Smartcab, taxi, taxiproject, werkloze jongeren

Hans Landman van SmartCab blikt terug op bewogen jaar

SmartCab startte in juni 2014 als nieuw merk op de taximarkt in Twente. SmartCab vervoert reizigers voor één euro per kilometer. Na deze introductie was er een aantal maanden veel rumoer binnen de taxiwereld in Twente en daarbuiten. Woordvoerder en één van de initiatiefnemers van SmartCab Hans Landman blikt terug naar de marktintroductie halverwege 2014 en kijkt naar de mogelijkheden in kansen voor SmartCab in 2015.

SmartCab heeft een turbulente introductie gehad in de maanden juni en juli 2014. De knalgele SmartCab ging in die maanden voor het eerste de weg op. Dit ging gepaard met een overvloed aan media aandacht in zowel de regionale- en nationale media.

Kritiek

Deze aandacht verdeelde zich enerzijds in interesse in het innovatieve deel van SmartCab. Daarnaast was er vanuit concurrenten kritiek op SmartCab omdat er chauffeurs betrokken zijn in de opstartfase die een aantal maanden met behoud van uitkering werkervaring op doen.

Landman: ‘’‘Bij de start van SmartCab hebben we veel tijd en energie gestoken in een stuk uitleg en toelichting op het concept. Met name het inzetten van chauffeurs in een proefplaatsing heeft veel argwaan opgeleverd omdat SmartCab 40-50% goedkoper is dan een normale taxi.”

Proefplaatsingen

“Er is door critici een directe link gelegd tussen proefplaatsingen en de prijs van de SmartCab. Het behoefde een duidelijke uitleg dat voorafgaand aan de proefplaatsing SmartCab voor eigen rekening fors investeerde in deze chauffeurs door hen een opleiding, de verplichte examens en extra begeleiding aan te bieden voordat deze proefplaatsing start.”

“SmartCab neemt deze investeringen volledig voor eigen rekening en ontvangt daar geen euro voor. Daarnaast is rijden voor minder dan een euro per kilometer binnen contractvervoer heel normaal en dit komt door de massa aan ritten die er binnen contractvervoer van toepassing is. Dus in die zin in een euro per kilometer geen nieuws onder de zon.’’

SmartCab visie

De Twentse gemeenten zijn partner in het project. Er zijn afspraken met gemeentes gemaakt in aanloop van de start van SmartCab. De visie die SmartCab heeft om financieel aantrekkelijk vervoer in de regio Twente te ontwikkelen heeft geleid tot een periode van 3 jaar waarin SmartCab en de gemeenten samen optrekken.

SmartCab heeft zich onder andere vast gelegd op 40% doorstroom naar een betaalde baan voor de kandidaten die met een proefplaatsing starten. Daarnaast zijn met gemeenten voorwaarden vastgelegd waardoor SmartCab weinig verdringing veroorzaakt op de Twentse vervoersmarkt en heeft SmartCab zich vastgelegd op het creëren van betaalde banen.

Vervoer

Landman: “SmartCab heeft een visie die zich nu al voorbereidt op een aanzienlijke toename van de vraag naar goed en betaalbaar vervoer in Twente. De afname van het aantal OV lijnen, ouderen die langer thuis blijven wonen, bezuinigingen op gesubsidieerd vervoer en het toenemende onveiligheidsgevoel op straat zal in de nabije toekomst zorgen voor een explosieve vraag naar betaalbaar vervoer.”

Inmiddels is ook de provincie Overijssel als partner aangehaakt bij SmartCab. “Bij de provincie is interesse in SmartCab als vervoerder die in de toekomst de rol op zich neemt om landelijke gebieden met weinig OV te ontsluiten”, meldt Landman.

Taxi

“Doordat SmartCab 50% goedkoper is dan een normale taxi staat er in Twente nu een alternatief klaar wanneer deze behoefte aan betaalbaar vervoer op maat gaat ontstaat. Wij zien nu al de eerste duidelijke signalen dat er na 1 januari 2015 in de zorg en in het onderwijs het budget voor jeugdzorg, stage vervoer en vervoer dat wordt bekostigd vanuit een PGB komt te vervallen.”

