controle, tto, Amsterdam, taxi, centraal station, handhaving, taxichauffeur, taxistandplaats

Chauffeursopstand dreigt tegen TTO-systeem Amsterdam

Het Amsterdams Collectief Kwaliteitstaxi (ACK) groeit als kool. Al bijna 1.800 straattaxichauffeurs sloten zich aan. Zij uiten zo gezamenlijk hun onvrede over een TTO-systeem waarin ze naar eigen zeggen nauwelijks hun werk nog kunnen doen. De chauffeurs willen onder meer dat het sanctiesysteem op de schop gaat en dat er eerlijk kan worden geconcurreerd met Uber. ACK bewandelt de diplomatieke weg maar constateert dat veel chauffeurs weinig meer kunnen hebben. “Als we dit niet sussen krijgen we een taxi-oorlog waar die uit 2000 bij verbleekt”, aldus secretaris Gerrit Rippens.

Gerrit Rippens en Mustafa Aznou hebben samen voor een mensenleven aan ervaring in de Amsterdamse taxibranche. Tot op de dag van vandaag zitten zij achter het stuur, maar het gevoel dat zij en veel vakgenoten hun werk bijna niet meer op een normale manier kunnen doen maakt dat zij nu als bestuursleden van en met ACK proberen veranderingen teweeg te brengen. Samen met drie anderen vormen Aznou en Rippens het bestuur van ACK.

ACK werd ongeveer drie jaar geleden opgericht door Mustafa Aznou in een reactie op de gemeentelijke taxiverordening en de overgang op het systeem met toegestane taxi-organisaties. “Ons was beloofd dat de verordening samen met de taxibranche zou worden opgesteld, zodat iedereen zich er in zou kunnen vinden. Maar uiteindelijk is er gekozen voor een keiharde aanpak, zonder onze inbreng. De oprichting van ACK was daar een reactie op. Maar omdat zich eigenlijk alleen TCA-chauffeurs aanmelden konden we niet de hele Amsterdamse TTO-markt vertegenwoordigen, waardoor ACK toen een beetje is stilgevalllen.”

Waardoor is de organisatie dan nu weer nieuw leven ingeblazen?

Rippens: “Ongeveer een jaar geleden was een flinke groep chauffeurs het zat. We wilden echt iets aan de situatie gaan veranderen. Mustafa stelde voor om daar ACK voor te gebruiken. Er waren voorstellen om de boel plat te gooien, om in actie te komen, maar met zo’n stichting kunnen we eerst de diplomatieke weg bewandelen. Op de eerste bijeenkomst kwamen al 200 chauffeurs af. Na drie maanden waren er 800 mensen bij betrokken, nu al bijna 1.800. Geen betalende leden, want we doen alles vrijwillig en gratis, maar het zegt wel iets over de behoefte die er onder Amsterdamse TTO-chauffeurs bestaat om iets aan de huidige situatie te veranderen.”

Aznou: “Veel van deze jongens willen actie. Demonstreren op het Malieveld, dat werk. Maar wij willen eerst proberen alsnog tot een samenwerking met de gemeente Amsterdam te komen, want dan zijn zulke acties niet eens nodig. Maar de komende tijd zal er wel vooruitgang moeten worden geboekt.”

Rippens: “Het liefst willen we natuurlijk met verkeerswethouder Pieter Litjens om tafel. Dat gebeurt niet zomaar, maar inmiddels spreken we dus namens bijna 1.800 van de ruim 4.000 TTO-chauffeurs. We streven naar ongeveer de helft. En de dag dat we dit overleg realiseren is nabij. Op een gegeven moment kan de wethouder niet meer om ons heen.”

Waar hebben jullie zoal moeite mee in de huidige Amsterdamse taximarkt?

Aznou: “De sancties die aan overtredingen verbonden zijn, en de manier waarop ze worden opgelegd, vormen voor ons een heet hangijzer. Zodra we dat financieel kunnen, gaan we de gemeente in een bodemprocedure voor de rechter dagen over dit onderwerp.”

