Omnibuzz

Doelgroepenvervoer Limburg maximaal acht jaar gegund

Bron: site Omnibuzz

Het doelgroepenvervoer in Limburg wordt per 1 januari 2020 voor een periode van maximaal acht jaar gegund. De daadwerkelijke looptijd hangt af van verlengingen na de eerste vijf jaar. Opdrachtgever Omnibuzz kiest voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goede arbeidsrelaties. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is, net als KNV, zeer positief en spreekt van een “bijna perfect bestek.”

Omnibuzz is een samenwerkingsverband van alle Limburgse gemeenten (uitgezonderd Mook en Middelaar) op het gebied van doelgroepenvervoer. In december 2016 ging onder deze vlag het wmo-vervoer van start. Nu is het moment aangebroken voor een nieuwe aanbesteding van in totaal acht percelen wmo-vervoer. Dat gebeurt omdat de maximale duur van de huidige contracten dit jaar afloopt: twee jaar vaste looptijd en maximaal vier verlengingen van elk drie maanden.

Richting scheiding regie en vervoer

Uiteindelijk moet Omnibuzz de regie gaan doen en de taxibedrijven het vervoer. Nu is die scheiding er nog niet en dat zal gedurende de initiële looptijd van de contracten ook niet gebeuren, maar er wordt wel door alle betrokken partijen naar toegewerkt. Ook kunnen er in de loop der tijd andere vervoersvormen worden toegevoegd. Vooralsnog is het zo dat de taxibedrijven de planning en het vervoer regelen, terwijl Omnibuzz de aanname en verdeling van de ritten organiseert.

Momenteel worden er binnen Omnibuzz zo’n 5.000 ritten per dag gereden. Zoals gebruikelijk is dat geen vast uitgangspunt; de volumes kunnen en zullen fluctueren. Loopt dat in negatieve zin te hard op, dan krijgt de vervoerder een toeslag. Groeit het volume 11 tot 15 procent, dan vordert de opdrachtgever 1 procent van de omzet van de vervoerder. Bij 16 tot 20 procent wordt 2 procent gevorderd. En als het vervoervolume per jaar met meer dan 20 procent groeit of krimpt, dan kan dat aanleiding voor overleg over de vergoedingen bieden.

Investeren in personeel

De vervoercontracten moeten per 1 januari 2020 ingaan en krijgen een aanvankelijke looptijd van vijf jaar. Omnibuzz kan deze overeenkomsten nog eens drie maal met een jaar verlengen, waardoor de maximale looptijd van de contracten op acht jaar komt. Dat heeft voor alle partijen de nodige voordelen: de vervoerders kunnen investeren in personeel en duurzamere voertuigen, terwijl langere contracten zorgen voor continuïteit van de onderneming en daarmee van het vervoer. Omnibuzz heeft zich met de keuze voor deze looptijd mede gebaseerd op het modelbestek doelgroepenvervoer.

Prijs weegt in dit bestek voor slechts 20 procent mee in de beoordeling; het meeste kan dus met kwaliteit worden verdiend. Als het om de kwaliteit gaat, kunnen inschrijvingen op drie aspecten punten scoren: transitiefase, milieu en duurzaamheid en werkgeverschap. Wat dat tweede betreft moeten inschrijvers uitleggen hoe ze overgaan op uitstootvrije voertuigen en hoe ze tot die tijd de uitstoot van dieselvoertuigen zullen verminderen.

Contract voor onbepaalde tijd

Daarnaast wordt werken met vaste medewerkers gestimuleerd. Hoe meer chauffeurs met een contract voor onbepaalde tijd, hoe meer punten de inschrijving oplevert. Daarbij wordt een minimum aantal contracturen van zestien uur per week aangehouden. Na de gunning krijgt de opdrachtnemer nog een half jaar om het voorgestelde personeelsbestand ook echt te realiseren. Verder zijn er nog extra punten te verdienen als chauffeurs eerder dan de vereiste twee jaar nadat ze in dienst komen aan alle opleidingseisen voldoen. 

