Taxibord station

‘Ook 2018 geen geweldig jaar voor taxibranche’

Taxibord station. Bron: TaxiPro (VK)

Net als in 2017 moet Paul Dijkhuizen, voorzitter van Stichting Taxibelangen Nederland, concluderen dat het geen geweldig jaar is geweest voor de taxibranche. Dat schrijft hij in zijn column voor TaxiPro, waarin hij terugblikt op wat er afgelopen jaar allemaal speelde in de sector.

De boordcomputer taxi lijkt op zich iets beter te functioneren dan voorheen, al is gebleken dat er nog steeds veel mis gaat en is gegaan. Onder andere in de regelgeving omtrent verplichte updates. Vanwege kritiek op de gang van zaken ben ik inmiddels niet meer welkom bij besprekingen van de zogeheten begeleidingscommissie BCT. KIWA heeft een nieuw idee gelanceerd voor een smartphone-app in plaats van de BCT, maar ook daar kleven bezwaren aan, onder meer op het terrein van de privacy en de zekerheid dat degene die heeft ingelogd ook daadwerkelijk de bestuurder is van de taxi.

Per saldo lopen de kosten op

We zien dat (overheids-)instellingen zoeken naar goedkopere vormen van onder eer wmo-vervoer. Hiervoor willen ze steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers. We begrijpen de noodzaak voor gemeentes om het belastinggeld zo zuinig mogelijk te besteden, maar op deze wijze verdwijnen er banen en zullen steeds meer mensen een beroep moeten doen op uitkeringen en bijstand. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Per saldo zullen de kosten hierdoor eerder oplopen dan afnemen en ontstaat er bovendien een markt die lastig te controleren is.

In 2016 is er met de overheid overlegd over de tarieven van vergunningverlening. De kosten voor onder meer taxivergunningen zouden in de nieuwe opzet sterk dalen. Door kritiek van ondernemers, alsmede vanwege perikelen binnen de overheid, werd dit hele plan uitgesteld. In 2018 is binnen het ministerie een nieuwe directeur aangesteld voor onder andere dit dossier. Tot op heden blijft het echter zeer stil van die kant.

Geen verbetering gebleken

In 2016 is de vakbekwaamheidseis voor de taxivergunning komen te vervallen. Doel voor de overheid was om de concurrentie te vergroten en de beschikbaarheid voor de klant te verbeteren. Helaas heeft dit besluit vooral geleid tot toetreding van nieuwkomers die, uitzonderingen daargelaten, niet allemaal een verbetering voor de branche zijn gebleken. Binnen de branche wordt met name veel geklaagd over Uber-chauffeurs. Of dat terecht is of niet, kan ik persoonlijk niet beoordelen. Het gevoel van veel taxibedrijven is dat er door de overheid met twee maten wordt gemeten en dat Uber zijn gang kan gaan, terwijl het de reguliere taxibedrijven steeds moeilijker wordt gemaakt.

Is er dan niets positiefs te melden? Nou, niet helemaal. We zien een groei in het toerisme, waarvan de taxibranche uiteraard mee profiteert. Ook heeft het Sociaal Fonds Taxi aangetoond onze klachten serieus genomen en hebben zij intern enige aanpassingen doorgevoerd.

Zorgwekkkend

Voor de toekomst zijn de verwachtingen helaas niet heel positief. De afschaffing van de BPM-teruggave, waarbij sommige bedrijven net gedwongen zijn om nieuwe auto’s aan te schaffen vanwege milieu-eisen en/of verzekeringseisen, is zorgwekkend. Tel daar de fors gestegen prijzen voor verzekeringen bij op, alsmede het verhogen van de btw, en dat alles kan er toe leiden dat meer mensen de ‘dure’ taxi gaan mijden en een andere oplossing gaan zoeken. Zoals zelf rijden wanneer zij dat beter niet kunnen doen, of een beroep doen op ongediplomeerde snorders, vrijwilligers, en ja, ook Uber.

