Regiotaxi Holland Rijnland

Contract DVG voor Regiotaxi Holland Rijnland verlengd

Regiotaxi Holland Rijnland. Foto: rthr.nl

Het vervoerscontract met De Vier Gewesten (DVG) voor Regiotaxi Holland Rijnland wordt met ingang 1 januari 2019 met twee jaar verlengd. Recent werd er door regionale media bericht dat er veel klachten over het regiotaxivervoer zouden zijn, maar de opdrachtgever benadrukt dat het vervoer ruim binnen gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.

Dat er veel ontevreden reizigers zouden zijn, kwam onlangs naar voren in een brief van de voorzitter van de cliëntenadviesraad in Alpen aan den Rijn. Er zou van alles schorten aan het vervoer en het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek zou gebrekkig zijn. Holland Rijland zegt maandelijks de kwaliteit van de ritten te controleren en eventuele eigen constateringen over het vervoer worden besproken met de vervoerders, die de ritten als franchisenemers van DVG voor hun rekening nemen.

Strenger dan gemiddeld

En uit dat alles komen geen redenen naar voren om niet met DVG en zijn franchisenemers verder te willen. Er wordt ruimschoots aan de gemaakte afspraken. Zo moet van alle ritten 95 procent aan de criteria inzake stiptheid en kwaliteit. Dit is dus al strenger dan gemiddeld, want over het algemeen wordt een norm van 92 procent gehanteerd. Meer zit er dan ook niet in:

“Hoewel cliëntadviesraden het percentage van 95 procent graag hoger zouden willen zien, is dat vrijwel onmogelijk. Om nog stipter te kunnen rijden, zouden de kosten van de regiotaxi onbetaalbaar worden voor gemeenten”, aldus Holland Rijnland in een toelichting op de verlenging.

Uitzonderingen

Een ander punt zijn de klachten. Daarvan mag hooguit 0,2 procent gegrond zijn. Bij Regiotaxi Holland Rijnland is dat in de praktijk niet meer dan 0,05 procent. Over 333.897 ritten in 2017 kwamen 174 klachten binnen. “Ook al is een niet goed uitgevoerde rit voor een individuele reiziger zeer vervelend; het zijn gelukkig uitzonderingen.” De opdrachtgever heeft ook gehoord dat er meer klachten zouden zijn, “maar zo lang een klacht niet wordt ingediend, kan er ook niets mee worden gedaan.”

Alle betrokken partijen waren positief over de verlenging van het contract en hebben er ook mee ingestemd, zo laat het samenwerkingsverband van veertien gemeenten weten. Ook de klankbordgroep is tevreden over het vervoer en stemde in met de verlenging. Wel is er afgesproken om te praten over zaken die minder goed verlopen en er op te blijven toezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.

Wilt u alles weten over de ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer? Kom dan op 11 oktober naar het Nationaal Congres Contractvervoer 2018 in Expo Houten. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Contract DVG voor Regiotaxi Holland Rijnland verlengd | TaxiPro