Van de huidige negen percelen blijven er in de nieuwe aanbesteding acht over. Omnibuzz wil het liefst voor elk perceel een andere vervoerder aan zich binden, zodat er geen afhankelijkheid is van één of twee grote opdrachtnemers. Bij de huidige contracten werkt het ook zo: één bedrijf heeft twee percelen, zeven andere vervoerders verzorgen elk één perceel. Onderaannemers inschakelen mag, maar Omnibuzz ziet vervoerders liever met eigen mensen en voertuigen werken. Hoe groter het deel van de opdracht dat wordt uitgevoerd met eigen personeel en materieel, hoe meer punten daarmee te verdienen zijn op de inschrijving.

Plafondbedrag per perceel

Wat verder opvalt is dat Omnibuzz het leveren van prestaties niet wil afdwingen met boetes en dergelijke. Er zal alleen eem bonus/malus-regeling van toepassing zijn op het gebied van stiptheid en klachten. Mocht het een uitvoerder niet lukken om de contractuele verplichtingen na te komen, dan volgt er eerst overleg over mogelijke verbetermaatregelen. Zo nodig kan een partij in gebreke worden gesteld, maar met uitzondering van de genoemde zaken zal de vervoerder niet worden gekort op de vergoeding.

In de nieuwe aanbesteding zijn drie percelen per jaar goed voor een geraamde omzet van 0,5 tot 1,5 miljoen euro; nog eens drie voor 1,5 en 3 miljoen. De grootste percelen, Maastricht en Parkstad, zijn jaarlijks goed voor naar verwachting meer dan 3 miljoen euro omzet. Per perceel is een jaarlijks plafondbedrag ingesteld dat waar inschrijvingen onder moeten blijven. Voor perceel 8, de regio Parkstad, is dat bijvoorbeeld iets meer dan 5,4 miljoen euro. De gunning moet begin april bekend zijn, zodat op 1 mei de implementatiefase van start kan gaan. Het daadwerkelijke vervoer onder de nieuwe contracten moet op 1 januari 2020 beginnen.

Uitzonderlijk goed

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is zeer tevreden over de aanbesteding die Omnibuzz heeft uitgezet. Het AIM zat al vroeg in het traject met de opdrachtgever om tafel. “Wij hebben het definitieve bestek grondig bestudeerd en zijn zeer verheugd te concluderen dat onze prettige gesprekken tot dit zeer evenwichtige en uitzonderlijk goed bestek hebben geleid waarin bijna alle wensen van het AIM zijn vervuld.”

In de combinatie van de lange looptijd en het gewicht dat aan werkgeverschap wordt toebedeeld, ziet het AIM “een belangrijke stap om deze branche te helpen investeren in duurzame dienstverbanden en toekomstperspectief te bieden aan betrokken medewerkers.” Dat de prijs slechts voor 20 procent wordt meegewogen, is voor het AIM een belangrijk signaal dat er echt op waarde wordt gegund. Ook over andere punten is de instelling goed te spreken. Aanbevelingen zijn er dan ook niet: “een bijna perfect bestek.”

Goede zaak

Hubert Andela onderschrijft namens Koninklijk Nederlands Vervoer de mening van het AIM. “We zijn het met het AIM eens dat dit een bovengemiddeld goed bestek is. Omnibuzz heeft de aanbevelingen van het AIM echt ter harte genomen. De vijf tot acht jaar contractduur geeft inschrijvers de mogelijkheid om te investeren in voertuigen en medewerkers. Dat er extra punten worden gegeven voor het hebben van vast personeel is dus ook een goede zaak. Een stabiel chauffeursbestand is op de eerste plaats beter voor de cliënten van het zorgvervoer en de chauffeurs, maar werkt natuurlijk ook prettiger voor de ondernemer”, aldus Andela.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Doelgroepenvervoer Limburg maximaal acht jaar gegund | TaxiPro
Omnibuzz

Doelgroepenvervoer Limburg maximaal acht jaar gegund

Bron: site Omnibuzz

Het doelgroepenvervoer in Limburg wordt per 1 januari 2020 voor een periode van maximaal acht jaar gegund. De daadwerkelijke looptijd hangt af van verlengingen na de eerste vijf jaar. Opdrachtgever Omnibuzz kiest voor een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goede arbeidsrelaties. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is, net als KNV, zeer positief en spreekt van een “bijna perfect bestek.”