Al deze maatregelen zullen als ongewenst neveneffect hebben dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de reguliere taxibedrijven, voor wie het steeds moeilijker wordt om hun hoofd boven water te houden, en een groep ‘overige’ chauffeurs die een steeds groter marktaandeel zullen verkrijgen. De gevolgen hiervan laten zich niet moeilijk raden.

Op waarde geschat

Voor 2019 hoop ik dat vooral de politiek in zal zien dat de klachten uit de noodlijdende taxibranche nu eens serieus moeten worden genomen, waarbij onze dienstverlening meer op waarde wordt geschat en de ‘race naar de bodem’ wordt gekeerd. Natuurlijk blijven wij als STN proberen om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op het beleid en te streven naar een eerlijke taxibranche waarbij hard werken wordt beloond, met een gelijk speelveld voor iedere aanbieder van personenvervoer tegen betaling.

Ik wens u allen een prettige kerst en een zorgenvrij 2019!

Paul Dijkhuizen
Stichting Taxibelangen Nederland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

2 reacties op “‘Ook 2018 geen geweldig jaar voor taxibranche’”

Cor Verbrugh|27.12.18|19:35

“We zien dat (overheids-)instellingen zoeken naar goedkopere vormen van onder eer wmo-vervoer. Hiervoor willen ze steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers. We begrijpen de noodzaak voor gemeentes om het belastinggeld zo zuinig mogelijk te besteden,”

Binnenkort op de weg: een Stint van 5 meter en een aangewezen vrijwilliger (werkloze) op de bok met 10 personen in de bak lekker goedkoop, daarvoor zet de overheid alle voorschriften wel opzij!!

Paul is dus niet meer welkom bij de begeleidingscommissie BCT omdat hij kritiek heeft geuit over een en ander, dus alleen als je in hun straatje praat mag/kan je nog aanschuiven.
Dit zegt al meer dan genoeg over deze machtswellustelingen.

‘Ook 2018 geen geweldig jaar voor taxibranche’ | TaxiPro
Taxibord station

‘Ook 2018 geen geweldig jaar voor taxibranche’

Taxibord station. Bron: TaxiPro (VK)

Net als in 2017 moet Paul Dijkhuizen, voorzitter van Stichting Taxibelangen Nederland, concluderen dat het geen geweldig jaar is geweest voor de taxibranche. Dat schrijft hij in zijn column voor TaxiPro, waarin hij terugblikt op wat er afgelopen jaar allemaal speelde in de sector.

De boordcomputer taxi lijkt op zich iets beter te functioneren dan voorheen, al is gebleken dat er nog steeds veel mis gaat en is gegaan. Onder andere in de regelgeving omtrent verplichte updates. Vanwege kritiek op de gang van zaken ben ik inmiddels niet meer welkom bij besprekingen van de zogeheten begeleidingscommissie BCT. KIWA heeft een nieuw idee gelanceerd voor een smartphone-app in plaats van de BCT, maar ook daar kleven bezwaren aan, onder meer op het terrein van de privacy en de zekerheid dat degene die heeft ingelogd ook daadwerkelijk de bestuurder is van de taxi.

Per saldo lopen de kosten op

We zien dat (overheids-)instellingen zoeken naar goedkopere vormen van onder eer wmo-vervoer. Hiervoor willen ze steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers. We begrijpen de noodzaak voor gemeentes om het belastinggeld zo zuinig mogelijk te besteden, maar op deze wijze verdwijnen er banen en zullen steeds meer mensen een beroep moeten doen op uitkeringen en bijstand. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Per saldo zullen de kosten hierdoor eerder oplopen dan afnemen en ontstaat er bovendien een markt die lastig te controleren is.

In 2016 is er met de overheid overlegd over de tarieven van vergunningverlening. De kosten voor onder meer taxivergunningen zouden in de nieuwe opzet sterk dalen. Door kritiek van ondernemers, alsmede vanwege perikelen binnen de overheid, werd dit hele plan uitgesteld. In 2018 is binnen het ministerie een nieuwe directeur aangesteld voor onder andere dit dossier. Tot op heden blijft het echter zeer stil van die kant.