“Onze telefoon staat momenteel roodgloeiend met mensen die ongerust zijn over de toekomst van hun vervoer omdat een particuliere taxi voor hen onbetaalbaar is. Dus in die zin wordt de visie die we begin 2014 hadden nu in rap tempo de werkelijkheid.”

Betaalde krachten

“Dit leidt nu al tot de situatie dat er op de pieken van het vervoer van SmartCab al betaalde krachten worden ingezet. In onze prognose richting de deelnemende gemeenten zou dit moment pas na ruim anderhalf jaar komen, dus we maken onze beloften meer dan waar.”

“Daarnaast is de doorstroom naar een betaalde baan nu boven de 80% en daarmee veel hoger dan de toezegging die richting de gemeenten is gedaan bij de start van SmartCab en daarmee ver boven de indicaties die bij de gemeenten zijn toegezegd. Wij blij met deze ontwikkelingen omdat het idee dat SmartCab zo goedkoop zou kunnen werken door inzet van mensen in een proefplaatsing daarmee wat ons betreft ook direct van tafel kan.”

SmartCab in 2015

Na de aanzienlijke media-aandacht in de eerste drie maanden na de start is het op dat front rustiger geworden. Bij SmartCab wordt sinds die tijd in alle stilte hard aan de toekomst gewerkt. Landman wil hier alleen een tipje van de sluier over oplichten.

“2015 wordt in onze ogen een overgangsjaar met enorme kansen voor SmartCab. Deze kansen splitsen zich toe in drie belangrijke doelen: techniek, naamsbekendheid en partnerships.”

Mobiele website

“Qua techniek brengen wij in januari mobiele website van SmartCab op de markt. Waar nu alleen telefonisch besteld gaat worden biedt SmartCab vanaf januari een mobiele website waarop ritten in een handomdraai geboekt kunnen worden. Daarnaast hebben wij een klantenportal in voorbereiding waarmee zakelijke klanten online ritten kunnen bestellen. Het jaar start dus met een investering in techniek.”

“Op het gebied van naamsbekendheid gaan wij zwaar inzetten op social media. Via onze Facebook-pagina hebben we al 8.000 volgers in een half jaar tijd. We willen snel naar 15.000 en meer volgers om effectief te kunnen communiceren met onze nieuwe doelgroep. Daarnaast introduceren we ook een hele opvallende fysieke communicatieve uiting begin 2015 die bij instellingen, restaurants en uitgaanslocaties geplaatst wordt.”

Partners

“Een toenemend aantal partnerships is het derde punt waarin wordt geïnvesteerd. Op dit moment zijn wij samenwerkingsovereenkomsten aan het afsluiten met bedrijven en instellingen die veel leden hebben. Deze partijen gaan SmartCab actief onder de aandacht brengen bij deze leden.”

“Naast dat soort partnerships zullen we met SmartCab nieuwe gebieden in Nederland gaan bedienen via SmartCab. Er is veel belangstelling bij andere vervoerders om deze dienst te starten. De unieke propositie van SmartCab spreekt daarbij aan boven een zelf te ontwikkelen product. Dit om investeringen in websites, communicatie en ontwerp te voorkomen. Een bewezen formule spreekt veel meer aan dan een ‘me-too’ concept in de markt te zetten dat veelal geen succes heeft” , aldus Landman.

Tarieven

SmartCab heeft een tariefstelling van het gebruikelijke starttarief van 2,80 en de klant betaalt vervolgens 1 euro per gereden kilometer. Het tijdstarief is bij SmartCab niet van toepassing (0,00 euro per minuut).

SmartCab voert maandelijks marktonderzoek uit en hieruit blijkt dat 93% van de mensen in Nederland nooit gebruik maakt van een particuliere taxi. Dit omdat deze vorm van vervoer te duur wordt gevonden. Van de 7% van de Nederlanders die wel gebruik maakt van een particuliere taxi geeft het overgrote deel aan een particuliere taxi alleen te gebruiken als er echt geen andere mogelijkheid is om zich te vervoeren.

