Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

Taxibranche aan gemeenten: compenseer uitval vervoer door coronavirus

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

Werkgevers en werknemers in het zorgvervoer hopen dat vervoer dat niet wordt gereden als gevolg van het coronavirus toch wordt vergoed door gemeenten. Volgens KNV, FNV en CNV zullen de “gevolgen voor de sector desastreus zijn als er geen compensatie plaatsvindt.”

De drie organisaties steunen de pleidooien van VNO-NCW en MKB Nederland en de kabinetsmaatregelen om bedrijven en hun werknemers de gevolgen van het coronavirus te helpen opvangen. Maar, zo vrezen ze: “Voor de werkgevers die zorgvervoer verrichten in opdrachten van gemeenten, zullen die maatregelen te laat komen. We zijn er daarnaast zeker van dat ze niet voldoende zijn om de verliezen op te vangen.” Het verzoek aan de gemeenten die opdrachtgevers zijn voor veruit het meeste vervoer: kom de vervoerders tegemoet zodra ze getroffen worden door vraaguitval.

Want doorgaans wordt vervoer alleen betaald als het ook echt gereden wordt. Maar als scholen en instellingen hun deuren (deels) sluiten, valt er zoveel vervoer weg dat het funest zal zijn voor de uitvoerders. Alle vaste kosten lopen immers gewoon door, betogen KNV, FNV en CNV in hun brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur. Zelfs als een deel van het vervoer wel doorgaat, wordt routes veel minder efficiënt ingedeeld en krijgen veel vervoerders het al moeilijk.

Blijf betalen voor vervoer

Werktijdverkorting wordt waar mogelijk aangevraagd, maar zelfs het overbruggen van de wachttijd voor deze regeling zal voor veel vervoerders al funest zijn, voorspellen werkgevers en werknemers. En dan nog komen met name grotere bedrijven er lang niet altijd voor in aanmerking. Om al die redenen komen KNV, FNV en CNV nu met hun pleidooi aan gemeenten om coulant te zijn. Daarnaast stellen ze dat de risicoverdeling in het contractvervoer echt anders moet. Die oproep werd recent met de onderwijsstakingen ook al gedaan.

“Ten tijde van de onderwijsstaking hebben we ook al gewezen op deze onevenwichtige risicoverdeling in vervoerscontracten. Niet wetende dat al zo snel zich weer zo’n situatie zou aandienen en nu, potentieel, in nog veel hevigere mate. We dringen er dan ook bij gemeenten op aan om, ook als het contract zegt ‘geen werk, geen betaling’, gedurende de coronavirus-uitbraak wèl voor het vervoer te blijven betalen.” Gebeurt dat niet, dan komen veel zorgvervoerders snel in ernstige financiële problemen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Nog niet veel gemerkt

Vooralsnog lijkt de mate waarin vervoerders worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus binnen de perken te blijven. TaxiPro deed een kleine rondgang langs bedrijven in heel Nederland. Niet iedereen is bereid of in staat om iets over het onderwerp te zeggen, al geeft men in zijn algemeenheid wel aan de richtlijnen van de overheid te volgen.

Bij Brookhuis is de impact op taxigebied nog beperkt, geeft algemeen directeur Erwin Brookhuis aan. “Tot deze week merkten we er bij ons taxibedrijf niet veel van. Vanaf maandag zien we een kleine terugval in geboekte ritten, maar een causaal verband met het coronavirus is natuurlijk niet meteen vast te stellen. Voor ons touringcarbedrijf is dit verband er wel. Met name schoolreizen, maar ook andere groepsreizen worden geannuleerd met als reden het coronavirus. Wij hebben tot op heden geen gebruik gemaakt van werktijdverkorting, maar zullen dit wel moeten gaan overwegen als deze trend zich voortzet.”

Brookhuis geeft verder aan dat het rondwarende virus uiteraard het gesprek van de dag is onder chauffeurs, maar dat zij wel gewoon hun werk blijven uitvoeren. “Wij hebben de richtlijnen van het RIVM met onze medewerkers gedeeld. Door alleen al de hygiëneregels in acht te nemen, kun je de kans op besmetting minimaliseren.”

Maatregelen uitgesplitst naar personeel

Ook bij de BIOS-groep loopt het vervoersvolume nog niet terug. Uitzondering is het Schipholvervoer: “Er wordt minder gevlogen, en uiteraard merken wij dat.” Net als veel andere bedrijven volgt de BIOS-groep de landelijke richtlijnen om het virus te helpen indammen. “Wij houden ons aan de welbekende adviezen/protocollen van het RIVM en de GGD en vertalen die naar specifiek op het taxivervoer toegesneden preventieve instructies voor ons personeel, uitgesplitst naar rijdend en ondersteunend personeel op ‘opkomstlocaties’ en naar stafpersoneel op kantoorlocaties.”

De vervoerder weigert geen reizigers, maar hanteert wel extra hygiënemaatregelen zoals geen handen schudden en de voertuigen extra goed schoon houden. Mocht het coronavirus uitbreken op de werkvloer, dan “treedt het protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen we nemen. Indien de besmetting vermoedelijk afkomstig is van een reiziger dan wordt het voertuig waarin deze heeft gezeten na 24 uur grondig schoongemaakt en ondertussen niet ingezet, veilig gestald en mag niemand het voertuig in.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Taxibranche aan gemeenten: compenseer uitval vervoer door coronavirus | TaxiPro
Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

Taxibranche aan gemeenten: compenseer uitval vervoer door coronavirus

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

Werkgevers en werknemers in het zorgvervoer hopen dat vervoer dat niet wordt gereden als gevolg van het coronavirus toch wordt vergoed door gemeenten. Volgens KNV, FNV en CNV zullen de “gevolgen voor de sector desastreus zijn als er geen compensatie plaatsvindt.”

