Farshad Bashir, SP, Tweede Kamer

Kamervragen over negeren van wet door UberPop

Tweede Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft het kabinet om opheldering gevraagd over UberPop. Hij vraagt zich onder meer af welke maatregelen staatssecretaris Mansveld van IenM gaat nemen om wetsovertredingen door Uber tegen te gaan, nu blijkt dat het Amerikaanse bedrijf zich niet laat afschrikken door boetes. En hij wil van de staatssecretaris van Financiën weten of de particuliere UberPop-chauffeurs zich wel houden aan de geldende belastingwetgeving.

Bashir heeft de volgende Kamervragen ingediend aan het kabinet:

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat Uber zich noch door hoge boetes noch door een gerechtelijke uitspraak laat afschrikken?

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat Uber onlangs zijn UberPOP-diensten heeft uitgebreid naar Rotterdam en Den Haag?

Vraag 3

Op welke wijze gaat u handhaven dat Uber zich aan de gerechtelijke uitspraak houdt, nu blijkt dat het bedrijf zich niet laat afschrikken door boetes?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat Europese bedrijven in de Verenigde Staten voor wetsovertredingen boetes krijgen die oplopen tot meerdere miljarden, maar Amerikaanse bedrijven hier wegkomen met een dwangsom van € 100.000,–?

Vraag 5

Bent u ervan op de hoogte dat chauffeurs van UberPOP ruzie hebben met reguliere taxichauffeurs die zich netjes aan de wet houden zoals onlangs in Rotterdam?2 Verwacht u gezien de gerechtelijke uitspraak een toename van spanningen tussen de legale taximarkt en UberPOP? Zo ja, hoe gaat u hier mee om? Zo niet, waar baseert u dit dan op?

Vraag 6

Vindt u het wenselijk dat sommige bedrijven, zoals KLM en ICS, hun klanten stimuleren om verboden diensten van Uber te gebruiken door bijvoorbeeld gratis tegoed weg te geven? Zo nee, wat gaat u hier tegen ondernemen?

Vraag 7

Wat vindt u van de opstelling van Uber dat het zich niet aan de taxiwetgeving hoeft te houden omdat ze het niet met de wetgeving eens is? Is dit hoe de wet werkt? Zo niet, kunt u dan (aan Uber) uitleggen hoe het wel werkt?

Vraag 8

Wat vindt u van de opstelling van Uber dat het zich niet aan de taxiwetgeving hoeft te houden omdat die verouderd zou zijn? Hoeven mensen en bedrijven zich inderdaad niet aan de wet te houden op het moment dat ze vinden dat de wet verouderd is? Zo niet, kunt u dan (aan Uber) uitleggen hoe het wel werkt?

Vraag 9

In welke lidstaten van de Europese Unie is UberPOP wel toegestaan binnen de taxiwetgeving, en welke voorwaarden worden dan gesteld aan een UberPOP-chauffeur?

Vraag 10

Ziet u mogelijkheden voor de legale taxibranche om meer gebruik te maken van innovaties zoals mobiele apps, waardoor de taximarkt transparanter wordt voor de klant? Kunt u dat toelichten?

Vraag 11

Lopen UberPOP-chauffeurs het risico om een strafblad te krijgen na het (stelselmatig) overtreden van de taxiwetgeving? Kunt u uw antwoord toelichten? Als dat het geval is, hoe gaat u ervoor zorgen dat de UberPOP-chauffeurs weten dat ze het risico lopen op een strafblad? Waarom krijgen alleen de chauffeurs een strafblad en de directie van Uber niet?

Vraag 12

Kunt u nogmaals bevestigen dat taxidiensten onder het lage btw-tarief van zes procent vallen en dat chauffeurs die hun auto als taxi gebruiken en hier inkomsten mee genereren, dit moeten afdragen? Kunt u ook bevestigen dat dit mede om Europese richtlijnen gaat waar alle taxidiensten onder vallen?

Vraag 13

Wat vindt u ervan dat chauffeurs van taxidienst UberPOP geen btw afdragen over hun omzet? Waarom handhaaft de Belastingdienst hier niet op?

Vraag 14

Wat vindt u ervan dat chauffeurs van UberPOP hun inkomsten opgegeven als «resultaat uit overige werkzaamheden»? Is dit toegestaan? Moeten taxichauf-feurs niet ingeschreven staan als ondernemer en aan de bijbehorende verplichtingen voldoen?

Vraag 15

Kunt u aangeven welke fiscale verplichtingen autobezitters hebben die hun auto als taxi gebruiken en hier inkomsten mee genereren?

Vraag 16

Wat vindt u van de opstelling van UberPOP-chauffeurs dat zij zich niet aan de belastingwetgeving hoeven te houden omdat die verouderd zou zijn, danwel dat ze het er niet mee eens zijn? Is de fiscus hiermee akkoord gegaan? Zo niet, waar blijkt dat dan uit? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 17

In hoeverre zijn UberPOP-chauffeurs volgens u van de wettelijke verplichtin-gen op de hoogte?

Vraag 18

Bent u van mening dat de overheid voldoende doet om deze chauffeurs, maar ook andere deelnemers aan de zogenaamde deeleconomie, te informeren over hun verantwoordelijkheden en plichten?

Lees ook: ‘Betrokkenen UberPop riskeren vervolging deelname aan criminele organisatie’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

8 reacties op “Kamervragen over negeren van wet door UberPop”

Rodney Barten|17.12.14|15:13

Hele goede vragen allemaal..erg positief, wanneer behoren deze vragen beantwoord te zijn?

Bart Pals|17.12.14|15:20

@Rodney: Kamervragen dienen binnen drie weken beantwoord te worden door het kabinet. Als het ministerie meer tijd nodig heeft, kan om uitstel gevraagd worden.

Jan Pastoor|17.12.14|15:38

Mansveld zal het eerste half jaar wel niet reageren,,,,, ze heeft nog koppijn van de bct<<<<<

Ed Teunissen|18.12.14|11:11

Een personenvervoersmiddel wordt niet beoordeeld op haar uiterlijk, maar de wijze waarop het vervoersmiddel wordt gebezigd.Indien aan een personenvervoersmiddel een verdienmodel hangt, valt het personenvervoersmiddel onder de Europese Wp2000 met de verplichte kenmerken. Tevens moet de personenvervoerder ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel, als zijnde een taxiondernemer.

Bob Nijhof|18.12.14|23:12

Eindelijk eens iemand die hier gerichte kamervragen over steld.

Hans de Koning|19.12.14|06:47

19) Heeft de man van minister Schultz direct of via een investeringsmaatschappij een belang in uber en zo ja, waarom verrast dat nog eigenlijk iemand?

Taxidiensten Utrecht|19.12.14|14:26

De SP is al jaren een vriend van de taxisector
helaas stemt iedereen steeds weer op de vervelende dieven die nu weer in de regering zitten .

M. Martins.|19.12.14|15:52

Ik denk dat mijn stem deze keer ook naar SP gaat. De SP is tegen uitbuiting, iets dat ons te wachten staat als Uber de macht krijgt met in hun kielzog nog meer van dat soort apps.