels in de stad te weinig worden gehandhaafd. Dit terwijl de samenwerking tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en de gemeente kortgeleden nog is uitgebreid voor beter taxitoezicht en er zogenoemde taxihosts zijn ingeschakeld. De Vries is hier blij mee, maar stelt dat de acties – die één of twee keer per maand plaatsvinden – nog onvoldoende zijn om ervoor te zorgen dat alle chauffeurs zich aan de basisregels voor betrouwbaar taxivervoer houden.

Regels aanpassen aan ‘nieuwe realiteit’

Als de pakkans te laag is, gaat het risico om af te glijden naar ondermijnende activiteiten volgens hem omhoog. “Dat blijkt ook uit het rapport van Beke. Wij willen dat de landelijke taxiregels voor consumentenvervoer met grote regelmaat gecontroleerd en gehandhaafd worden aan de rand van de stad. Daarvoor is niet alleen de reeds aanwezige goede samenwerking met de ILT en de politie nodig, maar ook adequate regelgeving.”

De Vries wil dan ook graag dat de taxiregels in de Wet personenvervoer 2000 worden aangepast naar wat hij ‘de nieuwe realiteit’ noemt. “Besteld vervoer is dominant, de regels van de Wp2000 zijn verouderd. De wet stamt immers uit de tijd dat er bijvoorbeeld nog geen taxi-apps waren.” Bovendien geeft de Wp2000 gemeenten volgens de wethouder te weinig ruimte om zelf te kunnen zorgen voor betrouwbaar consumententaxivervoer.

Nieuw taxistelsel kan zorgen voor aanzienlijke verbetering

Verder vindt hij één set regels nodig voor betrouwbaar consumentenvervoer. “We willen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen opstapvervoer en besteld vervoer. Dit omdat de meeste chauffeurs elke dag op beide markten actief zijn en de reiziger het verschil niet kent.” Verder zou de controle van taxi’s aan de rand van de stad volgens hem elke dag plaats moeten vinden en zou er landelijke handhaving beschikbaar moeten zijn bij overtredingen.

Een nieuw Amsterdams straattaxistelsel wordt in 2022 uitgerold. De Vries is ervan overtuigd dat dit aangepaste systeem de situatie op de Amsterdamse taximarkt aanzienlijk kan verbeteren. “Het onderscheid tussen opstapvervoer en besteld vervoer wordt opgeheven en we gaan met toegangsregels voor alle taxi’s de leefbaarheid in drukke gebieden van de stad verbeteren.” De gemeente heeft echter niet de bevoegdheid om af te dwingen dat alle taxi’s voldoen aan de regels van de Wp2000, legt hij uit. “Daarom willen we de samenwerking met de wetgever en onze ketenpartners in het komende jaar verder intensiveren.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

6 reacties op “Wethouder: ‘Situatie Amsterdamse taximarkt moet nu écht veranderen’”

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:00

Ach ach, die Egbert, voordat hij verkeerswethouder werd deed hij vrijwilligerswerk voor de stichting Heen en Weer, daar werd je voor een euro’tje met een elektrisch wagentje van deur tot deur vervoerd, in het verleden hadden dit soort mensen een taxi vergoeding en konden zij gewoon naar hun kaartclubje, dokter of wat voor sociale gebeuren gaan. Daar heb je geen gesubsidieerde stichting voor nodig. Het hedendaagse doelvervoer/groepsvervoer wordt in Adam uitgevoerd door RMC uit Rotterdam,

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:12

daar had je toch genoeg vakbekwame TCA chauffeurs voor, die in het verleden dit werk naar behoren uitvoerde? Ook het feit dat je geliefde ambtelijke minkukels Uber omarmde heeft er mede toe geleid dat je nu met de gebakken taxi peren zit. Als PvdA wappie is het toch bij je bekend dat Netelenbos (uit hetzelfde PvdA wappie nest) verantwoordelijk is voor de huidige malaise. Dereguleren was het toverwoord, weg vakbekwaamheid en de Amsterdamse taxischool was ook passe.

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:18

Dit alles heeft er toe geleid dat hedendaagse taxi’s worden bevolkt door Eskimo’s welk voldoen aan de zogenaamde ILT wetgeving, waar neer je voldoet aan deze regels kan je gewoon in de drugs, wapens dan wel prostitutie handelen, je voldoet aan de gestelde eisen, daar heeft een ILT niks over te zeggen. Waar ga je dan op controleren …..AMBTELIJK KONIJN.

