Congres Contractvervoer 2014

De overheid staat voor een hele grote opgave: nog meer bezuinigen op het doelgroepenvervoer. Hoe doe je dat zonder de gebruiker in de kou te laten staan? Bezoek de derde editie van het Nationaal Congres Contractvervoer op 18 september 2014 in Maarssen (Utrecht) en doe veel inspiratie op. 

De doelgroep van het congres is zowel personenvervoersbedrijven als opdrachtgevers van contractvervoer bij gemeenten, provincies en zorgverzekeraars. Diverse topsprekers geven een presentatie over zaken die spelen in het contractvervoer.

Programma:

 • 8:30 – 9:30 Registratie open
 • 9:30 – 10:00 Sessie 1: Interactieve workshop
 • 10:15 – 11:00 Sessie 2: Efficiënter doelgroepenvervoer
 • 11:00 – 11:45 Sessie 3: Regiecentrales in het doelgroepenvervoer
 • 12:15 – 13:00 Sessie 4: Taxi-aanbestedingen voor de rechter
 • 13:00 Lunch op de beursvloer

Sessie 1: Interactieve workshop

Gemeenten, provincies en instellingen gaan hierbij in groepjes discussiëren met taxi-ondernemers over bepaalde stellingen. Die gaan over onderwerpen die in de latere sessies aan bod komen. Deze interactieve workshop biedt taxivervoerders en opdrachtgevers een uitstekende kans om met elkaar in gesprek te gaan over het contractvervoer. En vooral kennis op te doen van elkaars inzichten.

Sessie 2: Efficiënter doelgroepenvervoer

door: Marc Rozendal (directeur Taxi bij Connexxion), Wim Brouwer (directeur DVG) en Marco van Dijk (De Have Kennisdelers)

Het realiseren van een hogere bezettingsgraad is de meest simpele bezuiniging op het contractvervoer. Dat is goedkoper voor de opdrachtgever en levert meer rendement op voor de taxivervoerder. Om dat te realiseren moeten gemeenten en provincies keuzes durven maken. Knijpen in volume, niet in kwaliteit. En er zijn nog veel meer mogelijkheden.

Onderwerpen:

 • Bundeling wmo-vervoer, awbz, leerlingenvervoer in één super-aanbesteding?
 • Budgetfinanciering in plaats van open eind-financiering
 • Piek- en daluren, stimuleer cliënten in de daluren te reizen
 • Besparen door vaste routes en tijden in het wmo-systeem te introduceren
 • Wat kunnen opdrachtgevers veranderen zodat de taxibranche een hogere bezettingsgraad kan realiseren?
 • Ruimte in bestek voor taxi-ondernemers om lokale overheden helpen te bezuinigen
 • Reguliere ov-bussen inzetten voor doelgroepenvervoer

Sessie 3: Regiecentrales

door: Per Tranström (Regionale Regiecentrale Skanetrafiken in Zweden), René van der Veer (directeur Transvision) en Jan-Derk van ’t Rot (MuConsult)

Overheden kijken steeds meer naar het fenomeen Regiecentrale om het doelgroepenvervoer te kunnen bundelen. Want een hogere bezettingsgraad levert lagere kosten op. En wellicht kan hierbij het openbaar vervoer dan meteen een grote rol spelen. Dat is immers veel goedkoper dan vervoer per taxi. Maar wat is nu eigenlijk een regiecentrale? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn ervaringen hiermee? Welke toegevoegde waarde kan een regiecentrale hebben?

Onderwerpen:

 • Wat zijn de ervaringen van de regionale regiecentrale Skanetrafiken in Zweden?
 • Wat doe je publiek en wat privaat?
 • Is het scheiden van regie, uitvoering en beheer belangrijk?
 • Ketenreizen: via de regiecentrale openbaar vervoer inzetten voor doelgroepenvervoer. Hoe doe je dat?
 • Welke mogelijkheden biedt realtime ritdata voor pro-actieve bijsturing?

Sessie 4: Taxi-aanbestedingen voor de rechter

door: Joost van de Wetering (advocaat aanbestedingsrecht bij Infense)

Taxi-aanbestedingen monden vaak uit in juridische gevechten. De belangen van taxibedrijven bij de opdrachten zijn vaak van levensbelang. Wat leveren die rechtszaken op? En waar moet je al in de inschrijvingsfase rekening mee houden? Hoe ver kan iemand gaan in de bieding?

 • Duikprijzen. Wat is hieraan te doen? En hoe oordelen rechters hierover?
 • Hoe kan de opdrachtgever een dure en slepende rechtszaak voorkomen?
 • Hoe kunnen taxibedrijven een gunning succesvol aanvechten?
 • Juridische consequenties van de transitie van zorg(vervoer) AWBZ naar WMO
 • Ontwikkelingen door aanbestedingswet en nieuwe Europese richtlijnen
 • Bespreking juridische taxizaken van het afgelopen jaar
 • Een sessie vol met tips, trics en aansprekende voorbeelden.

Bijdrage

Voor taxi-ondernemers, wethouders en beleidsmedewerkers van de overheid geldt een korting van 50% op de eigen bijdrage. Zij kunnen voor slechts 99 euro deelnemen aan dit geheel verzorgde interessante en interactieve congres. Dat is inclusief consumpties, lunch, netwerkborrel en afsluitende barbecue.

Schrijf je nu in via: www.taxipro.nl/taxidag-2014/registratie

inschrijfbutton

Vragen? Neem contact op met Bart Pals via 076-3030373 of bart@taxipro.nl