De drie organisaties steunen de pleidooien van VNO-NCW en MKB Nederland en de kabinetsmaatregelen om bedrijven en hun werknemers de gevolgen van het coronavirus te helpen opvangen. Maar, zo vrezen ze: “Voor de werkgevers die zorgvervoer verrichten in opdrachten van gemeenten, zullen die maatregelen te laat komen. We zijn er daarnaast zeker van dat ze niet voldoende zijn om de verliezen op te vangen.” Het verzoek aan de gemeenten die opdrachtgevers zijn voor veruit het meeste vervoer: kom de vervoerders tegemoet zodra ze getroffen worden door vraaguitval.

Want doorgaans wordt vervoer alleen betaald als het ook echt gereden wordt. Maar als scholen en instellingen hun deuren (deels) sluiten, valt er zoveel vervoer weg dat het funest zal zijn voor de uitvoerders. Alle vaste kosten lopen immers gewoon door, betogen KNV, FNV en CNV in hun brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur. Zelfs als een deel van het vervoer wel doorgaat, wordt routes veel minder efficiënt ingedeeld en krijgen veel vervoerders het al moeilijk.

Blijf betalen voor vervoer

Werktijdverkorting wordt waar mogelijk aangevraagd, maar zelfs het overbruggen van de wachttijd voor deze regeling zal voor veel vervoerders al funest zijn, voorspellen werkgevers en werknemers. En dan nog komen met name grotere bedrijven er lang niet altijd voor in aanmerking. Om al die redenen komen KNV, FNV en CNV nu met hun pleidooi aan gemeenten om coulant te zijn. Daarnaast stellen ze dat de risicoverdeling in het contractvervoer echt anders moet. Die oproep werd recent met de onderwijsstakingen ook al gedaan.

“Ten tijde van de onderwijsstaking hebben we ook al gewezen op deze onevenwichtige risicoverdeling in vervoerscontracten. Niet wetende dat al zo snel zich weer zo’n situatie zou aandienen en nu, potentieel, in nog veel hevigere mate. We dringen er dan ook bij gemeenten op aan om, ook als het contract zegt ‘geen werk, geen betaling’, gedurende de coronavirus-uitbraak wèl voor het vervoer te blijven betalen.” Gebeurt dat niet, dan komen veel zorgvervoerders snel in ernstige financiële problemen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Nog niet veel gemerkt

Vooralsnog lijkt de mate waarin vervoerders worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus binnen de perken te blijven. TaxiPro deed een kleine rondgang langs bedrijven in heel Nederland. Niet iedereen is bereid of in staat om iets over het onderwerp te zeggen, al geeft men in zijn algemeenheid wel aan de richtlijnen van de overheid te volgen.

Bij Brookhuis is de impact op taxigebied nog beperkt, geeft algemeen directeur Erwin Brookhuis aan. “Tot deze week merkten we er bij ons taxibedrijf niet veel van. Vanaf maandag zien we een kleine terugval in geboekte ritten, maar een causaal verband met het coronavirus is natuurlijk niet meteen vast te stellen. Voor ons touringcarbedrijf is dit verband er wel. Met name schoolreizen, maar ook andere groepsreizen worden geannuleerd met als reden het coronavirus. Wij hebben tot op heden geen gebruik gemaakt van werktijdverkorting, maar zullen dit wel moeten gaan overwegen als deze trend zich voortzet.”

Brookhuis geeft verder aan dat het rondwarende virus uiteraard het gesprek van de dag is onder chauffeurs, maar dat zij wel gewoon hun werk blijven uitvoeren. “Wij hebben de richtlijnen van het RIVM met onze medewerkers gedeeld. Door alleen al de hygiëneregels in acht te nemen, kun je de kans op besmetting minimaliseren.”

Maatregelen uitgesplitst naar personeel

Ook bij de BIOS-groep loopt het vervoersvolume nog niet terug. Uitzondering is het Schipholvervoer: “Er wordt minder gevlogen, en uiteraard merken wij dat.” Net als veel andere bedrijven volgt de BIOS-groep de landelijke richtlijnen om het virus te helpen indammen. “Wij houden ons aan de welbekende adviezen/protocollen van het RIVM en de GGD en vertalen die naar specifiek op het taxivervoer toegesneden preventieve instructies voor ons personeel, uitgesplitst naar rijdend en ondersteunend personeel op ‘opkomstlocaties’ en naar stafpersoneel op kantoorlocaties.”

De vervoerder weigert geen reizigers, maar hanteert wel extra hygiënemaatregelen zoals geen handen schudden en de voertuigen extra goed schoon houden. Mocht het coronavirus uitbreken op de werkvloer, dan “treedt het protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen we nemen. Indien de besmetting vermoedelijk afkomstig is van een reiziger dan wordt het voertuig waarin deze heeft gezeten na 24 uur grondig schoongemaakt en ondertussen niet ingezet, veilig gestald en mag niemand het voertuig in.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.