taxibus, amsterdam

Camera’s om niet-TTO-taxi’s te weren van standplaatsen Amsterdam

De nieuwe taxiregels, die per 8 mei in gaan in Amsterdam, zullen vanaf de eerste dag streng worden gehandhaafd. De gemeente zet cameratoezicht in om overtredingen van verkeersregels vast te leggen en er worden fysieke aanpassingen gedaan aan de openbare ruimte. Zo wordt het voor niet-bij-een-TTO-aangesloten taxi’s onmogelijk om de standplaats op te rijden, verwacht de gemeente. Hiertoe zijn afspraken gemaakt door de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport, de stadsdelen en de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam.

Taxichauffeurs die na 8 mei niet in het bezit zijn van een Amsterdamse Taxxxivergunning en niet zijn aangesloten bij een erkende TTO, kunnen een forse boete van 19.500 euro verwachten als ze toch op een taxistandplaats passagiers oppikken.

Handhaving

Het Handhavingsarrangement Taxi is vorige week vastgesteld in het college van B&W. Hierin staat beschreven hoe het toezicht en handhaving op de Amsterdamse taximarkt wordt georganiseerd als de nieuwe Amsterdamse taxiverordening op 8 mei van kracht gaat. Met het ondertekenen van het arrangement zeggen alle handhavende partners toe informatie te delen en gezamenlijk op te treden om effectiever te kunnen handhaven.

Taxichauffeurs die gebruikmaken van de taxistandplaatsen moeten vanaf 8 mei een Amsterdamse Taxxxipas hebben. Chauffeurs zonder Taxxxipas die werken op de opstapmarkt zijn vanaf 8 mei niet welkom in Amsterdam. De taxibranche heeft regelmatig het belang benadrukt van handhaving op chauffeurs zonder taxivergunning.

Taxivervoer

Naast handhaving zijn klachten en andere signalen van taxiklanten van belang om de kwaliteit van het Amsterdamse taxivervoer te verbeteren. Daarom wordt klanten actief gevraagd in de taxi, op de standplaatsen en meteen campagne om klachten in te dienen bij het landelijke klachtenmeldpunt http://www.taxiklacht.nl/.

Goede klachtregistratie en het uitwisselen van informatie tussen handhavingspartners is essentieel om goed te kunnen handhaven. De taxiorganisaties waar de chauffeurs zijn aangesloten zijn de eerst aangewezene om de klacht af te handelen en sancties richting de chauffeur te ondernemen. Gebeurt dit niet, of onvoldoende, dan kan de gemeente ingrijpen en de taxiorganisatie een boete opleggen of zelfs de vergunning afnemen.

Anonieme rijders

De Amsterdamse taximarkt functioneert al jaren niet goed,. Klanten krijgen niet de juiste service, er wordt omgereden en te hoge prijzen berekend. Een groep anonieme rijders zorgt voor veel van deze problemen. Er is een omslag nodig in de Amsterdamse taxibranche om de problemen structureel op te lossen, vindt de overheid.

Per 8 mei 2013 gaan daarom nieuwe regels in. Iedere taxichauffeur moet zich aansluiten bij een toegelaten taxiorganisatie, een TTO. De TTO houdt toezicht op de eigen chauffeurs, de gemeente controleert de TTO. Geen anonimiteit meer, wel veilige en betrouwbare taxiritten voor de klant. Althans, dat is de verwachting.

TTO

Elke TTO moet in het bezit zijn van een vergunning van de gemeente. Ook iedere taxichauffeur moet een vergunning hebben. Het bewijs hiervan, de Taxxxipas, moet in de auto zichtbaar zijn. Chauffeurs zijn verder verplicht een daklicht te hebben met de naam van de TTO en een duidelijke te zien, uniek nummer. Daardoor zal iedere chauffeur herkenbaar en traceerbaar zijn.

