Standplaats Amsterdam Centraal

Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s

Foto: TaxiPro (IJ)

Met de Agenda Taxi 2020-2025 gaat het Amsterdamse straattaxibeleid flink op de schop. Er komen gelijke regels voor de opstapmarkt en de bestelmarkt. Daarbij zal het beleid per deel van de stad verschillen en zal niet elke taxi op elk moment meer overal mogen rijden. Zo wil de gemeente een eind maken aan de ongezonde concurrentie om de taxiklant van de laatste jaren. Ook moet de taxisector minder gevoelig worden voor criminaliteit en moeten de maatregelen helpen om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

De Agenda Taxi 2020-2025 noemt vier grote uitdagingen in het taxivervoer waar het nieuwe beleid een antwoord op moet geven. De leefbaarheid in de stad staat onder druk, mede door de toename van het aantal taxi’s de laatste jaren. In 2013 waren dat er zo’n 3.100, vijf jaar later tussen de 5.000 en 7.000. Vóór de coronacrisis vonden er jaarlijks zo’n 8 miljoen taxiritten plaats in de stad.

De vele taxi’s dragen ook bij aan de verminderde luchtkwaliteit in Amsterdam. De sector is bovendien gevoelig gebleken voor ondermijnende criminaliteit. Het komt geregeld voor dat taxichauffeurs zich bezighouden met drugsvervoer, witwassen, faillissementsfraude en de illegale handel in taxivergunningen en chauffeurskaarten. En het vierde probleem: mede door de opkomst van online taxiplatforms is er steeds meer concurrentie ontstaan om de taxiklant.

Nog maar 15 procent opstapmarkt

En die concurrentie is niet altijd even gezond en gewenst. Dat laatste komt voor een groot deel omdat Amsterdam wél aanvullende regels heeft voor de opstapmarkt – het systeem voor Toegelaten Taxi Organisaties – en niet voor de bestelmarkt. Terwijl door de opkomst van taxiplatforms als Uber en ViaVan intussen 85 procent van de taxiritten in Amsterdam via zo’n platform wordt gereden, en dus nog maar 15 procent vanaf de standplaatsen in de stad.

Intussen hebben er nog ongeveer 3.600 chauffeurs een vergunning voor de opstapmarkt en dat waren er een paar jaar terug meer dan 4.000. Maar, zo geeft de gemeente in het beleidsplan toe: van het exacte aantal chauffeurs is er geen goed beeld, ook omdat er voor de bestelmarkt geen aanvullende regels zijn. Daar houdt men het zoals gezegd dus op 5.000 tot 7.000 in totaal – op zo’n 11.000 straattaxichauffeurs in heel Nederland.

Met het huidige beleid kan Amsterdam de regels voor al het straattaxivervoer in de stad niet gelijktrekken; het nieuwe beleid moet dat wel gaan doen. Daarbij is in acht genomen dat de taximarkt door de coronacrisis is ingestort, maar dat deze ook weer zal herstellen en dat de problemen van voor de crisis zonder nieuw beleid niet op te lossen zijn.

Gelijke regels en slimmer handhaven

In totaal zal de gemeente Amsterdam tien maatregelen nemen. Er wordt een nieuwe visie op taxivervoer in de stad ontwikkeld en er komt een gebiedsgerichte aanpak, want de problematiek in het centrum is heel anders dan die in de buitenwijken. Een andere maatregel is dus dat er één set regels komt voor “alle chauffeurs en bemiddelaars in taxivervoer in Amsterdam.”

Er wordt op verschillende manieren werk gemaakt van ‘integrale en slimmere’ handhaving, in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe vormen van standplaatsen en bufferplekken. En de gemeente Amsterdam wil zorgen voor ‘intelligente toegang’ voor taxi’s tot de stad, waarbij efficiënt en uitstootvrij gebruikmaken van de openbare ruimte centraal staat. De spelers in de Amsterdamse opstapmarkt werken overigens samen met de gemeente al toe naar uitstootvrij taxivervoer in 2025.

Sturen op aantallen taxi’s

De gemeente verspreidt de te nemen maatregelen over de komende jaren. Er komt zoals gezegd een gebiedsgerichte aanpak. De druk die taxi’s uitoefenen op de drukte en leefbaarheid is in uitgaansgebieden op zaterdagavond immers volledig anders dan op een dinsdagmiddag in een buitenwijk. De stad wil kunnen sturen op de soorten en aantallen taxi’s die op een bepaald moment in een bepaald moment van de stad mogen rijden.

