Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Milieuzone touringcars Den Haag ‘donderslag bij heldere hemel’

Den Haag. Foto: iStock / GAPS (onbeperkt gebruik)

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een milieuzone voor autobussen in Den Haag. Voertuigen uit emissieklasse vijf of lager zijn hier dan niet meer welkom. Busvervoer Nederland (BVN) is onaangenaam verrast door het besluit en meent dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de touringcarsector. 

Op sommige plekken in de stad – en vooral in het centrum van Den Haag – wordt de luchtkwaliteit nog als onvoldoende beoordeeld. In overeenstemming met de landelijke regelgeving wil de gemeente daarom de milieuzone voor dieselvrachtauto’s per 2022 aanscherpen naar emissieklasse zes. Tegelijkertijd zal de milieuzone voor touringcars en bussen voor het openbaar vervoer worden ingevoerd. 

Michel Kortekaas is bestuurslid bij BVN en rijdt tevens met zijn eigen touringcaronderneming BAB-VIOS Touringcars veel in Den Haag. Hij is een van de weinige touringcarondernemers die al is overgegaan op euro 6-voertuigen. Volgens hem is de versnelde invoering van de milieuzone voor de sector als geheel onverwacht gekomen. “Zo’n anderhalf jaar geleden hadden wij als BVN een bespreking met de gemeente Den Haag waarbij zij hun verduurzamingsideeën opperden. Toen hebben wij al onze vraagtekens gezet bij de technische haalbaarheid.”

Milieuzone gefaseerd invoeren

Kortekaas legt uit dat voor deze bespreking al werd gevraagd wat BVN van een milieuzone vindt. “Wij hebben toen aangegeven hier niet op tegen te zijn, maar dat het wel gefaseerd moet verlopen.” De branchevereniging is het dan ook niet eens met het tempo waarmee de gemeente de milieuzone invoert, zeker in tijden van corona. “Veel bedrijven kunnen hier niet aan voldoen. Er is tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2021 vrijwel niks verdiend. We hebben alleen maar aan het hulp-infuus gelegen. Vervangingsinvesteringen zijn doorgeschoven naar 2022 en zelfs later.” 

Het college van B&W stelt zich er van bewust te zijn dat de maatregel vooral voor ondernemers die straks niet meer met hun voertuig in de milieuzone mogen rijden ingrijpende gevolgen kan hebben. Volgens hen wordt de maatregel echter genomen als onderdeel van een breder maatregelenpakket, in het belang van de gezondheid van alle inwoners en bezoekers van Den Haag. Het college is daarbij van mening dat er een evenwichtige afweging is gemaakt tussen milieu- en gezondheidsbelangen en individuele belangen van ondernemers.

Verschillen tussen vrachtvervoer-, OV- en touringcarsector

In een zienswijze stelt de brancheorganisatie dat het onterecht is dat de touringcarsector “over een kam wordt geschoren” met het openbaar vervoer en vrachtvervoer. Volgens hen wordt er bij de besluiten enkel uitgegaan van de overeenkomsten tussen de sectoren en worden de verschillen over het hoofd gezien. “Vrachtvervoerders hebben al meer dan vijftien jaar de tijd om zich voor te bereiden op de komst en aanscherping van milieuzones. Ze zijn hier tijdens het proces om te komen tot milieuzones, dat in 2004 startte, door de Rijksoverheid over geconsulteerd.” 

Ook de vergelijking met OV-bussen is volgens BVN niet op zijn plaats. Zo stellen ze dat er volop elektrische bussen zijn met een actieradius die ruim voldoet voor het overgrote deel van de wensen van de OV-bedrijven. “Touringcars die emissieloos meer dan 750 kilometer rijden zijn domweg niet beschikbaar”, legt BVN uit in de zienswijze. “Hybride of elektrische touringcars worden daarnaast niet in massaproductie gebouwd. Wat nu op de markt komt heeft een te kleine actieradius en is qua prijs ruim viermaal duurder dan een fossiel aangedreven bus. Dit is voor een MKB-bedrijf geen verantwoorde investering in deze tijd.”  