Op 17 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Taxiverordening vastgesteld. Het Handhavingarrangement dat hierbij hoort wordt op 28 februari ter kennisname naar de commissie Algemene zaken gestuurd en op 7 maart ter kennisname naar de Commissie Verkeer vervoer en Luchtkwaliteit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Camera’s om niet-TTO-taxi’s te weren van standplaatsen Amsterdam | TaxiPro
taxibus, amsterdam

Camera’s om niet-TTO-taxi’s te weren van standplaatsen Amsterdam

De nieuwe taxiregels, die per 8 mei in gaan in Amsterdam, zullen vanaf de eerste dag streng worden gehandhaafd. De gemeente zet cameratoezicht in om overtredingen van verkeersregels vast te leggen en er worden fysieke aanpassingen gedaan aan de openbare ruimte. Zo wordt het voor niet-bij-een-TTO-aangesloten taxi’s onmogelijk om de standplaats op te rijden, verwacht de gemeente. Hiertoe zijn afspraken gemaakt door de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport, de stadsdelen en de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam.

Taxichauffeurs die na 8 mei niet in het bezit zijn van een Amsterdamse Taxxxivergunning en niet zijn aangesloten bij een erkende TTO, kunnen een forse boete van 19.500 euro verwachten als ze toch op een taxistandplaats passagiers oppikken.

Handhaving

Het Handhavingsarrangement Taxi is vorige week vastgesteld in het college van B&W. Hierin staat beschreven hoe het toezicht en handhaving op de Amsterdamse taximarkt wordt georganiseerd als de nieuwe Amsterdamse taxiverordening op 8 mei van kracht gaat. Met het ondertekenen van het arrangement zeggen alle handhavende partners toe informatie te delen en gezamenlijk op te treden om effectiever te kunnen handhaven.

Taxichauffeurs die gebruikmaken van de taxistandplaatsen moeten vanaf 8 mei een Amsterdamse Taxxxipas hebben. Chauffeurs zonder Taxxxipas die werken op de opstapmarkt zijn vanaf 8 mei niet welkom in Amsterdam. De taxibranche heeft regelmatig het belang benadrukt van handhaving op chauffeurs zonder taxivergunning.

Taxivervoer

Naast handhaving zijn klachten en andere signalen van taxiklanten van belang om de kwaliteit van het Amsterdamse taxivervoer te verbeteren. Daarom wordt klanten actief gevraagd in de taxi, op de standplaatsen en meteen campagne om klachten in te dienen bij het landelijke klachtenmeldpunt http://www.taxiklacht.nl/.

Goede klachtregistratie en het uitwisselen van informatie tussen handhavingspartners is essentieel om goed te kunnen handhaven. De taxiorganisaties waar de chauffeurs zijn aangesloten zijn de eerst aangewezene om de klacht af te handelen en sancties richting de chauffeur te ondernemen. Gebeurt dit niet, of onvoldoende, dan kan de gemeente ingrijpen en de taxiorganisatie een boete opleggen of zelfs de vergunning afnemen.

Anonieme rijders

De Amsterdamse taximarkt functioneert al jaren niet goed,. Klanten krijgen niet de juiste service, er wordt omgereden en te hoge prijzen berekend. Een groep anonieme rijders zorgt voor veel van deze problemen. Er is een omslag nodig in de Amsterdamse taxibranche om de problemen structureel op te lossen, vindt de overheid.

Per 8 mei 2013 gaan daarom nieuwe regels in. Iedere taxichauffeur moet zich aansluiten bij een toegelaten taxiorganisatie, een TTO. De TTO houdt toezicht op de eigen chauffeurs, de gemeente controleert de TTO. Geen anonimiteit meer, wel veilige en betrouwbare taxiritten voor de klant. Althans, dat is de verwachting.

TTO

Elke TTO moet in het bezit zijn van een vergunning van de gemeente. Ook iedere taxichauffeur moet een vergunning hebben. Het bewijs hiervan, de Taxxxipas, moet in de auto zichtbaar zijn. Chauffeurs zijn verder verplicht een daklicht te hebben met de naam van de TTO en een duidelijke te zien, uniek nummer. Daardoor zal iedere chauffeur herkenbaar en traceerbaar zijn.

Op 17 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Taxiverordening vastgesteld. Het Handhavingarrangement dat hierbij hoort wordt op 28 februari ter kennisname naar de commissie Algemene zaken gestuurd en op 7 maart ter kennisname naar de Commissie Verkeer vervoer en Luchtkwaliteit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.