Rippens: “Elke rit in Amsterdam brengt een risico met zich mee en de handhaving is volstrekt willekeurig. De ambtenaar in kwestie geeft overtredende chauffeurs geen proces-verbaal, maar een rapport van bevinding. De TTO sanctioneert vervolgens de chauffeur, en die kan daar geen bezwaar tegen maken. En de TTO’s moeten sancties opleggen, anders zijn ze binnen de kortste keren geen TTO meer. Daar zit een enorme onrechtvaardigheid in, en die willen wij via die bodemprocedure laten toetsen door de rechter. Daarbij komen ook de proporties van de sancties aan de orde. Staat een maand schorsing wel in verhouding tot een overtreding als door rood licht rijden? De manier waarop het sanctioneren in Amsterdam is ingevuld, is wat ons betreft niet goed. Als ik als taxichauffeur een fout maak, hoor ik net als ieder ander een proces-verbaal te krijgen, en dan kan ik zelf altijd nog beslissen of ik dat voor de rechter aan ga vechten.”

Met de bodemprocedure willen jullie het sanctiesysteem aan de kaak stellen. Moet uiteindelijk ook het hele TTO-systeem zoals dat nu van kracht is worden veranderd?

Aznou: “Als ACK hebben we vier doelstellingen. Het sanctiebeleid moet wat ons betreft dus op de schop. We willen dat de beloftes die gedaan zijn over faciliteiten als standplaatsen voor TTO-taxi’s worden nagekomen. Verder zouden we graag zien dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal taxichauffeurs aan Amsterdam. En aan de oneerlijke concurrentie door Uber moet gewoon een einde komen.

Rippens: “Voordat het TTO-systeem er kwam zijn er allemaal beloftes gedaan inzake voorzieningen. Maar die taxivoorzieningen worden niet gerealiseerd. Denk aan standplaatsen toewijzen, of mogen laden en lossen. Gewoon vijf of tien minuten de gelegenheid krijgen om mensen en bagage in je taxi te krijgen. Ik haal en breng drie keer per week een mevrouw in een rolstoel. Dat kost even tijd om haar in de taxi te krijgen, en de rolstoel in de kofferbak. En een week later krijg ik dan een boete, omdat ik heb staan laden en lossen waar het niet mag. De gemeente spreekt dan van een incident, maar het gebeurt elke dag volop. Je moet mensen wel in staat stellen om hun werk te doen. En als ze vervolgens misbruik maken van de mogelijkheden die je daar als gemeente voor biedt, dan moet je ze natuurlijk aanpakken. Maar wij willen gewoon de service kunnen verlenen waar de klant voor betaalt.”

Het derde standpunt is dan een grens op het aantal chauffeurs. Hoe willen jullie dat realiseren?

Rippens: “Dit onderwerp is gelukkig opgepikt door de SP, die ook al geen voorstander was van de taxiverordening. Want genoeg is genoeg. Amsterdam is een dorp vergeleken met New York, maar er werken nu 5.200 taxichauffeurs.”

Aznou: “Er wordt geen grens gesteld. Chauffeurs komen overal vandaan de Amsterdamse markt op. Ruim 4.000 TTO-chauffeurs en zo’n duizend mensen die rijden voor Uber: zo wordt de spoeling wel héél dun.”

Rippens: “En de overlast neemt daardoor toe, waardoor de gemeente wil dat er nog meer en strenger gesanctioneerd wordt. Dat gaat niet vanzelf stoppen. Maar dat moeten we dan in politiek Den Haag aankaarten. Door onze samenwerking met de SP komt dat een stuk dichterbij. Zij houden een enquête onder chauffeurs, maar als er genoeg meedoen krijgt dat de status van onderzoek, en dan kan er in de Tweede Kamer iets mee worden gedaan. Het zal echt niet opeens opgelost worden, maar de kans dat het in Den Haag op de agenda komt is wel ineens een stuk groter.”

Er zijn dus ook chauffeurs die voor overlast zorgen. Hoe gaan jullie daar mee om, en houden jullie die buiten de deur?

