Rolstoelbus

Vindbaarheid regiotaxi Groningen en Drenthe wordt verbeterd

Bron: TaxiPro

Gedeputeerde Staten in Groningen en Drenthe gaan in hun provincies de vindbaarheid van de regiotaxi verbeteren. Daarmee volgen zij een aanbeveling op van de Noordelijke Rekenkamer, die onderzoek deed naar het kleinschalig openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Hen wordt aanbevolen een duidelijke keuze te maken inzake de regiotaxi en de reiziger duidelijke informatie te geven over de beschikbaarheid ervan.

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar openbaar busvervoer in de perifere gebieden van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Per provincie werd hier een rapport over gepubliceerd onder de naam ‘Met de bus naar de stad’. Constatering is dat de bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit deze perifere gebieden in Friesland is verbeterd en in Groningen en Drenthe ongeveer gelijk is gebleven in de periode 2010-2015.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

Maar in Friesland worden de belbussen van de Opstapper te weinig gebruikt, onder meer omdat dit systeem minder flexibel is dan de regiotaxi. In zowel Groningen als Drenthe is “het provinciale doel om in 2010 de integratie van het aanvullend openbaar vervoer en het gemeentelijk doelgroepenvervoer financieel en praktisch gerealiseerd te hebben, niet bereikt. Het project Publiek Vervoer is inmiddels opgezet om dit doel in 2018 alsnog te realiseren.”

Het rapport verwijst hiermee naar de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 35 gemeenten in Groningen en Drenthe, die onlangs van start is gegaan. Het werk heeft een waarde van zo’n 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zeven percelen. De opdrachtgevers zijn op zoek naar taxibedrijven die vanaf 1 januari 2018 leerlingen, wmo-pashouders en andere cliënten gaan vervoeren. Er worden contracten afgesloten voor een periode van 4,5 jaar.

Oneigenlijk gebruik voorkomen

De Noordelijke Rekenkamer komt ook tot de conclusie dat Groningen en Drenthe een ambivalente houding hebben ten opzichte van de regiotaxi. Enerzijds willen zij “dat de reiziger gebruik kan maken van een vangnet op tijden en plaatsen waar het reguliere openbaar vervoer niet rijdt, zodat sprake is van een gebiedsdekkende bereikbaarheid. Anderzijds wil zij financiële risico’s bij toenemend gebruik vermijden en ‘oneigenlijk gebruik’ voorkomen.”

“De regiotaxi is niet opgenomen in de reisinformatie van OV9292, er zijn verschillende telefoonnummers voor de regiotaxi die niet algemeen bekend zijn, de voorwaarden zijn strenger geworden en het gebruik ervan daalt”, zo gaat het rapport verder. “De regiotaxi heeft beschikbaarheidsnut; het gebruik ervan wordt ontmoedigd en de informatie aan de reiziger is ontoereikend.”

Het rapport kent ook een aantal aanbevelingen. “Maak een duidelijke keuze ten aanzien van de regiotaxi voor OV-reizigers: doe het goed en zorg voor een klantvriendelijke organisatie van de regiotaxi of schaf hem af en laat dit type vervoer over aan de straattaxi”, zo schrijft de Noordelijke Rekenkamer. Als dan voor behoud wordt gekozen, moet het bestaan van de regiotaxi beter bekend worden. Ook moet de informatie over dit vervoer beter vindbaar en beschikbaar worden.

Kennis en ervaring taxibedrijven

Dit houdt onder meer in dat die informatie “duidelijk vermeld wordt op relevante websites en wordt meegenomen in de reisinformatie van OV9292 en andere OV-informatieapps. Informeer de OV-reiziger eenduidig over de voorwaarden voor het gebruik van de regiotaxi. Maak hierbij ook gebruik van moderne technieken.” Gedeputeerde Staten van zowel Groningen en Drenthe hebben aangegeven dat zij  de vindbaarheid van de regiotaxi gaan verbeteren.

