Groengas, voertuig, Willemsen, de Koning, CNG, taxi, taxibedrijf

WdK verliest leerlingenvervoer Amsterdam, onderhandse gunning aan CXX

Willemsen de Koning heeft het leerlingenvervoer in Amsterdam verloren door de problemen met de Regiotaxi Gelderland eerder dit jaar. De gemeente Amsterdam heeft het leerlingenvervoer voor één jaar onderhands gegund aan Connexxion. Dit omdat contracthouder Willemsen de Koning onvoldoende zekerheid kon geven over de financiële situatie van de nieuwe BV waarin het contract was ondergebracht na de problemen van het Arnhemse bedrijf. Vanwege de financiële onzekerheid wenste de gemeente het contract niet te verlengen. En omdat de tijd te kort was om een nieuwe aanbesteding op te starten, is gekozen voor de onderhandse gunning aan Connexxion. De rechtszaak die WdK hiertegen aanspande is verloren door het taxibedrijf.

Willemsen de Koning had in 2011 de aanbesteding voor het leerlingenvervoer in Amsterdam gewonnen voor diverse percelen. Ook aan Connexxion werden toen kavels gegund. De overeenkomst met WdK eindigde op 31 juli 2015, maar had nog wel enkele verlengopties.

Claim gelderland

Op 31 december 2014 kondigde WdK een contractsovername aan. Het vervoer zou worden overgeheveld van Willemsen-de Koning BV naar WDK Personenvervoer BV. Belangrijkste oorzaak is de claim van 5,8 miljoen euro van de provincie Gelderland op Willemsen-de Koning BV, waardoor de continuïteit van de onderneming onzeker is. Op zich had de gemeente geen problemen met de contractovername, maar dan moest er wel aan de eisen ten tijde van gunning worden voldaan.

Toen vervolgens moest worden besloten over verlenging van het contract, had de gemeente de intentie om dit te doen. Maar dan moest WdK wel zekerheid kunnen geven over de financiële situatie van de nieuwe BV, bijvoorbeeld door een bankgarantie of een financiële garantstelling door een draagkrachtige derde af te geven. Ook werd om een actuele verklaring omtrent gedrag rechtspersonen, een actuele non-faillissementsverklaring en een holdingverklaring gevraagd.

Bankgarantie

WdK liet de gemeente echter weten niet aan de bankgarantie of garantiestelling te voldoen. Ook was geen accountantsverklaring inhoudende een oordeel over de continuïteit van de onderneming voor het komende jaar en eenholdingverklaring afgegeven. Daarop heeft de gemeente kenbaar gemaakt de overeenkomst voor een jaar met Connexxion aan te gaan.

Hiertegen maakte WdK bezwaar bij de rechter. Want het bedrijf vindt dat de gemeente had toegezegd het contract met één jaar te verlengen. En als er niet van de verlengoptie gebruik gemaakt zou worden, dan zou er in ieder geval een aanbestedingsplicht bestaan. Maar daar ging de rechter niet in mee. Volgens hem lag de oorzaak bij het feit dat WdK de zorgen over de financiële continuïteit niet kon wegnemen. Daar kan de gemeente niets aan doen en vervolgens was de tijd te kort om een verkochte aanbestedingsprocedure op te starten. Het nieuwe schooljaar stond immers weer voor de deur.

Screeningsunit

De gemeente Amsterdam wilde dergelijke zwaarwegende zekerheden, omdat de Screeningsunit daartoe had geadviseerd. Dat komt omdat WdK weliswaar jaarrekeningen en accountantsverklaringen over de jaren 2012 en 2013 had aangeleverd, maar de stukken over 2014 konden nog niet aangeleverd worden omdat ze nog niet klaar waren. Daardoor kon niet beoordeeld worden hoe de ondernemingen zich financieel hebben ontwikkeld na 31 december 2013. En dat was wel een belangrijke periode, waarin veel is gebeurd binnen de diverse bedrijven van WdK.