Aznou: “We weten allemaal wel zo’n beetje wie de chauffeurs zijn die voor problemen zorgen. Op die groep moet je de handhaving loslaten. En zodanig dat je niet vrolijk weer ergens anders aan de slag kunt. Niet in een andere gemeente en ook niet bij een andere TTO. Voor ACK geldt dat ieder lid straks persoonlijk zijn ledenpas moet komen ophalen. Door iedereen te zien kunnen wij ook bepalen wat voor vlees we in de kuip hebben. Dat is een vorm van sociale controle zoals we die vroeger in de branche hadden, en dat werkt in onze ogen veel beter.”

Het vierde speerpunt is dus Uber. Wat is jullie bezwaar tegen deze onderneming?

Rippens: “Dat is misschien nog wel het heetste hangijzer. Met concurrentie is niets mis. Dat houdt je scherp en de klanten hebben er baat bij. Maar het moet wel eerlijke concurrentie zijn, en dat is met Uber niet het geval. Feitelijk doen ze alles wat niet mag. De chauffeurs rijden bijvoorbeeld zonder taxameter omdat het contractvervoer zou zijn, maar er wordt niet voor een vaste, vooraf afgesproken prijs gereden. Wij moeten ons aan allerlei regels en voorschriften houden die voor hun niet lijken te gelden. En hoe kun je als taxi-ondernemer concurreren met een bedrijf dat zonder problemen voor honderden miljoenen euro’s verlies draait om maar marktaandeel te veroveren?”

Aznou: “Wat natuurlijk ook meespeelt is dat Uber geen concurrentie heeft. Als een paar TTO’s de handen ineenslaan, investeren en de juiste mensen inhuren dan kan je toch een tweede en misschien zelfs wel een derde partij in de markt zetten die hetzelfde aanbiedt? Maar dan nog zou Uber onder dezelfde voorwaarden moeten werken die voor ons allemaal gelden.”

Hoe belangrijk is het dat de gewenste veranderingen er komen?

Rippens: “Ik weet in elk geval dat er honderden chauffeurs op het randje staan momenteel. Voorlopig kunnen wij de boel nog sussen, maar ik weet niet hoe lang ons dat nog lukt. Als het ons niet meer lukt, dan krijgen we een taxi-oorlog waar die van 2000 bij verbleekt. Daar ben ik van overtuigd. Wij zitten daar overigens helemaal niet op te wachten. Het publiek begrijpt dat ook niet, dat ziet alleen maar Amsterdamse taxichauffeurs die weer lastig doen. Maar we zitten er wel dicht tegenaan. En ik hoop dat het grote publiek op basis van onze uitleg ook kan begrijpen waarom er chauffeurs zijn die er klaar voor zijn om de boel plat te gooien. Want dat is de belangrijkste reden dat ACK zo snel is gegroeid: er is veel onrust onder chauffeurs maar ze voelen zich niet gehoord.”

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “Chauffeursopstand dreigt tegen TTO-systeem Amsterdam”

R. Renique|04.08.16|12:00

En die opstand is meer dan te verwachten, het zou zo maar kunnen blijken dat het gevoel van onbehagen te verklaren valt. Dat het gevoel van onrecht veroorzaakt wordt door onrecht. Gemeente geen goedkeuring heeft van Raad van State of wie dan ook, dat de ‘Verordening’ geen verordening is omdat deze niet gepubliceerd werd in Gemeenteblad, juist; vanwege het ontbreken van de goedkeuring.
Er is in elk geval 1 geval waarbij de Rechtbank binnenkort uitspraak doet, wens het College veel wijsheid toe.

R. Renique|04.08.16|12:04

En dan nu weer komen met kreten dat daklicht verplicht is op trambaan; die zou verplicht zijn bij het aanbieden als taxi, terwijl op de trambaan geen taxi mag worden aangeboden.

Als we het vergeten zijn dan doen we net alsof het er toch staat, tramhaltes worden niet van definitie voorzien maar je kunt er wel je broodwinning verliezen als je te vroeg op het gas gaat en zo verder.

