Leerlingenvervoer, aanbesteding, VNG, gemeente

VNG publiceert nieuwe modelverordening leerlingenvervoer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd. De nieuwe modelverordening houdt rekening met de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht wordt. Bovendien zijn op een aantal punten vereenvoudigingen aangebracht.

Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt.

Vervoersvoorziening

Bekijk een overzicht van alle wijzigingen. Het gaat onder meer om de volgende punten:

  • De regeling (bedoeld wordt de verordening) dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal gevallen ook effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Genoemde wetswijzigingen maken een aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer noodzakelijk.

Modelverordening

Tevens maakt VNG van de gelegenheid gebruik de modelverordening te vereenvoudigen. De indeling van de ‘oude’ modelverordening volgde de drie onderwijswetten, te weten de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Deze indeling wordt verlaten en vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs volgt: 1) primair onderwijs en 2) voortgezet onderwijs. Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passen zij toch in het model, wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs, dat leerlingen op deze instellingen volgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VNG publiceert nieuwe modelverordening leerlingenvervoer | TaxiPro
Leerlingenvervoer, aanbesteding, VNG, gemeente

VNG publiceert nieuwe modelverordening leerlingenvervoer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd. De nieuwe modelverordening houdt rekening met de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht wordt. Bovendien zijn op een aantal punten vereenvoudigingen aangebracht.

Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt.

Vervoersvoorziening

Bekijk een overzicht van alle wijzigingen. Het gaat onder meer om de volgende punten:

  • De regeling (bedoeld wordt de verordening) dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal gevallen ook effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Genoemde wetswijzigingen maken een aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer noodzakelijk.

Modelverordening

Tevens maakt VNG van de gelegenheid gebruik de modelverordening te vereenvoudigen. De indeling van de ‘oude’ modelverordening volgde de drie onderwijswetten, te weten de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Deze indeling wordt verlaten en vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs volgt: 1) primair onderwijs en 2) voortgezet onderwijs. Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband passen zij toch in het model, wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs, dat leerlingen op deze instellingen volgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.