Een andere aanbeveling luidt: “Maak werk van de doelstelling om kleinschalig openbaar vervoer te integreren met doelgroepenvervoer. Benut daarbij de kennis en ervaring van lokale taxibedrijven”, aldus de Noordelijke Rekenkamer.

Lees ook: Aanbesteding doelgroepenvervoer Groningen en Drenthe van start

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Vindbaarheid regiotaxi Groningen en Drenthe wordt verbeterd”

Kashia Boeren|10.05.17|08:38

Jammer dat de nieuwe aanbesteding van Groningen Drenthe een prijsaanbesteding is geworden, dat maakt het moeilijker deze ambitie te realiseren

Taxi Volendam|10.05.17|12:51

Om de”Vindbaarheid”op te lossen is een groot probleem dat er bijna geen lokaal taxi bedrijf meer is te vinden.
Oorzaak:
Deze hebben uiteindelijk het loodje moeten leggen omdat ze niet tegen de gesubsidieerde regiotaxi op kunnen.
Dat is op te lossen door kleine plaatselijke bedrijven een faire kans te geven zelf mee te kunnen doen aan al het vervoer in de regio.
Gebruikmakend van ritten automatisering zal de klant weer koning zijn, doordat gezonde concurrentie weer een kans kan krijgen.

Paul Dijkhuizen|16.05.17|11:28

Dat krijg je als je al het prijstechnisch interessante vervoer bundelt en voor geknepen prijzen uitvent. Dan moet je niet verwachten dat er nog taxibedrijven overblijven die alleen het ongunstige vervoer willen doen. Gevolg is dat er nu zwaar gesubsidieerd vervoer in moet worden gezet, en als dat nog niet genoeg is moeten we het met publieke middelen maar weer extra promoten. Misschien toch beter wanneer de overheid zich eens niet met de markt bemoeid en een eerlijke prijs voor vervoer betaald?

Vindbaarheid regiotaxi Groningen en Drenthe wordt verbeterd | TaxiPro
Rolstoelbus

Vindbaarheid regiotaxi Groningen en Drenthe wordt verbeterd

Bron: TaxiPro

Gedeputeerde Staten in Groningen en Drenthe gaan in hun provincies de vindbaarheid van de regiotaxi verbeteren. Daarmee volgen zij een aanbeveling op van de Noordelijke Rekenkamer, die onderzoek deed naar het kleinschalig openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Hen wordt aanbevolen een duidelijke keuze te maken inzake de regiotaxi en de reiziger duidelijke informatie te geven over de beschikbaarheid ervan.

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar openbaar busvervoer in de perifere gebieden van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Per provincie werd hier een rapport over gepubliceerd onder de naam ‘Met de bus naar de stad’. Constatering is dat de bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit deze perifere gebieden in Friesland is verbeterd en in Groningen en Drenthe ongeveer gelijk is gebleven in de periode 2010-2015.

Integratie OV en doelgroepenvervoer

Maar in Friesland worden de belbussen van de Opstapper te weinig gebruikt, onder meer omdat dit systeem minder flexibel is dan de regiotaxi. In zowel Groningen als Drenthe is “het provinciale doel om in 2010 de integratie van het aanvullend openbaar vervoer en het gemeentelijk doelgroepenvervoer financieel en praktisch gerealiseerd te hebben, niet bereikt. Het project Publiek Vervoer is inmiddels opgezet om dit doel in 2018 alsnog te realiseren.”

Het rapport verwijst hiermee naar de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 35 gemeenten in Groningen en Drenthe, die onlangs van start is gegaan. Het werk heeft een waarde van zo’n 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zeven percelen. De opdrachtgevers zijn op zoek naar taxibedrijven die vanaf 1 januari 2018 leerlingen, wmo-pashouders en andere cliënten gaan vervoeren. Er worden contracten afgesloten voor een periode van 4,5 jaar.