Doelgroep

Landman: ‘ Ik kijk met ongeloof naar de vraag en lobby binnen de branche om de huidige maximale tarieven af te schaffen. In mijn ogen ga je daarmee de financiële bereikbaarheid van particulier taxivervoer verder verkleinen. Je kunt een koers volgen om de 7% van de Nederlanders die wel eens gebruik maakt van de taxi een nog hoger tarief te vragen maar dan weet je één ding zeker, dat de doelgroep nog kleiner gaat worden.”

“De taximarkt kun je momenteel het beste vergelijken met een supermarkt waar alleen maar a-merken te krijgen zijn. Voor zo’n supermarkt zal gerust belangstelling zijn maar 95% van de mensen zoekt een supermarkt waar a-merken, huismerken en c-merken te krijgen zijn.”

Potentie

“Met SmartCab voegen we zeg maar het huismerk toe aan het assortiment van de taxi markt waardoor er wat te kiezen valt. De doelgroep voor taxi wordt door deze toevoeging vele malen groter. Onderzoek wijst uit dat 85% van de gebruikers van SmartCab voorheen geen gebruik maakten van taxivervoer. Dat biedt erg veel potentie voor de toekomst”, aldus Landman.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Hans Landman van SmartCab blikt terug op bewogen jaar”

Petrus PK Kerstens|29.12.14|16:37

De Smartcab is natuurlijk alleen economisch haalbaar zolang er een zeker minimum aan gesubsidieerde chauffeurs werkzaam is. Als het percentage volledig betaalde chauffeurs stijgt zal het € 1.- tarief en geen tijdstarief al heel snel verliesgevend zijn. Het is waar dat ook de Valis tegen een dergelijk tarief rijdt,maar dat zijn over het algemeen veel grotere afstanden en er wordt ook veel meer gecombineerd met meerdere passagiers. Kwestie van tijd dus.

Paul Dijkhuizen|31.12.14|15:26

Mooi verhaal, echter; Iedere taxiondernemer weet dat de opleidingskosten (veelal gedeeltelijk gesubsidieerd en belastingaftrekbaar) in het niet vallen bij de loonkosten, er zullen weinig bedrijven zijn die na aftrek van loonkosten 1 euro per kilometer overhouden. Het blijft een vorm van, door de europese unie niet toegestane, staatssteun. Hierdoor wordt de concurrentiepositie enorm beïnvloed . Gevolgen zijn valse concurrentie, arbeidsverdringing en broodroof!

Paul Dijkhuizen|31.12.14|15:28

De provincies zouden toch moeten weten dat dit vanwege europese wetgeving niet is toegestaan? Helaas is het vaak onbegonnen werk om als zelfstandig ondernemer hiertegen te procederen. Ik roep iedereen op zich bij de Stichting Taxibelangen Nederland aan te sluiten, zodat we kunnen zorgen voor een eerlijke, rechtvaardige en werkbare taximarkt!

Hans Landman|03.01.15|16:59

Dus een proefplaatsing is vanwege Europese wetgeving niet toegestaan? Nou dan hebben het UWV landelijk en alle gemeenten in Nederland een fors probleem!

Paul Dijkhuizen|03.01.15|19:15

Of een proefplaatsing wel of niet toegestaan is zou ik niet durven zeggen, ik zeg alleen dat er duidelijke regels bestaan aangaande staatssteun, kijk maar eens op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun en http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/vervoer/vervoer-en-staatssteun/… Een proefplaatsing op zich zou geen enkel probleem zijn, maar een constructie waaruit duidelijk blijkt dat de desbetreffende onderneming concurrentievoordelen uit de constructie haalt is verboden!

Hans Landman|08.01.15|17:22

Ieder bedrijf (dus ook ieder taxibedrijf, dus ook jouw bedrijf) in Nederland dat een plan heeft om werkloze jongeren een opleiding te geven en/of werkervaring te laten opdoen, of banen heeft voor werkloze jongeren kan gebruik maken van de faciliteiten waar ook SmartCab van gebruik maakt. Daarmee komt de verwijzing naar niet toegestane staatssteun direct te vervallen.

