Taxibusjes Hoorn 2

Opdrachtgevers hebben oog voor financiële situatie vervoerders

Doelgroepenvervoerders hopen dat het door de coronacrisis uitgevallen werk toch grotendeels wordt vergoed. Verschillende grote opdrachtgevers tonen begrip voor de situatie waarin vervoerders nu zijn beland. Ze willen er samen met hen voor zorgen dat er ook in de toekomst goed vervoer mogelijk blijft, blijkt uit een rondvraag door TaxiPro.

Het doelgroepenvervoer in Nederland is grotendeels tot stilstand gekomen door de maatregelen tegen het coronavirus. KNV Zorgvervoer en Taxi kwam al in een vroeg stadium met de oproep aan opdrachtgevers om het vervoer dat nu door overmacht wegvalt toch (grotendeels) te betalen. Anders komen deze bedrijven, die tegen beperkte marges werken en vaak weinig reserves hebben, snel in de problemen.

TaxiPro sprak met een aantal samenwerkingsverbanden van opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer: Rotterdam, West-Friesland (7 gemeenten), West-Brabant (18), Zilveren Kruis, Gooi- en Vechtstreek (8), Omnibuzz (wmo-vervoer ruim 30 gemeenten) en Foodvalley (8). Enerzijds op te peilen wat er momenteel nog gereden wordt, anderzijds of de opdrachtgevers iets kunnen met de oproep van de sector. De bereidheid om samen oplossingen te vinden is in elk geval in grote mate aanwezig.

Rotterdam: goede financiële afspraken gemaakt

Trevvel brengt onder normale omstandigheden elke dag zo’n 7.000 Rotterdammers van en naar hun bestemming. Daar is momenteel weinig van over. Wel stelt Trevvel nu voertuigen en chauffeurs ter beschikking om boodschappen en vervoer te organiseren in het kader van de Sociale Hulpdienst Corona. En de gemeente heeft een pakket aan steunmaatregels voor ondernemers bedacht. Zo hoeven ze de komende drie maanden bijvoorbeeld geen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen.

Dat neemt niet weg dat de huidige situatie serieuze gevolgen heeft voor Trevvel en zijn onderaannemers, niet in de laatste plaats van financiële aard. “Rotterdam is gebaat bij een goed functionerend doelgroepenvervoer in 2020 en 2021”, zegt contractmanager Martijn Barendse namens de gemeente Rotterdam. “De gemeente maakt zich er hard voor de impact van deze crisis op doelgroepenvervoer zo klein mogelijk te houden. Hier horen vanzelfsprekend ook goede financiële afspraken met de uitvoerende partij Trevvel bij. Met deze afspraken geeft de gemeente Rotterdam snel en adequaat invulling aan de oproep van het kabinet. De afspraken zijn inmiddels ook bevestigd aan Trevvel.”

West-Friesland: verantwoordelijkheid nemen

In de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Stede Broec, Opmeer, Drechterland, Medemblik en Koggeland rijden nog maar weinig taxibusjes. Het wmo-vervoer fluctueert, maar ten opzichte van een maand geleden is het 60 tot 88 procent minder. Leerlingenvervoer, Wsw-Vervoer en jeugdzorgvervoer is 85 procent minder. Vanaf volgende week vindt er weer vervoer van examenleerlingen plaats als scholen daar om vragen.

Namens de zeven gemeenten geeft Yvon Trigallez aan: “Er is vanuit ons opdrachtgeverschap zeker begrip voor de oproep van KNV.” De gemeenten willen hun verantwoordelijkheid als partner van de vervoerders nemen. De manier waarop dat gebeurt, is nog onderwerp van gesprek. “Momenteel zijn we bezig met een notitie naar alle regiobestuurders. Een eis die wij naar de vervoerders gaan stellen is dat goed wordt onderbouwd waar de inkomstenderving op gebaseerd is. Transparantie is nooit een probleem geweest in onze samenwerking en wij verwachten dat dit ook nu zo blijft.”

