Avan. Foto: Avan

Nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen

Avan. Foto: Avan

Voor de periode na 31 juli 2020 worden de contracten voor het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen opnieuw aanbesteed. In de jaren sinds de start zijn de kosten voor het vervoer opgelopen en binnen de huidige contracten is er weinig ruimte voor meer efficiëntie. Om deze en andere redenen wil opdrachtgever BVO DRAN de huidige contracten niet verlengen.

Binnen AVAN hebben achttien (aanvankelijk negentien) gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk hun doelgroepenvervoer georganiseerd. Voor de regie en het vervoer heeft BVO DRAN contracten afgesloten die lopen van augustus 2016 tot en met juli 2020. De samenwerking binnen AVAN is aangegaan om efficiëntie en schaalvoordelen door bundeling van vervoersstromen te realiseren en om grip te houden op de stijgende kosten. 

De laatste tijd is er volop geëvalueerd en onlangs heeft BVO DRAN een adviesdocument uitgebracht. Daar zijn drie concrete aanleidingen voor: de aflopende contracten, landelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en zero emissie en sterk oplopende kosten voor de dienstverlening, met name door omtwikkelingen in de markt. Ook nadert het moment dat gemeenten moeten aangeven of ze doorgaan met AVAN of liever uit het systeem willen stappen.

Onvoldoende prikkels

BVO DRAN ziet wel mogelijkheden om het vervoer efficiënter te regelen, maar niet binnen de huidige contracten voor vervoer en regie. Zo zouden er onvoldoende prikkels zijn voor slimme bundeling en is de vergoeding niet gebaseerd op verrichtte inspanningen, maar op geleverde capaciteit. Gezien alle voorgaande overwegingen wil de opdrachtgever de lopende overeenkomsten niet verlengen en ze in plaats daarvan opnieuw aanbesteden.

Het adviesdocument waarin BVO DRAN deze overwegingen deelt, is vooral bedoeld om de deelnemende gemeenten te helpen met de afweging of zij doorgaan met de samenwerking. BVO DRAN is overtuigd van de meerwaarde van die samenwerking. Er kan daardoor beter worden ingespeeld op duurzaamheid en andere ontwikkelingen die het niveau van de gemeente overstijgen. Ook kostenbesparing en klantenservice zijn bij de samenwerking gebaat. BVO DRAN pleit daarom voor een gezamenlijke nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

Controle op afspraken

De opdrachtgever wil graag verder op de ingeslagen weg, waarbij bepaalde randvoorwaarden en uitgangspunten toe zijn aan herziening en actualisering. Ook stelt het bestuur voor om de opzet en doelen van het regiemodel aan te passen. En als het om de nieuwe aanbesteding gaat, zijn diverse hoofdlijnen vastgesteld. Daarin staat, onder veel meer, het voorstel om vervoerders te verplichten regelmatig plannen voor meer efficiëntie te bedenken. Ook wil men graag controleren of de vervoerders hun afspraken nakomen.

De looptijd die BVO DRAN aanraadt voor de contracten is flexibel. Als een partij zero emissie vervoer kan leveren, dan wil de opdrachtgever daar graag een looptijd van tenminste tien jaar tegenover stellen. Voor alle andere contracten wordt een minimale looptijd van zes jaar voorgesteld. In zijn algemeenheid moet AVAN als vervoersysteem ergens in het tijdvak 2025-2030 klimaatneutraal zijn.

Zeven maanden voor implementatie

De gemeenten die nu deelnemen, moeten uiterlijk 1 mei van dit jaar aangeven of zij doorgaan met AVAN en zo ja, welke vervoersstromen zij opnieuw willen laten aanbesteden. De aanbesteding moet uiterlijk op 1 juli gaan lopen. Op 31 december moeten de contracten definitief zijn gegund, zodat er een implementatieperiode van zeven maanden kan worden benut. 

Aan het adviesrapport is ook een bijdrage van de gebruikersadviesraad gekoppeld, kortweg de RAD. Deze raad wil graag de schaalgrootte van de regio Arnhem-Nijmegen behouden, in elk geval voor het vraagafhankelijke vervoer, omdat dit in het belang van de reizigers is. Ook dringen de gebruikers aan op contracten met een langere looptijd van tenminste zes jaar. Dit biedt volgens de RAD meer zekerheid voor zowel de vervoerders als de gebruikers. Ook wil de RAD graag een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop het vervoersysteem het beste aan de wensen en behoeften van de gebruikers kan voldoen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen | TaxiPro
Avan. Foto: Avan

Nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen

Avan. Foto: Avan

Voor de periode na 31 juli 2020 worden de contracten voor het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen opnieuw aanbesteed. In de jaren sinds de start zijn de kosten voor het vervoer opgelopen en binnen de huidige contracten is er weinig ruimte voor meer efficiëntie. Om deze en andere redenen wil opdrachtgever BVO DRAN de huidige contracten niet verlengen.

