Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Lelystad: leerlingenvervoer voor één jaar aanbesteden enige optie

Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki (onbeperkt gebruik)

De gemeente Lelystad ziet geen andere optie dan het leerlingenvervoer voor één jaar in de markt te zetten. De voorbereidingen voor een andere organisatie van dat vervoer lopen namelijk nog, terwijl alle verlengingsopties van het huidige contract zijn opgebruikt. Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Lelystad op een advies van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit.

Het AIM had namelijk kritisch gereageerd op deze aanbesteding. Lelystad wil het leerlingenvervoer voor een jaar gunnen, en indien nodig kan er nog met een jaar worden verlengd. In het bestek wordt gevraagd om een duurzame invulling van het vervoer, maar het AIM vindt onder meer dat de looptijd te kort is om investeringen te kunnen terugverdienen. Ook andere punten van het bestek werden kritisch belicht, zoals aandacht voor het rijdend personeel, de implementatietermijn van vijf weken, de onderbouwing van tarieven en het tijdig informeren over het al dan verlengen.

De gemeente Lelystad heeft gereageerd op de adviezen van het AIM. Daarin word gewezen op “de ambitie om de toegang tot het leerlingenvervoer anders te gaan organiseren. Hiertoe zijn de voorbereidingen gestart, om zo een langdurig contract te realiseren dat meer terreinen beslaat dan alleen het leerlingenvervoer. Echter: ons huidige contract met de vervoerder loopt af en kent geen verlengingsmogelijkheden meer. De jaarlijkse opdrachtwaarde ligt boven het Europese drempelbedrag. Als gemeente Lelystad willen en dienen wij rechtmatig en transparant te zijn, daarom is deze opdracht voor een jaar in de markt gezet.” De gemeente is het er mee eens dat de implementatietermijn aan de korte kant is, maar zag ook hier geen alternatief.

Realistische eisen stellen

Het AIM vond het verder opmerkelijk dat de aanbesteding midden in de coronacrisis is geopend, maar dat daar in het bestek met geen woord over wordt gerept. “De duur en de effecten van de coronacrisis zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk en wij zien vooralsnog geen redenen om de aanbesteding in te trekken”, reageert de gemeente. Verder is het “de insteek geweest om realistische eisen te stellen met betrekking tot duurzaamheid en deze te laten aansluiten op de dagelijkse uitvoeringspraktijk, mede in het licht van de beoogde contractduur. De gemeente Lelystad is een groot voorstander van langdurige contracten en daarom krijgt dit onderdeel in de komende aanbesteding zeker onze aandacht.”

Dat geldt ook voor diverse andere adviezen van het AIM: de gemeente vindt deze “heel waardevol” en zal deze “meenemen in de voorbereiding op de komende aanbesteding.” Het gaat dan om zaken als gebruikersparticipatie, de klant centraal stellen, medewerkerstevredenheid, de onderbouwing van het tarief, contractmanagement en de reële kostprijs.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.