Rechter, rechtbank (kleine versie). Foto: iStock / Wavebreakmedia

RMC en Trevvel verliezen rechtszaak gunning RegioTaxi Haaglanden

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Het RegioTaxi-vervoer Haaglanden is terecht gegund aan Noot, zo heeft de rechter geoordeeld. RMC en Trevvel, die respectievelijk op de derde en vijfde plek eindigden, stellen dat er is gewonnen met een irreële inschrijving. Daarom spanden beide taxibedrijven een rechtszaak aan tegen de aanbestedende Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De opdracht betreft het collectief vraagafhankelijk vervoer in de gemeenten Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Den Haag. Naast de uitvoer van het vervoer gaat het ook om callcenter-taken. De looptijd is zeven jaar, met één optie tot verlenging.

Na de publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen op 25 augustus vorig jaar, konden er in twee termijnen vragen over de opdracht gesteld worden. Er zijn toen door RMC en Trevvel geen vragen gesteld over de gunningssystematiek. De partijen die voldeden aan de geschiktheidseisen mochten hierna op onderhandelingsgesprek komen. Tijdens dit gesprek hebben alle partijen hier wel vragen over gesteld. Op basis van de onderhandelingen is vervolgens het Programma van Eisen definitief gemaakt, en konden partijen hun offerte opmaken. Door dit te doen, stemden zij in met de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure. 

De inschrijvingen zijn beoordeeld op zowel prijs als kwaliteit. Wat betreft prijs ging het om het bedrag per declarabele kilometer, dat voor 30 procent meewoog. Kwaliteit woog daarentegen voor 70 procent mee. Hiervoor moesten inschrijvers een zogenaamd ‘Plan Duurzaamheid’ en een ‘Plan Klantbeleving’ indienen. 

Onrealistische percentages

De inschrijvers kregen op 11 november 2020 bericht dat de aanbestedende dienst voornemens had om de opdracht te gunnen aan Noot. Daarna is de volledige rangschikking aan alle inschrijvers bekendgemaakt via TenderNed, en zijn de scores van de overige inschrijvers gedeeld. Hieruit bleek de inschrijving van Noot de beste kwaliteit-prijsverhouding te hebben, opgevolgd door Connexxion Taxi Services (CTS) en RMC. 

Volgens RMC en Trevvel zijn er echter irreële inschrijvingen gedaan, onder meer door Noot. RMC lijkt vooral de haalbaarheid van de klanttevredenheidspercentages van de winnende partij in twijfel te trekken. Ze verwijzen hiervoor naar de aanbestedingsleidraad, waarin staat dat 10,3 procent van de huidige klanten het vervoerssysteem met een rapportcijfer 6 of lager beoordeeld, en 67,7 procent met een 8 of hoger. Deze percentages zijn respectievelijk veel hoger en veel lager dan die van Noot. Zij stellen namelijk dat ten minste 99 procent hun diensten zal beoordelen met een acht of hoger, en maximaal 0,1 procent met een zes of lager.

RMC en Trevvel hebben ook nog op andere manieren geprobeerd aan te tonen dat de geboden percentages onrealistisch zijn. Zo werd er verwezen naar scores uit 2019 over de klanttevredenheid van RegioTaxi Haaglanden, algemene cijfers uit de branche en een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en verklaringen van drie marktonderzoeksbureaus. Ten aanzien van Noot is er verder nog verwezen naar een evaluatie van Noot Groepsvervoer, waaruit blijkt dat het percentage klachten over het leerlingenvervoer in de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Rijswijk wordt overschreden. 

Bezwaren te laat

Er wordt daarom betoogd door RMC dat de aanbestedende partij deze inschrijvingen had moeten uitsluiten of ze op zijn minst grondiger had moeten beoordelen, verifiëren en toetsen. Zij stellen dat dit is nagelaten. Ook is er volgens hen in de aanbestedingsprocedure ongeoorloofd veel ruimte toegelaten voor manipulatief of irreëel inschrijven. 

Omdat RMC en Trevvel voor het opmaken van een offerte vragen hebben gesteld over de gunningssystematiek, maar vervolgens met het indienen van de offerte geen bezwaren hiertegen hebben getoond, komen deze bezwaren volgens de rechter te laat. De partijen hebben in de onderhandelingsfase wel aan de orde gesteld dat de beoordelingssystematiek van de gunningscriteria tot irreële of niet-vergelijkbare inschrijvingen kan leiden. Dit verandert de zaak echter niet volgens de rechter, omdat dit is gedaan na het indienen van de inschrijving. 

Opdrachten niet vergelijkbaar

Ook de verwijzing naar onderzoeken waaruit zou moeten blijken dat de geoffreerde percentages niet reëel zijn, werd als onterecht gezien. Er werd geoordeeld dat er de onderliggende opdrachten van de gebruikte onderzoeken niet voldoende vergelijkbaar lijken met deze opdracht. Ook leidt de vergelijking met de evaluatie van het leerlingenvervoer uitgevoerd door Noot volgens de rechtbank nergens toe, omdat ook het leerlingenvervoer niet vergelijkbaar is met het RegioTaxi-vervoer. 