De taxiplatformen (de Agenda spreekt van bemiddelaars) mogen straks alleen ritten aanbieden die aan bepaalde minimumeisen voldoen. En diezelfde normen gelden dan dus voor alle taxichauffeurs en bemiddelaars. De gemeente denkt dan aan het bezitten van een landelijke chauffeurskaart en de verzekering en APK op orde hebben, maar ook aan gedragsregels voor chauffeurs. Van de platforms wordt verwacht dat hun businessmodel niet structureel bijdraagt aan ongewenst rijgedrag van de chauffeurs. Momenteel worden er onder meer op dat vlak afspraken met Uber uitgevoerd, die later zullen worden geëvalueerd.

Taxiregels juridisch onderbouwen

De gelijke regels zijn nu nog niet mogelijk omdat de wet Personenvervoer er onvoldoende mogelijkheden voor biedt. Er moet dus ook worden uitgezocht welke andere juridische instrumenten kunnen helpen om de nieuwe taxiregels vast te leggen. Dat gebeurt in overleg met onder meer de sector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere grote gemeenten in Nederland. Amsterdam verwacht de nieuwe taxiregels in 2022 te kunnen uitrollen. Intussen moet ook nog worden bepaald welke eisen er zullen worden gesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar wat proportioneel en handhaafbaar is.

De al genoemde ‘intelligente toegang’ komt neer op volumebeleid. Taxi’s kunnen straks niet meer ongestoord op elk moment in elk deel van de stad klanten oppikken en vervoeren als het aan de gemeente ligt. Men denkt dan aan uitstootvrije taxi’s toelaten tot bepaalde gebieden, alleen taxi’s toestaan die in Amsterdam geregistreerd zijn, gedeelde taxi’s voorrang geven en bestelde taxi’s in drukke gebieden toestaan. Zo ver is het echter nog niet. Deze oplossingen moeten nog worden ontwikkeld en er moet ook juridische grondslag voor zijn.

Standplaatsen op de schop

Omdat de opstapmarkt in verhouding tot de bestelmarkt steeds kleiner is geworden, gaan ook de standplaatsen op de schop. De standplaatsen moeten in- en uitstaplocaties worden voor alle in Amsterdam geregistreerde chauffeurs. De toegang is dan wel aan bepaalde voorwaarden verbonden, zoals het rijden met een uitstootvrije taxi. En de functie van een standplaats zal ook afhangen van tijd en plaats. Verder komen er bufferzones waar taxi’s kunnen wachten, zodat ze niet onnodig leeg rondrijden in de stad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

21 reacties op “Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s”

Paul Dijkhuizen|15.10.20|14:16

Één set regels die het mogelijk moet maken om van die regels af te wijken qua tijd, plaats, uitstoot, en waar de taxi geregistreerd is. En dat om de markt veiliger en gelijker te maken… Dat waren ook al juist de doelstellingen bij het invoeren van de TTO’s… (Vrij naar George Orwell) All taxi’s are equal but some taxi’s are more equal than others… Een landelijke chauffeurskaart, verzekering en APK zijn nu ook al verplichtingen. De criminaliteit aanpakken, dat is waar het aan schort.

Clash Royale|15.10.20|14:27

Een oplossing voor een probleem wat er niet was.
Gewoon weer de ondernemers diploma’s invoeren en voor mij mogen ze ook nog wat moeilijker gemaakt worden.
Op die manier los je het landelijk op.

Tjerk Vinckx|15.10.20|14:44

Wederom een een links gewauwel zonder enige vorm van zelfreflectie,het hoe en waarom waardoor deze branche volledig verrot is geworden. Gooi er maar een sausje integrale, intelligente, sturen op soorten en aantallen overheen. Dit alles doet mij denken aan Statsi en Securitate praktijken, ach dat waren ook de vriendjes van deze linkse gekkies in het verleden. Op 1 mei gezamenlijk de Internationale zingen met de vuist omhoog. Ambtelijke mafketels !!!

Rik de Swart|15.10.20|15:25

Mee eens, problemen oplossen die er niet waren doe je door ze eerst te creeeren. Het ondernemersdiploma opnieuw invoeren is de enige juiste! En inderdaad iets strenger, vooral strenger controleren. Zolang iedereen maar als taxibedrijf aan de gang kan gaan blijft het dweilen met de kraan open.

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:14

STOP MET ALLE PALAVER. Heeft er nu echt niemand in de gaten dat er niet gestopt word met nieuwe verziekende wet en regelgeving, in dit bericht word gesproken over nog maar 15 % straat taxi.
Dus we spreken over 85 % contractvervoer, daarvan is het meeste gesubsidieerd (concurrentie vervalsende staatssteun) kartelvorming van de bovenste plank en nergens op de hele wereld vertoond.
Gezien de geleden faillissementen in dit contractvervoer heeft het nog nooit voor 1 meter goed gewerkt. STOP.

