Rolstoelbus

Menzis start inkoop ziekenvervoer met nieuw zorgbeleid

Foto: iStock / Caboclin onbeperkt gebruik)

Met de publicatie van een nieuw zorgbeleid is zorgverzekeraar Menzis het inkooptraject van het ziekenvervoer gestart. Maximaal vier vervoerders kunnen een deel van het vervoer vanaf 2022 vijf tot zeven jaar in handen krijgen. Aanmelden kan tot 26 april. 

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Menzis het ziekenvervoer weer in de markt zet. Het betreft geen Europees aanbestedingstraject en in plaats van een aanbestedingsdocument is er op 1 april een nieuw zorginkoopbeleid gepubliceerd. Aan de hand hiervan kunnen geïnteresseerden zich eind deze maand met een offertedocument aanmelden voor de verdere inkoopprocedure. 

Naast het ziekenvervoer betreft de opdracht ook de coördinatie van de vervoersstroom. Het gaat hierbij om de ritaanname, planning en uitgifte van het vervoer, de registratie en administratieve afhandeling van de ritten en de bevordering en bewaking van het serviceniveau dat geleverd moet worden aan de passagiers.

Na de aanbesteding van het ziekenvervoer voor de periode van 2013 tot en met 2015 met drie optionele verlengingsjaren, zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in het zorginkoopbeleid. In 2020 zou hier verandering in komen, maar in verband met corona is dit toen uitgesteld.

Ontwikkelingen in het ziekenvervoer

De reden dat er nu wel een nieuw zorgbeleid is gepubliceerd en het vervoer opnieuw wordt ingekocht, is dat er sinds 2013 veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het ziekenvervoer. Het is volgens de zorgverzekeraar nu tijd om hier op in te spelen. Het gaat om ontwikkelingen op bijvoorbeeld digitaal gebied en veranderingen in het zorglandschap waardoor andere vervoersbewegingen zijn ontstaan. 

Voorheen was het ziekenvervoer opgedeeld in drie percelen. Dit zijn er nu vier geworden: de regio’s Noord, Oost, West en Zuid. Deze kunnen maximaal aan vier partijen worden gegund, waarbij het mogelijk is dat één partij meerdere percelen toegewezen krijgt. De perceelindeling is gemaakt op basis van de veranderingen binnen het zorglandschap.

Met deze indeling stelt Menzis rekening te houden met zowel centralisatie als decentralisatie van bepaalde zorg en met de vervoersbewegingen van de verzekerden. Daarnaast willen ze zo ook regionale marktpartijen de kans te geven om mee te doen aan de gunning. Onderaannemerschap of samenwerkingsafspraken binnen de regio zijn daarom mogelijk.

Aangevulde kwaliteitseisen, langere looptijd en kindzorg

De inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding zal de opdracht gegund krijgen. Wat betreft de kwalliteitscrieria zijn er ten opzichte van de eerdere aanbesteding aanvullingen gedaan. De wensen uit 2012 zijn nu namelijk opgenomen als eisen. Het gaat hierbij om de toevoeging van de kwaliteitscriteria innovatie,  implementatie en duurzaamheid. 

Verder is ook de vaste looptijd langer dan bij de eerdere overeenkomst. Het is nu de bedoeling dat er een contract van vijf jaar met twee mogelijke verlengingsjaren zal worden afgesloten. Tot slot zal de intensieve kindzorg in tegenstelling tot voorheen onderdeel van de opdracht uitmaken. Dit is bedoeld voor kinderen die vanwege somatische problematiek of een lichamelijke handicap zijn aangewezen op verpleging en verzorging, en permanent toezicht of vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid hebben.  

Definitieve gunning in juli

Geïnteresseerde partijen kunnen zich dus tot 26 april melden bij Menzis. Zij zullen na deze datum toegang krijgen tot het offertetraject, en kunnen het inkoop- en offertedocument dan inzien. Na twee gebruikelijke vragenrondes sluit de inschrijvingstermijn op 14 juni om 10.00 uur. De definitieve gunningsbeslissing zal op woensdag 7 juli bekend worden gemaakt, waarna er na een implementatieperiode op 1 januari 2022 gestart zal worden met de uitvoer van de opdracht.

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Menzis start inkoop ziekenvervoer met nieuw zorgbeleid”

Johan Nijmeijer|15.04.21|12:45

Daar gaan we weer, het is nu al duidelijk dat deze aanbesteding voor de grote partijen zijn, en tegen bodemprijs.
En opnieuw lopen er vele klanten bij Menzis weg, hoe kan dit nu?

http://www.taxiborger.nl

Johan Nijmeijer