Omdat er bij de nieuwe opdracht ook gebruik zal worden gemaakt van een continue klanttevredenheidsonderzoek, zou er ook direct ingespeeld kunnen worden op eventuele negatieve ervaringen. De input van reizigers kan hierbij gebruikt worden voor maatwerk. Volgens de rechter is het aannemelijk dat dit een positieve invloed zal hebben op de klanttevredenheid. Al met al werden de vorderingen van RMC en Trevvel afgewezen, en ook het hoger beroep van Trevvel slaagde niet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

RMC en Trevvel verliezen rechtszaak gunning RegioTaxi Haaglanden | TaxiPro
Rechter, rechtbank (kleine versie). Foto: iStock / Wavebreakmedia

RMC en Trevvel verliezen rechtszaak gunning RegioTaxi Haaglanden

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Het RegioTaxi-vervoer Haaglanden is terecht gegund aan Noot, zo heeft de rechter geoordeeld. RMC en Trevvel, die respectievelijk op de derde en vijfde plek eindigden, stellen dat er is gewonnen met een irreële inschrijving. Daarom spanden beide taxibedrijven een rechtszaak aan tegen de aanbestedende Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De opdracht betreft het collectief vraagafhankelijk vervoer in de gemeenten Delft, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Den Haag. Naast de uitvoer van het vervoer gaat het ook om callcenter-taken. De looptijd is zeven jaar, met één optie tot verlenging.

Na de publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen op 25 augustus vorig jaar, konden er in twee termijnen vragen over de opdracht gesteld worden. Er zijn toen door RMC en Trevvel geen vragen gesteld over de gunningssystematiek. De partijen die voldeden aan de geschiktheidseisen mochten hierna op onderhandelingsgesprek komen. Tijdens dit gesprek hebben alle partijen hier wel vragen over gesteld. Op basis van de onderhandelingen is vervolgens het Programma van Eisen definitief gemaakt, en konden partijen hun offerte opmaken. Door dit te doen, stemden zij in met de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure. 

De inschrijvingen zijn beoordeeld op zowel prijs als kwaliteit. Wat betreft prijs ging het om het bedrag per declarabele kilometer, dat voor 30 procent meewoog. Kwaliteit woog daarentegen voor 70 procent mee. Hiervoor moesten inschrijvers een zogenaamd ‘Plan Duurzaamheid’ en een ‘Plan Klantbeleving’ indienen. 

Onrealistische percentages

De inschrijvers kregen op 11 november 2020 bericht dat de aanbestedende dienst voornemens had om de opdracht te gunnen aan Noot. Daarna is de volledige rangschikking aan alle inschrijvers bekendgemaakt via TenderNed, en zijn de scores van de overige inschrijvers gedeeld. Hieruit bleek de inschrijving van Noot de beste kwaliteit-prijsverhouding te hebben, opgevolgd door Connexxion Taxi Services (CTS) en RMC. 

Volgens RMC en Trevvel zijn er echter irreële inschrijvingen gedaan, onder meer door Noot. RMC lijkt vooral de haalbaarheid van de klanttevredenheidspercentages van de winnende partij in twijfel te trekken. Ze verwijzen hiervoor naar de aanbestedingsleidraad, waarin staat dat 10,3 procent van de huidige klanten het vervoerssysteem met een rapportcijfer 6 of lager beoordeeld, en 67,7 procent met een 8 of hoger. Deze percentages zijn respectievelijk veel hoger en veel lager dan die van Noot. Zij stellen namelijk dat ten minste 99 procent hun diensten zal beoordelen met een acht of hoger, en maximaal 0,1 procent met een zes of lager.

RMC en Trevvel hebben ook nog op andere manieren geprobeerd aan te tonen dat de geboden percentages onrealistisch zijn. Zo werd er verwezen naar scores uit 2019 over de klanttevredenheid van RegioTaxi Haaglanden, algemene cijfers uit de branche en een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en verklaringen van drie marktonderzoeksbureaus. Ten aanzien van Noot is er verder nog verwezen naar een evaluatie van Noot Groepsvervoer, waaruit blijkt dat het percentage klachten over het leerlingenvervoer in de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Rijswijk wordt overschreden. 

Bezwaren te laat

Er wordt daarom betoogd door RMC dat de aanbestedende partij deze inschrijvingen had moeten uitsluiten of ze op zijn minst grondiger had moeten beoordelen, verifiëren en toetsen. Zij stellen dat dit is nagelaten. Ook is er volgens hen in de aanbestedingsprocedure ongeoorloofd veel ruimte toegelaten voor manipulatief of irreëel inschrijven. 

Omdat RMC en Trevvel voor het opmaken van een offerte vragen hebben gesteld over de gunningssystematiek, maar vervolgens met het indienen van de offerte geen bezwaren hiertegen hebben getoond, komen deze bezwaren volgens de rechter te laat. De partijen hebben in de onderhandelingsfase wel aan de orde gesteld dat de beoordelingssystematiek van de gunningscriteria tot irreële of niet-vergelijkbare inschrijvingen kan leiden. Dit verandert de zaak echter niet volgens de rechter, omdat dit is gedaan na het indienen van de inschrijving. 

Opdrachten niet vergelijkbaar

Ook de verwijzing naar onderzoeken waaruit zou moeten blijken dat de geoffreerde percentages niet reëel zijn, werd als onterecht gezien. Er werd geoordeeld dat er de onderliggende opdrachten van de gebruikte onderzoeken niet voldoende vergelijkbaar lijken met deze opdracht. Ook leidt de vergelijking met de evaluatie van het leerlingenvervoer uitgevoerd door Noot volgens de rechtbank nergens toe, omdat ook het leerlingenvervoer niet vergelijkbaar is met het RegioTaxi-vervoer. 

Omdat er bij de nieuwe opdracht ook gebruik zal worden gemaakt van een continue klanttevredenheidsonderzoek, zou er ook direct ingespeeld kunnen worden op eventuele negatieve ervaringen. De input van reizigers kan hierbij gebruikt worden voor maatwerk. Volgens de rechter is het aannemelijk dat dit een positieve invloed zal hebben op de klanttevredenheid. Al met al werden de vorderingen van RMC en Trevvel afgewezen, en ook het hoger beroep van Trevvel slaagde niet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.