Rolstoelbus

RMC spant kort geding aan om doelgroepenvervoer Rotterdam

Bron: TaxiPro (VK)

RMC neemt als huidige vervoerder geen genoegen met de voorlopige gunning van het doelgroepenvervoer in Rotterdam aan een consortium van Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer. Er is door RMC bezwaar ingediend en voor 15 juni staat een kort geding over deze kwestie gepland. 

Een woordvoerster van RMC bevestigt dat de aanbesteding wordt aangevochten, maar kan er vooralsnog inhoudelijk geen mededelingen over doen. “RMC heeft bezwaar tegen de voorlopige gunningsbeslissing van het doelgroepenvervoer Rotterdam gemaakt. We hebben een kort geding aangevraagd, waarvan de zitting op 15 juni staat gepland. In het belang van de procedure kan ik niets melden over de inhoud van het bezwaar.”

31 miljoen euro per jaar

Op de aanbesteding schreven uiteindelijk twee partijen in: de huidige vervoerder RMC en het Lorem Focus, een consortium van Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer. Het consortium gaat vanaf 1 augustus al verschillende vervoersvormen voor zijn rekening nemen. Vervoer dagbesteding, Collectief Aanvullend Vervoer en Wsw-vervoer volgen op 1 januari 2018. Alles zal worden uitgevoerd onder de naam Trevvel, mits de gunning een definitief karakter krijgt. De definitieve gunning stond voor 1 mei gepland, maar door het kort geding zal dat nog een tijdje op zich laten wachten.

Het doelgroepenvervoer in Rotterdam is zonder meer een grote opdracht. De contracten moeten gaan gelden voor zeven jaar en bij de huidige volumes gaat er 31 miljoen euro per jaar in om. In Rotterdam leefde al langer de wens om het doelgroepenvervoer integraal aan te pakken en de strikte scheidslijnen tussen de diverse vormen van vervoer op te heffen. Daarnaast overlapt het doelgroepenvervoer met andere beleidsdoelen van de gemeente Rotterdam, zoals duurzaamheid en het bestrijden van eenzaamheid.

Prijs niet leidend

In de concurrentiegerichte dialoog werd enerzijds de oplossing gevonden om al deze doelen gemeenschappelijk te benaderen. Anderzijds hoopt de gemeente zo een manier van werken te hebben toegepast die de huidige manier van aanbesteden, waarbij prijs vaak leidend is, kan helpen doorbreken. Aanvankelijk leken drie partijen een inschrijving te gaan doen, uiteindelijk werden dat dus RMC en het consortium Lorem Focus.

Lees ook: Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan consortium ZCN en WdK

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.