Eind 2014 en begin 2015 heeft Willemsen-de Koning BV naar aanleiding van een moeizaam contract met de provincie Gelderland verschillende maatregelen genomen. Als gevolg hiervan zijn er vijf ondernemingen binnen het concern failliet verklaard en heeft er een verschuiving plaatsgevonden met (activiteiten van) BV’s. Willemsen-de Koning Personenvervoer BV (de potentiële nieuwe vervoerder) heeft over de boekjaren 2012 en 2013 in totaal een dividend van 4,33 miljoen euro uitgekeerd aan de toenmalige aandeelhouder Willemsen-de Koning BV (de ‘oude’ vervoerder in Amsterdam).

Actuele situatie

“De actuele situatie van de onderneming is volstrekt anders dan de situatie per 31 december 2013, waardoor er geen zicht is op de gewijzigde financiële situatie na deze datum”, concludeert de Screeningsunit van de gemeente Amsterdam. Derhalve zijn de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming in deze periode zeer sterk beïnvloed.”

Ook speelde mee dat Willemsen-de Koning Personenvervoer BV op 31 december 2013 niet over personeel of vaste activa beschikte. Ook was het toen nog geen dochteronderneming. Die situatie is inmiddels weliswaar veranderd, maar gaf aan hoeveel er veranderd is. En speelde ook mee met de wens van de gemeente om de huidige situatie in kaart te hebben.

Onderhandse gunning

Op basis van het rapport constateert de Screeningsunit dat er in beginsel geen belemmeringen zijn voor de verlenging en de overdracht, maar dat er wel zorgen zijn over de financiële situatie met een aantal aanbevelingen waar WdK aan moest voldoen. Nadat op 29 juni 2015 was gebleken dat WdK daar niet aan kon voldoen, werd besloten van de verlengoptie af te zien en het contract voor één jaar onderhands te gunnen aan Connexxion. Deze werkwijze van de gemeente is in dit geval toegestaan, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

Bart Pals

Lees ook: Gelderland eist 5,8 miljoen euro van Willemsen de Koning

inschrijventaxiexpo2015

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “WdK verliest leerlingenvervoer Amsterdam, onderhandse gunning aan CXX”

Bart van den Berg|27.08.15|11:40

Duur, dat aanbestede collectief vraagafhankelijke vervoer. Dure procedures, ambtenaren, advocaten, rechtszaken, faillissementen, ontslagrondes, en net op tijd leeggetrokken BV’s. Dat alles vanwege schaalgrootte en vermeende zekerheden?

Alternatief: Lokaal gunnen, kleinere ondernemers de kans geven samen te werken en er wat moois van te maken. Misschien wel duurder in de uitvoering, maar dat geeft zeker meer kwaliteit en is veel goedkoper in voorbereiding en afwikkeling.

Ton van Dalfsen|27.08.15|12:08

@ Bart, Helemaal mee eens. Roep dat hier al geruime tijd: geef de lokale bedrijven het contract. Net als vroeger dat de lokale ondernemer het contract kreeg. Onderhands gunnen kan dus wel

Ton van Dalfsen|29.08.15|18:42

Groot, groter en grootst willen zijn. uiteindelijk betaal je zelf de prijs.

Ton van Dalfsen|29.08.15|18:43

Dit soort bedrijven hebben grootheidswaanzin.

Jos Dinkelaar|07.10.15|17:08

WDK dividend van 4,33 miljoen euro uitgekeerd aan de toenmalige aandeelhouder Willemsen-de Koning BV (de ‘oude’ vervoerder in Amsterdam).
Personeel slecht behandeld ondanks al dat uitgekeerde geld.
Daarom moet het ondernemers vergunning systeem taxi van de baan, zodat totaal nieuwe spelers kunnen aantreden in de taxiwereld.

Groot, groter en grootst willen zijn. uiteindelijk betaal je zelf de prijs.