Rex Urban|17.12.21|10:25

Na 21 jaar (landelijk?) Taxi wanbeleid is het welletjes.
Wanneer deze wethouder niet onderkent dat falen van het Taxibeleid te danken is aan ondeugdelijke regelgeving door onkunde van amtenarij, zal er niets verbeteren.
Ze lijken op brandweerlieden die hun eigen vuurtje’s aansteken om maar werk te hebben, en schuwen het niet om de branche in een slecht daglicht te stellen als gevolg van wat ze zelf veroorzaakt hebben.
De Branche moedwillig de vernieling in werken, dat is wat het is.

Taxi Volendam|17.12.21|13:10

De Taxiregulering is in 2000 verlaten. Hoofdoorzaak waardoor het nu een bende is in taxi land!
De O.V. markt, een goed voorbeeld; Die is gereguleerd d.m.v. aanbestedingen om de volgende reden:
Veel bus of treinbedrijven die langs haltes/stations passagiers zouden mogen oppikken, maakt de spoeling te dun, gevolg: rode cijfers.
Dat wil de overheid niet, eigen belang.
Het zal met de Taxi weer moeten: Te lage omzet, geen verunning.
Lokale bedrijven moeten ook mee kunnen dingen aan lokaal vervoer.

Peter Vriens|17.12.21|13:45

De huidige Taxiwet zal moeten worden aangepast, om een goed funktionerende bedrijfstak te verkrijgen.
Dat zal de Vries of wie dan ook moeten onderkennen.
Na 21 jaar de zoveelste aanpassing en nog meer regelgeving zal niet helpen.
Daar worden we zo langzamerhand kots misselijk van.
53 % van de chauffeurs in de fout?
Oorzaak: 100% van de beleidsmakers heeft foute regelgeving gemaakt.
‘Wat je zaait zul je oogsten’.

Wethouder: ‘Situatie Amsterdamse taximarkt moet nu écht veranderen’ | TaxiPro
wethouder Egbert de Vries (vervoer en verkeer)

Wethouder: ‘Situatie Amsterdamse taximarkt moet nu écht veranderen’

wethouder Egbert de Vries (vervoer en verkeer Amsterdam). Rechtenvrije foto van gemeentesite

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 53 procent van de taxichauffeurs in Amsterdam de afgelopen drie jaar betrokken was bij een strafzaak. Volgens verkeerswethouder Egbert de Vries maakt dit onderzoek nog eens duidelijk dat er iets moet veranderen. Hij wil de ‘verouderde’ taxiregels aanpassen en met grote regelmaat controles uit laten voeren op naleving van de regels. 

Uit het onderzoek van Bureau Beke blijkt dat de chauffeurs voornamelijk betrokken raakten bij of verdacht werden van verkeers- en geweldsmisdrijven. Daarnaast zouden taxi’s ook geregeld ingezet worden voor het transport van drugs, geld en criminelen. De gemeente ziet hiervoor meerdere oorzaken. “Geen eenduidige regels voor de gehele consumententaximarkt, veel gelukszoekers op de taximarkt in pre-coronatijd die moeilijk in staat zijn om op een bonafide wijze een redelijk inkomen te genereren, of zoals Beke formuleert: ‘meer aanbod dan vraag geeft meer risico op strafbare feiten'”, aldus de Vries.

Wat verder volgens de wethouder bijdraagt aan de negatieve uitkomst van het onderzoek is dat de landelijke taxiregels in de stad te weinig worden gehandhaafd. Dit terwijl de samenwerking tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en de gemeente kortgeleden nog is uitgebreid voor beter taxitoezicht en er zogenoemde taxihosts zijn ingeschakeld. De Vries is hier blij mee, maar stelt dat de acties – die één of twee keer per maand plaatsvinden – nog onvoldoende zijn om ervoor te zorgen dat alle chauffeurs zich aan de basisregels voor betrouwbaar taxivervoer houden.

Regels aanpassen aan ‘nieuwe realiteit’

Als de pakkans te laag is, gaat het risico om af te glijden naar ondermijnende activiteiten volgens hem omhoog. “Dat blijkt ook uit het rapport van Beke. Wij willen dat de landelijke taxiregels voor consumentenvervoer met grote regelmaat gecontroleerd en gehandhaafd worden aan de rand van de stad. Daarvoor is niet alleen de reeds aanwezige goede samenwerking met de ILT en de politie nodig, maar ook adequate regelgeving.”

De Vries wil dan ook graag dat de taxiregels in de Wet personenvervoer 2000 worden aangepast naar wat hij ‘de nieuwe realiteit’ noemt. “Besteld vervoer is dominant, de regels van de Wp2000 zijn verouderd. De wet stamt immers uit de tijd dat er bijvoorbeeld nog geen taxi-apps waren.” Bovendien geeft de Wp2000 gemeenten volgens de wethouder te weinig ruimte om zelf te kunnen zorgen voor betrouwbaar consumententaxivervoer.

