innstyle1

Workshops

Workshops Nationale Taxidag 2014

Tijdens de Nationale Taxidag 2014 worden er doorlopend diverse workshops gehouden. Deze zijn gratis toegankelijk voor alle bezoekers. 

Workshop: Taxipersoneel van loondienst naar zzp?!

Tijd: 11:00. Zaal Inn Zicht

In de bouw gebeurt het al jaren; personeel in loondienst omvormen naar zzp’ers. Zo blijf je erg flexibel als bedrijf in je personeelsbeleid. Maar in de taxibranche zit je dan met de ondernemers-vakbekwaamheid en de taxivergunning. Op welke manieren kan dat eigenlijk wel? Hoe zet je een VOF op waarin alle medewerkers vennoten worden voor uitvoering van het contractvervoer? Wat zijn de kosten? En hoe voorkom je dat de VOF opdraait voor individuele schulden van vennoten?

Brainstormsessie met input van Duco Douwstra, voorzitter Stichting Taxibelangen Nederland. Hij heeft tientallen jaren ervaring als taxi-ondernemer in het opzetten van VOF-constructies.

Workshop: Nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Tijd: 13:00. Zaal Uit Zicht

door mr. Nienke Klazinga van Köster Advocaten namens Consolid

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid heeft gevolgen voor de taxisector.  Advocate Nienke Klazinga verzorgt een juridische workshop voor directeuren/HR Managers van taxibedrijven. Deze workshop wordt aangeboden en verzorgd door Consolid.

Workshop: Verbeter het rijgedrag van taxichauffeurs

Tijd:14:00 uur. Zaal: Inn Breng

door: Hans Schaap, GreenStar Statistics

Rijgedrag heeft een enorme impact op de operationele kosten van uw voertuigen. Door rijgedrag te verbeteren kunt u structureel grote besparingen realiseren op brandstof, onderhoud en verzekering. U kunt op verschillende manieren de bewustwording van uw chauffeurs prikkelen. Door te meten hoe uw voertuigen gebruikt worden ontstaan rijgedrag ‘profielen’: u ziet welke voertuigen en chauffeurs het meest efficiënt zijn op welke ritten. Deze workshop gaat over de mogelijkheden om te sturen op rijgedrag.

GreenStar helpt taxi bedrijven om rijgedrag inzichtelijk te maken en te verbeteren. Dit levert enorme besparingen op brandstof en onderhoud op. Een slimme plug&play ‘EcoBox’ registreert rijgedrag. Maatwerk tips en tricks zorgen voor een structurele verbetering.

Workshop: Samen WMO

Doelgroep: gemeenten, regiecentrales, vervoerders en andere betrokkenen die te maken hebben met de WMO.

door: Riz Ahmed, adviseur zorg namens Korton.

Tijd: 14:00 – 14:50 uur, zaal Inn Zicht.

Op 1 januari 2015 worden taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. Dit biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, tegelijkertijd wekt dit veel vragen op. Zoals wie het vervoer inkoopt en wie de kwaliteit gaat bewaken. In deze workshop gaan we van gedachten wisselen hoe we nu samen met elkaar de nieuwe WMO gaan inrichten, zodat de burger geen last heeft van de administratieve afhandeling, vervoerders de dienstverlening effectief en efficiënt kunnen inzetten, en gemeenten inzicht en grip hebben op de geleverde kwaliteit.

Onderwerpen

 • Wat is de WMO en wat betekent dit voor u?
 • Hoe houdt u grip op en inzicht in de kwaliteit van het WMO vervoer?
 • Hoe kan automatisering van de processen rondom het vervoer u verder helpen?

Riz Ahmed heeft ervaring met implementaties van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de langdurige zorg waaronder de WMO. Samen met Korton heeft hij een visie ontwikkeld hoe de WMO georganiseerd zou kunnen worden om de betrokken partijen optimaal te ondersteunen in de uitvoering van hun taak.

Deze workshop is vrij toegankelijk. Om een stoel te reserveren, ga naar: www.korton.nl/workshop-wmo

Workshop: Verhoog kansen met Groengas bij de aanbesteding van contractvervoer

Tijd: 14:00. Zaal Uit Zicht

door: Kevin Vermeij en Marco Fossen, CNG Net

De brede aandacht voor het milieu, voor luchtkwaliteit, de uitstoot van CO2, geluidsoverlast en de afhankelijkheid fossiele brandstoffen, dagen overheden, vervoersautoriteiten en vervoerders uit om te zoeken naar mogelijkheden om o.a. het leerlingen- en Wmo-vervoer duurzamer en schoner te maken. Om dit te bekrachtigen heeft de rijksoverheid samen met andere partijen een visie ontwikkeld voor het gebruik van duurzame brandstoffen en de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot terug te dringen richting zero-emissie.