Binnen AVAN hebben achttien (aanvankelijk negentien) gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk hun doelgroepenvervoer georganiseerd. Voor de regie en het vervoer heeft BVO DRAN contracten afgesloten die lopen van augustus 2016 tot en met juli 2020. De samenwerking binnen AVAN is aangegaan om efficiëntie en schaalvoordelen door bundeling van vervoersstromen te realiseren en om grip te houden op de stijgende kosten. 

De laatste tijd is er volop geëvalueerd en onlangs heeft BVO DRAN een adviesdocument uitgebracht. Daar zijn drie concrete aanleidingen voor: de aflopende contracten, landelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en zero emissie en sterk oplopende kosten voor de dienstverlening, met name door omtwikkelingen in de markt. Ook nadert het moment dat gemeenten moeten aangeven of ze doorgaan met AVAN of liever uit het systeem willen stappen.

Onvoldoende prikkels

BVO DRAN ziet wel mogelijkheden om het vervoer efficiënter te regelen, maar niet binnen de huidige contracten voor vervoer en regie. Zo zouden er onvoldoende prikkels zijn voor slimme bundeling en is de vergoeding niet gebaseerd op verrichtte inspanningen, maar op geleverde capaciteit. Gezien alle voorgaande overwegingen wil de opdrachtgever de lopende overeenkomsten niet verlengen en ze in plaats daarvan opnieuw aanbesteden.

Het adviesdocument waarin BVO DRAN deze overwegingen deelt, is vooral bedoeld om de deelnemende gemeenten te helpen met de afweging of zij doorgaan met de samenwerking. BVO DRAN is overtuigd van de meerwaarde van die samenwerking. Er kan daardoor beter worden ingespeeld op duurzaamheid en andere ontwikkelingen die het niveau van de gemeente overstijgen. Ook kostenbesparing en klantenservice zijn bij de samenwerking gebaat. BVO DRAN pleit daarom voor een gezamenlijke nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer.

Controle op afspraken

De opdrachtgever wil graag verder op de ingeslagen weg, waarbij bepaalde randvoorwaarden en uitgangspunten toe zijn aan herziening en actualisering. Ook stelt het bestuur voor om de opzet en doelen van het regiemodel aan te passen. En als het om de nieuwe aanbesteding gaat, zijn diverse hoofdlijnen vastgesteld. Daarin staat, onder veel meer, het voorstel om vervoerders te verplichten regelmatig plannen voor meer efficiëntie te bedenken. Ook wil men graag controleren of de vervoerders hun afspraken nakomen.

De looptijd die BVO DRAN aanraadt voor de contracten is flexibel. Als een partij zero emissie vervoer kan leveren, dan wil de opdrachtgever daar graag een looptijd van tenminste tien jaar tegenover stellen. Voor alle andere contracten wordt een minimale looptijd van zes jaar voorgesteld. In zijn algemeenheid moet AVAN als vervoersysteem ergens in het tijdvak 2025-2030 klimaatneutraal zijn.

Zeven maanden voor implementatie

De gemeenten die nu deelnemen, moeten uiterlijk 1 mei van dit jaar aangeven of zij doorgaan met AVAN en zo ja, welke vervoersstromen zij opnieuw willen laten aanbesteden. De aanbesteding moet uiterlijk op 1 juli gaan lopen. Op 31 december moeten de contracten definitief zijn gegund, zodat er een implementatieperiode van zeven maanden kan worden benut. 

Aan het adviesrapport is ook een bijdrage van de gebruikersadviesraad gekoppeld, kortweg de RAD. Deze raad wil graag de schaalgrootte van de regio Arnhem-Nijmegen behouden, in elk geval voor het vraagafhankelijke vervoer, omdat dit in het belang van de reizigers is. Ook dringen de gebruikers aan op contracten met een langere looptijd van tenminste zes jaar. Dit biedt volgens de RAD meer zekerheid voor zowel de vervoerders als de gebruikers. Ook wil de RAD graag een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop het vervoersysteem het beste aan de wensen en behoeften van de gebruikers kan voldoen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.