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:22

In dit artikel worden ook weer de milieu eisen genoemd, terwijl alles al bijna 3 jaren panklaar is met waterstofpoeder zonder enkel risico, geen hoge druk tanks meer en met 50 kg. actieradius 12.000 km., 0 emissie, binnen 20 jaren de hele wereld schoon, iedere E-laadpaal en milieuvervuilende accu’s is weg gegooid geld, met deze wetenschap vraag ik mij werkelijk af waar onze politiek mee bezig is, zijn het niet de taxi’s, dan zijn het de boeren of de bouw wat aan gepakt word,info@taxifrans.nl

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:32

€ 500.000 tegen stikstof, weer 5 miljard aan maatregelen tegen milieu, 2 miljard voor innovatie en er word weer op het verkeerde paard in gezet, ik heb hier nagenoeg alle politieke partijen, de Provincie Limburg, zelfs Eu-Parlementariër Frans Timmermans over bericht, en toen was alles stil, geen enkele reactie, triest voor woorden. Wat gebeurd er nu met de grote investeerders die eigenlijk allemaal dom worden gehouden, want met cq. omschreven wordt iedereen voor de achterlijk gehouden

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:40

Nederland is zichzelf aan het vernietigen, dit was een waarschuwing van Pim Fortuin, maar het gebeurd daadwerkelijk, het mooiste is dat er in werkelijk niemand voor aansprakelijk word gesteld, niet alleen de grote investeerders worden besodemieterd maar iedere belasting betaler.

Ali Ates|16.10.20|09:10

Door al die gejank van de tto taxichauffeurs komt de gemeente en de staat met nog meer absurte regels .
BBB. Jungle van regels ,helemaal geen effect op uber.

Electric cartel nul uitstoot.

Peter Vriens|17.10.20|12:27

Regels, (voor de zoveelste keer) in 20 jaar op de schop.
Welke “deskundigen” krijgen nu weer de kans de gemeente te adviseren.
Is er garantie dat nieuwe regels nu wel gaan werken?
Nee natuurlijk, maar wij zijn degene die het moeten betalen.
Er is al €200 miljoen over de balk door een BCT die niet doet wat die moet doen.
Niets tot nu toe heeft gewerkt, Nieuwe tarief structuur, taximeters (dubbel systeem) printers, bct TTO’s.
Imago taxi gaat nog verder onderuit door erbarmelijke regelgeving.

Taxi Volendam|17.10.20|13:14

De gemeente wil een eind maken aan de ongezonde concurrentie, is goed plan.
Oorzaak van ongezonde concurrentie is te vinden in het vrijgeven van vergunningen door de overheid zelf, echter, niet alles is geschikt om vrij te geven.
Stop daarmee wanneer je een gezonde bedrijfstak wil.
Saneer de taxibranche.
Een beleid per deel van de stad is helemaal te idioot voor woorden.
Wie gaat dit controleren en hoe??
Of is het de bedoeling dat we nog eens 20 jaar met dit wanbeleid te doen hebben?

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:11

De hele taxibranche is kapot gebureaucratiseerd door maar regeltjes en wetgeving te maken met het doel om zich vooral zichzelf in stand te houden, zelfs met inbreuken op de grondwet.
Onze democratie is veranderd in een dictatuur erger als de zwaarste vorm van communisme.
Rijst de vraag, hoe is dit zover gekomen, omdat we misschien een zwakke schakel zijn, er wordt niet opgetreden waar ze op moeten treden, ritten van 4 km waar € 30,= voor gevraagd worden, omrijden, enz.
branche is helemaal ziek.

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:23

O wee als je dan protesteert, met mij zijn zeggen en schrijven 7 inspecteurs bezig geweest van de ILenT, dit alleen al om het met list , leugens en bedrog verhaal BCT, buiten de inbreuk op de privacy moet iedereen bij een eventuele bekeuring op een deugdelijk werkende BCT, ze haperen van alle kanten.
Het doet vooral pijn dat de belastingdienst dit ook nog accepteert, dus m.a.w., ze dekken zich ook nog onder elkaar, dit is corruptie van de bovenste plank, waar wij op alle fronten de rekening.

