Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Connexxion voert Valys-vervoer minimaal tot 1 januari 2014 uit

Connexxion zal het Valys-vervoer tot 1 januari 2014 blijven uitvoeren onder de voorwaarden van het huidig contract. Onlangs bepaalde de rechter dat het ministerie van VWS de nieuwe aanbesteding van het Valys-vervoer niet aan de Combinatie (Transivsion, RMC en ZCN) mag gunnen wegens een vermeende overtreding van het kartelverbod door de Transvision-moederbedrijven RMC en ZCN. Staatssecretaris Martin van Rijn wil echter eerst de uitspraak in hoger beroep in deze kwestie afwachten alvorens hij overgaat tot het gunnen van de nieuwe opdracht.

“Ik wil geen enkel risico lopen met betrekking tot de continuïteit van het Valysvervoer”, zegt Van Rijn. De Combinatie heeft reeds spoedappèl ingesteld waarbij zij naast Connexxion ook VWS heeft gedagvaard.

Hoger beroep

Van Rijn: “De Combinatie stelt zich in dit hoger beroep onder meer op het standpunt dat VWS gehouden was tot de uitgevoerde proportionaliteitstoets en dat die correct is uitgevoerd met een juist resultaat. Connexxion zal naar verwachting in appèl het tegendeel beweren. Om de juridische positie van de Staat te borgen zal VWS ook zelf in appèl gaan.”

De Combinatie had de voorlopige gunning van het Valys-vervoer gewonnen. VWS was na deze voorlopige gunning op de hoogte van de uitspraak van de NMa, maar achtte het niet proportioneel om het contract ter waarde van € 60 miljoen per jaar te ontzeggen aan de Combinatie. Bovendien hebben de taxibedrijven maatregelen getroffen. Maar volgens de rechter had VWS de overtreding van het kartelverbod wél moeten zien als uitsluitingsgrond. Hiervoor is een onherroepelijke veroordeling niet nodig, vindt de rechtbank.

Valys-vervoer

“In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter een verbod opgelegd aan de Staat om de opdracht voor het Valys-vervoer te gunnen aan de combinanten”, legt Van Rijn uit. “De rechter heeft hierbij aangegeven dat VWS geen ruimte had voor het toepassen van een proportionaliteitstoets.”

Voor zover VWS de proportionaliteitstoets wenste ‘aan te leggen’ had deze volgens de rechter (vooraf) moeten worden opgenomen in het Beschrijvend Document van de aanbesteding. Daarnaast is de rechter van mening dat met de door VWS gestelde voorwaarden sprake is geweest van onderhandelingen, wat strijd oplevert met beginselen van gelijkheid en transparantie.”

Definitieve gunning

De Combinatie zou eigenlijk het Valys-vervoer per 1 april overnemen. Maar Staatssecretaris Martin van Rijn wilde eerst de uitspraak van het door Connexxion aangekondigde kort geding afwachten, voordat het contract definitief gegund zou worden. Het vervoer werd daardoor nog tot 1 augustus uitgevoerd door Connexxion. Dat is nu verlengd tot 1 januari, in afwachting van de uitkomst van alle juridische procedures.

Bart Pals

Lees ook:

Schrijf je in voor het Nationaal Congres Contractvervoer 2013:

banner, congres, contractvervoer, 2013

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Connexxion voert Valys-vervoer minimaal tot 1 januari 2014 uit”

John Janos|23.05.13|22:16

Of men heeft daar bij het vws boter op hun hoofd gehad, of hebben er andere belangen meegespeeld. N.B. vws was na deze voorlopige gunning op de hoogte van de uitspraak van de NMa. Hoe arrogant om dit naast zich neer te leggen.