regiotaxi, taxi, taxichauffeur, passagier

Gemeenten voeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Regiotaxi in

De gemeente Scherpenzeel gaat samen met de gemeenten Barneveld en Ede vanaf 1 januari 2014 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gebruikers van Regiotaxi vragen. Die bijdrage wordt nu ook gevraagd voor andere Wmo-voorzieningen. De gemeente gebruikt als argument voor deze besparing dat  ze het onjuist vindt om voor de ene Wmo-voorziening wel en voor de andere Wmo-voorziening geen eigen bijdrage te vragen.

Inwoners met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een pas voor het reizen met Regiotaxi (van deur tot deur) met een instaptarief van € 0,55 per zone. Vanaf 1 januari 2014 gaat de gemeente voor deze voorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen.

Eigen bijdrage

Concreet betekent de invoering van de eigen bijdrage dat het aantal gereisde zones per 4 weken, wordt doorgegeven aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent op basis van het aantal gereisde zones en het verzamelinkomen wat achteraf bijbetaald moet worden. Een inwoner betaalt nooit meer dan een wettelijk vastgesteld maximum bedrag, bijvoorbeeld als er al een andere Wmo of AWBZ voorziening wordt ontvangen.

“Bij de Wmo past het dat inwoners zaken die zij zelf kunnen oplossen, ook zelf regelen of er een eigen bijdrage aan leveren”, meldt de gemeente. Daarom wordt voor een Wmo-woon- of een vervoersvoorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 1 januari 2014 vraagt de gemeente ook een eigen bijdrage voor Regiotaxi.

Voorzieningen

“Het doel van die voorzieningen is hetzelfde: “meedoen in onze samenleving”. Met deze maatregel worden reizigers geprikkeld om meer zelf te zoeken naar vervoersalternatieven of dit samen met anderen vorm te geven”, licht de gemeente toe. Daarnaast wil de gemeente de Wmo ook op langere termijn betaalbaar houden.

De gemeente informeert diegenen die nu met een Wmo-pas reizen met Regiotaxi ook per brief. Inwoners die meer willen weten, kunnen contact met de gemeente opnemen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Gemeenten voeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Regiotaxi in”

Rein Prummel|10.10.13|17:07

Mocht dit doorgang vinden, dan zal de Regiotaxi organisatie moeten vasthouden aan afrekenen middels machtiging! Zadel de ondernemer en chauffeurs niet op met de gevolgen. De huidige oplossing leidt al tot tijdrovend geklungel met kleingeld en tijdverslindende administratieve inspanningen met nul opbrengst. Wanneer de bedragen dan ook nog gaan variëren per passagier is waarschijnlijk het hek van de dam qua onmogenlijk te beantwoorden vragen en aanpalende ergernissen.