Drechthopper

Stroomlijn wil taxidiensten Drechtsteden zeker 4,5 jaar gunnen

Foto: still video heropstart Drechtsteden / Marieke van Breda Vriesman

De huidige overeenkomsten voor de taxidiensten in de Drechtsteden lopen 31 december af. Om deze reden zoekt Stroomlijn nieuwe opdrachtnemers die het vervoer per 1 januari 2023 in uitvoering gaan brengen voor een periode van vierenhalf tot zevenenhalf jaar. 

Stroomlijn voert de regie over de taxidiensten in de Drechtsteden en is opdrachtgever in deze aanbestedingsprocedure. Momenteel lopen er verschillende overeenkomsten voor taxidiensten in de Drechtsteden. Allereerst voor het sociaal recreatief wmo-vervoer onder de naam De Drechthopper, het wmo-dagbestedingvervoer, het (bedrijfs)vervoer vanuit de wet sociale werkvoorziening Drechtwerk en het vervoer van de Baanbrekend Drechtsteden cliënten.

Er wordt verwacht dat het gezamenlijk om zo’n 500.000 ritten per jaar gaat die in circa 133.500 uur gereden kunnen worden. De opdracht is verdeeld in percelen en zal dan ook niet als één geheel in de markt worden gezet. Deze keuze is gemaakt om de opdracht voor het MKB voldoende toegankelijk te houden en om continuïteitsrisico’s te beperken. De eerste drie percelen betreffen hoofdzakelijk vraagafhankelijk vervoer en het vierde perceel het vervoer van Baanbrekend Drechtsteden cliënten. Het vervoer in alle percelen wordt aangevuld met routegebonden vervoer naar de dagbesteding en (bedrijfs)vervoer voor Drechtwerk.

Prijs en kwaliteit

Inschrijvers mogen zich inschrijven op alle percelen of één of meer percelen naar keuze. Inschrijvingen worden voor 30 procent beoordeeld op de prijs per uur en voor 70 procent op kwaliteit. Onder kwaliteit valt allereerst het beoogde partnerschap tussen Stroomlijn en de vervoerder, waar 10 punten mee verdiend kunnen worden. Daarnaast kunnen met goed werkgeverschap vijftien punten verdiend worden, met een implementatieplan tien punten en de inzet van Social Return on Investment maximaal vijftien punten.

De overige twintig punten kunnen verdiend worden met duurzaamheid. Stroomlijn wenst namelijk een volledige verduurzaming van het taxivervoer tot stand te brengen. Het doel is om het taxivervoer volledig emissieloos uit te voeren, om daarmee invulling te geven aan de ambitie van de Drechtstedengemeenten die zich gecommitteerd hebben aan het Convenant Zero Emissie doelgroepenvervoer.

Drie duurzaamheidsscenario’s

Er zijn drie scenario’s van verduurzaming opgesteld. Inschrijvers moeten aangeven aan welk scenario ze zich conformeren en moeten ook onderbouwen hoe ze dit gaan doen. In het eerste scenario is per 1 januari 2025 al het vervoer uitstootvrij. Hiermee krijgt de inschrijver tien punten. In scenario twee is per 1 januari 2025 minimaal 75 procent van het vervoer uitstootvrij en per 1 januari 2026 al het vervoer. Hiermee worden vijf punten verkregen. In het laatste scenario is per 1 januari 2025 50 procent van het vervoer zero emissie en per 1 januari 2026 100 procent. In dit geval worden er nul punten gegeven.

Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 9 juni 11.00 uur ingediend worden, waarna op 30 juni de gunningsbeslissing verzonden wordt. Na een bezwaartermijn van twintig dagen wordt op 22 juni de definitieve gunningsbeslissing bekendgemaakt. De initiële periode van de overeenkomsten loopt van 1 januari 2023 tot 31 juli 2027. Na het einde van deze looptijd heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomsten driemaal te verlengen voor een periode van telkens 24 maanden.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Stroomlijn wil taxidiensten Drechtsteden zeker 4,5 jaar gunnen | TaxiPro
Drechthopper

Stroomlijn wil taxidiensten Drechtsteden zeker 4,5 jaar gunnen

Foto: still video heropstart Drechtsteden / Marieke van Breda Vriesman

De huidige overeenkomsten voor de taxidiensten in de Drechtsteden lopen 31 december af. Om deze reden zoekt Stroomlijn nieuwe opdrachtnemers die het vervoer per 1 januari 2023 in uitvoering gaan brengen voor een periode van vierenhalf tot zevenenhalf jaar. 

Stroomlijn voert de regie over de taxidiensten in de Drechtsteden en is opdrachtgever in deze aanbestedingsprocedure. Momenteel lopen er verschillende overeenkomsten voor taxidiensten in de Drechtsteden. Allereerst voor het sociaal recreatief wmo-vervoer onder de naam De Drechthopper, het wmo-dagbestedingvervoer, het (bedrijfs)vervoer vanuit de wet sociale werkvoorziening Drechtwerk en het vervoer van de Baanbrekend Drechtsteden cliënten.

Er wordt verwacht dat het gezamenlijk om zo’n 500.000 ritten per jaar gaat die in circa 133.500 uur gereden kunnen worden. De opdracht is verdeeld in percelen en zal dan ook niet als één geheel in de markt worden gezet. Deze keuze is gemaakt om de opdracht voor het MKB voldoende toegankelijk te houden en om continuïteitsrisico’s te beperken. De eerste drie percelen betreffen hoofdzakelijk vraagafhankelijk vervoer en het vierde perceel het vervoer van Baanbrekend Drechtsteden cliënten. Het vervoer in alle percelen wordt aangevuld met routegebonden vervoer naar de dagbesteding en (bedrijfs)vervoer voor Drechtwerk.

Prijs en kwaliteit

Inschrijvers mogen zich inschrijven op alle percelen of één of meer percelen naar keuze. Inschrijvingen worden voor 30 procent beoordeeld op de prijs per uur en voor 70 procent op kwaliteit. Onder kwaliteit valt allereerst het beoogde partnerschap tussen Stroomlijn en de vervoerder, waar 10 punten mee verdiend kunnen worden. Daarnaast kunnen met goed werkgeverschap vijftien punten verdiend worden, met een implementatieplan tien punten en de inzet van Social Return on Investment maximaal vijftien punten.

De overige twintig punten kunnen verdiend worden met duurzaamheid. Stroomlijn wenst namelijk een volledige verduurzaming van het taxivervoer tot stand te brengen. Het doel is om het taxivervoer volledig emissieloos uit te voeren, om daarmee invulling te geven aan de ambitie van de Drechtstedengemeenten die zich gecommitteerd hebben aan het Convenant Zero Emissie doelgroepenvervoer.

Drie duurzaamheidsscenario’s

Er zijn drie scenario’s van verduurzaming opgesteld. Inschrijvers moeten aangeven aan welk scenario ze zich conformeren en moeten ook onderbouwen hoe ze dit gaan doen. In het eerste scenario is per 1 januari 2025 al het vervoer uitstootvrij. Hiermee krijgt de inschrijver tien punten. In scenario twee is per 1 januari 2025 minimaal 75 procent van het vervoer uitstootvrij en per 1 januari 2026 al het vervoer. Hiermee worden vijf punten verkregen. In het laatste scenario is per 1 januari 2025 50 procent van het vervoer zero emissie en per 1 januari 2026 100 procent. In dit geval worden er nul punten gegeven.

Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 9 juni 11.00 uur ingediend worden, waarna op 30 juni de gunningsbeslissing verzonden wordt. Na een bezwaartermijn van twintig dagen wordt op 22 juni de definitieve gunningsbeslissing bekendgemaakt. De initiële periode van de overeenkomsten loopt van 1 januari 2023 tot 31 juli 2027. Na het einde van deze looptijd heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomsten driemaal te verlengen voor een periode van telkens 24 maanden.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.