Omnibuzz is een samenwerkingsverband van alle Limburgse gemeenten (uitgezonderd Mook en Middelaar) op het gebied van doelgroepenvervoer. In december 2016 ging onder deze vlag het wmo-vervoer van start. Nu is het moment aangebroken voor een nieuwe aanbesteding van in totaal acht percelen wmo-vervoer. Dat gebeurt omdat de maximale duur van de huidige contracten dit jaar afloopt: twee jaar vaste looptijd en maximaal vier verlengingen van elk drie maanden.

Richting scheiding regie en vervoer

Uiteindelijk moet Omnibuzz de regie gaan doen en de taxibedrijven het vervoer. Nu is die scheiding er nog niet en dat zal gedurende de initiële looptijd van de contracten ook niet gebeuren, maar er wordt wel door alle betrokken partijen naar toegewerkt. Ook kunnen er in de loop der tijd andere vervoersvormen worden toegevoegd. Vooralsnog is het zo dat de taxibedrijven de planning en het vervoer regelen, terwijl Omnibuzz de aanname en verdeling van de ritten organiseert.

Momenteel worden er binnen Omnibuzz zo’n 5.000 ritten per dag gereden. Zoals gebruikelijk is dat geen vast uitgangspunt; de volumes kunnen en zullen fluctueren. Loopt dat in negatieve zin te hard op, dan krijgt de vervoerder een toeslag. Groeit het volume 11 tot 15 procent, dan vordert de opdrachtgever 1 procent van de omzet van de vervoerder. Bij 16 tot 20 procent wordt 2 procent gevorderd. En als het vervoervolume per jaar met meer dan 20 procent groeit of krimpt, dan kan dat aanleiding voor overleg over de vergoedingen bieden.

Investeren in personeel

De vervoercontracten moeten per 1 januari 2020 ingaan en krijgen een aanvankelijke looptijd van vijf jaar. Omnibuzz kan deze overeenkomsten nog eens drie maal met een jaar verlengen, waardoor de maximale looptijd van de contracten op acht jaar komt. Dat heeft voor alle partijen de nodige voordelen: de vervoerders kunnen investeren in personeel en duurzamere voertuigen, terwijl langere contracten zorgen voor continuïteit van de onderneming en daarmee van het vervoer. Omnibuzz heeft zich met de keuze voor deze looptijd mede gebaseerd op het modelbestek doelgroepenvervoer.

Prijs weegt in dit bestek voor slechts 20 procent mee in de beoordeling; het meeste kan dus met kwaliteit worden verdiend. Als het om de kwaliteit gaat, kunnen inschrijvingen op drie aspecten punten scoren: transitiefase, milieu en duurzaamheid en werkgeverschap. Wat dat tweede betreft moeten inschrijvers uitleggen hoe ze overgaan op uitstootvrije voertuigen en hoe ze tot die tijd de uitstoot van dieselvoertuigen zullen verminderen.

Contract voor onbepaalde tijd

Daarnaast wordt werken met vaste medewerkers gestimuleerd. Hoe meer chauffeurs met een contract voor onbepaalde tijd, hoe meer punten de inschrijving oplevert. Daarbij wordt een minimum aantal contracturen van zestien uur per week aangehouden. Na de gunning krijgt de opdrachtnemer nog een half jaar om het voorgestelde personeelsbestand ook echt te realiseren. Verder zijn er nog extra punten te verdienen als chauffeurs eerder dan de vereiste twee jaar nadat ze in dienst komen aan alle opleidingseisen voldoen. 