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:32

Gepresenteerd krijgen, 5 taxi’s in beslag genomen, 10 bekeuringen van € 1870,=, dit was om jullie allemaal bang te maken, dus stigmatiseren en machtsmisbruik, de bekeurinegen zijn allemaal op voorwaardelijk gezet, 2 taxi’s waren al terug, 1 taxi is verbeurd verklaard, 2 taxi’s werden op 18 Mei 2019 vrij gesproken, wegens gebrek aan bewijs, ze hebben wel bijna 2 jaren aan de ketting gestaan, over gelijkheid van rechten gesproken vergelijk dit nu eens met UBER, geen BCT, taxameter, vergunning, enz

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:41

Heel zuur is te moeten aanvaarden, dat onze voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat Nelie Smit Kroes, dus de baas van de ILenT, voorzitter is geweest bij UBER, hier valt je toch niets meer in.
Zoals eerder omschreven, Nederland is zichzelf aan het vernietigen.
Waar hebben we het over, een klant van A naar B te brengen tegen een redelijke betaling, maar door de Staat gedicteerde regelgeving moeten de prijzen omhoog, daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie en klasse justitie

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:55

Als toetje ben ik onschuldig uit mijn eigen land voor 204 dagen gedeporteerd en gedetineerd in totaal isolement in Frankrijk, omdat mijn passagiers vermoedelijk drugs hebben weg gebracht, ik heb nooit iets gezien of gemerkt, wij hebben taxi EU service, ik spreek hier over een vermoeden, ik stond in de weg, dit hebben ze ook gedaan met de joden in de tweede wereldoorlog, ze hebben mij gewoon op geruimd, by the waye, ik ben overal van vrij gesproken, ondertussen is wel mijn bedrijf geliquideerd.

Peter Vriens|18.10.20|21:44

Het is triest Frans.
De ambtenaren van ILenT zijn ziende blind en horende doof.
Je kan je afvragen of ze zich er van bewust zijn of nadenken over hun beleid de laatste 20 jaar.
En of deze heeft bijgedragen aan een gezonde taxi branche.
Het nut met de kosten van hun huidige regelgeving kunnen ze niet onderbouwen, wie eigenlijk wel.
Het heeft niets opgeleverd, in tegendeel.
Miljoenen over de balk gegooid en ze komen er ook nog mee weg.
Het zou een Item zijn voor Zembla om aandacht aan te geven.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:20

M.b.t. stikstof, 2 miljard gaat naar de boeren om ze uit te kopen en de stikstof te reduceren, voedsel hoort bij de primaire levensbehoeften, dus zijn broodnodig, een slimme boer pakt dit geld en vertrekt naar een derde wereldland, dit is nu de zelfvernietiging, c.q. omschreven, wat onze politiek aan het doen is, alle handel en industrie verplaatsen, en hun eigen werkgelegenheid kapot maken.
Er is globaal maar 1 oplossing, alle fossiele brandstoffen in de ban, dit zou een goed begin zijn.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:29

Een zonnepaneeltje produceert uit lucht, let op uit lucht, 250 tot 300 liter waterstof per dag, een vrachtauto heen en weer naar Barcelona ca. 1200 liter diesel, op deze waterstofpoeder 350 kg.
Emissievrij, ga eens ervan uit dat er in Europa tussen 2 en 3 miljoen vrachtauto’s op de weg zijn, maar alles kan hierop lopen, luchtvaart, scheepvaart, energie centrales, industrie, alle vervoer over de weg, zelfs een E bike kan op deze krachtbron lopen, met deze wetenschap is alles achterhaald.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:40

De politiek moet een overgang laten plaats vinden en dit invoeren, natuurlijk kan dit niet op 1 dag, maar in principe zou dit binnen 10 jaren realiteit kunnen zijn, ieder consument wat nu een auto koopt moet de garantie hebben dat hij zeker van deze auto 10 jaren plezier kan hebben, dus dit geldt ook voor taxi’s, Professor Lugtigheid, TU Delft, schreef begin 2017 dat het mogelijk moet zijn binnen 2 jaren aan ieder tankstation dit product te kunnen kopen, niemand kan zich meer verschuilen.

Frans Ritzerfeld|20.10.20|08:01

Ik bedank de redactie om ons de mogelijkheid te bieden om ons, in alle objectiviteit en eerlijkheid, een keer te kunnen uiten, over de hedendaagse problematiek, het kan de burger toch niet ontgaan dat er miljarden belastinggeld worden verkwanseld, dit temeer omdat er duizenden Nederlanders afhankelijk zijn van de broodbanken, of het nu biomassa is of alle fossiele brandstoffen, alles stinkt naar corruptie.

Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s | TaxiPro
Standplaats Amsterdam Centraal

Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s

Foto: TaxiPro (IJ)

Met de Agenda Taxi 2020-2025 gaat het Amsterdamse straattaxibeleid flink op de schop. Er komen gelijke regels voor de opstapmarkt en de bestelmarkt. Daarbij zal het beleid per deel van de stad verschillen en zal niet elke taxi op elk moment meer overal mogen rijden. Zo wil de gemeente een eind maken aan de ongezonde concurrentie om de taxiklant van de laatste jaren. Ook moet de taxisector minder gevoelig worden voor criminaliteit en moeten de maatregelen helpen om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

De Agenda Taxi 2020-2025 noemt vier grote uitdagingen in het taxivervoer waar het nieuwe beleid een antwoord op moet geven. De leefbaarheid in de stad staat onder druk, mede door de toename van het aantal taxi’s de laatste jaren. In 2013 waren dat er zo’n 3.100, vijf jaar later tussen de 5.000 en 7.000. Vóór de coronacrisis vonden er jaarlijks zo’n 8 miljoen taxiritten plaats in de stad.

De vele taxi’s dragen ook bij aan de verminderde luchtkwaliteit in Amsterdam. De sector is bovendien gevoelig gebleken voor ondermijnende criminaliteit. Het komt geregeld voor dat taxichauffeurs zich bezighouden met drugsvervoer, witwassen, faillissementsfraude en de illegale handel in taxivergunningen en chauffeurskaarten. En het vierde probleem: mede door de opkomst van online taxiplatforms is er steeds meer concurrentie ontstaan om de taxiklant.

Nog maar 15 procent opstapmarkt

En die concurrentie is niet altijd even gezond en gewenst. Dat laatste komt voor een groot deel omdat Amsterdam wél aanvullende regels heeft voor de opstapmarkt – het systeem voor Toegelaten Taxi Organisaties – en niet voor de bestelmarkt. Terwijl door de opkomst van taxiplatforms als Uber en ViaVan intussen 85 procent van de taxiritten in Amsterdam via zo’n platform wordt gereden, en dus nog maar 15 procent vanaf de standplaatsen in de stad.

Intussen hebben er nog ongeveer 3.600 chauffeurs een vergunning voor de opstapmarkt en dat waren er een paar jaar terug meer dan 4.000. Maar, zo geeft de gemeente in het beleidsplan toe: van het exacte aantal chauffeurs is er geen goed beeld, ook omdat er voor de bestelmarkt geen aanvullende regels zijn. Daar houdt men het zoals gezegd dus op 5.000 tot 7.000 in totaal – op zo’n 11.000 straattaxichauffeurs in heel Nederland.

Met het huidige beleid kan Amsterdam de regels voor al het straattaxivervoer in de stad niet gelijktrekken; het nieuwe beleid moet dat wel gaan doen. Daarbij is in acht genomen dat de taximarkt door de coronacrisis is ingestort, maar dat deze ook weer zal herstellen en dat de problemen van voor de crisis zonder nieuw beleid niet op te lossen zijn.

Gelijke regels en slimmer handhaven

In totaal zal de gemeente Amsterdam tien maatregelen nemen. Er wordt een nieuwe visie op taxivervoer in de stad ontwikkeld en er komt een gebiedsgerichte aanpak, want de problematiek in het centrum is heel anders dan die in de buitenwijken. Een andere maatregel is dus dat er één set regels komt voor “alle chauffeurs en bemiddelaars in taxivervoer in Amsterdam.”

Er wordt op verschillende manieren werk gemaakt van ‘integrale en slimmere’ handhaving, in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe vormen van standplaatsen en bufferplekken. En de gemeente Amsterdam wil zorgen voor ‘intelligente toegang’ voor taxi’s tot de stad, waarbij efficiënt en uitstootvrij gebruikmaken van de openbare ruimte centraal staat. De spelers in de Amsterdamse opstapmarkt werken overigens samen met de gemeente al toe naar uitstootvrij taxivervoer in 2025.

Sturen op aantallen taxi’s

De gemeente verspreidt de te nemen maatregelen over de komende jaren. Er komt zoals gezegd een gebiedsgerichte aanpak. De druk die taxi’s uitoefenen op de drukte en leefbaarheid is in uitgaansgebieden op zaterdagavond immers volledig anders dan op een dinsdagmiddag in een buitenwijk. De stad wil kunnen sturen op de soorten en aantallen taxi’s die op een bepaald moment in een bepaald moment van de stad mogen rijden.