Zaaknummer AMS 15/3921 GEMWT

R. Renique|04.08.16|12:07

En wat dacht je van deze, geef 24.000 aan reclame uit maar ‘mijn’ tto kan precies zien wat en waar mijn werk zich bevindt, moet nu ook nog eens met dat daklicht gaan voorkomen.

Worden overgeleverd aan software boeren die met subsidie van Veiligheid lekke software maken dat er telkens een concurrent voor je neus kan staan om jou klant te bedienen; midden op een verlaten industrieterrein.

R. Renique|04.08.16|12:07

ik zou zogenaamd me niet aan de huisregels houden en twee volgende reacties worden niet geplaatst???

R. Renique|04.08.16|12:44

Gelukkig is het nog geen AT5 hier. En laat je niet in de luren leggen beste Aznou en anderen, zo een Rippens, jullie advocaat, TCA directie met diens externe adviseurs; typisch personen die iets van recht hadden moeten begrijpen. in elk geval zoveel dat de eerst uit te voeren controle van recht hen bekend is, de vraag: is het wel Wet?

voor je het weet ben je weer jaren bezig met vertrouwen in verder lege handen.

De AZK zou een moeten kijken welke chauffeurs voor Uber rijden.
Chauffeurs van iedere TTO ., ook op SPL , let op de autos en daklichten etc etc !
Dus doe eert daar wat aan want Uber neemt op die manier de hele markt over,
Marc de Waal

Vincent Krabbendam|04.08.16|13:35

In deze discussie zijn geen reacties verwijderd of geweigerd.

Willem Film|04.08.16|21:17

Tja, als TTO’s zelf toestaan om ook voor Uber te rijden dan help je ze wel heel makkelijk in het zadel.

Peter Walgreen|04.08.16|21:47

Als chauffeurs die ritten weigeren ook onder de probleemchauffeurs vallen dan is het aantal echt gigantisch groot, en niet maar een paar honderd of zo.

Petrus PK Kerstens|05.08.16|14:05

Ik blijf het een vreemde constructie vinden, waarom zou een taxichauffeur geen ritten mogen weigeren. De klant mag toch ook gewoon de taxi uitkiezen die hij wil.
Nee eerst 1 uur in de rij staan wachten en dan een ritje van 500 meter en dan weer gewoon achteraan moeten sluiten.

Peter Walgreen|05.08.16|16:07

Als je bij een TTO in Amsterdam bent aangesloten mag je volgens mij niet eens een rit weigeren. Als er bij bijvoorbeeld de Ziggo Dome 2 handhavers staan aan de voorkant van de taxirij dan gaat het prima, verplicht in de voorste taxi stappen. Als de chauffeurs hier mogen weigeren omdat ze op een “grote vis” wachten dan duurt het misschien wel 3-5 uur voordat alle passagiers weggereden zijn.

Duco Douwstra|04.09.16|12:44

Het absurd dat Amsterdam de eigen verantwoordelijkheid afschuift op TTO’s en daar ook nog extreme vergoeding voor vragen,terwijl Amsterdam zelf de veroorzaker is van de steeds grotere chaos.Bij het afgeven van een vergunning zou een contract met gedragsregels en sanctie getekend moeten worden.Iedere chauffeur gaat dan akkoord met die sanctie’s bij overtreding,tot intrekken van zijn pas,voor lange of korte termijn.Een aantal mystery guest opsporingsambtenaren,kunnen dagelijks opruiming houden

Duco Douwstra|04.09.16|13:08

Dat Uber vrij spel krijgt zegt genoeg over de papieren tijger de ILT.Door de druk en dwang van de BCT zijn taxibedrijven enorm achterop geraakt met innoveren.De TCA doet het nog relatief goed door samen te werken met diverse App aanbieders.Maar er zou landelijk een soort Zalando of Bol.com moeten komen die echt alle Apps combineert,nu weten de meeste mensen vaak nog niet,hoe en waar ze een taxi kunnen bestellen. Standplaatsen vervangen door Apps van gemeente voorkomt korte ritjes weigeren.