Van de huidige negen percelen blijven er in de nieuwe aanbesteding acht over. Omnibuzz wil het liefst voor elk perceel een andere vervoerder aan zich binden, zodat er geen afhankelijkheid is van één of twee grote opdrachtnemers. Bij de huidige contracten werkt het ook zo: één bedrijf heeft twee percelen, zeven andere vervoerders verzorgen elk één perceel. Onderaannemers inschakelen mag, maar Omnibuzz ziet vervoerders liever met eigen mensen en voertuigen werken. Hoe groter het deel van de opdracht dat wordt uitgevoerd met eigen personeel en materieel, hoe meer punten daarmee te verdienen zijn op de inschrijving.

Plafondbedrag per perceel

Wat verder opvalt is dat Omnibuzz het leveren van prestaties niet wil afdwingen met boetes en dergelijke. Er zal alleen eem bonus/malus-regeling van toepassing zijn op het gebied van stiptheid en klachten. Mocht het een uitvoerder niet lukken om de contractuele verplichtingen na te komen, dan volgt er eerst overleg over mogelijke verbetermaatregelen. Zo nodig kan een partij in gebreke worden gesteld, maar met uitzondering van de genoemde zaken zal de vervoerder niet worden gekort op de vergoeding.

In de nieuwe aanbesteding zijn drie percelen per jaar goed voor een geraamde omzet van 0,5 tot 1,5 miljoen euro; nog eens drie voor 1,5 en 3 miljoen. De grootste percelen, Maastricht en Parkstad, zijn jaarlijks goed voor naar verwachting meer dan 3 miljoen euro omzet. Per perceel is een jaarlijks plafondbedrag ingesteld dat waar inschrijvingen onder moeten blijven. Voor perceel 8, de regio Parkstad, is dat bijvoorbeeld iets meer dan 5,4 miljoen euro. De gunning moet begin april bekend zijn, zodat op 1 mei de implementatiefase van start kan gaan. Het daadwerkelijke vervoer onder de nieuwe contracten moet op 1 januari 2020 beginnen.

Uitzonderlijk goed

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is zeer tevreden over de aanbesteding die Omnibuzz heeft uitgezet. Het AIM zat al vroeg in het traject met de opdrachtgever om tafel. “Wij hebben het definitieve bestek grondig bestudeerd en zijn zeer verheugd te concluderen dat onze prettige gesprekken tot dit zeer evenwichtige en uitzonderlijk goed bestek hebben geleid waarin bijna alle wensen van het AIM zijn vervuld.”

In de combinatie van de lange looptijd en het gewicht dat aan werkgeverschap wordt toebedeeld, ziet het AIM “een belangrijke stap om deze branche te helpen investeren in duurzame dienstverbanden en toekomstperspectief te bieden aan betrokken medewerkers.” Dat de prijs slechts voor 20 procent wordt meegewogen, is voor het AIM een belangrijk signaal dat er echt op waarde wordt gegund. Ook over andere punten is de instelling goed te spreken. Aanbevelingen zijn er dan ook niet: “een bijna perfect bestek.”

Goede zaak

Hubert Andela onderschrijft namens Koninklijk Nederlands Vervoer de mening van het AIM. “We zijn het met het AIM eens dat dit een bovengemiddeld goed bestek is. Omnibuzz heeft de aanbevelingen van het AIM echt ter harte genomen. De vijf tot acht jaar contractduur geeft inschrijvers de mogelijkheid om te investeren in voertuigen en medewerkers. Dat er extra punten worden gegeven voor het hebben van vast personeel is dus ook een goede zaak. Een stabiel chauffeursbestand is op de eerste plaats beter voor de cliënten van het zorgvervoer en de chauffeurs, maar werkt natuurlijk ook prettiger voor de ondernemer”, aldus Andela.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.