De taxiplatformen (de Agenda spreekt van bemiddelaars) mogen straks alleen ritten aanbieden die aan bepaalde minimumeisen voldoen. En diezelfde normen gelden dan dus voor alle taxichauffeurs en bemiddelaars. De gemeente denkt dan aan het bezitten van een landelijke chauffeurskaart en de verzekering en APK op orde hebben, maar ook aan gedragsregels voor chauffeurs. Van de platforms wordt verwacht dat hun businessmodel niet structureel bijdraagt aan ongewenst rijgedrag van de chauffeurs. Momenteel worden er onder meer op dat vlak afspraken met Uber uitgevoerd, die later zullen worden geëvalueerd.

Taxiregels juridisch onderbouwen

De gelijke regels zijn nu nog niet mogelijk omdat de wet Personenvervoer er onvoldoende mogelijkheden voor biedt. Er moet dus ook worden uitgezocht welke andere juridische instrumenten kunnen helpen om de nieuwe taxiregels vast te leggen. Dat gebeurt in overleg met onder meer de sector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere grote gemeenten in Nederland. Amsterdam verwacht de nieuwe taxiregels in 2022 te kunnen uitrollen. Intussen moet ook nog worden bepaald welke eisen er zullen worden gesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar wat proportioneel en handhaafbaar is.

De al genoemde ‘intelligente toegang’ komt neer op volumebeleid. Taxi’s kunnen straks niet meer ongestoord op elk moment in elk deel van de stad klanten oppikken en vervoeren als het aan de gemeente ligt. Men denkt dan aan uitstootvrije taxi’s toelaten tot bepaalde gebieden, alleen taxi’s toestaan die in Amsterdam geregistreerd zijn, gedeelde taxi’s voorrang geven en bestelde taxi’s in drukke gebieden toestaan. Zo ver is het echter nog niet. Deze oplossingen moeten nog worden ontwikkeld en er moet ook juridische grondslag voor zijn.

Standplaatsen op de schop

Omdat de opstapmarkt in verhouding tot de bestelmarkt steeds kleiner is geworden, gaan ook de standplaatsen op de schop. De standplaatsen moeten in- en uitstaplocaties worden voor alle in Amsterdam geregistreerde chauffeurs. De toegang is dan wel aan bepaalde voorwaarden verbonden, zoals het rijden met een uitstootvrije taxi. En de functie van een standplaats zal ook afhangen van tijd en plaats. Verder komen er bufferzones waar taxi’s kunnen wachten, zodat ze niet onnodig leeg rondrijden in de stad.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

21 reacties op “Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s”

Paul Dijkhuizen|15.10.20|14:16

Één set regels die het mogelijk moet maken om van die regels af te wijken qua tijd, plaats, uitstoot, en waar de taxi geregistreerd is. En dat om de markt veiliger en gelijker te maken… Dat waren ook al juist de doelstellingen bij het invoeren van de TTO’s… (Vrij naar George Orwell) All taxi’s are equal but some taxi’s are more equal than others… Een landelijke chauffeurskaart, verzekering en APK zijn nu ook al verplichtingen. De criminaliteit aanpakken, dat is waar het aan schort.

Clash Royale|15.10.20|14:27

Een oplossing voor een probleem wat er niet was.
Gewoon weer de ondernemers diploma’s invoeren en voor mij mogen ze ook nog wat moeilijker gemaakt worden.
Op die manier los je het landelijk op.

Tjerk Vinckx|15.10.20|14:44

Wederom een een links gewauwel zonder enige vorm van zelfreflectie,het hoe en waarom waardoor deze branche volledig verrot is geworden. Gooi er maar een sausje integrale, intelligente, sturen op soorten en aantallen overheen. Dit alles doet mij denken aan Statsi en Securitate praktijken, ach dat waren ook de vriendjes van deze linkse gekkies in het verleden. Op 1 mei gezamenlijk de Internationale zingen met de vuist omhoog. Ambtelijke mafketels !!!

Rik de Swart|15.10.20|15:25

Mee eens, problemen oplossen die er niet waren doe je door ze eerst te creeeren. Het ondernemersdiploma opnieuw invoeren is de enige juiste! En inderdaad iets strenger, vooral strenger controleren. Zolang iedereen maar als taxibedrijf aan de gang kan gaan blijft het dweilen met de kraan open.

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:14

STOP MET ALLE PALAVER. Heeft er nu echt niemand in de gaten dat er niet gestopt word met nieuwe verziekende wet en regelgeving, in dit bericht word gesproken over nog maar 15 % straat taxi.
Dus we spreken over 85 % contractvervoer, daarvan is het meeste gesubsidieerd (concurrentie vervalsende staatssteun) kartelvorming van de bovenste plank en nergens op de hele wereld vertoond.
Gezien de geleden faillissementen in dit contractvervoer heeft het nog nooit voor 1 meter goed gewerkt. STOP.

