Quattrotax, Tilburg, taxibedrijf

Forse daling ritten Regiotaxi leidt niet tot compensatie DVG

Een forse daling van het vervoersvolume Regiotaxi Midden-Brabant, leidt er niet toe dat de opdrachtgever het tarief voor de taxivervoerder moet verhogen. DVG en haar onderaannemers hadden financiële compensatie geëist van de betrokken gemeenten en provincie. De tarieven waarmee DVG had ingeschreven zijn te laag voor het huidige vervoersvolume (tientallen procenten lager dan vermeld in het bestek), waardoor het vervoer verlieslatend is. Maar dat risico mag volledig bij de taxibedrijven neergelegd worden, zo heeft de rechtbank in Breda bepaald.

Volgens het bestek, waarop DVG de tarieven had gebaseerd, had de Regiotaxi Midden-Brabant in 2009 in totaal 1967 ritten per dag. Maar vorig jaar werden er in de periode maart t/m juni gemiddeld zo’n 1600 ritten per dag gereden. Een afname van bijna 20%. Het totale aantal ritten in de periode januari tot en met oktober in 2012 daalde zelfs met 200.693 (31%) ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Vervoersafname

“Een vervoersafname van ± 20% heeft een onhoudbare impact op het bedrijfsresultaat van de vervoerders”, liet DVG weten aan het Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant. “Door de hiermee gepaard gaande achterblijvende omzet, bezettingsgraad en combinatiegraad kan het project op dit ogenblik niet op een rendabele manier worden uitgevoerd. Bedrijfseconomisch is deze situatie niet houdbaar voor de onderaannemers. Er dienen op korte termijn maatregelen te worden genomen in het belang van de continuïteit.”

DVG vindt dat de overheid in de stukken had moeten schrijven dat indien er al in 2010 bekend was dat er bestuurlijke maatregelen zouden worden genomen, die enorme gevolgen zouden hebben voor het weergegeven vervoersvolume in het bestek, dan rustte op gemeenten de plicht om dit in het bestek al te vermelden. Door te zeggen dat de weerslag van de veranderingen slechts gering zou zijn, mocht de opdrachtnemer er op vertrouwen dat een afwijking nooit zo hoog als 20% zou zijn.

Compensatie

Ter compensatie stelde DVG voor om het tarief met 17,6% te verhogen. Maar daar ging de Stuurgroep Regiotaxi Midden-Brabant niet mee akkoord. “DVG offreerde haar tarief op basis van de door opdrachtgever geprognosticeerde vervoerscijfers”, stelt de Regiotaxi Midden-Brabant.

“In het bestek is aangekondigd dat bezuinigingsmaatregelen zouden volgen en dat als gevolg daarvan niet over het tarief zou kunnen worden gediscussieerd. In het Programma van Eisen is opgenomen dat opdrachtgever zonder compensatie voor mogelijke financiële consequenties het regiovervoer van pashouders mag maximeren. In het aanbestedingsdocument is de dalende lijn van de te behalen omzet van het regiovervoer aan de inschrijvers kenbaar gemaakt.”

Bezuinigingen

In de nota’s van inlichtingen is nog gevraagd of de financiële gevolgen van eventuele bezuinigingen echt niet zouden worden gecompenseerd. De opdrachtgever antwoordde dat zij vasthield aan het standpunt dat er geen ruimte was voor tariefcorrectie en dat er geen grote invloed te verwachten viel. De vervoerder zou dus zelf in zijn tarief rekening moeten houden met een eventuele daling van het vervoersvolume.

Bovendien waren al diverse maatregelen, zoals het maximum van 5 zones, in de aanbestedingsstukken opgenomen en vermeldde het bestek expliciet dat de Wmo-budgetten onder druk stonden en dat nog nadere maatregelen (zoals bijvoorbeeld een strippenbudget) ingevoerd zou kunnen worden.

Vervoersvraag

Ook stond in het bestek duidelijk vermeld, dat de opdrachtnemer het tarief niet ter discussie kan stellen, als er maatregelen genomen worden om het lastenniveau bij te stellen. “Bovendien heeft DVG op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt dat de door haar gestelde daling van de vervoersvraag een direct geheel gevolg is van een aantal genomen bezuinigingsmaatregelen”, vinden de gemeenten en provincie.

“Er was reeds sprake van een dalende vraag naar regiovervoer over de laatste jaren, zowel lokaal als landelijk. Verder heeft DVG te maken gehad met vakantieperioden én kende zij de nodige opstartproblemen. Tot slot is de vraag naar regiovervoer niet alleen afhankelijk van de bezuinigingsmaatregelen. Maar ook van zaken als de kwaliteit van het vervoer, bekendheid daarvan, et cetera.”

