Quattrotax, Tilburg, taxibedrijf

Quattrotax: combinatie reguliere ritten met Regiotaxi nodig wegens foute aanbesteding

Quattrotax uit Tilburg gebruikte inderdaad de Regiotaxi Midden-Brabant als voor- en natransport voor reguliere taxiritten, bijvoorbeeld naar Schiphol. Maar dat was in overleg met de opdrachtgever, zegt Quattrotax-directeur Frank van Boxtel. “Met toestemming van de opdrachtgever hebben we reclames gestart om de weggevallen vraag enigszins te compenseren. Daar hebben we niet geheimzinnig over gedaan; het staat met grote letters op onze voertuigen. Door bezwaren van de concurrentie bij de gemeenten en de provincie is een discussie op gang gekomen over die reclames en die loopt nog.”

Collega-taxibedrijven Korthout en TCMB beschuldigden Quattrotax onlangs van oneerlijke concurrentie omdat het subsidie van de Regiotaxi gebruikt zou hebben bij reguliere ritten.

Concurrentie

“Er is geen sprake van oneerlijke concurrentie”, betwist Van Boxtel. “Alle concurrentie wordt als oneerlijk beschouwd. Het is maar net aan wie je het vraagt. Wij gaan dat weer aanbieden zodra dat duidelijk is dat het gewoon binnen de regels van Regiotaxi valt.”

Volgens Van Boxtel is er wel sprake van oneerlijke aanbestedingen. “Neem de aanbesteding van Regiotaxi Midden-Brabant in 2010. Het gunningcriterium was ‘laagste prijs’; zie uitzending Zembla. De, aan de inschrijvers verstrekte, ritgegevens weken al af van de tekstueel vermelde in het bestek. Na aanvang van het contract op 1-maart 2011, bleek al snel een weggevallen vraag van 30%”, vertelt Van Boxtel.

Vervoersvoorziening

De gemeente had, onrechtmatig zo bleek later, onder meer een inkomensgrens bij de verstrekking van de vervoersvoorziening toegepast. Van Boxtel: “Ons geoffreerde tarief sloot dus niet aan bij de feitelijke vraag. De opdrachtgever verwees naar de letter van het bestek; ‘We kunnen ‘draaien aan de knoppen’ maar het effect daarvan is ‘gering’. Nou, 30% daling van de vraag is volgens ons niet ‘gering’. 30% klachten wordt toch ook niet als ‘gering’ beschouwd?.”

Reeds twee jaar is Quattrotax via DVG, de opdrachtgever, aan het overtuigen dat het zo niet langer kan, maar dat is aan ‘dovemansoren’ gericht, zegt Van Boxtel. “Wij snappen dat wel, het bezuinigde bedrag is al bestemd. Nu de opdrachtgever door onze concurrentie wordt bestookt met concurrentievragen worden zij onrustig en hebben de acceptatie van reclame onder die druk ingetrokken.”

Exploitatie

Quattrotax zit al op de helft van het contract en moeten dagelijks ‘alles op alles’ zetten op de exploitatie rond te krijgen. Van Boxtel: “Welke effecten dat heeft op de arbeidsomstandigheden hoef ik niemand in de branche uit te leggen. We zitten in de tang, want ons imago wordt door dit soort berichten geschaad terwijl de oorzaak elders ligt.”

Volgens Quattrotax onstond de foutieve voorspiegelingen van zaken uit besparingsdrift van de overheid. “Waarom is de gebruikelijke tariefstaffel uit het bestek gehaald?
 Dat was het instrument om risico’s, zowel bij de opdrachtgever als de vervoerder, uit te sluiten. Bij toenemende vraag daalde de vergoeding per declarabele zone, bij dalende vraag steeg de vergoeding. Zo kon kwaliteit geborgd worden en exploitatie risico’s uitgesloten.”

Kwaliteit

“Waarom geen kwaliteitsstaffel in het bestek meer opgenomen?”, vraagt Van Boxtel zich af. “
Er wordt gezegd dat we onvoldoende kwaliteit leveren. De norm is niet afgesproken. De werkelijkheid is, dat we 81% van de ritten stipt uitvoeren, binnen de 15 minutenmarge.
 7 % rijden we te vroeg, dat vindt de klant overwegend goed. 13% rijden we buiten de marge; variërend van 1 tot 60 minuten. Wij doen het niet slecht bij een, achteraf beschouwd, ontoereikende vergoeding.”

Van Boxtel kondigt aan een rechter te gaan raadplegen of te kijken of of 30% onaangekondigde bezuinigingen ‘gering’ is en of OV-reizigers de regiotaxi mogen gebruiken als vóór en natransport op andere vervoersvormen.

Bart Pals

Lees ook: Quattrotax gebruikte subsidie Regiotaxi voor reguliere ritten

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Quattrotax: combinatie reguliere ritten met Regiotaxi nodig wegens foute aanbesteding”

Vleghel Egel|31.01.13|00:30

En wie was er ten tijde van deze aanbesteding hoofd van het servicepunt regiotaxi midden Brabant, en dus verantwoordelijk voor deze aanbesteding?????? Dezelfde Frank van Boxtel die nu loopt te piepen dat de aanbesteding oneerlijk, en de aangeleverde data niet correct was.

Frank Boxtel|28.02.13|12:19

De werkelijkheid is ander egeltje.
De aanbesteding is uitgevoerd door de interim projectleider,
begeleid door twee adviseurs en een ambtelijke werkgroep.
De toekomstig projectleider heeft daaraan deelgenomen en
adviezen gegeven. Wat daar mee gedaan is, is nu duidelijk.