Oneigenlijk gebruik voorkomen

De Noordelijke Rekenkamer komt ook tot de conclusie dat Groningen en Drenthe een ambivalente houding hebben ten opzichte van de regiotaxi. Enerzijds willen zij “dat de reiziger gebruik kan maken van een vangnet op tijden en plaatsen waar het reguliere openbaar vervoer niet rijdt, zodat sprake is van een gebiedsdekkende bereikbaarheid. Anderzijds wil zij financiële risico’s bij toenemend gebruik vermijden en ‘oneigenlijk gebruik’ voorkomen.”

“De regiotaxi is niet opgenomen in de reisinformatie van OV9292, er zijn verschillende telefoonnummers voor de regiotaxi die niet algemeen bekend zijn, de voorwaarden zijn strenger geworden en het gebruik ervan daalt”, zo gaat het rapport verder. “De regiotaxi heeft beschikbaarheidsnut; het gebruik ervan wordt ontmoedigd en de informatie aan de reiziger is ontoereikend.”

Het rapport kent ook een aantal aanbevelingen. “Maak een duidelijke keuze ten aanzien van de regiotaxi voor OV-reizigers: doe het goed en zorg voor een klantvriendelijke organisatie van de regiotaxi of schaf hem af en laat dit type vervoer over aan de straattaxi”, zo schrijft de Noordelijke Rekenkamer. Als dan voor behoud wordt gekozen, moet het bestaan van de regiotaxi beter bekend worden. Ook moet de informatie over dit vervoer beter vindbaar en beschikbaar worden.

Kennis en ervaring taxibedrijven

Dit houdt onder meer in dat die informatie “duidelijk vermeld wordt op relevante websites en wordt meegenomen in de reisinformatie van OV9292 en andere OV-informatieapps. Informeer de OV-reiziger eenduidig over de voorwaarden voor het gebruik van de regiotaxi. Maak hierbij ook gebruik van moderne technieken.” Gedeputeerde Staten van zowel Groningen en Drenthe hebben aangegeven dat zij  de vindbaarheid van de regiotaxi gaan verbeteren.

Een andere aanbeveling luidt: “Maak werk van de doelstelling om kleinschalig openbaar vervoer te integreren met doelgroepenvervoer. Benut daarbij de kennis en ervaring van lokale taxibedrijven”, aldus de Noordelijke Rekenkamer.

Lees ook: Aanbesteding doelgroepenvervoer Groningen en Drenthe van start

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Vindbaarheid regiotaxi Groningen en Drenthe wordt verbeterd”

Kashia Boeren|10.05.17|08:38

Jammer dat de nieuwe aanbesteding van Groningen Drenthe een prijsaanbesteding is geworden, dat maakt het moeilijker deze ambitie te realiseren

Taxi Volendam|10.05.17|12:51

Om de”Vindbaarheid”op te lossen is een groot probleem dat er bijna geen lokaal taxi bedrijf meer is te vinden.
Oorzaak:
Deze hebben uiteindelijk het loodje moeten leggen omdat ze niet tegen de gesubsidieerde regiotaxi op kunnen.
Dat is op te lossen door kleine plaatselijke bedrijven een faire kans te geven zelf mee te kunnen doen aan al het vervoer in de regio.
Gebruikmakend van ritten automatisering zal de klant weer koning zijn, doordat gezonde concurrentie weer een kans kan krijgen.

Paul Dijkhuizen|16.05.17|11:28

Dat krijg je als je al het prijstechnisch interessante vervoer bundelt en voor geknepen prijzen uitvent. Dan moet je niet verwachten dat er nog taxibedrijven overblijven die alleen het ongunstige vervoer willen doen. Gevolg is dat er nu zwaar gesubsidieerd vervoer in moet worden gezet, en als dat nog niet genoeg is moeten we het met publieke middelen maar weer extra promoten. Misschien toch beter wanneer de overheid zich eens niet met de markt bemoeid en een eerlijke prijs voor vervoer betaald?