Touringcar

Vrijwel alle touringcars staan stil door corona: ‘Dit is een totale ramp’

De Nederlandse touringcarsector wordt keihard geraakt door het coronavirus en de maatregelen ertegen. Busvervoer Nederland schat op basis van een enquête onder de leden dat momenteel 90 procent van de circa 4.000 touringcars in Nederland stilstaat, terwijl de kosten doorlopen. “Dit is een totale ramp, de schade is niet te overzien”, aldus voorzitter Theo Vegter.

Eén van de vele getroffen bedrijven is Taxi & Tour P. van de Pol, dat vijf touringcars en acht taxi’s heeft. Die laatste worden alleen nog zeer incidenteel ingezet ; de laatste twee touringcars zijn net terug in Nederland vanuit een wintersportgebied. “En daarna staat het volledige wagenpark niet meer ingepland tot 14 mei, twee maanden geen omzet dus”, schetst Peter van de Pol de situatie. Hij deed bovendien twee weken geleden al een verzoek om werktijdverkorting te krijgen, maar dat werd tot zijn verbazing afgewezen omdat er geen direct verband zou zijn tussen de coronacrisis en het wegvallen van werk.

Banken en leveranciers

Het bedrijf werkt vooral met zzp’ers die nu niet ingezet zullen worden; daarnaast zijn er twee touringcarchauffeurs en een centralist in dienst. Van de Pol doet wat hij kan om de situatie draaglijk te maken. “Ik heb al in een vroeg stadium actie ondernomen en krijg medewerking van banken en leveranciers. Met de verzekeraar zijn ook afspraken gemaakt: ik ga voertuigen schorsen om zo de wegenbelasting niet te hoeven afdragen en de verzekering te verlagen naar circa 20 procent van oorspronkelijke premie.”

Zo moet Taxi & Tour P. van de Pol het een tijdje kunnen redden, ondanks het wegvallen van het werk. “We hebben gelukkig wat reserves opgebouwd, waarmee we het de eerste maanden kunnen uitzingen”, zegt Peter van der Pol. “Heel bijzonder is dat klanten die we pas in de zomer zouden vervoeren ons aangeboden hebben om een substantieel voorschot over te maken om ons er doorheen te helpen.”

400 miljoen euro omzetverlies

Het wegvallen van werk blijft dus niet tot één touringcarbedrijf beperkt. Busvervoer Nederland vroeg haar leden naar hun verwachte omzet voor de komende maanden. Het seizoen begint doorgaans met de opening van de Keukenhof eind maart en duurt tot en met half oktober, waarbij de eerste maanden doorgaans de meeste omzet opleveren. Maar dar is door de coronacrisis dit jaar geen enkele kans op.

In de bevraagde periode, maart tot en met juni 2020, valt bij 77 procent van de bedrijven meer dan helft van de omzet weg. Bij ruim een derde van de bedrijven vervalt zelfs meer dan 80 procent van de omzet. Busvervoer Nederland becijfert de omzet die wordt misgelopen op minimaal 400 miljoen euro. En ook de rest van het jaar voorzien de touringcarbedrijven grote problemen in de vorm van nog meer omzetverlies. De meeste bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd.

Alles in het rood

Voorzitter Theo Vegter van Busvervoer Nederland windt geen doekjes om wat dit alles betekent. “Het is een totale ramp. We kennen in de branche veel familiebedrijven die al tientallen jaren bestaan en een onmisbare rol spelen in het sociale leven van dorpen en steden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer voor sportclubs of verenigingen. Dat staat allemaal op de tocht als dit te lang duurt. Ook het werk als onderaannemer van de OV-bedrijven wordt geraakt, scholenritten worden niet uitgevoerd, pendels naar de wintersport zijn komen te vervallen. Alles komt in het rood.”

De brancheorganisatie probeert haar leden waar mogelijk van dienst te zijn. “We adviseren over werktijdverkorting, spreken met de overheid over noodmaatregelen zoals uitstel van het betalen van belastingen of gunstigere leenvoorwaarden en we onderhouden contacten met verzekeraars en met leasebedrijven. Kortom, we proberen te helpen waar we kunnen om de sector overeind te houden in deze moeilijke tijd,” aldus Vegter.

TaxiPro houdt een dossier bij met alle ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in de sectoren taxi en touringcar.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.