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:22

In dit artikel worden ook weer de milieu eisen genoemd, terwijl alles al bijna 3 jaren panklaar is met waterstofpoeder zonder enkel risico, geen hoge druk tanks meer en met 50 kg. actieradius 12.000 km., 0 emissie, binnen 20 jaren de hele wereld schoon, iedere E-laadpaal en milieuvervuilende accu’s is weg gegooid geld, met deze wetenschap vraag ik mij werkelijk af waar onze politiek mee bezig is, zijn het niet de taxi’s, dan zijn het de boeren of de bouw wat aan gepakt word,info@taxifrans.nl

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:32

€ 500.000 tegen stikstof, weer 5 miljard aan maatregelen tegen milieu, 2 miljard voor innovatie en er word weer op het verkeerde paard in gezet, ik heb hier nagenoeg alle politieke partijen, de Provincie Limburg, zelfs Eu-Parlementariër Frans Timmermans over bericht, en toen was alles stil, geen enkele reactie, triest voor woorden. Wat gebeurd er nu met de grote investeerders die eigenlijk allemaal dom worden gehouden, want met cq. omschreven wordt iedereen voor de achterlijk gehouden

Frans Ritzerfeld|15.10.20|19:40

Nederland is zichzelf aan het vernietigen, dit was een waarschuwing van Pim Fortuin, maar het gebeurd daadwerkelijk, het mooiste is dat er in werkelijk niemand voor aansprakelijk word gesteld, niet alleen de grote investeerders worden besodemieterd maar iedere belasting betaler.

Ali Ates|16.10.20|09:10

Door al die gejank van de tto taxichauffeurs komt de gemeente en de staat met nog meer absurte regels .
BBB. Jungle van regels ,helemaal geen effect op uber.

Electric cartel nul uitstoot.

Peter Vriens|17.10.20|12:27

Regels, (voor de zoveelste keer) in 20 jaar op de schop.
Welke “deskundigen” krijgen nu weer de kans de gemeente te adviseren.
Is er garantie dat nieuwe regels nu wel gaan werken?
Nee natuurlijk, maar wij zijn degene die het moeten betalen.
Er is al €200 miljoen over de balk door een BCT die niet doet wat die moet doen.
Niets tot nu toe heeft gewerkt, Nieuwe tarief structuur, taximeters (dubbel systeem) printers, bct TTO’s.
Imago taxi gaat nog verder onderuit door erbarmelijke regelgeving.

Taxi Volendam|17.10.20|13:14

De gemeente wil een eind maken aan de ongezonde concurrentie, is goed plan.
Oorzaak van ongezonde concurrentie is te vinden in het vrijgeven van vergunningen door de overheid zelf, echter, niet alles is geschikt om vrij te geven.
Stop daarmee wanneer je een gezonde bedrijfstak wil.
Saneer de taxibranche.
Een beleid per deel van de stad is helemaal te idioot voor woorden.
Wie gaat dit controleren en hoe??
Of is het de bedoeling dat we nog eens 20 jaar met dit wanbeleid te doen hebben?

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:11

De hele taxibranche is kapot gebureaucratiseerd door maar regeltjes en wetgeving te maken met het doel om zich vooral zichzelf in stand te houden, zelfs met inbreuken op de grondwet.
Onze democratie is veranderd in een dictatuur erger als de zwaarste vorm van communisme.
Rijst de vraag, hoe is dit zover gekomen, omdat we misschien een zwakke schakel zijn, er wordt niet opgetreden waar ze op moeten treden, ritten van 4 km waar € 30,= voor gevraagd worden, omrijden, enz.
branche is helemaal ziek.

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:23

O wee als je dan protesteert, met mij zijn zeggen en schrijven 7 inspecteurs bezig geweest van de ILenT, dit alleen al om het met list , leugens en bedrog verhaal BCT, buiten de inbreuk op de privacy moet iedereen bij een eventuele bekeuring op een deugdelijk werkende BCT, ze haperen van alle kanten.
Het doet vooral pijn dat de belastingdienst dit ook nog accepteert, dus m.a.w., ze dekken zich ook nog onder elkaar, dit is corruptie van de bovenste plank, waar wij op alle fronten de rekening.