Aanbestedingsrecht

Ook is een tariefscorrectie is volgens het aanbestedingsrecht bij voorbaat uitgesloten, stellen de gemeenten en provincie.  “Tariefscorrectie betreft een zodanige wijziging van de opdracht dat zij heraanbesteed moet worden.”

De rechter is het met de overheden eens dat een daling van het vervoersvolume volledig bij de taxivervoerder neergelegd mag worden. “De gemeenten c.s. hebben daarin weliswaar vermeld dat zij verwachtten dat de effecten van de maatregelen gering zouden zijn, maar hebben in de latere Nota van Inlichtingen opgemerkt dat bij een grote opdracht als deze het risico bij de opdrachtnemer ligt indien dat toch anders mocht blijken te zijn”, zegt de rechtbank.

“Deze latere informatie prevaleert boven de eerdere informatie. Behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers hebben daaruit kunnen opmaken dat ook een aanzienlijk tegenvallend vervoersvolume voor hun rekening zou komen. Deze door de gemeenten gegeven inlichtingen kunnen dan ook geen grond voor dwaling opleveren.”

Schipholritten

Verder bepaalde de rechter dat Quattrotax uit Tilburg de Regiotaxi Midden-Brabant niet meer mag gebruiken als voor- en natransport voor reguliere taxiritten, bijvoorbeeld naar Schiphol. Er mag alleen voor- en natransport tegen commercieel tarief uitgevoerd worden naar zogenaamde ‘puntbestemmingen een aangewezen bestemmingen in België’, die zijn vastgesteld door de opdrachtgever. “Uit deze formulering blijkt dat het gaat om een duidelijk begrensde uitzondering”, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

Regiotaxi Midden-Brabant is een initiatief van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant. DVG Personenvervoer is een landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen. De volgende taxibedrijven in de regio Midden-Brabant werken voor DVG: Quattrotax, Taxibedrijf Van den Hout, Taxibedrijf Diepstraten, Taxibedrijf Janssen, Taxibedrijf Jan van Nunen en Taxicentrale Van der Wou.

Bart Pals

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Forse daling ritten Regiotaxi leidt niet tot compensatie DVG”

Pierre van Aert|01.05.14|11:10

Daar ben je dan als taxibedrijf mooi mee in de aap gelogeerd.

JE VE AA|01.05.14|11:24

Fijn he, regiotaxi, een hoop gezeik 365 dagen moet je 20uur per dag klaarstaan en aan het eind vd rit heb niks verdient, sterker nog geld toegegeven. Blij dat ik geen deeltaxi rijd.

Marja DeDijcker|01.05.14|11:29

Gezien de trend in Overijssel (tientallen procenten daling het afgelopen jaar) kan Willemsen de Koning de borst natmaken met hun pas verworven aanbesteding. Daar geldt hetzelfde verhaal. En wie zijn er straks weer de dupe……. Jawel: de chauffeurs die eerst overgenomen en daarna gedumpt worden.

Hans Landman|01.05.14|15:21

Eigenlijk zou dit standaard in een bestek afgevangen moeten worden. volume 5-10% lager 3% extra vergoeding, volume 11-15 procent lager 5% extra vergoeding, volume 16-20 procent lager 7% extra vergoeding etc. Weet zowel opdrachtgever als vervoerder exact waar die aan toe is.

Ton van Dalfsen|01.05.14|17:50

Tja, wie zich brand moet op de blaren zitten. Als de lokale overheid al had aangegeven dat tarief niet ter discussie staat en er was al een trend dat het vervoer al minder was. En dat in een latere nota van inlichtingen al was aangegeven dat het risico bij de ondernemer ligt. Zeg het al vaak genoeg , probeer de lokale overheid te bewegen op een andere manier met regiotaxi om te gaan ( bonnensysteem e.d. ) zodat er geen aanbesteding nodig is en elk taxibedrijf mee kan doen.

Pierre van Aert|02.05.14|02:16

Ik zou als taxionderneming nooit akkoord gaan met een dergelijk contract waarbij het risico bij de vervoerder ligt. Zeker niet als daarbij de oorzaken van de ritomzetdaling uitsluitend bij de opdrachtgever ligt.
Dan kan je er toch vanuit gaan, dat je belazerd wordt.

Ellen Meulenveld|06.05.14|16:46

Toch fijn dat de overheid van te voren al verteld dat zij je geen kans zal geven te overleven. Waarom zouden we überhaupt nog vervoer voor de overheid uitvoeren….