Geen verbetering gebleken

In 2016 is de vakbekwaamheidseis voor de taxivergunning komen te vervallen. Doel voor de overheid was om de concurrentie te vergroten en de beschikbaarheid voor de klant te verbeteren. Helaas heeft dit besluit vooral geleid tot toetreding van nieuwkomers die, uitzonderingen daargelaten, niet allemaal een verbetering voor de branche zijn gebleken. Binnen de branche wordt met name veel geklaagd over Uber-chauffeurs. Of dat terecht is of niet, kan ik persoonlijk niet beoordelen. Het gevoel van veel taxibedrijven is dat er door de overheid met twee maten wordt gemeten en dat Uber zijn gang kan gaan, terwijl het de reguliere taxibedrijven steeds moeilijker wordt gemaakt.

Is er dan niets positiefs te melden? Nou, niet helemaal. We zien een groei in het toerisme, waarvan de taxibranche uiteraard mee profiteert. Ook heeft het Sociaal Fonds Taxi aangetoond onze klachten serieus genomen en hebben zij intern enige aanpassingen doorgevoerd.

Zorgwekkkend

Voor de toekomst zijn de verwachtingen helaas niet heel positief. De afschaffing van de BPM-teruggave, waarbij sommige bedrijven net gedwongen zijn om nieuwe auto’s aan te schaffen vanwege milieu-eisen en/of verzekeringseisen, is zorgwekkend. Tel daar de fors gestegen prijzen voor verzekeringen bij op, alsmede het verhogen van de btw, en dat alles kan er toe leiden dat meer mensen de ‘dure’ taxi gaan mijden en een andere oplossing gaan zoeken. Zoals zelf rijden wanneer zij dat beter niet kunnen doen, of een beroep doen op ongediplomeerde snorders, vrijwilligers, en ja, ook Uber.

Al deze maatregelen zullen als ongewenst neveneffect hebben dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de reguliere taxibedrijven, voor wie het steeds moeilijker wordt om hun hoofd boven water te houden, en een groep ‘overige’ chauffeurs die een steeds groter marktaandeel zullen verkrijgen. De gevolgen hiervan laten zich niet moeilijk raden.

Op waarde geschat

Voor 2019 hoop ik dat vooral de politiek in zal zien dat de klachten uit de noodlijdende taxibranche nu eens serieus moeten worden genomen, waarbij onze dienstverlening meer op waarde wordt geschat en de ‘race naar de bodem’ wordt gekeerd. Natuurlijk blijven wij als STN proberen om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op het beleid en te streven naar een eerlijke taxibranche waarbij hard werken wordt beloond, met een gelijk speelveld voor iedere aanbieder van personenvervoer tegen betaling.

Ik wens u allen een prettige kerst en een zorgenvrij 2019!

Paul Dijkhuizen
Stichting Taxibelangen Nederland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

2 reacties op “‘Ook 2018 geen geweldig jaar voor taxibranche’”

Cor Verbrugh|27.12.18|19:35

“We zien dat (overheids-)instellingen zoeken naar goedkopere vormen van onder eer wmo-vervoer. Hiervoor willen ze steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers. We begrijpen de noodzaak voor gemeentes om het belastinggeld zo zuinig mogelijk te besteden,”

Binnenkort op de weg: een Stint van 5 meter en een aangewezen vrijwilliger (werkloze) op de bok met 10 personen in de bak lekker goedkoop, daarvoor zet de overheid alle voorschriften wel opzij!!

Paul is dus niet meer welkom bij de begeleidingscommissie BCT omdat hij kritiek heeft geuit over een en ander, dus alleen als je in hun straatje praat mag/kan je nog aanschuiven.
Dit zegt al meer dan genoeg over deze machtswellustelingen.