Invloed op luchtkwaliteit verwaarloosbaar

Bovendien stelt de belangenorganisatie dat het niet bewezen is dat het weren van een deel van het touringcarvervoer een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Daarom baseren zij zich op de gegevens die wel beschikbaar zijn, namelijk een onderzoek over de totstandkoming van de milieuzone voor touringcars in de gemeente Amsterdam. Hieruit bleek in 2017 dat de invloed van de touringcar op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar klein is.

De belangenorganisatie verwacht dat dit in Den Haag in nog sterkere mate geldt, omdat het aantal halteringen lager is dan in Amsterdam. Volgens BVN is de invoering van de milieuzone voor touringcars dan ook niet nodig om het doel te bereiken. Bovendien zou de milieuzone zelfs een contraproductief effect kunnen hebben, omdat het weren van touringcars kan zorgen voor meer personenauto’s in de zone en dus voor meer uitstoot.

Mogelijk ontheffingen geïntroduceerd

Kortekaas denkt dat Den Haag zich niet realiseert wat de besluiten technisch en fiscaal inhouden. Volgens hem zijn er bestekken van de gemeente waar nog steeds de euro-5 voertuigen instaan. Ook benoemt hij de lopende contracten van de gemeente met allerlei vervoerders die niet tussentijds aangepast kunnen worden. 

Toch heeft hij er een hard hoofd in dat de gemeente haar besluiten zal aanpassen. Hij denkt dat de kans groter is dat er meer ontheffingen worden geïntroduceerd. “Bijvoorbeeld voor ondernemingen met euro 5-voertuigen die vast werk hebben in Den Haag omdat zij bijvoorbeeld schoolkinderen vervoeren. Zij zouden dan hun kentekens kunnen doorvoeren en voor een bepaalde tijd nog wel het gebied in mogen.” 

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Milieuzone touringcars Den Haag ‘donderslag bij heldere hemel’”

Don Vandijk|24.04.21|13:23

Ik zou zeggen, start met boycotten van die stad en elke stad die die achterlijke milieuzones en regels insteld. Lijkt mij dat buitenlandse ritten toch meer verdienen. Overheid zit hier alleen maar de economische groei tegen te werken en burgers/ondernemers te treiteren met dit soort onzin.

Milieuzone touringcars Den Haag ‘donderslag bij heldere hemel’ | TaxiPro
Den Haag. Foto: iStock / GAPS

Milieuzone touringcars Den Haag ‘donderslag bij heldere hemel’

Den Haag. Foto: iStock / GAPS (onbeperkt gebruik)

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een milieuzone voor autobussen in Den Haag. Voertuigen uit emissieklasse vijf of lager zijn hier dan niet meer welkom. Busvervoer Nederland (BVN) is onaangenaam verrast door het besluit en meent dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de touringcarsector. 

Op sommige plekken in de stad – en vooral in het centrum van Den Haag – wordt de luchtkwaliteit nog als onvoldoende beoordeeld. In overeenstemming met de landelijke regelgeving wil de gemeente daarom de milieuzone voor dieselvrachtauto’s per 2022 aanscherpen naar emissieklasse zes. Tegelijkertijd zal de milieuzone voor touringcars en bussen voor het openbaar vervoer worden ingevoerd. 

Michel Kortekaas is bestuurslid bij BVN en rijdt tevens met zijn eigen touringcaronderneming BAB-VIOS Touringcars veel in Den Haag. Hij is een van de weinige touringcarondernemers die al is overgegaan op euro 6-voertuigen. Volgens hem is de versnelde invoering van de milieuzone voor de sector als geheel onverwacht gekomen. “Zo’n anderhalf jaar geleden hadden wij als BVN een bespreking met de gemeente Den Haag waarbij zij hun verduurzamingsideeën opperden. Toen hebben wij al onze vraagtekens gezet bij de technische haalbaarheid.”

Milieuzone gefaseerd invoeren

Kortekaas legt uit dat voor deze bespreking al werd gevraagd wat BVN van een milieuzone vindt. “Wij hebben toen aangegeven hier niet op tegen te zijn, maar dat het wel gefaseerd moet verlopen.” De branchevereniging is het dan ook niet eens met het tempo waarmee de gemeente de milieuzone invoert, zeker in tijden van corona. “Veel bedrijven kunnen hier niet aan voldoen. Er is tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2021 vrijwel niks verdiend. We hebben alleen maar aan het hulp-infuus gelegen. Vervangingsinvesteringen zijn doorgeschoven naar 2022 en zelfs later.” 

