Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Tweede Kamer akkoord met nieuwe Wmo per 1 januari 2015

De fracties SGP, ChristenUnie, D66, PvdA en VVD hebben ingestemd met de nieuwe Wmo 2015. De stemming volgde na een intensief debat deze week met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Deze wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft.

Van Rijn: Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De vertrouwde omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens.”

Nieuwe Wmo

Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De nieuwe Wmo is de uitvoering van de decentralisatie van de Awbz.

De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

Tempo

De SP, het CDA, de PVV, GroenLinks, de Partij voor de dieren en 50PLUS vinden de overgang naar de nieuwe Wmo te snel gaan en stemden tegen. D66, ChristenUnie en SGP gingen akkoord omdat het kabinet in het eerste jaar 360 miljoen euro verzachtingen in het vooruitzicht stelt op de bezuinigingen van 3 miljard.

Het kabinet hevelt niet alleen de dagbesteding en begeleiding over naar de gemeenten, ook de zorgverzekeraars krijgen er taken bij, bijvoorbeeld de wijkverpleging. In de Wet langdurige zorg (Wlz), die de volksverzekering AWBZ gaat vervangen, wordt verder geregeld dat mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen terechtkunnen in een zorginstelling. Deze laatste wet is onlangs naar de Kamer gestuurd.

Informatie

Burgers worden kort nadat de nieuwe Wet door de Eerste Kamer is aangenomen, geïnformeerd over de verandering.

  • Het ministerie stuurt een brief over de gegevensoverdracht van cliënten naar gemeenten en zorgverzekeraars rond 1 juli.
  • Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog voor de zomer 2014 starten. Daarnaast ontvangen de cliënten na de zomer een uitgebreide brief over de veranderingen.
  • Er wordt een cliëntenbrigade ingesteld om te weten hoe individuele cliënten de veranderingen ervaren. Cliënten kunnen dan zelf hun ervaringen kenbaar maken. In overleg met cliëntenorganisaties wordt een team samengesteld van diverse cliënten.
  • Het ministerie van VWS start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Tweede Kamer akkoord met nieuwe Wmo per 1 januari 2015”

Gerard Peter|21.05.14|23:06

lekker uitmelken die zooi….schandalig!!!

Gerard Peter|21.05.14|23:08

het liberale balletje rolt weer alle kanten……
op behalve de goede…