taxichauffeur, taxi

Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’

KNV Taxi en de vakbonden hebben het laatste stadium bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe CAO Taxivervoer. Vanwege de slechte economische omstandigheden in de taxisector en de loonstijgingen van de laatste jaren, is het onderhandelingsresultaat een sobere cao. Chauffeurs krijgen volgens de concept-afspraken volgend jaar geen loonsverhoging, in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Verder wordt een sectorplan ontwikkeld, om alle problemen van de huidige aanbestedingsmethodiek het hoofd te bieden. Het concept-akkoord moet nog op papier worden uitgewerkt en daarna moeten de achterban van de cao-partijen nog akkoord gaan. En dat is nog geen gelopen race. Zo is vakbond CNV Vakmensen niet tevreden met het resultaat.

“Het vakgroepbestuur Taxi van CNV Vakmensen heeft dit cao-resultaat besproken. Het vakgroepbestuur voelt er niets voor om op deze basis een cao te tekenen”, vertelt CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel. “Voordat het vakgroepbestuur hierover een definitief besluit neemt wordt dit resultaat aan de leden voorgelegd. Op 4 november vindt de definitieve beoordeling plaats.”

Pauze en standplaats

Het grootste probleem zit in het onderdeel pauze en standplaats. Er moet een betere controle komen op de arbeidstijd, pauze, standplaats, normering rijtijd en normering woon-werkverkeer, hebben cao-partijen afgesproken. Vóór 1 april 2014 moeten deze begrippen duidelijker omschreven worden. Dit moet leiden tot nieuwe cao afspraken met als doel de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te verminderen. De controle op deze afspraken moet sterker worden.

Van Rijssel: “Men is er nog niet van overtuigd dat als de cao getekend wordt er inderdaad vóór 1 april teksten klaar zijn die er voor zorgen dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden minder wordt. Dit heeft veel te maken met het vertrouwen dat ontbreekt in de taxi-werkgevers. Werkgevers in de taxisector brengen soms ten onrechte arbeidsuren in mindering.”

Contractvervoer

De huidige markt in het contractvervoer staat flink onder druk. De marges zijn zeer laag en veel taxibedrijven maken verlies. “Daardoor is een verdere loonsverhoging helaas niet mogelijk”, vertelt Hubert Andela, secretaris KNV Taxi. “Opdrachtgevers hebben de budgetten flink terug geschroefd. We zitten met overcapaciteit in een krimpende markt en veel contractprijzen liggen inmiddels ver onder de kostprijs. Niet alleen de cao-loonstijgingen waren fors de afgelopen jaren, het kabinet heeft de werkgeverslasten ook nog eens omhoog gejaagd.”

Het gaat niet goed in de taxi-sector. Door grote bezuinigingen en de keiharde concurrentie onder bedrijven die inschrijven op aanbestedingen staan de arbeidsvoorwaarden steeds meer onder druk. Maar liefst 60% van de taxibedrijven draait verlies. Ook de kwaliteit staat onder grote druk, waar gebruikers uiteindelijk last van gaan krijgen.

Code verantwoord marktgedrag

De volgende afspraken moeten bijdragen aan een oplossing van dit probleem.

  • invoeren van een code verantwoord marktgedrag;
  • onderzoek naar een evenwichtiger verhouding tussen opdrachtgevers en taxi-bedrijven, minimum prijs, ideale lengte van de aanbesteding, bedrijfsoordeel SFT;
  • verbeteren van de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontract (OPOV), meer mensen moeten mee naar de nieuwe vervoerder;
  • werkgevers die de cao slecht naleven moeten hogere boetes gaan betalen.

Voor 1 januari 2014 wordt dit uitgewerkt in een sectorplan dat gedurende de looptijd van de cao wordt uitgevoerd.

Personeel

De slechte markt zorgt ervoor dat de taxibedrijven vaak kiezen voor onervaren personeel, die zijn immers flink goedkoper. Of flink gebruik maken van subsidies op werklozen, die op hun beurt de ervaren krachten verdringen. Vakbond FNV luidde daar vorige week nog de noodklok over. De cao-partijen gaan daarom een code verantwoord marktgedrag ontwikkelen, net als bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche is gebeurd.