Hans Landman van SmartCab blikt terug op bewogen jaar | TaxiPro
Smartcab, taxi, taxiproject, werkloze jongeren

Hans Landman van SmartCab blikt terug op bewogen jaar

SmartCab startte in juni 2014 als nieuw merk op de taximarkt in Twente. SmartCab vervoert reizigers voor één euro per kilometer. Na deze introductie was er een aantal maanden veel rumoer binnen de taxiwereld in Twente en daarbuiten. Woordvoerder en één van de initiatiefnemers van SmartCab Hans Landman blikt terug naar de marktintroductie halverwege 2014 en kijkt naar de mogelijkheden in kansen voor SmartCab in 2015.

SmartCab heeft een turbulente introductie gehad in de maanden juni en juli 2014. De knalgele SmartCab ging in die maanden voor het eerste de weg op. Dit ging gepaard met een overvloed aan media aandacht in zowel de regionale- en nationale media.

Kritiek

Deze aandacht verdeelde zich enerzijds in interesse in het innovatieve deel van SmartCab. Daarnaast was er vanuit concurrenten kritiek op SmartCab omdat er chauffeurs betrokken zijn in de opstartfase die een aantal maanden met behoud van uitkering werkervaring op doen.

Landman: ‘’‘Bij de start van SmartCab hebben we veel tijd en energie gestoken in een stuk uitleg en toelichting op het concept. Met name het inzetten van chauffeurs in een proefplaatsing heeft veel argwaan opgeleverd omdat SmartCab 40-50% goedkoper is dan een normale taxi.”

Proefplaatsingen

“Er is door critici een directe link gelegd tussen proefplaatsingen en de prijs van de SmartCab. Het behoefde een duidelijke uitleg dat voorafgaand aan de proefplaatsing SmartCab voor eigen rekening fors investeerde in deze chauffeurs door hen een opleiding, de verplichte examens en extra begeleiding aan te bieden voordat deze proefplaatsing start.”

“SmartCab neemt deze investeringen volledig voor eigen rekening en ontvangt daar geen euro voor. Daarnaast is rijden voor minder dan een euro per kilometer binnen contractvervoer heel normaal en dit komt door de massa aan ritten die er binnen contractvervoer van toepassing is. Dus in die zin in een euro per kilometer geen nieuws onder de zon.’’

SmartCab visie

De Twentse gemeenten zijn partner in het project. Er zijn afspraken met gemeentes gemaakt in aanloop van de start van SmartCab. De visie die SmartCab heeft om financieel aantrekkelijk vervoer in de regio Twente te ontwikkelen heeft geleid tot een periode van 3 jaar waarin SmartCab en de gemeenten samen optrekken.

SmartCab heeft zich onder andere vast gelegd op 40% doorstroom naar een betaalde baan voor de kandidaten die met een proefplaatsing starten. Daarnaast zijn met gemeenten voorwaarden vastgelegd waardoor SmartCab weinig verdringing veroorzaakt op de Twentse vervoersmarkt en heeft SmartCab zich vastgelegd op het creëren van betaalde banen.

Vervoer

Landman: “SmartCab heeft een visie die zich nu al voorbereidt op een aanzienlijke toename van de vraag naar goed en betaalbaar vervoer in Twente. De afname van het aantal OV lijnen, ouderen die langer thuis blijven wonen, bezuinigingen op gesubsidieerd vervoer en het toenemende onveiligheidsgevoel op straat zal in de nabije toekomst zorgen voor een explosieve vraag naar betaalbaar vervoer.”

Inmiddels is ook de provincie Overijssel als partner aangehaakt bij SmartCab. “Bij de provincie is interesse in SmartCab als vervoerder die in de toekomst de rol op zich neemt om landelijke gebieden met weinig OV te ontsluiten”, meldt Landman.

Taxi

“Doordat SmartCab 50% goedkoper is dan een normale taxi staat er in Twente nu een alternatief klaar wanneer deze behoefte aan betaalbaar vervoer op maat gaat ontstaat. Wij zien nu al de eerste duidelijke signalen dat er na 1 januari 2015 in de zorg en in het onderwijs het budget voor jeugdzorg, stage vervoer en vervoer dat wordt bekostigd vanuit een PGB komt te vervallen.”

