vakbond, CNV

CNV: Connexxion past OPOV niet toe bij overgenomen personeel WdK

vakbond, CNV

CNV Vakmensen overweegt een juridische procedure tegen Connexxion, omdat het bedrijf zich niet zou houden aan een OPOV-uitspraak van de bezwaarcommissie van Sociaal Fonds Taxi (SFT). “Connexxion moet volgens die uitspraak mensen in vaste dienst nemen, maar tot onze verbazing lappen ze dat aan hun laars”, zegt Peter de Ridder, bestuurder van CNV Vakmensen. De bron voor het conflict met Connexxion ligt in het hectisch verlopen faillissement van dochterbedrijven van Willemsen de Koning in februari van dit jaar, die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de Regiotaxi Gelderland.

Door het faillissement moest de Provincie Gelderland op stel en sprong op zoek naar bedrijven die het taxivervoer in een groot deel van Gelderland per direct wilden overnemen. Drie vervoersbedrijven meldden zich hiervoor: De Vier Gewesten, Noot en Connexxion.

Gevolgen voor chauffeurs

Volgens een afspraak in de taxibranche (de regeling ‘overgang personeel bij overgang vervoerscontracten’, kortweg de OPOV-regeling) zijn nieuwe vervoersbedrijven in zo’n geval verplicht om minimaal 75 procent van de chauffeurs een baan-aanbod te doen tegen dezelfde voorwaarden als de voorgaande vervoerder.

“Noot en De Vier Gewesten hebben dat gedaan”, zegt De Ridder. “Maar Connexxion niet. Ze hebben vrijwel niemand een vast contract aangeboden. De meeste werknemers werken nu via een uitzendbureau, met een slechtere rechtspositie en een veel mindere pensioenregeling. Een deel van de chauffeurs staat zelfs helemaal aan de kant.”

Omzeilen

Volgens De Ridder probeert Connexxion de afspraken in de taxibranche te omzeilen, omdat er gedurende een aantal maanden slechts sprake was van een voorlopige gunning. “Dus redeneert Connexxion: dan hoeven we ons ook niet te houden aan de opov-regeling en hoeven we ook geen mensen in vaste dienst te nemen.”

Volgens De Ridder breekt Connexxion hiermee een eerdere belofte. “De chauffeurs zijn daar ontzettend boos over, ze voelen zich beduveld. Ze rekenden erop dat ze in dienst van Connexxion zouden komen. Maar de angst is groot, ze hebben nu een onzekere positie en durven zich nauwelijks te melden.”

Uitspraak bezwaarcommissie

CNV Vakmensen nam het voor twee leden op, die buiten de boot vielen omdat Connexxion hen niet in dienst wilde nemen. De Ridder: “We hebben het voorgelegd aan de bezwaarcommissie van het Sociaal Fonds Taxi. Die heeft onlangs een duidelijke uitspraak gedaan: de opov-regeling geldt wel degelijk en Connexxion moet zich daaraan houden. Onze twee leden moeten dus in ieder geval een contract aangeboden krijgen. Het kan zelfs betekenen dat dit voor een veel grotere groep moet gelden.”

De CNV-bestuurder heeft deze week overleg gehad met Connexxion, maar dat gesprek verliep volgens hem zeer stroef. “Connexxion wil de uitspraak tot onze verbijstering niet uitvoeren. Daar leggen wij ons niet bij neer. We overwegen nu een juridische procedure tegen het bedrijf.”

Connexxion

Volgens Connexxion is er sprake van een verschil in interpretatie van de OPOV-regeling. “Het is Connexxion er alles aan gelegen om duidelijkheid te krijgen over een juiste interpretatie van de OPOV-regeling. Als die duidelijkheid er is, al dan niet via een gerechtelijke uitspraak, dan houdt Connexxion zich daar aan. In alle opzichten wil Connexxion ook op dit punt uiteraard graag gezamenlijk met de vakorganisaties blijven optrekken”, aldus woordvoerder Hendri Beltman.

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “CNV: Connexxion past OPOV niet toe bij overgenomen personeel WdK”

Rien Poortvliet|02.10.15|11:54

heeft Connexxion geen TX keur wat is dan eenvoudiger dan te dreigen met afname van dit keurmerk gevolg: kunnen nergens meer voor inschrijven, dan is het voorbij voor Connexxion.

Ton van Dalfsen|05.10.15|07:36

Als we het toch over het TX keurmerk hebben ! TX keurmerk is in deze hoedanigheid grote onzin. En het kost elke ondernemer die het TX keurmerk heeft elk jaar weer veel geld om het te behouden. Het TX keurmerk is op eenvoudige manier om zeep te helpen. De branche organisaties KNV en STN moeten samen een eigen keurmerk in het leven roepen. Als je lid van een van beide organisaties bent heb je automatisch de branche keurmerk. Als alle ondernemers niet meer het TX keurmerk verlengen help je hem om

Ton van Dalfsen|05.10.15|07:40

zeep. Hierdoor hebben de opdrachtgevers die het TX keurmerk verplichten een probleem want geen ondernemer heeft het TX keurmerk nog Maar wel de eigen Branche keurmerk. Een eigen branche vertegenwoordigd keurmerk is volgens mij beter. Het keurmerk kan eenvoudiger

Paul Dijkhuizen|06.10.15|19:08

TX keurmerk, plaatselijke keurmerken, TTO’s… en het ondernemersdiploma taxi willen we afschaffen? Volgens mij is het beter om toetreders tot de markt juist een zwaarder examen te laten afleggen dan al deze lapmiddelen. De OPOV regeling in zijn huidige vorm werkt dus ook niet goed, net als het aanbestedingenbeleid, de taxiwet, BCT regeling etc… Tijd om opnieuw te beginnen met duidelijke regelgeving, zonder uitzonderingen!

Corad Dunord|08.10.15|10:50

hmm Connection was toch ooit een overheidsdienst??

Piet Pietersen|28.12.15|22:56

Connexxion doet nu weer hetzelfde in Noord-Kennemerland, ze hebben geen enkele chauffeur een contract aangeboden omdat ze zeggen een overbruggingsregeling te hebben. Dit terwijl er gewoon gegund kon worden. Wat een aanfluiting voor de branche ten koste van het personeel, en dan ook nog in het bestuur van KNV zitten.