“Zowel werkgever, werknemer én de opdrachtgever is erbij gebaat dat ervaren chauffeurs in de sector blijven. Niet alleen voor de kwaliteit van het taxivervoer, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Hoe we dat moeten bereiken, daar is helaas niet meteen een antwoord op. Maar we gaan ons flink inspannen om deze code op te stellen”, belooft Andela. “Belangrijk is dat we de prijs-spiraal naar beneden en dat taxibedrijven dat vervolgens moeten afwentelen op de personeelskosten doorbreken. Al is dat niet zo simpel. De maakbaarheid van de markt in het contractvervoer is niet oneindig.”

KNV Taxi

KNV Taxi is, gelet op de omstandigheden, redelijk tevreden met het principe-akkoord. “Het onderhandelingsresultaat wordt nu verder uitgewerkt. Dat wordt door alle partijen aan de leden voorgelegd”, vertelt Andela. ““Onze leden zullen het resultaat misschien nog niet sober genoeg vinden, maar de ondernemers in de onderhandelingsdelegatie denken dat het nu tijd is voor een eindoordeel. De leden zullen zich daar eind oktober over buigen.”

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015. Naast de magere loonstijging, komt loontreden 1 te vervallen. Nieuwe werknemers worden meteen in loonschaal 2 geplaatst. De hele cao geldt ook voor MUP-krachten. Dus ook de bepalingen over de arbeidstijden, diensttijd, pauze, normering rijtijd, normering woon- werkverkeer en feestdagen zijn op MUP-contracten van toepassing. Ook wordt voortaan het bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi gepubliceerd op de website van SFT van bedrijven die een ‘voldoende’ hebben gekregen, nadat alle bedrijven dat oordeel hebben verkregen.

Algemeen verbindend

Overigens wordt het nog spannend of de nieuwe cao op tijd algemeen verbindend wordt verklaard. Als de leden van KNV en de vakbonden akkoord gaan is er voldoende representativiteit, maar het duurt vaak enkele maanden voordat de minister een handtekening zet. Dat zou in theorie kunnen betekeken dat er bijvoorbeeld in januari 2014 geen cao geldig is voor niet-KNV-leden. Zodra de cao avv is verklaard, dan geldt ook voor hen deze cao weer. 

Bart Pals

Lees ook: Vakbond luidt noodklok over taxibranche en komt met Deltaplan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’”

Fraise Confiture|10.10.13|19:02

Het laat maar weer eens zien dat de vakbonden er wederom niet voor de werknemers zijn.
De vakbonden zijn destijds ook akkoord gegaan met het verdwijnen van de onregelmatigheidstoeslagen & de reiskostenvergoeding.
Net zoals de PvdA zijn de vakbonden er allang niet meer voor de arbeiders.
Het zijn toch de werkgevers die er mede verantwoordelijk voor zijn dat het belachelijke Europese aanbestedingsbeleid in stand blijft.
Als werkgevers nou eens tegen kostprijs gaan bieden i.p.v. onder kostprijs.

Fraise Confiture|10.10.13|19:12

Het Europees aanbestedingsbeleid is funest voor elke bedrijfstak die er mee te maken krijgt.
Werknemers zijn hun baan niet meer zeker, mogen iedere 4 á 5 jaar verkassen naar de volgende werkgever of komen op straat te staan.
Vroeger had je een baan voor het leven.
Zelfs bij reorganisaties wordt gebruik gemaakt van het afspiegelingsbeginsel. Ben je de laatste in jouw leeftijdscategorie, dan mag je verdwijnen. Er is geen sprake meer van de laatste er in het eerste er uit.

!!!Lang leve Europa!!!

Jan Verloren|12.10.13|17:37

Ja taxivervoer is echt een vak apart. Waar beginnen waar eindigen ?

Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’ | TaxiPro
taxichauffeur, taxi

Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’

KNV Taxi en de vakbonden hebben het laatste stadium bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe CAO Taxivervoer. Vanwege de slechte economische omstandigheden in de taxisector en de loonstijgingen van de laatste jaren, is het onderhandelingsresultaat een sobere cao. Chauffeurs krijgen volgens de concept-afspraken volgend jaar geen loonsverhoging, in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Verder wordt een sectorplan ontwikkeld, om alle problemen van de huidige aanbestedingsmethodiek het hoofd te bieden. Het concept-akkoord moet nog op papier worden uitgewerkt en daarna moeten de achterban van de cao-partijen nog akkoord gaan. En dat is nog geen gelopen race. Zo is vakbond CNV Vakmensen niet tevreden met het resultaat.

“Het vakgroepbestuur Taxi van CNV Vakmensen heeft dit cao-resultaat besproken. Het vakgroepbestuur voelt er niets voor om op deze basis een cao te tekenen”, vertelt CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel. “Voordat het vakgroepbestuur hierover een definitief besluit neemt wordt dit resultaat aan de leden voorgelegd. Op 4 november vindt de definitieve beoordeling plaats.”

Pauze en standplaats

Het grootste probleem zit in het onderdeel pauze en standplaats. Er moet een betere controle komen op de arbeidstijd, pauze, standplaats, normering rijtijd en normering woon-werkverkeer, hebben cao-partijen afgesproken. Vóór 1 april 2014 moeten deze begrippen duidelijker omschreven worden. Dit moet leiden tot nieuwe cao afspraken met als doel de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te verminderen. De controle op deze afspraken moet sterker worden.

Van Rijssel: “Men is er nog niet van overtuigd dat als de cao getekend wordt er inderdaad vóór 1 april teksten klaar zijn die er voor zorgen dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden minder wordt. Dit heeft veel te maken met het vertrouwen dat ontbreekt in de taxi-werkgevers. Werkgevers in de taxisector brengen soms ten onrechte arbeidsuren in mindering.”

Contractvervoer

De huidige markt in het contractvervoer staat flink onder druk. De marges zijn zeer laag en veel taxibedrijven maken verlies. “Daardoor is een verdere loonsverhoging helaas niet mogelijk”, vertelt Hubert Andela, secretaris KNV Taxi. “Opdrachtgevers hebben de budgetten flink terug geschroefd. We zitten met overcapaciteit in een krimpende markt en veel contractprijzen liggen inmiddels ver onder de kostprijs. Niet alleen de cao-loonstijgingen waren fors de afgelopen jaren, het kabinet heeft de werkgeverslasten ook nog eens omhoog gejaagd.”

Het gaat niet goed in de taxi-sector. Door grote bezuinigingen en de keiharde concurrentie onder bedrijven die inschrijven op aanbestedingen staan de arbeidsvoorwaarden steeds meer onder druk. Maar liefst 60% van de taxibedrijven draait verlies. Ook de kwaliteit staat onder grote druk, waar gebruikers uiteindelijk last van gaan krijgen.

Code verantwoord marktgedrag

De volgende afspraken moeten bijdragen aan een oplossing van dit probleem.

  • invoeren van een code verantwoord marktgedrag;
  • onderzoek naar een evenwichtiger verhouding tussen opdrachtgevers en taxi-bedrijven, minimum prijs, ideale lengte van de aanbesteding, bedrijfsoordeel SFT;
  • verbeteren van de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontract (OPOV), meer mensen moeten mee naar de nieuwe vervoerder;
  • werkgevers die de cao slecht naleven moeten hogere boetes gaan betalen.

Voor 1 januari 2014 wordt dit uitgewerkt in een sectorplan dat gedurende de looptijd van de cao wordt uitgevoerd.

