Doelgroepenvervoer Amsterdam 2

Project voor lokaal contractvervoer stopt al voor het begonnen is

Een dienst voor lokaal contractvervoer in Amsterdam stopt al voordat er echt een begin mee gemaakt is. ‘Stuur je Buurt’ wilde mensen tussen de 18 en 32 jaar opleiden tot taxichauffeur en ze hun buurtgenoten met een mobiliteitsbeperking laten vervoeren. Werken in de straattaximarkt was nooit de bedoeling. Er kwamen echter zoveel negatieve reacties op het project dat initiatiefnemer Amsterdams Vervoer Collectief (AVC) zijn medewerking aan ‘Stuur je Buurt’ heeft opgezegd.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat onder de kop ‘Woont u in Nieuw-West en wilt u taxi-ondernemer worden?’ sinds kort een summiere uitleg over het project. Mensen die tussen de 18 en 32 jaar zijn, werk zoeken en graag eigen baas willen zijn kunnen eind deze maand bij twee informatiebijeenkomsten terecht.

Op de gemeentelijke site staat eigenlijk alleen dat het een taxi-dienst betreft die moet worden gerund door jongeren uit de buurt. Wel wordt er doorverwezen naar de site van ‘Stuur je Buurt’, en die geeft de nuancering dat het om lokaal contractvervoer gaat. “Je behaalt je chauffeurskaart en bouwt samen in een team een eigen onderneming op die zich toelegt op lokaal contractvervoer. Taxi contant rijden? Dat doen we absoluut niet, dat is niet onze markt.”

‘Oneerlijke concurrentie’

Ondanks deze benadrukking is er over de precieze bedoelingen van ‘Stuur je Buurt’ toch de nodige onrust ontstaan. Zo stelt de plaatselijke VVD vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de in hun ogen opmerkelijke gang van zaken. De VVD maakt zich vooral zorgen over oneerlijke concurrentie in de toch al drukke taximarkt en over de rol van de gemeente Amsterdam in het geheel.

“Het opzetten van een taxibedrijf met gemeentelijke steun roept bij de VVD vragen op over concurrentievervalsing. Bovendien is het verlenen van gemeentelijke steun aan het opleiden van nieuwe taxichauffeurs, gelet op de huidige taximarkt, die velen beschouwen als overspannen, discutabel.” De VVD wil onder meer weten op welke manier ‘Stuur je Buurt’ door de gemeente wordt gesteund, of het een tijdelijk project is en of er al belangstelling voor is. Daarnaast verneemt de VVD graag op welke markten het project zich zal richten en of de steun aan het project in lijn is met de gedragsregels uit de wet Markt en Overheid.

Andere wijken in Nederland

De belangstelling van potentiële chauffeurs was er zeker, zo constateert AVC. Maar er waren ook veel negatieve reacties van mensen en partijen die nog meer concurrentie in de opstapmarkt vrezen. Vanwege die negatieve reacties heeft AVC besloten te stoppen met ‘Stuur je Buurt’. De betrokken partijen zijn daar op dinsdagochtend van op de hoogte gesteld. Omdat het initiatief van AVC vorig jaar HeldCare 2017 won, kon het nu van start met een eerste team in Nieuw-West. Het was de bedoeling om het ook in andere wijken in Nederland uit te rollen. Wat daarvan terechtkomt nu de initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken, moet nog blijken.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.