Touringcar

Principe-akkoord nieuwe cao besloten busvervoer

ANP

Werkgevers en werknemers in de touringcarbranche hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de jaren 2017 en 2018. De leden van KNV Bus hebben in grote meerderheid ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen. Vakbonden FNV Toer en CNV Vakmensen hebben het resultaat ter goedkeuring voorgelegd aan hun leden. De partijen zijn onder meer twee loonsverhogingen van 1,1 procent overeengekomen. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de cao-controles.

Nog maar ruim een maand geleden werden de onderhandelingen opgeschort, omdat de vakbonden tegen de zin van de werkgevers hun achterban op de hoogte hielden van de ontwikkelingen. Dat het onderhandelingsresultaat al tijdens de jaarvergadering van KNV Bus aan de leden kon worden voorgelegd, werd dan ook een positieve ontwikkeling genoemd. Vervolgens stemden de KNV Bus-leden in grote meerderheid in met de concept-cao. Of de cao er ook echt in deze vorm komt, hangt af van het al dan niet instemmen door de leden van FNV Toer en CNV Vakmensen.

Minder cao-controles

Als iedereen akkoord gaat, moet de cao ingaan op 20 november aanstaande en aflopen op 31 december 2018. In die periode zijn loonsverhogingen voorzien op 1 januari 2018 en dezelfde datum in 2018. In beide gevallen moet er 1,1 procent bij komen. De premies voor het sociaal fonds FSO zullen omlaag gaan. Dit heeft te maken met de afspraak om de cao-controles anders aan te pakken. Die zullen niet meer periodiek plaatsvinden, maar alleen als er signalen zijn dat de cao door een bedrijf niet wordt nageleefd. Het budget voor de controles kan daardoor omlaag van circa 400.000 euro naar ongeveer anderhalve ton.

Een andere afspraak uit het principe-akkoord houdt in dat de bepalingen over MUP-krachten uit de huidige overeenkomst komen te vervallen. Dit heeft te maken met het feit dat bij deze uitgestelde prestatiecontracten (in de volksmond nul-urencontracten) de feitelijke bepalingen en de beleving in de branche nogal uiteenlopen. Zo wordt de flexibiliteit om een oproep om te komen werken door veel mensen gewaardeerd, maar in feite hebben zij juist de plicht om aan die oproep gehoor te geven. Dat het UWV uitbetaalt bij ziekte is nog zo’n onjuiste aanname.

52 uur per jaar

KNV Bus, FNV Toer en CNV Vakmensen willen in de nieuwe overeenkomst graag van de MUP-overeenkomst af. Deze wordt vervangen door een opzet waarin per saldo alles hetzelfde blijft voor werkgevers en werknemers, maar wel op zo’n manier dat de feitelijke regeling en de beleving van de mensen die er mee werken weer overeenkomen. Onderdeel van deze opzet is onder meer een minimaal aantal uren van 52 per jaar. Ook is er geen plicht om meer uren te bieden of claimen dan er zijn afgesproken.

Of de cao in deze vorm straks daadwerkelijk van kracht wordt, hangt af van de instemming van de leden van alles betrokken partijen. Die van KNV Bus, de werkgevers, zijn al akkoord. Van de werknemers zal de komende tijd blijken of zij akkoord gaan met de cao die de vakbonden hen voorleggen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.