Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Leerlingenvervoer zeven Limburgse gemeenten in de markt gezet

Foto: iStock / monkeybusinessimages (onbeperkt gebruik)

Het leerlingenvervoer van zeven Noord-Limburgse gemeenten is in veertien percelen in de markt gezet. De opdrachtgever heeft voornemens om per perceel met één opdrachtnemer een overeenkomst af te sluiten voor vier tot acht jaar. 

Het gaat om de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De overeenkomsten met de huidige vervoerders lopen per 31 juli af. De overeenkomsten met de nieuwe vervoerders zullen vervolgens op 1 augustus ingaan. Naast de uitvoering van het vervoer betreft de opdracht ook de regie over de uitvoering hiervan.

De deelnemende gemeenten geven aan dat ze duurzaamheid meer willen stimuleren. Als contracteis wordt dan ook de verduurzaming van het wagenpark gehanteerd. Voor de eerste drie jaren geldt een minimumeis van Euro-6 voor de voertuigen. Voor het vierde, vijfde en zesde jaar geldt dat er elk jaar voor 25 procent meer met duurzame voertuigen moet worden gereden.

50 procent prijs, 50 procent kwaliteit

Inschrijvingen worden voor vijftig procent beoordeeld op prijs en voor vijftig procent op kwaliteit. Onder kwaliteit vallen een implementatieplan en een beheersplan, waar allebei veertig punten mee kunnen worden verdiend. De overige dertig punten kunnen verdiend worden met een risicodossier.

Er kan tot 4 april ingeschreven worden via TenderNed. De gunningsbeslissing wordt in mei bekendgemaakt. In eerste instantie zullen de nieuwe contracthouders de opdracht tot juli 2027 uitvoeren. Daarna hebben de gemeenten de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met twee jaar te verlengen tot maximaal acht jaar. Er is gekozen voor een potentieel langere duur van vier jaar vanwege de investering in duurzame voertuigen.

Lees ook:

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.