Doelgroepenvervoer Amsterdam 3

Onderzoek naar kennis gemeenten bij duurzame inkoop vervoer

Een nieuw onderzoek moet duidelijk maken welke kennis gemeenten zoeken voor het duurzamer inkopen van onder meer doelgroepenvervoer. Expertisecentrum PIANOo en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) nemen het onderzoek voor hun rekening.

Gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van hun inkoop op allerlei gebieden, waaronder mobiliteit. Daarbij gaat het onder meer om doelgroepenvervoer en Mobility as a Service, maar ook om vervoer van personeel en afval. Logischerwijs lopen gemeenten daarbij tegen bepaalde vraagstukken aan. Het onderzoek van PIANOo en GMNI is er op gericht om uit te vinden welke kennisvragen er spelen.

Leernetwerk

Het GNMI gaat te rade bij beleidsadviseurs die zich bij gemeenten bezighouden met zero emissie doelgroepenvervoer, parkeerbeleid, Mobility as a Service en strategisch mobiliteitsbeleid. Met de uitkomsten van het onderzoek zal PIANOo een ‘leernetwerk voor overheden’ in het leven roepen. Ook komen er kennisbijeenkomsten en worden er praktische hulpmiddelen voor gemeenten ontwikkeld. Dan kan het gaan om handreikingen met goede en slechte voorbeelden, maar ook om het vertalen van onderzoek naar beleid.

Goed voorbeeld niet gevolgd

De duurzame inkoop van doelgroepenvervoer kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Afgelopen november bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu dat er weliswaar gemeenten zijn die het goede voorbeeld geven, maar dat massale navolging voorlopig uitblijft. Bestudering van  tienallen aanbestedingen voor wmo-vervoer en leerlingenvervoer wees uit dat 76 procent van de gemeenten in kwestie niet voldeed aan de duurzame inkoopcriteria.

Lees ook: Inkoop doelgroepenvervoer nog altijd weinig duurzaam

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.