Chauffeursopstand dreigt tegen TTO-systeem Amsterdam | TaxiPro
controle, tto, Amsterdam, taxi, centraal station, handhaving, taxichauffeur, taxistandplaats

Chauffeursopstand dreigt tegen TTO-systeem Amsterdam

Het Amsterdams Collectief Kwaliteitstaxi (ACK) groeit als kool. Al bijna 1.800 straattaxichauffeurs sloten zich aan. Zij uiten zo gezamenlijk hun onvrede over een TTO-systeem waarin ze naar eigen zeggen nauwelijks hun werk nog kunnen doen. De chauffeurs willen onder meer dat het sanctiesysteem op de schop gaat en dat er eerlijk kan worden geconcurreerd met Uber. ACK bewandelt de diplomatieke weg maar constateert dat veel chauffeurs weinig meer kunnen hebben. “Als we dit niet sussen krijgen we een taxi-oorlog waar die uit 2000 bij verbleekt”, aldus secretaris Gerrit Rippens.

Gerrit Rippens en Mustafa Aznou hebben samen voor een mensenleven aan ervaring in de Amsterdamse taxibranche. Tot op de dag van vandaag zitten zij achter het stuur, maar het gevoel dat zij en veel vakgenoten hun werk bijna niet meer op een normale manier kunnen doen maakt dat zij nu als bestuursleden van en met ACK proberen veranderingen teweeg te brengen. Samen met drie anderen vormen Aznou en Rippens het bestuur van ACK.

ACK werd ongeveer drie jaar geleden opgericht door Mustafa Aznou in een reactie op de gemeentelijke taxiverordening en de overgang op het systeem met toegestane taxi-organisaties. “Ons was beloofd dat de verordening samen met de taxibranche zou worden opgesteld, zodat iedereen zich er in zou kunnen vinden. Maar uiteindelijk is er gekozen voor een keiharde aanpak, zonder onze inbreng. De oprichting van ACK was daar een reactie op. Maar omdat zich eigenlijk alleen TCA-chauffeurs aanmelden konden we niet de hele Amsterdamse TTO-markt vertegenwoordigen, waardoor ACK toen een beetje is stilgevalllen.”

Waardoor is de organisatie dan nu weer nieuw leven ingeblazen?

Rippens: “Ongeveer een jaar geleden was een flinke groep chauffeurs het zat. We wilden echt iets aan de situatie gaan veranderen. Mustafa stelde voor om daar ACK voor te gebruiken. Er waren voorstellen om de boel plat te gooien, om in actie te komen, maar met zo’n stichting kunnen we eerst de diplomatieke weg bewandelen. Op de eerste bijeenkomst kwamen al 200 chauffeurs af. Na drie maanden waren er 800 mensen bij betrokken, nu al bijna 1.800. Geen betalende leden, want we doen alles vrijwillig en gratis, maar het zegt wel iets over de behoefte die er onder Amsterdamse TTO-chauffeurs bestaat om iets aan de huidige situatie te veranderen.”

Aznou: “Veel van deze jongens willen actie. Demonstreren op het Malieveld, dat werk. Maar wij willen eerst proberen alsnog tot een samenwerking met de gemeente Amsterdam te komen, want dan zijn zulke acties niet eens nodig. Maar de komende tijd zal er wel vooruitgang moeten worden geboekt.”

Rippens: “Het liefst willen we natuurlijk met verkeerswethouder Pieter Litjens om tafel. Dat gebeurt niet zomaar, maar inmiddels spreken we dus namens bijna 1.800 van de ruim 4.000 TTO-chauffeurs. We streven naar ongeveer de helft. En de dag dat we dit overleg realiseren is nabij. Op een gegeven moment kan de wethouder niet meer om ons heen.”

Waar hebben jullie zoal moeite mee in de huidige Amsterdamse taximarkt?

Aznou: “De sancties die aan overtredingen verbonden zijn, en de manier waarop ze worden opgelegd, vormen voor ons een heet hangijzer. Zodra we dat financieel kunnen, gaan we de gemeente in een bodemprocedure voor de rechter dagen over dit onderwerp.”