“Onze telefoon staat momenteel roodgloeiend met mensen die ongerust zijn over de toekomst van hun vervoer omdat een particuliere taxi voor hen onbetaalbaar is. Dus in die zin wordt de visie die we begin 2014 hadden nu in rap tempo de werkelijkheid.”

Betaalde krachten

“Dit leidt nu al tot de situatie dat er op de pieken van het vervoer van SmartCab al betaalde krachten worden ingezet. In onze prognose richting de deelnemende gemeenten zou dit moment pas na ruim anderhalf jaar komen, dus we maken onze beloften meer dan waar.”

“Daarnaast is de doorstroom naar een betaalde baan nu boven de 80% en daarmee veel hoger dan de toezegging die richting de gemeenten is gedaan bij de start van SmartCab en daarmee ver boven de indicaties die bij de gemeenten zijn toegezegd. Wij blij met deze ontwikkelingen omdat het idee dat SmartCab zo goedkoop zou kunnen werken door inzet van mensen in een proefplaatsing daarmee wat ons betreft ook direct van tafel kan.”

SmartCab in 2015

Na de aanzienlijke media-aandacht in de eerste drie maanden na de start is het op dat front rustiger geworden. Bij SmartCab wordt sinds die tijd in alle stilte hard aan de toekomst gewerkt. Landman wil hier alleen een tipje van de sluier over oplichten.

“2015 wordt in onze ogen een overgangsjaar met enorme kansen voor SmartCab. Deze kansen splitsen zich toe in drie belangrijke doelen: techniek, naamsbekendheid en partnerships.”

Mobiele website

“Qua techniek brengen wij in januari mobiele website van SmartCab op de markt. Waar nu alleen telefonisch besteld gaat worden biedt SmartCab vanaf januari een mobiele website waarop ritten in een handomdraai geboekt kunnen worden. Daarnaast hebben wij een klantenportal in voorbereiding waarmee zakelijke klanten online ritten kunnen bestellen. Het jaar start dus met een investering in techniek.”

“Op het gebied van naamsbekendheid gaan wij zwaar inzetten op social media. Via onze Facebook-pagina hebben we al 8.000 volgers in een half jaar tijd. We willen snel naar 15.000 en meer volgers om effectief te kunnen communiceren met onze nieuwe doelgroep. Daarnaast introduceren we ook een hele opvallende fysieke communicatieve uiting begin 2015 die bij instellingen, restaurants en uitgaanslocaties geplaatst wordt.”

Partners

“Een toenemend aantal partnerships is het derde punt waarin wordt geïnvesteerd. Op dit moment zijn wij samenwerkingsovereenkomsten aan het afsluiten met bedrijven en instellingen die veel leden hebben. Deze partijen gaan SmartCab actief onder de aandacht brengen bij deze leden.”

“Naast dat soort partnerships zullen we met SmartCab nieuwe gebieden in Nederland gaan bedienen via SmartCab. Er is veel belangstelling bij andere vervoerders om deze dienst te starten. De unieke propositie van SmartCab spreekt daarbij aan boven een zelf te ontwikkelen product. Dit om investeringen in websites, communicatie en ontwerp te voorkomen. Een bewezen formule spreekt veel meer aan dan een ‘me-too’ concept in de markt te zetten dat veelal geen succes heeft” , aldus Landman.

Tarieven

SmartCab heeft een tariefstelling van het gebruikelijke starttarief van 2,80 en de klant betaalt vervolgens 1 euro per gereden kilometer. Het tijdstarief is bij SmartCab niet van toepassing (0,00 euro per minuut).

SmartCab voert maandelijks marktonderzoek uit en hieruit blijkt dat 93% van de mensen in Nederland nooit gebruik maakt van een particuliere taxi. Dit omdat deze vorm van vervoer te duur wordt gevonden. Van de 7% van de Nederlanders die wel gebruik maakt van een particuliere taxi geeft het overgrote deel aan een particuliere taxi alleen te gebruiken als er echt geen andere mogelijkheid is om zich te vervoeren.

