kind, taxi, leerlingenvervoer, taxichauffeur

Gemeente wil dat winnaar aanbesteding leerlingenvervoer meteen start

Een aanbesteding leerlingenvervoer voor 167 leerlingen definitief gegund krijgen op 28 december en dan op 4 januari al moeten gaan rijden. Het klinkt vrijwel onmogelijk, toch is dat wat de gemeenten West Maas en Waal en Druten eisen van hun nieuwe vervoerder. Dat blijkt uit hun EU-aanbesteding Leerlingenvervoer die nu loopt.

Gemeenten stellen steeds vaker absurde voorwaarden in hun bestekken. Door een implementatietijd van één week rond de feestdagen te geven, kan vrijwel geen vervoerder op een fatsoenlijke manier inschrijven op deze opdracht. Het lijkt vrijwel zeker dat alleen de huidige vervoerder enige kans maakt. Want probeer maar eens voldoende chauffeurs en voertuigen in dat gebied te krijgen binnen de periode van één week rond de jaarwisseling. Om over toepassing van de OPOV-regeling nog maar te zwijgen.

Deadline

De aanbestedingsdocumenten zijn vrijdag 23 oktober gepubliceerd. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk dinsdag 3 november ingediend zijn. De nota van inlichtingen verschijnt volgens planning op 9 november. De deadline voor inschrijving op deze aanbesteding is donderdagochtend 3 december.

De voorlopige gunningsbeslissing zal vervolgens in de week van 7 december bekendgemaakt worden, waarna de Alcatelperiode van 20 dagen gaat lopen. Dat betekent dat de definitieve gunning op zijn vroegst maandag 28 december zal plaats hebben. De ingangsdatum van de overeenkomst is vervolgens al enkele dagen later; 1 januari 2016.

Prijs

De opdracht bestaat uit het met ingang van maandag 4 januari 2016 vervoeren van 167 leerlingen van de beide gemeenten. Het gunningscriterium wordt voor 80% door de prijs bepaald.

Overigens is de looptijd van de overeenkomst ook zeer kort. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De opdrachtgever kan deze vier keer met een half schooljaar verlengen.

Gemeente

Bij de gemeente West Maas en Waal was de hele week niemand bereikbaar om uit te leggen waarom voor deze termijnen is gekozen.

Bart Pals

planning aanbesteding leerlingenvervoer

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Gemeente wil dat winnaar aanbesteding leerlingenvervoer meteen start”

André van der Laan|05.11.15|10:21

Ze staan daar ver van de realiteit.

Armand Heeres|05.11.15|11:05

Vergeet daarbij niet dat er vaak extra taxivergunningen aangevraagd moeten worden wat toch zeker 6 weken tijd kost omdat die van de KIWA moeten komen

Een taxi|05.11.15|12:24

Ik denk dat de huidige vervoerder dit wel kan uitvoeren. Oh wacht het hele bestek is op de huidige vervoerder geschreven.

Tom Hemminga|05.11.15|17:50

Grote vervoerders kunnen dit wellicht regelen. Zij hebben vaak auto’s en personeel “op de plank liggen”. Kleinere vervoerders maken door dit soort eisen geen enkele kans.

Natasja Hoogenboom|06.11.15|12:13

Erg benieuwd wat komende maandag de reactie in de Nota van inlichtingen is (ervan uitgaande dat er goede vragen hierover zijn gesteld).

Piet Pietersen|27.11.15|15:22

Dat wordt dan voortzetting met de huidige vervoerder of met CXX die zich tegenwoordig overal aanmeldt voor een onderhandse overbruggingsovereenkomst.