Rippens: “Elke rit in Amsterdam brengt een risico met zich mee en de handhaving is volstrekt willekeurig. De ambtenaar in kwestie geeft overtredende chauffeurs geen proces-verbaal, maar een rapport van bevinding. De TTO sanctioneert vervolgens de chauffeur, en die kan daar geen bezwaar tegen maken. En de TTO’s moeten sancties opleggen, anders zijn ze binnen de kortste keren geen TTO meer. Daar zit een enorme onrechtvaardigheid in, en die willen wij via die bodemprocedure laten toetsen door de rechter. Daarbij komen ook de proporties van de sancties aan de orde. Staat een maand schorsing wel in verhouding tot een overtreding als door rood licht rijden? De manier waarop het sanctioneren in Amsterdam is ingevuld, is wat ons betreft niet goed. Als ik als taxichauffeur een fout maak, hoor ik net als ieder ander een proces-verbaal te krijgen, en dan kan ik zelf altijd nog beslissen of ik dat voor de rechter aan ga vechten.”

Met de bodemprocedure willen jullie het sanctiesysteem aan de kaak stellen. Moet uiteindelijk ook het hele TTO-systeem zoals dat nu van kracht is worden veranderd?

Aznou: “Als ACK hebben we vier doelstellingen. Het sanctiebeleid moet wat ons betreft dus op de schop. We willen dat de beloftes die gedaan zijn over faciliteiten als standplaatsen voor TTO-taxi’s worden nagekomen. Verder zouden we graag zien dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal taxichauffeurs aan Amsterdam. En aan de oneerlijke concurrentie door Uber moet gewoon een einde komen.

Rippens: “Voordat het TTO-systeem er kwam zijn er allemaal beloftes gedaan inzake voorzieningen. Maar die taxivoorzieningen worden niet gerealiseerd. Denk aan standplaatsen toewijzen, of mogen laden en lossen. Gewoon vijf of tien minuten de gelegenheid krijgen om mensen en bagage in je taxi te krijgen. Ik haal en breng drie keer per week een mevrouw in een rolstoel. Dat kost even tijd om haar in de taxi te krijgen, en de rolstoel in de kofferbak. En een week later krijg ik dan een boete, omdat ik heb staan laden en lossen waar het niet mag. De gemeente spreekt dan van een incident, maar het gebeurt elke dag volop. Je moet mensen wel in staat stellen om hun werk te doen. En als ze vervolgens misbruik maken van de mogelijkheden die je daar als gemeente voor biedt, dan moet je ze natuurlijk aanpakken. Maar wij willen gewoon de service kunnen verlenen waar de klant voor betaalt.”

Het derde standpunt is dan een grens op het aantal chauffeurs. Hoe willen jullie dat realiseren?

Rippens: “Dit onderwerp is gelukkig opgepikt door de SP, die ook al geen voorstander was van de taxiverordening. Want genoeg is genoeg. Amsterdam is een dorp vergeleken met New York, maar er werken nu 5.200 taxichauffeurs.”

Aznou: “Er wordt geen grens gesteld. Chauffeurs komen overal vandaan de Amsterdamse markt op. Ruim 4.000 TTO-chauffeurs en zo’n duizend mensen die rijden voor Uber: zo wordt de spoeling wel héél dun.”

Rippens: “En de overlast neemt daardoor toe, waardoor de gemeente wil dat er nog meer en strenger gesanctioneerd wordt. Dat gaat niet vanzelf stoppen. Maar dat moeten we dan in politiek Den Haag aankaarten. Door onze samenwerking met de SP komt dat een stuk dichterbij. Zij houden een enquête onder chauffeurs, maar als er genoeg meedoen krijgt dat de status van onderzoek, en dan kan er in de Tweede Kamer iets mee worden gedaan. Het zal echt niet opeens opgelost worden, maar de kans dat het in Den Haag op de agenda komt is wel ineens een stuk groter.”

Er zijn dus ook chauffeurs die voor overlast zorgen. Hoe gaan jullie daar mee om, en houden jullie die buiten de deur?