 • Maar wat betekent dit voor u als ondernemer?
 • Wat is nú haalbaar en betaalbaar?
 • Wat draagt de komende tien tot vijftien jaar bij aan schoner vervoer met het oog op een transitie naar zero emissie?

Tijdens deze duo-presentatie van CNG Net, krijgt u aan de hand van praktische voorbeelden inzicht in:

 • Hoe u uw kansen verhoogt en behoudt in de aanbesteding van leerlingen- en Wmo-vervoer met Groengas.
 • Wat de consequenties zijn op het contractvervoer met de veranderingen in de AWBZ.
 • Samen op weg naar schoner en duurzamer leerlingen- en Wmo-vervoer.

Workshop: Stel al je vragen over de BCT

15:00 uur – Zaal Inn Zicht

Tijdens deze workshop kunnen bezoeker al hun vragen stellen over het gebruik van de Boordcomputer Taxi.

 • Hoe controleren de ILT en de Belastingdienst precies de gegevens uit een BCT?
 • Welke gegevens worden bekeken?
 • Wanneer wordt er een boete uitgedeeld?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de taxichauffeur
 • En hoe moet je het apparaat eigenlijk bedienen?
 • Hoe ziet de fiscale behandeling er nou precies uit?
Sprekers:
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Belastingdienst
 • Infrastructuur en Milieu
 • Cabman
 • Quipment
 • Taxitronic

Workshop: ‘In-depth: Zweedse Regionale Regiecentrale Skanetrafiken’

Tijd: 15:00 – 15:50 uur Inn Breng.

Door: Per Tranström, Skanetrafiken.

Per Tranström spreekt ’s ochtends tijdens het Congres Contractvervoer. Maar wil je écht alles weten hoe de Zweden hun regiecentrale hebben ingericht? Kom dan naar deze ‘in depth session’.

Workshop: Kostenbesparing voor uw organisatie door flexibel inzetbaar personeel

Tijd: 15:00. Zaal Uit Zicht

door: Lennard van Vloten en Koen Homminga, Aethon

 • Benut de 15% (en meer!) flexibel inzetbaar personeel
 • Weekenden en avonden altijd ondervangen
 • Geen stress bij (kortstondig) ziekteverzuim
 • Gewonnen werk optimaal van start laten gaan
 • Verdien de bonus, vermijd de malus
 • Inclusief interactieve praktijkcases

Workshop: Taxi-bestel-apps en de toekomst van de straattaximarkt

Tijd: 16:00. Zaal Leisure Café

Spreker: Sjaak de Winter, Rotterdamse Taxi Centrale RTC

Uber, Ugo, TaxiID, TCA, RTC, MyTaxi, noem maar op. De Taxi apps zijn in opmars. Sommige regels schijnen echter in de praktijk niet te gelden voor taxi apps, zoals gebruik taximeter. In sommige Europese steden werkt Uber zelfs met particuliere taxichauffeurs. Maar de taxisector staat niet stil en ziet ook kansen.

 • Onthulling initiatief van de RTC met andere taxicentrales op het gebied van taxi-apps
 • Uber is ook actief in Rotterdam. Wat betekent dat voor de RTC?
 • Hoe ziet de straattaximarkt er straks uit?
 • Wat is de invloed op het TTO-systeem?
 • Wat is een reële provisie per rit?
 • Gevolgen van klantbeoordelingen per chauffeur
 • Discussie door experts over deze taxi-bestel-apps
Panel:
 • Sjaak de Winter, Rotterdamse Taxi Centrale
 • Hubert Andela, KNV Taxi / IRU
 • Jaap Koeman, TaxiID
 • Arjan Spit, gemeente Amsterdam
 • Lysbeth van der Kroon, ROVER

Workshop: Mobitab dataterminal van Neone

Tijd: 16:00. Zaal Inn Zicht

door: Rob Doodkorte, Neone / Taxitronic

Of u nu alleen een BCT-oplossing wenst of een BCT met een hoogwaardige nieuwe dataterminal, Neone kan beide bieden. Uiteraard is de BCT gecertificeerd volgens alle wettelijke specificaties, zijn er extra modules om de Einde Dienst-bestanden uit te lezen, en wordt hij op tijd geïnstalleerd en geactiveerd (mits tijdig besteld).

De BCT is ook uit te breiden met onze nieuwste mobiele dataterminal Mobitab, zodat u alle vormen van vervoer en alle contracten met bijbehorende eisen van de opdrachtgever, kunt invullen. Mobitab is een compleet vervoerssysteem (Groepsvervoer, Straattaxi, Vraagafhankelijk Vervoer), Android-based ontwikkeld, dat draait op een tablet.