Forse daling ritten Regiotaxi leidt niet tot compensatie DVG | TaxiPro
Quattrotax, Tilburg, taxibedrijf

Forse daling ritten Regiotaxi leidt niet tot compensatie DVG

Een forse daling van het vervoersvolume Regiotaxi Midden-Brabant, leidt er niet toe dat de opdrachtgever het tarief voor de taxivervoerder moet verhogen. DVG en haar onderaannemers hadden financiële compensatie geëist van de betrokken gemeenten en provincie. De tarieven waarmee DVG had ingeschreven zijn te laag voor het huidige vervoersvolume (tientallen procenten lager dan vermeld in het bestek), waardoor het vervoer verlieslatend is. Maar dat risico mag volledig bij de taxibedrijven neergelegd worden, zo heeft de rechtbank in Breda bepaald.

Volgens het bestek, waarop DVG de tarieven had gebaseerd, had de Regiotaxi Midden-Brabant in 2009 in totaal 1967 ritten per dag. Maar vorig jaar werden er in de periode maart t/m juni gemiddeld zo’n 1600 ritten per dag gereden. Een afname van bijna 20%. Het totale aantal ritten in de periode januari tot en met oktober in 2012 daalde zelfs met 200.693 (31%) ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Vervoersafname

“Een vervoersafname van ± 20% heeft een onhoudbare impact op het bedrijfsresultaat van de vervoerders”, liet DVG weten aan het Servicepunt Regiotaxi Midden-Brabant. “Door de hiermee gepaard gaande achterblijvende omzet, bezettingsgraad en combinatiegraad kan het project op dit ogenblik niet op een rendabele manier worden uitgevoerd. Bedrijfseconomisch is deze situatie niet houdbaar voor de onderaannemers. Er dienen op korte termijn maatregelen te worden genomen in het belang van de continuïteit.”

DVG vindt dat de overheid in de stukken had moeten schrijven dat indien er al in 2010 bekend was dat er bestuurlijke maatregelen zouden worden genomen, die enorme gevolgen zouden hebben voor het weergegeven vervoersvolume in het bestek, dan rustte op gemeenten de plicht om dit in het bestek al te vermelden. Door te zeggen dat de weerslag van de veranderingen slechts gering zou zijn, mocht de opdrachtnemer er op vertrouwen dat een afwijking nooit zo hoog als 20% zou zijn.

Compensatie

Ter compensatie stelde DVG voor om het tarief met 17,6% te verhogen. Maar daar ging de Stuurgroep Regiotaxi Midden-Brabant niet mee akkoord. “DVG offreerde haar tarief op basis van de door opdrachtgever geprognosticeerde vervoerscijfers”, stelt de Regiotaxi Midden-Brabant.

“In het bestek is aangekondigd dat bezuinigingsmaatregelen zouden volgen en dat als gevolg daarvan niet over het tarief zou kunnen worden gediscussieerd. In het Programma van Eisen is opgenomen dat opdrachtgever zonder compensatie voor mogelijke financiële consequenties het regiovervoer van pashouders mag maximeren. In het aanbestedingsdocument is de dalende lijn van de te behalen omzet van het regiovervoer aan de inschrijvers kenbaar gemaakt.”

Bezuinigingen

In de nota’s van inlichtingen is nog gevraagd of de financiële gevolgen van eventuele bezuinigingen echt niet zouden worden gecompenseerd. De opdrachtgever antwoordde dat zij vasthield aan het standpunt dat er geen ruimte was voor tariefcorrectie en dat er geen grote invloed te verwachten viel. De vervoerder zou dus zelf in zijn tarief rekening moeten houden met een eventuele daling van het vervoersvolume.

Bovendien waren al diverse maatregelen, zoals het maximum van 5 zones, in de aanbestedingsstukken opgenomen en vermeldde het bestek expliciet dat de Wmo-budgetten onder druk stonden en dat nog nadere maatregelen (zoals bijvoorbeeld een strippenbudget) ingevoerd zou kunnen worden.

Vervoersvraag

Ook stond in het bestek duidelijk vermeld, dat de opdrachtnemer het tarief niet ter discussie kan stellen, als er maatregelen genomen worden om het lastenniveau bij te stellen. “Bovendien heeft DVG op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt dat de door haar gestelde daling van de vervoersvraag een direct geheel gevolg is van een aantal genomen bezuinigingsmaatregelen”, vinden de gemeenten en provincie.

“Er was reeds sprake van een dalende vraag naar regiovervoer over de laatste jaren, zowel lokaal als landelijk. Verder heeft DVG te maken gehad met vakantieperioden én kende zij de nodige opstartproblemen. Tot slot is de vraag naar regiovervoer niet alleen afhankelijk van de bezuinigingsmaatregelen. Maar ook van zaken als de kwaliteit van het vervoer, bekendheid daarvan, et cetera.”