Aznou: “We weten allemaal wel zo’n beetje wie de chauffeurs zijn die voor problemen zorgen. Op die groep moet je de handhaving loslaten. En zodanig dat je niet vrolijk weer ergens anders aan de slag kunt. Niet in een andere gemeente en ook niet bij een andere TTO. Voor ACK geldt dat ieder lid straks persoonlijk zijn ledenpas moet komen ophalen. Door iedereen te zien kunnen wij ook bepalen wat voor vlees we in de kuip hebben. Dat is een vorm van sociale controle zoals we die vroeger in de branche hadden, en dat werkt in onze ogen veel beter.”

Het vierde speerpunt is dus Uber. Wat is jullie bezwaar tegen deze onderneming?

Rippens: “Dat is misschien nog wel het heetste hangijzer. Met concurrentie is niets mis. Dat houdt je scherp en de klanten hebben er baat bij. Maar het moet wel eerlijke concurrentie zijn, en dat is met Uber niet het geval. Feitelijk doen ze alles wat niet mag. De chauffeurs rijden bijvoorbeeld zonder taxameter omdat het contractvervoer zou zijn, maar er wordt niet voor een vaste, vooraf afgesproken prijs gereden. Wij moeten ons aan allerlei regels en voorschriften houden die voor hun niet lijken te gelden. En hoe kun je als taxi-ondernemer concurreren met een bedrijf dat zonder problemen voor honderden miljoenen euro’s verlies draait om maar marktaandeel te veroveren?”

Aznou: “Wat natuurlijk ook meespeelt is dat Uber geen concurrentie heeft. Als een paar TTO’s de handen ineenslaan, investeren en de juiste mensen inhuren dan kan je toch een tweede en misschien zelfs wel een derde partij in de markt zetten die hetzelfde aanbiedt? Maar dan nog zou Uber onder dezelfde voorwaarden moeten werken die voor ons allemaal gelden.”

Hoe belangrijk is het dat de gewenste veranderingen er komen?

Rippens: “Ik weet in elk geval dat er honderden chauffeurs op het randje staan momenteel. Voorlopig kunnen wij de boel nog sussen, maar ik weet niet hoe lang ons dat nog lukt. Als het ons niet meer lukt, dan krijgen we een taxi-oorlog waar die van 2000 bij verbleekt. Daar ben ik van overtuigd. Wij zitten daar overigens helemaal niet op te wachten. Het publiek begrijpt dat ook niet, dat ziet alleen maar Amsterdamse taxichauffeurs die weer lastig doen. Maar we zitten er wel dicht tegenaan. En ik hoop dat het grote publiek op basis van onze uitleg ook kan begrijpen waarom er chauffeurs zijn die er klaar voor zijn om de boel plat te gooien. Want dat is de belangrijkste reden dat ACK zo snel is gegroeid: er is veel onrust onder chauffeurs maar ze voelen zich niet gehoord.”

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

13 reacties op “Chauffeursopstand dreigt tegen TTO-systeem Amsterdam”

R. Renique|04.08.16|12:00

En die opstand is meer dan te verwachten, het zou zo maar kunnen blijken dat het gevoel van onbehagen te verklaren valt. Dat het gevoel van onrecht veroorzaakt wordt door onrecht. Gemeente geen goedkeuring heeft van Raad van State of wie dan ook, dat de ‘Verordening’ geen verordening is omdat deze niet gepubliceerd werd in Gemeenteblad, juist; vanwege het ontbreken van de goedkeuring.
Er is in elk geval 1 geval waarbij de Rechtbank binnenkort uitspraak doet, wens het College veel wijsheid toe.

R. Renique|04.08.16|12:04

En dan nu weer komen met kreten dat daklicht verplicht is op trambaan; die zou verplicht zijn bij het aanbieden als taxi, terwijl op de trambaan geen taxi mag worden aangeboden.

Als we het vergeten zijn dan doen we net alsof het er toch staat, tramhaltes worden niet van definitie voorzien maar je kunt er wel je broodwinning verliezen als je te vroeg op het gas gaat en zo verder.