Nieuw taxistelsel kan zorgen voor aanzienlijke verbetering

Verder vindt hij één set regels nodig voor betrouwbaar consumentenvervoer. “We willen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen opstapvervoer en besteld vervoer. Dit omdat de meeste chauffeurs elke dag op beide markten actief zijn en de reiziger het verschil niet kent.” Verder zou de controle van taxi’s aan de rand van de stad volgens hem elke dag plaats moeten vinden en zou er landelijke handhaving beschikbaar moeten zijn bij overtredingen.

Een nieuw Amsterdams straattaxistelsel wordt in 2022 uitgerold. De Vries is ervan overtuigd dat dit aangepaste systeem de situatie op de Amsterdamse taximarkt aanzienlijk kan verbeteren. “Het onderscheid tussen opstapvervoer en besteld vervoer wordt opgeheven en we gaan met toegangsregels voor alle taxi’s de leefbaarheid in drukke gebieden van de stad verbeteren.” De gemeente heeft echter niet de bevoegdheid om af te dwingen dat alle taxi’s voldoen aan de regels van de Wp2000, legt hij uit. “Daarom willen we de samenwerking met de wetgever en onze ketenpartners in het komende jaar verder intensiveren.”

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

6 reacties op “Wethouder: ‘Situatie Amsterdamse taximarkt moet nu écht veranderen’”

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:00

Ach ach, die Egbert, voordat hij verkeerswethouder werd deed hij vrijwilligerswerk voor de stichting Heen en Weer, daar werd je voor een euro’tje met een elektrisch wagentje van deur tot deur vervoerd, in het verleden hadden dit soort mensen een taxi vergoeding en konden zij gewoon naar hun kaartclubje, dokter of wat voor sociale gebeuren gaan. Daar heb je geen gesubsidieerde stichting voor nodig. Het hedendaagse doelvervoer/groepsvervoer wordt in Adam uitgevoerd door RMC uit Rotterdam,

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:12

daar had je toch genoeg vakbekwame TCA chauffeurs voor, die in het verleden dit werk naar behoren uitvoerde? Ook het feit dat je geliefde ambtelijke minkukels Uber omarmde heeft er mede toe geleid dat je nu met de gebakken taxi peren zit. Als PvdA wappie is het toch bij je bekend dat Netelenbos (uit hetzelfde PvdA wappie nest) verantwoordelijk is voor de huidige malaise. Dereguleren was het toverwoord, weg vakbekwaamheid en de Amsterdamse taxischool was ook passe.

Tjerk Vinckx|17.12.21|01:18

Dit alles heeft er toe geleid dat hedendaagse taxi’s worden bevolkt door Eskimo’s welk voldoen aan de zogenaamde ILT wetgeving, waar neer je voldoet aan deze regels kan je gewoon in de drugs, wapens dan wel prostitutie handelen, je voldoet aan de gestelde eisen, daar heeft een ILT niks over te zeggen. Waar ga je dan op controleren …..AMBTELIJK KONIJN.

Rex Urban|17.12.21|10:25

Na 21 jaar (landelijk?) Taxi wanbeleid is het welletjes.
Wanneer deze wethouder niet onderkent dat falen van het Taxibeleid te danken is aan ondeugdelijke regelgeving door onkunde van amtenarij, zal er niets verbeteren.
Ze lijken op brandweerlieden die hun eigen vuurtje’s aansteken om maar werk te hebben, en schuwen het niet om de branche in een slecht daglicht te stellen als gevolg van wat ze zelf veroorzaakt hebben.
De Branche moedwillig de vernieling in werken, dat is wat het is.

Taxi Volendam|17.12.21|13:10

De Taxiregulering is in 2000 verlaten. Hoofdoorzaak waardoor het nu een bende is in taxi land!
De O.V. markt, een goed voorbeeld; Die is gereguleerd d.m.v. aanbestedingen om de volgende reden:
Veel bus of treinbedrijven die langs haltes/stations passagiers zouden mogen oppikken, maakt de spoeling te dun, gevolg: rode cijfers.
Dat wil de overheid niet, eigen belang.
Het zal met de Taxi weer moeten: Te lage omzet, geen verunning.
Lokale bedrijven moeten ook mee kunnen dingen aan lokaal vervoer.

Peter Vriens|17.12.21|13:45

De huidige Taxiwet zal moeten worden aangepast, om een goed funktionerende bedrijfstak te verkrijgen.
Dat zal de Vries of wie dan ook moeten onderkennen.
Na 21 jaar de zoveelste aanpassing en nog meer regelgeving zal niet helpen.
Daar worden we zo langzamerhand kots misselijk van.
53 % van de chauffeurs in de fout?
Oorzaak: 100% van de beleidsmakers heeft foute regelgeving gemaakt.
‘Wat je zaait zul je oogsten’.