Doelgroep

Landman: ‘ Ik kijk met ongeloof naar de vraag en lobby binnen de branche om de huidige maximale tarieven af te schaffen. In mijn ogen ga je daarmee de financiële bereikbaarheid van particulier taxivervoer verder verkleinen. Je kunt een koers volgen om de 7% van de Nederlanders die wel eens gebruik maakt van de taxi een nog hoger tarief te vragen maar dan weet je één ding zeker, dat de doelgroep nog kleiner gaat worden.”

“De taximarkt kun je momenteel het beste vergelijken met een supermarkt waar alleen maar a-merken te krijgen zijn. Voor zo’n supermarkt zal gerust belangstelling zijn maar 95% van de mensen zoekt een supermarkt waar a-merken, huismerken en c-merken te krijgen zijn.”

Potentie

“Met SmartCab voegen we zeg maar het huismerk toe aan het assortiment van de taxi markt waardoor er wat te kiezen valt. De doelgroep voor taxi wordt door deze toevoeging vele malen groter. Onderzoek wijst uit dat 85% van de gebruikers van SmartCab voorheen geen gebruik maakten van taxivervoer. Dat biedt erg veel potentie voor de toekomst”, aldus Landman.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Hans Landman van SmartCab blikt terug op bewogen jaar”

Petrus PK Kerstens|29.12.14|16:37

De Smartcab is natuurlijk alleen economisch haalbaar zolang er een zeker minimum aan gesubsidieerde chauffeurs werkzaam is. Als het percentage volledig betaalde chauffeurs stijgt zal het € 1.- tarief en geen tijdstarief al heel snel verliesgevend zijn. Het is waar dat ook de Valis tegen een dergelijk tarief rijdt,maar dat zijn over het algemeen veel grotere afstanden en er wordt ook veel meer gecombineerd met meerdere passagiers. Kwestie van tijd dus.

Paul Dijkhuizen|31.12.14|15:26

Mooi verhaal, echter; Iedere taxiondernemer weet dat de opleidingskosten (veelal gedeeltelijk gesubsidieerd en belastingaftrekbaar) in het niet vallen bij de loonkosten, er zullen weinig bedrijven zijn die na aftrek van loonkosten 1 euro per kilometer overhouden. Het blijft een vorm van, door de europese unie niet toegestane, staatssteun. Hierdoor wordt de concurrentiepositie enorm beïnvloed . Gevolgen zijn valse concurrentie, arbeidsverdringing en broodroof!

Paul Dijkhuizen|31.12.14|15:28

De provincies zouden toch moeten weten dat dit vanwege europese wetgeving niet is toegestaan? Helaas is het vaak onbegonnen werk om als zelfstandig ondernemer hiertegen te procederen. Ik roep iedereen op zich bij de Stichting Taxibelangen Nederland aan te sluiten, zodat we kunnen zorgen voor een eerlijke, rechtvaardige en werkbare taximarkt!

Hans Landman|03.01.15|16:59

Dus een proefplaatsing is vanwege Europese wetgeving niet toegestaan? Nou dan hebben het UWV landelijk en alle gemeenten in Nederland een fors probleem!

Paul Dijkhuizen|03.01.15|19:15

Of een proefplaatsing wel of niet toegestaan is zou ik niet durven zeggen, ik zeg alleen dat er duidelijke regels bestaan aangaande staatssteun, kijk maar eens op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun en http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/vervoer/vervoer-en-staatssteun/… Een proefplaatsing op zich zou geen enkel probleem zijn, maar een constructie waaruit duidelijk blijkt dat de desbetreffende onderneming concurrentievoordelen uit de constructie haalt is verboden!

Hans Landman|08.01.15|17:22

Ieder bedrijf (dus ook ieder taxibedrijf, dus ook jouw bedrijf) in Nederland dat een plan heeft om werkloze jongeren een opleiding te geven en/of werkervaring te laten opdoen, of banen heeft voor werkloze jongeren kan gebruik maken van de faciliteiten waar ook SmartCab van gebruik maakt. Daarmee komt de verwijzing naar niet toegestane staatssteun direct te vervallen.