Personeel

De slechte markt zorgt ervoor dat de taxibedrijven vaak kiezen voor onervaren personeel, die zijn immers flink goedkoper. Of flink gebruik maken van subsidies op werklozen, die op hun beurt de ervaren krachten verdringen. Vakbond FNV luidde daar vorige week nog de noodklok over. De cao-partijen gaan daarom een code verantwoord marktgedrag ontwikkelen, net als bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche is gebeurd.

“Zowel werkgever, werknemer én de opdrachtgever is erbij gebaat dat ervaren chauffeurs in de sector blijven. Niet alleen voor de kwaliteit van het taxivervoer, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Hoe we dat moeten bereiken, daar is helaas niet meteen een antwoord op. Maar we gaan ons flink inspannen om deze code op te stellen”, belooft Andela. “Belangrijk is dat we de prijs-spiraal naar beneden en dat taxibedrijven dat vervolgens moeten afwentelen op de personeelskosten doorbreken. Al is dat niet zo simpel. De maakbaarheid van de markt in het contractvervoer is niet oneindig.”

KNV Taxi

KNV Taxi is, gelet op de omstandigheden, redelijk tevreden met het principe-akkoord. “Het onderhandelingsresultaat wordt nu verder uitgewerkt. Dat wordt door alle partijen aan de leden voorgelegd”, vertelt Andela. ““Onze leden zullen het resultaat misschien nog niet sober genoeg vinden, maar de ondernemers in de onderhandelingsdelegatie denken dat het nu tijd is voor een eindoordeel. De leden zullen zich daar eind oktober over buigen.”

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015. Naast de magere loonstijging, komt loontreden 1 te vervallen. Nieuwe werknemers worden meteen in loonschaal 2 geplaatst. De hele cao geldt ook voor MUP-krachten. Dus ook de bepalingen over de arbeidstijden, diensttijd, pauze, normering rijtijd, normering woon- werkverkeer en feestdagen zijn op MUP-contracten van toepassing. Ook wordt voortaan het bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi gepubliceerd op de website van SFT van bedrijven die een ‘voldoende’ hebben gekregen, nadat alle bedrijven dat oordeel hebben verkregen.

Algemeen verbindend

Overigens wordt het nog spannend of de nieuwe cao op tijd algemeen verbindend wordt verklaard. Als de leden van KNV en de vakbonden akkoord gaan is er voldoende representativiteit, maar het duurt vaak enkele maanden voordat de minister een handtekening zet. Dat zou in theorie kunnen betekeken dat er bijvoorbeeld in januari 2014 geen cao geldig is voor niet-KNV-leden. Zodra de cao avv is verklaard, dan geldt ook voor hen deze cao weer. 

Bart Pals

Lees ook: Vakbond luidt noodklok over taxibranche en komt met Deltaplan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’”

Fraise Confiture|10.10.13|19:02

Het laat maar weer eens zien dat de vakbonden er wederom niet voor de werknemers zijn.
De vakbonden zijn destijds ook akkoord gegaan met het verdwijnen van de onregelmatigheidstoeslagen & de reiskostenvergoeding.
Net zoals de PvdA zijn de vakbonden er allang niet meer voor de arbeiders.
Het zijn toch de werkgevers die er mede verantwoordelijk voor zijn dat het belachelijke Europese aanbestedingsbeleid in stand blijft.
Als werkgevers nou eens tegen kostprijs gaan bieden i.p.v. onder kostprijs.

Fraise Confiture|10.10.13|19:12

Het Europees aanbestedingsbeleid is funest voor elke bedrijfstak die er mee te maken krijgt.
Werknemers zijn hun baan niet meer zeker, mogen iedere 4 á 5 jaar verkassen naar de volgende werkgever of komen op straat te staan.
Vroeger had je een baan voor het leven.
Zelfs bij reorganisaties wordt gebruik gemaakt van het afspiegelingsbeginsel. Ben je de laatste in jouw leeftijdscategorie, dan mag je verdwijnen. Er is geen sprake meer van de laatste er in het eerste er uit.

!!!Lang leve Europa!!!

Jan Verloren|12.10.13|17:37

Ja taxivervoer is echt een vak apart. Waar beginnen waar eindigen ?