rechtbank, rechter

PZN mag niet korten op tarief voor onderaannemers Deeltaxi

Personenvervoer Zuid Nederland BV mag niet zomaar korten op de tarieven voor haar onderaannemers van de Deeltaxi West-Brabant. De dochteronderneming van Veolia Transport wilde vanwege financiële problemen alle overeengekomen tarieven tussentijds met 5% verlagen. Daar heeft de rechtbank in Breda echter een stokje voor gestoken.

De onderaannemers weigerden akkoord te gaan met deze korting. Immers, de tarieven en ritverdeling waren afgesproken en vastgelegd in een contract. Dat loopt nog tot 31 december 2013. Bovendien was daarin opgenomen dat een aantal keer de NEA-index gevolgd zou worden.

Onderaannemers

Na forse druk van PZN hebben uiteindelijk enkele taxibedrijven een korting van 3% ‘geslikt’ op het overeengekomen tarief (Peutax, De Groen, Jacobs, Geers, Goverde en Berm). Ondanks dat de lonen en brandstofprijzen dit jaar fors gestegen zijn. Om toch nog uit de kosten te kunnen komen, zouden ze extra ritten toegewezen krijgen.

Een viertal andere West-Brabantse taxibedrijven weigerde een tariefsverlaging te slikken (Vos, Regiotaxi, Diepstraten en Van der Wou). Contract is immers contract. Omdat PZN hen vervolgens vrijwel geen ritten meer gaf (bij één van hen slonk het volume met 95%!), stapten ze naar de rechter. En met succes.

Machtspositie

De rechter kenschetst de houding van PZN als ‘bruusk wanpresterend vanuit een ‘verdeel en heers’ machtspositie’. Hij vindt dat PZN op grond van de overeenkomst de ritverdeling niet eenzijdig kan wijzigen. Ook hoeven de taxibedrijven hoeven niet akkoord te gaan met de door PZN voorgestelde korting.

Het argument van PZN dat de taxibedrijven die de 3%-verlaging niet geslikt hebben te duur zouden zijn, dat veegt de rechter van tafel. PZN heeft dan ook helemaal niet duidelijk kunnen maken en welke mate zij last heeft van ‘tegenvallende resultaten’.

Ritverdeling

De rechtbank gebiedt PZN dan ook de lopende contracten te respecteren. “Met daaronder nadrukkelijk begrepen dat tarieven, vervoersmatrix en vervoerstromen qua onderlinge verdeling daarvan, gelijk blijven en dat de huidige afspraken, akkoorden en verdeling van volumes onverkort worden gerespecteerd en niet in negatieve zin worden gewijzigd”, aldus de rechter.

PZN had dan ook ter voorbereiding van de inschrijving op de aanbesteding voor de Deeltaxi West-Brabant met de taxibedrijven een akkoord bereikt over de tarieven die PZN de onderaannemers zou vergoeden voor de uitvoering van deze Regiotaxi en de ritverdeling ervan. Een wijziging is alleen mogelijk als een meerderheid van partijen ermee instemt. Maar dat kan volgens de rechter dus niet volgens het ‘slikken of stikken’ principe.

Directeur Willem de Jong van PZN wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan.

Bart Pals

Lees ook: PZN verliest hoger beroep tegen onderaannemers Deeltaxi

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “PZN mag niet korten op tarief voor onderaannemers Deeltaxi”

De Ziener|26.04.12|11:41

De rechter heeft er een goede kijk op; Je kan niet zomaar korten als je afspraken gemaakt hebt.

Altena|29.04.12|22:19

Je hoeft niet helderziende te zijn om te weten dat per 31-12-2013 vier bedrijven niet verder mogen meespelen op deze markt. PZN kon wel eens heel lange tenen hebben.

karel|10.05.12|12:25

PZN moet eerst maar eens proberen om de nieuwe aanbesteding per 1-1-2014 binnen te halen, anders hoeft ze zelf ook niet mee te spelen. Wat een kortzichtige opmerking Altena.

Jeroen|28.06.12|20:10

Jij snapt het Karel!! en dan moet je als bedrijf ook nog voor deze baggertarieven willen rijden….,volgens mij kun je er dan beter maar meteen de stekker uit trekken.

Altena|29.06.12|01:14

Laten we zeggen realist ipv kortzichtig. Natuurlijk maak ik me net zo veel zorgen als jullie. Het probleem is helaas dat de opdrachtgevers alleen naar de kosten kijken, oog voor de kwaliteit belijden ze alleen maar met de mond.