Aanbestedingsrecht

Ook is een tariefscorrectie is volgens het aanbestedingsrecht bij voorbaat uitgesloten, stellen de gemeenten en provincie.  “Tariefscorrectie betreft een zodanige wijziging van de opdracht dat zij heraanbesteed moet worden.”

De rechter is het met de overheden eens dat een daling van het vervoersvolume volledig bij de taxivervoerder neergelegd mag worden. “De gemeenten c.s. hebben daarin weliswaar vermeld dat zij verwachtten dat de effecten van de maatregelen gering zouden zijn, maar hebben in de latere Nota van Inlichtingen opgemerkt dat bij een grote opdracht als deze het risico bij de opdrachtnemer ligt indien dat toch anders mocht blijken te zijn”, zegt de rechtbank.

“Deze latere informatie prevaleert boven de eerdere informatie. Behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers hebben daaruit kunnen opmaken dat ook een aanzienlijk tegenvallend vervoersvolume voor hun rekening zou komen. Deze door de gemeenten gegeven inlichtingen kunnen dan ook geen grond voor dwaling opleveren.”

Schipholritten

Verder bepaalde de rechter dat Quattrotax uit Tilburg de Regiotaxi Midden-Brabant niet meer mag gebruiken als voor- en natransport voor reguliere taxiritten, bijvoorbeeld naar Schiphol. Er mag alleen voor- en natransport tegen commercieel tarief uitgevoerd worden naar zogenaamde ‘puntbestemmingen een aangewezen bestemmingen in België’, die zijn vastgesteld door de opdrachtgever. “Uit deze formulering blijkt dat het gaat om een duidelijk begrensde uitzondering”, aldus de rechtbank in haar uitspraak.

Regiotaxi Midden-Brabant is een initiatief van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant. DVG Personenvervoer is een landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen. De volgende taxibedrijven in de regio Midden-Brabant werken voor DVG: Quattrotax, Taxibedrijf Van den Hout, Taxibedrijf Diepstraten, Taxibedrijf Janssen, Taxibedrijf Jan van Nunen en Taxicentrale Van der Wou.

Bart Pals

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

7 reacties op “Forse daling ritten Regiotaxi leidt niet tot compensatie DVG”

Pierre van Aert|01.05.14|11:10

Daar ben je dan als taxibedrijf mooi mee in de aap gelogeerd.

JE VE AA|01.05.14|11:24

Fijn he, regiotaxi, een hoop gezeik 365 dagen moet je 20uur per dag klaarstaan en aan het eind vd rit heb niks verdient, sterker nog geld toegegeven. Blij dat ik geen deeltaxi rijd.

Marja DeDijcker|01.05.14|11:29

Gezien de trend in Overijssel (tientallen procenten daling het afgelopen jaar) kan Willemsen de Koning de borst natmaken met hun pas verworven aanbesteding. Daar geldt hetzelfde verhaal. En wie zijn er straks weer de dupe……. Jawel: de chauffeurs die eerst overgenomen en daarna gedumpt worden.

Hans Landman|01.05.14|15:21

Eigenlijk zou dit standaard in een bestek afgevangen moeten worden. volume 5-10% lager 3% extra vergoeding, volume 11-15 procent lager 5% extra vergoeding, volume 16-20 procent lager 7% extra vergoeding etc. Weet zowel opdrachtgever als vervoerder exact waar die aan toe is.

Ton van Dalfsen|01.05.14|17:50

Tja, wie zich brand moet op de blaren zitten. Als de lokale overheid al had aangegeven dat tarief niet ter discussie staat en er was al een trend dat het vervoer al minder was. En dat in een latere nota van inlichtingen al was aangegeven dat het risico bij de ondernemer ligt. Zeg het al vaak genoeg , probeer de lokale overheid te bewegen op een andere manier met regiotaxi om te gaan ( bonnensysteem e.d. ) zodat er geen aanbesteding nodig is en elk taxibedrijf mee kan doen.

Pierre van Aert|02.05.14|02:16

Ik zou als taxionderneming nooit akkoord gaan met een dergelijk contract waarbij het risico bij de vervoerder ligt. Zeker niet als daarbij de oorzaken van de ritomzetdaling uitsluitend bij de opdrachtgever ligt.
Dan kan je er toch vanuit gaan, dat je belazerd wordt.

Ellen Meulenveld|06.05.14|16:46

Toch fijn dat de overheid van te voren al verteld dat zij je geen kans zal geven te overleven. Waarom zouden we überhaupt nog vervoer voor de overheid uitvoeren….