Intussen wordt ook in de West-Friese gemeenten van de nood een deugd gemaakt. Trigallez: “ZCN, onze wmo-vervoerder, heeft aangeboden om kosteloos auto’s en chauffeurs in te zetten voor sociaal maatschappelijke doeleinden, zoals het rondbrengen van medicijnen en boodschappen enz. Dit wordt nu uitgewerkt door ZCN. Ik weet niet in hoeverre dit gaat worden uitgevoerd, maar het is een mooi initiatief en het zegt iets over de betrokkenheid van de vervoerders bij deze regio.”

West-Brabant: voldoende liquide middelen

In de achttien West-Brabantse gemeenten, waaronder Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, wordt nog een fractie van het normale vervoer gereden. “Als er vraag is naar vervoer met de wmo-deeltaxi of ov-deeltaxi, dan rijden we dat gewoon”, legt Janneke Schoonen namens het samenwerkingsverband uit. Ze legt verder uit dat de vervoerders niet in de kou blijven staan.

“Onze bestuurders willen zo veel mogelijk aansluiten bij de landelijke regelingen van het kabinet om het bedrijfsleven te ondersteunen. We gaan dus niet op voorhand vergoeden. We betalen wel voorschotten uit op 80 procent van het begrote vervoer. Zodat de vervoerders voldoende liquide middelen hebben om de periode door te komen totdat de landelijke regelingen op orde zijn.”

Limburg: voorschotten betalen

Het wmo-vervoer loopt in de Limburgse gemeenten via Omnibuzz. De vervoersvraag is met zo’n 80 procent afgenomen.Wel denkt men dat er altijd belangrijke ritten overblijven, zoals het vervoer van mensen die geen beroep kunnen doen op het OV of hun sociale netwerk. Voor wat wel doorgaat, zijn maatregelen genomen om chauffeurs en passagiers tegen het coronavirus te beschermen

“Omnibuzz werkt in de contracten al met voorschotten die later worden verrekend met de werkelijk gereden ritten. Dat voorschot is 75 procent van het volume in vergelijkbare periodes in 2019. Tot en met april betaalt Omnibuzz dit uit zonder directe correctie. In mei zullen we overleggen welke invloed dit alles heeft gehad en wat is aangevuld met maatregelen vanuit het Rijk. Eventueel passen we deze planning nog aan nieuwe overheidsmaatregelen tegen het virus aan.”

Volgens Omnibuzz sluit deze werkwijze aan bij oproep van KNV. “Alleen betalen wij dus het voorschot. Veel andere opdrachtgevers hebben deze voorziening niet in de contracten staan. Voor hen is dit moeilijker. Binnen het werkgebied van Omnibuzz vragen wij alle opdrachtgevers om wanneer het kan dezelfde werkwijze te volgen en hebben we de oproep van KNV onder de aandacht gebracht.”

Zilveren Kruis: goede zorg op alle terreinen waarborgen

Het zittend ziekenvervoer van Zilveren Kruis door ZCN en zijn onderaannemers is inmiddels met 60 tot 70 procent afgenomen. Er is sprake van een dalende trend, waarover verzekeraar en vervoerder nauw contact onderhouden. Zilveren Kruis wil er samen met andere zorgverzekeraars voor zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiele onzekerheid of bureaucratie. De ondersteuning van continuïteit van (acute) zorg heeft de prioriteit.

“Het opvangen en verzorgen van met het coronavirus besmette patiënten en andere patiënten met acute problemen, heeft momenteel vanzelfsprekend voorrang”, legt een woordvoerster van Zilveren Kruis uit. “Onze inzet is daarom als eerste gericht op de zorgverleners die deze noodzakelijke zorg verlenen. We begrijpen tegelijkertijd dat de huidige omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders en zorgverleners raakt, waaronder de vervoersbranche.”

“In afstemming met onder meer de overheid en de banken zullen zorgverzekeraars en zorgkantoren op de kortst mogelijke termijn het initiatief nemen om, samen met betrokken branche- en beroepsorganisaties, te bespreken wat nodig is om ook op die terreinen beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te waarborgen”, aldus de woordvoerster.