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:32

Gepresenteerd krijgen, 5 taxi’s in beslag genomen, 10 bekeuringen van € 1870,=, dit was om jullie allemaal bang te maken, dus stigmatiseren en machtsmisbruik, de bekeurinegen zijn allemaal op voorwaardelijk gezet, 2 taxi’s waren al terug, 1 taxi is verbeurd verklaard, 2 taxi’s werden op 18 Mei 2019 vrij gesproken, wegens gebrek aan bewijs, ze hebben wel bijna 2 jaren aan de ketting gestaan, over gelijkheid van rechten gesproken vergelijk dit nu eens met UBER, geen BCT, taxameter, vergunning, enz

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:41

Heel zuur is te moeten aanvaarden, dat onze voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat Nelie Smit Kroes, dus de baas van de ILenT, voorzitter is geweest bij UBER, hier valt je toch niets meer in.
Zoals eerder omschreven, Nederland is zichzelf aan het vernietigen.
Waar hebben we het over, een klant van A naar B te brengen tegen een redelijke betaling, maar door de Staat gedicteerde regelgeving moeten de prijzen omhoog, daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie en klasse justitie

Frans Ritzerfeld|18.10.20|07:55

Als toetje ben ik onschuldig uit mijn eigen land voor 204 dagen gedeporteerd en gedetineerd in totaal isolement in Frankrijk, omdat mijn passagiers vermoedelijk drugs hebben weg gebracht, ik heb nooit iets gezien of gemerkt, wij hebben taxi EU service, ik spreek hier over een vermoeden, ik stond in de weg, dit hebben ze ook gedaan met de joden in de tweede wereldoorlog, ze hebben mij gewoon op geruimd, by the waye, ik ben overal van vrij gesproken, ondertussen is wel mijn bedrijf geliquideerd.

Peter Vriens|18.10.20|21:44

Het is triest Frans.
De ambtenaren van ILenT zijn ziende blind en horende doof.
Je kan je afvragen of ze zich er van bewust zijn of nadenken over hun beleid de laatste 20 jaar.
En of deze heeft bijgedragen aan een gezonde taxi branche.
Het nut met de kosten van hun huidige regelgeving kunnen ze niet onderbouwen, wie eigenlijk wel.
Het heeft niets opgeleverd, in tegendeel.
Miljoenen over de balk gegooid en ze komen er ook nog mee weg.
Het zou een Item zijn voor Zembla om aandacht aan te geven.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:20

M.b.t. stikstof, 2 miljard gaat naar de boeren om ze uit te kopen en de stikstof te reduceren, voedsel hoort bij de primaire levensbehoeften, dus zijn broodnodig, een slimme boer pakt dit geld en vertrekt naar een derde wereldland, dit is nu de zelfvernietiging, c.q. omschreven, wat onze politiek aan het doen is, alle handel en industrie verplaatsen, en hun eigen werkgelegenheid kapot maken.
Er is globaal maar 1 oplossing, alle fossiele brandstoffen in de ban, dit zou een goed begin zijn.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:29

Een zonnepaneeltje produceert uit lucht, let op uit lucht, 250 tot 300 liter waterstof per dag, een vrachtauto heen en weer naar Barcelona ca. 1200 liter diesel, op deze waterstofpoeder 350 kg.
Emissievrij, ga eens ervan uit dat er in Europa tussen 2 en 3 miljoen vrachtauto’s op de weg zijn, maar alles kan hierop lopen, luchtvaart, scheepvaart, energie centrales, industrie, alle vervoer over de weg, zelfs een E bike kan op deze krachtbron lopen, met deze wetenschap is alles achterhaald.

Frans Ritzerfeld|19.10.20|04:40

De politiek moet een overgang laten plaats vinden en dit invoeren, natuurlijk kan dit niet op 1 dag, maar in principe zou dit binnen 10 jaren realiteit kunnen zijn, ieder consument wat nu een auto koopt moet de garantie hebben dat hij zeker van deze auto 10 jaren plezier kan hebben, dus dit geldt ook voor taxi’s, Professor Lugtigheid, TU Delft, schreef begin 2017 dat het mogelijk moet zijn binnen 2 jaren aan ieder tankstation dit product te kunnen kopen, niemand kan zich meer verschuilen.

Frans Ritzerfeld|20.10.20|08:01

Ik bedank de redactie om ons de mogelijkheid te bieden om ons, in alle objectiviteit en eerlijkheid, een keer te kunnen uiten, over de hedendaagse problematiek, het kan de burger toch niet ontgaan dat er miljarden belastinggeld worden verkwanseld, dit temeer omdat er duizenden Nederlanders afhankelijk zijn van de broodbanken, of het nu biomassa is of alle fossiele brandstoffen, alles stinkt naar corruptie.