Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Leerlingenvervoer Aalsmeer en Amstelveen gegund

Het leerlingenvervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen is voor zeker drie jaar gegund aan Munckhof, Willemsen- de Koning en Van Driel. Voor de gunning is gekeken welke partijen de laagste prijs boden.  

De opdracht betreft het met ingang van het schooljaar 2021-2022 vervoeren van leerlingen uit de twee gemeenten. Daarnaast zullen de vervoerders verantwoordelijk zijn voor de planning en registratie van de ritten, de klachtafhandeling en de informatievoorziening aan ouders, verzorgers en de opdrachtgever.

Momenteel maken er zo’n 284 leerlingen gebruik van dit leerlingenvervoer. In verband met de grootte van de groep leerlingen is het vervoer opgedeeld in vier percelen. Het eerste perceel betreft het vervoer binnen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. Dit perceel is gegund aan Munckhof. Het tweede perceel omvat het vervoer naar de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel en gaat naar Willemsen- de Koning.

Het derde perceel omvat het vervoer naar de gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemskerk en Velsen en het vierde perceel het leerlingenvervoer naar de overige bestemmingen. Deze twee percelen zijn gegund aan Van Driel.

Kwaliteit al gerealiseerd

Er is dus gekozen voor de partijen die de laagste prijs boden. De reden dat alleen hiernaar werd gekeken, is omdat de kwaliteit van de dienstverlening volgens de opdrachtgever al wordt gerealiseerd met de selectie-eisen en het programma van eisen.

In het programma van eisen staan onder andere eisen omtrent informatie en communicatie, de uitvoering van de opdracht, het personeel, de behandeling van klachten en andere meldingen en het te gebruiken materieel. Binnen de laatstgenoemde eis wordt er verplicht dat de in te zetten voertuigen minimaal aan de Euro 6-norm voldoen.

De overeenkomsten gaan op 1 augustus dit jaar in en hebben een vaste duur van drie jaar. Vervolgens kan de looptijd drie keer met een jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd.

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.