Gooi- en Vechtstreek: oog voor de situatie

“Het mag duidelijk zijn dat gezien het beperken van het sociaal contact, het afzeggen van vele afspraken in de ziekenhuizen en het sluiten van scholen en opschorten van dagbestedingslocaties en meer de vraag naar vervoer zeer drastisch is afgenomen.” Dat zegt Marco van der Spek-Stikkelorum namens de acht samenwerkende gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Wat nog wel wordt gereden, gebeurt met inachtneming van alle voorschriften om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

“Vanzelfsprekend hebben de gemeenten en samenwerkingsverbanden oog voor de situatie van de vervoerders. De eerder deze week afgekondigde maatregelen van het Rijk zijn daarbij behulpzaam. Op een later moment moeten we verkennen of er nog extra maatregelen nodig zijn.”

Regio Foodvalley: zoeken naar continuïteit

In Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen rijden de Valleihopper-voertuigen veel minder dan normaal. “Het routevervoer ligt nagenoeg stil. Sommige kinderen van ouders met beroepen in vitale sectoren worden nog vervoerd naar school/bso. In het vraagafhankelijk vervoer ligt het aantal ritten op 15 procent van wat anders op een dag wordt gereden. Maar de kans is groot dat dit nog wat verder zal dalen”, vertelt Mariska de Bruin namens Beheerbureau Valleihopper.

Ook hier zijn extra maatregelen genomen om te zorgen dat chauffeurs en passagiers elkaar niet kunnen besmetten. Voor de financiële situatie van de vervoerders is er begrip. “We zoeken naar een zo goed mogelijke vorm van continuïteit van vervoer. We hebben daarbij nauw contact met vervoerders en ook met de bestuurders van de gemeenten van ons samenwerkingsverband”, aldus De Bruin.

TaxiPro houdt een dossier bij met alle artikelen over de coronacrisis en de taxisector

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Opdrachtgevers hebben oog voor financiële situatie vervoerders | TaxiPro
Taxibusjes Hoorn 2

Opdrachtgevers hebben oog voor financiële situatie vervoerders

Doelgroepenvervoerders hopen dat het door de coronacrisis uitgevallen werk toch grotendeels wordt vergoed. Verschillende grote opdrachtgevers tonen begrip voor de situatie waarin vervoerders nu zijn beland. Ze willen er samen met hen voor zorgen dat er ook in de toekomst goed vervoer mogelijk blijft, blijkt uit een rondvraag door TaxiPro.

Het doelgroepenvervoer in Nederland is grotendeels tot stilstand gekomen door de maatregelen tegen het coronavirus. KNV Zorgvervoer en Taxi kwam al in een vroeg stadium met de oproep aan opdrachtgevers om het vervoer dat nu door overmacht wegvalt toch (grotendeels) te betalen. Anders komen deze bedrijven, die tegen beperkte marges werken en vaak weinig reserves hebben, snel in de problemen.

TaxiPro sprak met een aantal samenwerkingsverbanden van opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer: Rotterdam, West-Friesland (7 gemeenten), West-Brabant (18), Zilveren Kruis, Gooi- en Vechtstreek (8), Omnibuzz (wmo-vervoer ruim 30 gemeenten) en Foodvalley (8). Enerzijds op te peilen wat er momenteel nog gereden wordt, anderzijds of de opdrachtgevers iets kunnen met de oproep van de sector. De bereidheid om samen oplossingen te vinden is in elk geval in grote mate aanwezig.

Rotterdam: goede financiële afspraken gemaakt

Trevvel brengt onder normale omstandigheden elke dag zo’n 7.000 Rotterdammers van en naar hun bestemming. Daar is momenteel weinig van over. Wel stelt Trevvel nu voertuigen en chauffeurs ter beschikking om boodschappen en vervoer te organiseren in het kader van de Sociale Hulpdienst Corona. En de gemeente heeft een pakket aan steunmaatregels voor ondernemers bedacht. Zo hoeven ze de komende drie maanden bijvoorbeeld geen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen.