Het college van B&W stelt zich er van bewust te zijn dat de maatregel vooral voor ondernemers die straks niet meer met hun voertuig in de milieuzone mogen rijden ingrijpende gevolgen kan hebben. Volgens hen wordt de maatregel echter genomen als onderdeel van een breder maatregelenpakket, in het belang van de gezondheid van alle inwoners en bezoekers van Den Haag. Het college is daarbij van mening dat er een evenwichtige afweging is gemaakt tussen milieu- en gezondheidsbelangen en individuele belangen van ondernemers.

Verschillen tussen vrachtvervoer-, OV- en touringcarsector

In een zienswijze stelt de brancheorganisatie dat het onterecht is dat de touringcarsector “over een kam wordt geschoren” met het openbaar vervoer en vrachtvervoer. Volgens hen wordt er bij de besluiten enkel uitgegaan van de overeenkomsten tussen de sectoren en worden de verschillen over het hoofd gezien. “Vrachtvervoerders hebben al meer dan vijftien jaar de tijd om zich voor te bereiden op de komst en aanscherping van milieuzones. Ze zijn hier tijdens het proces om te komen tot milieuzones, dat in 2004 startte, door de Rijksoverheid over geconsulteerd.” 

Ook de vergelijking met OV-bussen is volgens BVN niet op zijn plaats. Zo stellen ze dat er volop elektrische bussen zijn met een actieradius die ruim voldoet voor het overgrote deel van de wensen van de OV-bedrijven. “Touringcars die emissieloos meer dan 750 kilometer rijden zijn domweg niet beschikbaar”, legt BVN uit in de zienswijze. “Hybride of elektrische touringcars worden daarnaast niet in massaproductie gebouwd. Wat nu op de markt komt heeft een te kleine actieradius en is qua prijs ruim viermaal duurder dan een fossiel aangedreven bus. Dit is voor een MKB-bedrijf geen verantwoorde investering in deze tijd.”  

Invloed op luchtkwaliteit verwaarloosbaar

Bovendien stelt de belangenorganisatie dat het niet bewezen is dat het weren van een deel van het touringcarvervoer een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Daarom baseren zij zich op de gegevens die wel beschikbaar zijn, namelijk een onderzoek over de totstandkoming van de milieuzone voor touringcars in de gemeente Amsterdam. Hieruit bleek in 2017 dat de invloed van de touringcar op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar klein is.

De belangenorganisatie verwacht dat dit in Den Haag in nog sterkere mate geldt, omdat het aantal halteringen lager is dan in Amsterdam. Volgens BVN is de invoering van de milieuzone voor touringcars dan ook niet nodig om het doel te bereiken. Bovendien zou de milieuzone zelfs een contraproductief effect kunnen hebben, omdat het weren van touringcars kan zorgen voor meer personenauto’s in de zone en dus voor meer uitstoot.

Mogelijk ontheffingen geïntroduceerd

Kortekaas denkt dat Den Haag zich niet realiseert wat de besluiten technisch en fiscaal inhouden. Volgens hem zijn er bestekken van de gemeente waar nog steeds de euro-5 voertuigen instaan. Ook benoemt hij de lopende contracten van de gemeente met allerlei vervoerders die niet tussentijds aangepast kunnen worden. 

Toch heeft hij er een hard hoofd in dat de gemeente haar besluiten zal aanpassen. Hij denkt dat de kans groter is dat er meer ontheffingen worden geïntroduceerd. “Bijvoorbeeld voor ondernemingen met euro 5-voertuigen die vast werk hebben in Den Haag omdat zij bijvoorbeeld schoolkinderen vervoeren. Zij zouden dan hun kentekens kunnen doorvoeren en voor een bepaalde tijd nog wel het gebied in mogen.” 

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Milieuzone touringcars Den Haag ‘donderslag bij heldere hemel’”

Don Vandijk|24.04.21|13:23

Ik zou zeggen, start met boycotten van die stad en elke stad die die achterlijke milieuzones en regels insteld. Lijkt mij dat buitenlandse ritten toch meer verdienen. Overheid zit hier alleen maar de economische groei tegen te werken en burgers/ondernemers te treiteren met dit soort onzin.