Congresprogramma

Programma Nationaal Congres Contractvervoer 2013

Budgetten in het contractvervoer gaan omlaag. Terwijl de kosten van vervoerders stijgen. Maar ook de gebruiker dient tevreden te blijven. Om dat te kunnen realiseren is er een veelheid aan mogelijkheden. Het Nationaal Congres Contractvervoer 2013 biedt kennis, informatie en netwerkmogelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan en de kansen in het eigen gebied in te vullen.

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2013 wordt georganiseerd door TaxiPro.nl en Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Keynote (plenair)

 • Jan Zaaijer (voorzitter KNV Taxi)
 • Henk Meurs (professor Radboud Universiteit/DGA MuConsult)
 • John van Hal (VNG-vertegenwoordiger en wethouder Rucphen)
 • Joan Blaas (uitgever TaxiPro.nl)
 • Wim van Tilburg (directeur KpVV)

Dit congres is een unieke kans om vervoerders en opdrachtgevers dichter bij elkaar te brengen en samen tot oplossingen te komen. Programma plenair:

 • Toekomstvisie van de vele vormen van contractvervoer
 • Hoe houden we de kwaliteit hoog met teruglopende budgetten voor doelgroepenvervoer?
 • Kansen en uitdagingen voor gemeenten
 • Wat gebeurt er met de taxibranche als we op de huidige voet doorgaan?

Workshops

Er zijn tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 4 zalen waar simultaan workshops worden gehouden. Iedere bezoeker kan zich registreren voor 3 workshops.

1)    Slim omgaan met AWBZ-bezuinigingen. Vervoer van en naar de dagbesteding
(door: Henske Schipdam, Pluryn)

 • Toelichting op bezuinigingen en decentralisatie vervoer naar dagbesteding
 • Hoe gaat Pluryn om met de gedaalde vergoeding voor vervoer?
 • Welke maatregelen, problemen┬á en plannen zijn er voor de toekomst?
 • Wat kun je doen voor cli├źnten die leren reizen met het openbaar vervoer? En wat voor rol speelt het daarvoor ontwikkelde buddysysteem?
 • Hoe kun je samenwerking met andere instellingen, de vervoerders en gemeente om vervoer effici├źnter uitvoeren?

2) Kansen die de Boordcomputer Taxi biedt op controle en regie voor zowel vervoerder als opdrachtgever
(door: Olof Dieckhaus, directeur Quipment)

 • Hoe kan de Boordcomputer Taxi door gemeenten en vervoerders gebruikt worden om dienstverlening te verbeteren cq. kosten te beheersen?
 • Ontwikkeling planning- en controlesystemen.
 • Effici├źntie verhogen.

3) Combineren van diverse vervoerswijzen: wat levert het op?
(door: Guy Hermans, KpVV)

 • Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om goed en betaalbaar vervoer aan te bieden.
 • Wat zijn de belangrijkste trends bij overheden?
 • Welke mogelijkheden zijn er om als opdrachtgevers samen te werken en wat levert dat op?
 • Welke andere manieren om te verplaatsen zijn er voor welke gebruikers? Daarbij is aandacht voor particuliere initiatieven en toegankelijk openbaar vervoer.
 • Wat betekent dit voor taxi-ondernemers?

4) Veilig Rolstoelvervoer
(door Ap Peters, Stichting Vast=Beter & Wilfred Wijnands, Tribus)

 • Code VVR
 • Nieuwe trends
 • Regels nog up-to-date?
 • Effici├źntie verhogen

5) Verklaring Sociaal Fonds Taxi, TX-Keur en cao-zaken. Wat heeft de opdrachtgever hiermee te maken?
(door: Henk van Gelderen, directeur SFT)

 • Overgang personeel naar nieuwe vervoerder volgens cao
 • Vraag als opdrachtgever om een verklaring Sociaal Fonds Taxi
 • Wat zegt een keurmerk als TX-Keur?
 • Faillissement voorkomen?
 • Onderaanneming, voor- en nadelen?

6) Duurzaam personenvervoer: groen gas in Gelderland
(door: Laurens van Remortele, Regiotaxi Gelderland & Gijs Pelsma, provincie Gelderland)

 • Presentatie van voorbeeld: de Regiotaxi rijdt in provincie Gelderland op groen gas, waardoor de provincie koploper is met groengas-infrastructuur.
 • Welke beleidsmatige keuzes heeft Gelderland gemaakt in haar aanbesteding om te komen tot duurzaam vervoer?
 • Hoe gaat de uitvoer in de praktijk?
 • Welke lessen heeft provincie Gelderland geleerd waar andere overheden ├ęn taxibedrijven voordeel van kunnen hebben?

7) Kostenverhogende aanbestedings-eisen voorkomen
(door: Ruud Dusseldorp, directeur TenderGuide & Harald Faber, directeur Forseti)

 • Eisen komen in theorie en praktijk niet altijd overeen
 • Inzicht in kostenstructuur vervoer. Daar kan de opdrachtgever van leren.
 • Eisen hebben alleen zin als je ze het waard vindt te controleren
 • Contractbeheer

8) Nieuwe aanbestedingswet, nieuwe kansen
(door: Joost van de Wetering, aanbestedingsadvocaat KienhuisHoving)

 • Extra kansen voor het MKB
 • Extra regels voor aanbesteders
 • Verplichting tot evenwichtige contractsvoorwaarden

9) Regiecentrale Oosterschelderegio: overheid aan het stuur
(door: Peter Verburg, SWVO & Cees Hage, directeur TCR)

 • Waarom heeft Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) ervoor gekozen om de regiefuncties ritaanname/planning/aansturing/beheer) van vervoer, Wmo- en leerlingenvervoer, te scheiden van de uitvoering?
 • Hoe is de aanbesteding verlopen?
 • Wat zijn de ervaringen tot nog toe?
 • En hoe kijkt de uitvoerder van het Regiotaxi-Oosterschelde (TCR) aan tegen de gekozen opzet en wat zijn hun ervaringen?

10) Op weg naar een effici├źntere taxi-onderneming

 • Gevolgen uitspraak Hoge Raad inroostering MUP’er (door mr. Jan-Gerrit Kroon, Blue Legal advocaten)
 • Tips financiering wagenpark / leasing (door Peter-Jan Bentein, Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen)
 • Bespaar op brandstofkosten (door Kevin Vermeij, CNG Net)

11) Uitvoering is na gunning het echte werk
(door: Jan Horstman, Achmea)

 • Achmea vertelt over contractbeheer en naleving vervoerscontract
 • Controle kwaliteitseisen
 • Verdeling percelen
 • Vervoersregie zittend ziekenvervoer

12) De geschiedenis herhaalt zich. Nadat verzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ
(door: Peter Altevogt, directeur Korton)

 • Hoe regel je dat proces in als gemeente?
 • Modern opdrachtgeverschap
 • Goedkoop en effici├źnt proces = meer budget voor collectief vervoer

Samenvatting en aanbevelingen (plenair)

Na iedere workshop kiest de zaal een aanbeveling. Deze 12 aanbevelingen worden tijdens de plenaire samenvatting overhandigd aan de beleidsbepalers. Hiermee kunnen zij aan de slag om het contractvervoer in Nederland weer op de rit te krijgen. Want een gezonde vervoersmarkt is belangrijk voor zowel opdrachtgever, vervoerder als passagier.

Inschrijven

Wij hopen u graag te verwelkomen op het Nationaal Congres Contractvervoer 2013. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Dus schrijf u nu in en verzeker u zelf ervan dat u de workshops van uw keuze kan volgen.

Nu Inschrijven!