Dat neemt niet weg dat de huidige situatie serieuze gevolgen heeft voor Trevvel en zijn onderaannemers, niet in de laatste plaats van financiële aard. “Rotterdam is gebaat bij een goed functionerend doelgroepenvervoer in 2020 en 2021”, zegt contractmanager Martijn Barendse namens de gemeente Rotterdam. “De gemeente maakt zich er hard voor de impact van deze crisis op doelgroepenvervoer zo klein mogelijk te houden. Hier horen vanzelfsprekend ook goede financiële afspraken met de uitvoerende partij Trevvel bij. Met deze afspraken geeft de gemeente Rotterdam snel en adequaat invulling aan de oproep van het kabinet. De afspraken zijn inmiddels ook bevestigd aan Trevvel.”

West-Friesland: verantwoordelijkheid nemen

In de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Stede Broec, Opmeer, Drechterland, Medemblik en Koggeland rijden nog maar weinig taxibusjes. Het wmo-vervoer fluctueert, maar ten opzichte van een maand geleden is het 60 tot 88 procent minder. Leerlingenvervoer, Wsw-Vervoer en jeugdzorgvervoer is 85 procent minder. Vanaf volgende week vindt er weer vervoer van examenleerlingen plaats als scholen daar om vragen.

Namens de zeven gemeenten geeft Yvon Trigallez aan: “Er is vanuit ons opdrachtgeverschap zeker begrip voor de oproep van KNV.” De gemeenten willen hun verantwoordelijkheid als partner van de vervoerders nemen. De manier waarop dat gebeurt, is nog onderwerp van gesprek. “Momenteel zijn we bezig met een notitie naar alle regiobestuurders. Een eis die wij naar de vervoerders gaan stellen is dat goed wordt onderbouwd waar de inkomstenderving op gebaseerd is. Transparantie is nooit een probleem geweest in onze samenwerking en wij verwachten dat dit ook nu zo blijft.”

Intussen wordt ook in de West-Friese gemeenten van de nood een deugd gemaakt. Trigallez: “ZCN, onze wmo-vervoerder, heeft aangeboden om kosteloos auto’s en chauffeurs in te zetten voor sociaal maatschappelijke doeleinden, zoals het rondbrengen van medicijnen en boodschappen enz. Dit wordt nu uitgewerkt door ZCN. Ik weet niet in hoeverre dit gaat worden uitgevoerd, maar het is een mooi initiatief en het zegt iets over de betrokkenheid van de vervoerders bij deze regio.”

West-Brabant: voldoende liquide middelen

In de achttien West-Brabantse gemeenten, waaronder Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, wordt nog een fractie van het normale vervoer gereden. “Als er vraag is naar vervoer met de wmo-deeltaxi of ov-deeltaxi, dan rijden we dat gewoon”, legt Janneke Schoonen namens het samenwerkingsverband uit. Ze legt verder uit dat de vervoerders niet in de kou blijven staan.

“Onze bestuurders willen zo veel mogelijk aansluiten bij de landelijke regelingen van het kabinet om het bedrijfsleven te ondersteunen. We gaan dus niet op voorhand vergoeden. We betalen wel voorschotten uit op 80 procent van het begrote vervoer. Zodat de vervoerders voldoende liquide middelen hebben om de periode door te komen totdat de landelijke regelingen op orde zijn.”

Limburg: voorschotten betalen

Het wmo-vervoer loopt in de Limburgse gemeenten via Omnibuzz. De vervoersvraag is met zo’n 80 procent afgenomen.Wel denkt men dat er altijd belangrijke ritten overblijven, zoals het vervoer van mensen die geen beroep kunnen doen op het OV of hun sociale netwerk. Voor wat wel doorgaat, zijn maatregelen genomen om chauffeurs en passagiers tegen het coronavirus te beschermen

“Omnibuzz werkt in de contracten al met voorschotten die later worden verrekend met de werkelijk gereden ritten. Dat voorschot is 75 procent van het volume in vergelijkbare periodes in 2019. Tot en met april betaalt Omnibuzz dit uit zonder directe correctie. In mei zullen we overleggen welke invloed dit alles heeft gehad en wat is aangevuld met maatregelen vanuit het Rijk. Eventueel passen we deze planning nog aan nieuwe overheidsmaatregelen tegen het virus aan.”

