WdK en Witteveen leveren extra vervoercapaciteit PlusOV Stedendriehoek

Taxibedrijven Willemsen de Koning en Witteveen hebben de aanbesteding  gewonnen voor extra voertuigcapaciteit voor het routevervoer PlusOV van Vervoerscentrale Stedendriehoek.

Het doel van de aanbesteding was het inkopen van de benodigde extra vervoercapaciteit. Deze is nodig voor het kleinschalig personenvervoer in het kader van de basismobiliteit. De voertuigen en chauffeurs worden vooral ingezet voor de uitvoering van het routevervoer, maar soms ook voor het vraagafhankelijk vervoer. De ingekochte capaciteit wordt met name gebruikt voor het leerlingenvervoer, Jeugdwetvervoer en wmo-vervoer naar dagbestedingsfaciliteiten van de deelnemende gemeenten.

Regiecentrale

De opdracht betreft het vervoer met betrekking tot het vervoergebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen die samen deelnemen in Vervoerscentrale Stedendriehoek. De systeemnaam die hiervoor wordt gehanteerd is PlusOV. Binnen dit geheel wordt de planning en aansturing van het vervoer verzorgd door een regiecentrale. Daar ligt dus ook de primaire verantwoordelijkheid voor het klantencontact en aanverwante zaken.

In de aanbesteding is wel aandacht besteed aan duurzaamheid, iets waar de opdrachtgever belang aan zegt te hechten. Tot echt harde criteria heeft dat echter niet geleid. Het streven is dat er bij het vervoer zo veel mogelijk van duurzame brandstoffen gebruik wordt gemaakt. Hoe dat precies moet worden gerealiseerd, is vooral een kwestie van overleg. Wel moesten de inschrijvers hun visie op duurzaamheid indienen en heeft de opdrachtgever een paar voorwaarden geschept. Zo moeten de voertuigen minimaal voldoen aan de Euro V-norm, de emissiestandaard die steeds wat scherper wordt gesteld. Ook moeten voertuigen die nieuw worden aangeschaft, voldoen aan de hoogste milieu-eisen die op dat moment gelden.

Looptijd twee jaar

De ingekochte capaciteit betreft zo’n 350 voertuigen. Deze worden ingezet over zes verschillende percelen. Na de gunning worden de definitieve aantallen vastgesteld. Het aantal voertuigen kan nog afnemen, maar ook structureel worden uitgebreid tot maximaal 150 procent van wat na de gunning wordt bepaald. Het vervoervolume kan, onder invloed van een reeks factoren, groeien of krimpen gedurende de looptijd van de contracten.

De opdracht betreft een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar, van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2019. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal, tegen gelijkblijvende condities, met 12 maanden te verlengen. Maar, zo staat in de aanbestedingsdocumenten te lezen: de intentie is om per 1 augustus 2019 een nieuw contract af te sluiten.

Bij de gunning werd een minimumtarief per inzetuur van 24 euro en een maximumtarief van 30 euro. Verder zijn de inschrijvingen beoordeeld op de eerder uitgelichte duurzaamheid, op de samenwerking met PlusOV en op werkgeverschap. Dat laatste draaide om een duurzame inzet van personeel en op het verkennen van mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.