Zaaknummer AMS 15/3921 GEMWT

R. Renique|04.08.16|12:07

En wat dacht je van deze, geef 24.000 aan reclame uit maar ‘mijn’ tto kan precies zien wat en waar mijn werk zich bevindt, moet nu ook nog eens met dat daklicht gaan voorkomen.

Worden overgeleverd aan software boeren die met subsidie van Veiligheid lekke software maken dat er telkens een concurrent voor je neus kan staan om jou klant te bedienen; midden op een verlaten industrieterrein.

R. Renique|04.08.16|12:07

ik zou zogenaamd me niet aan de huisregels houden en twee volgende reacties worden niet geplaatst???

R. Renique|04.08.16|12:44

Gelukkig is het nog geen AT5 hier. En laat je niet in de luren leggen beste Aznou en anderen, zo een Rippens, jullie advocaat, TCA directie met diens externe adviseurs; typisch personen die iets van recht hadden moeten begrijpen. in elk geval zoveel dat de eerst uit te voeren controle van recht hen bekend is, de vraag: is het wel Wet?

voor je het weet ben je weer jaren bezig met vertrouwen in verder lege handen.

De AZK zou een moeten kijken welke chauffeurs voor Uber rijden.
Chauffeurs van iedere TTO ., ook op SPL , let op de autos en daklichten etc etc !
Dus doe eert daar wat aan want Uber neemt op die manier de hele markt over,
Marc de Waal

Vincent Krabbendam|04.08.16|13:35

In deze discussie zijn geen reacties verwijderd of geweigerd.

Willem Film|04.08.16|21:17

Tja, als TTO’s zelf toestaan om ook voor Uber te rijden dan help je ze wel heel makkelijk in het zadel.

Peter Walgreen|04.08.16|21:47

Als chauffeurs die ritten weigeren ook onder de probleemchauffeurs vallen dan is het aantal echt gigantisch groot, en niet maar een paar honderd of zo.

Petrus PK Kerstens|05.08.16|14:05

Ik blijf het een vreemde constructie vinden, waarom zou een taxichauffeur geen ritten mogen weigeren. De klant mag toch ook gewoon de taxi uitkiezen die hij wil.
Nee eerst 1 uur in de rij staan wachten en dan een ritje van 500 meter en dan weer gewoon achteraan moeten sluiten.

Peter Walgreen|05.08.16|16:07

Als je bij een TTO in Amsterdam bent aangesloten mag je volgens mij niet eens een rit weigeren. Als er bij bijvoorbeeld de Ziggo Dome 2 handhavers staan aan de voorkant van de taxirij dan gaat het prima, verplicht in de voorste taxi stappen. Als de chauffeurs hier mogen weigeren omdat ze op een “grote vis” wachten dan duurt het misschien wel 3-5 uur voordat alle passagiers weggereden zijn.

Duco Douwstra|04.09.16|12:44

Het absurd dat Amsterdam de eigen verantwoordelijkheid afschuift op TTO’s en daar ook nog extreme vergoeding voor vragen,terwijl Amsterdam zelf de veroorzaker is van de steeds grotere chaos.Bij het afgeven van een vergunning zou een contract met gedragsregels en sanctie getekend moeten worden.Iedere chauffeur gaat dan akkoord met die sanctie’s bij overtreding,tot intrekken van zijn pas,voor lange of korte termijn.Een aantal mystery guest opsporingsambtenaren,kunnen dagelijks opruiming houden

Duco Douwstra|04.09.16|13:08

Dat Uber vrij spel krijgt zegt genoeg over de papieren tijger de ILT.Door de druk en dwang van de BCT zijn taxibedrijven enorm achterop geraakt met innoveren.De TCA doet het nog relatief goed door samen te werken met diverse App aanbieders.Maar er zou landelijk een soort Zalando of Bol.com moeten komen die echt alle Apps combineert,nu weten de meeste mensen vaak nog niet,hoe en waar ze een taxi kunnen bestellen. Standplaatsen vervangen door Apps van gemeente voorkomt korte ritjes weigeren.