Volgens Omnibuzz sluit deze werkwijze aan bij oproep van KNV. “Alleen betalen wij dus het voorschot. Veel andere opdrachtgevers hebben deze voorziening niet in de contracten staan. Voor hen is dit moeilijker. Binnen het werkgebied van Omnibuzz vragen wij alle opdrachtgevers om wanneer het kan dezelfde werkwijze te volgen en hebben we de oproep van KNV onder de aandacht gebracht.”

Zilveren Kruis: goede zorg op alle terreinen waarborgen

Het zittend ziekenvervoer van Zilveren Kruis door ZCN en zijn onderaannemers is inmiddels met 60 tot 70 procent afgenomen. Er is sprake van een dalende trend, waarover verzekeraar en vervoerder nauw contact onderhouden. Zilveren Kruis wil er samen met andere zorgverzekeraars voor zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiele onzekerheid of bureaucratie. De ondersteuning van continuïteit van (acute) zorg heeft de prioriteit.

“Het opvangen en verzorgen van met het coronavirus besmette patiënten en andere patiënten met acute problemen, heeft momenteel vanzelfsprekend voorrang”, legt een woordvoerster van Zilveren Kruis uit. “Onze inzet is daarom als eerste gericht op de zorgverleners die deze noodzakelijke zorg verlenen. We begrijpen tegelijkertijd dat de huidige omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders en zorgverleners raakt, waaronder de vervoersbranche.”

“In afstemming met onder meer de overheid en de banken zullen zorgverzekeraars en zorgkantoren op de kortst mogelijke termijn het initiatief nemen om, samen met betrokken branche- en beroepsorganisaties, te bespreken wat nodig is om ook op die terreinen beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te waarborgen”, aldus de woordvoerster.

Gooi- en Vechtstreek: oog voor de situatie

“Het mag duidelijk zijn dat gezien het beperken van het sociaal contact, het afzeggen van vele afspraken in de ziekenhuizen en het sluiten van scholen en opschorten van dagbestedingslocaties en meer de vraag naar vervoer zeer drastisch is afgenomen.” Dat zegt Marco van der Spek-Stikkelorum namens de acht samenwerkende gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Wat nog wel wordt gereden, gebeurt met inachtneming van alle voorschriften om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

“Vanzelfsprekend hebben de gemeenten en samenwerkingsverbanden oog voor de situatie van de vervoerders. De eerder deze week afgekondigde maatregelen van het Rijk zijn daarbij behulpzaam. Op een later moment moeten we verkennen of er nog extra maatregelen nodig zijn.”

Regio Foodvalley: zoeken naar continuïteit

In Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen rijden de Valleihopper-voertuigen veel minder dan normaal. “Het routevervoer ligt nagenoeg stil. Sommige kinderen van ouders met beroepen in vitale sectoren worden nog vervoerd naar school/bso. In het vraagafhankelijk vervoer ligt het aantal ritten op 15 procent van wat anders op een dag wordt gereden. Maar de kans is groot dat dit nog wat verder zal dalen”, vertelt Mariska de Bruin namens Beheerbureau Valleihopper.

Ook hier zijn extra maatregelen genomen om te zorgen dat chauffeurs en passagiers elkaar niet kunnen besmetten. Voor de financiële situatie van de vervoerders is er begrip. “We zoeken naar een zo goed mogelijke vorm van continuïteit van vervoer. We hebben daarbij nauw contact met vervoerders en ook met de bestuurders van de gemeenten van ons samenwerkingsverband”, aldus De Bruin.

TaxiPro houdt een dossier bij met alle artikelen over de coronacrisis en de taxisector

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.