CROW, doelgroepenvervoer, Collectief Vervoer

Community doelgroepenvervoer in oprichting: ‘Meer dan alleen kennis delen’

Bron: TaxiPro (VK)

Kennisorganisatie CROW wil samen met alle belanghebbenden in het doelgroepenvervoer een community oprichten waarin deze partijen kennis met elkaar kunnen delen en samen kunnen werken aan nieuwe ideeën en projecten. Tijdens de Netwerkdag Collectief Vervoer, afgelopen donderdag in Rotterdam, werd door mensen uit het doelgroepenvervoer en de OV-branche gepraat over de uitdagingen waar zo’n community voor staat.

De Netwerkdag Collectief Vervoer is een bundeling van wat eerder twee losse evenementen waren: het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer en de OV-Netwerkdag. Het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer krijgen steeds meer met elkaar te maken en hebben ook bepaalde knelpunten en uitdagingen gemeen. Vanuit die gedachte werd onder het motto ‘Samen verder’ de eerste Netwerkdag Collectief Vervoer gehouden in de Kuip in Rotterdam.

Na een plenaire opening waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers globaal in kaart werden gebracht, konden de deelnemers een reeks workshops bijwonen. Eén daarvan ging over samenwerken in een community, en dan specifiek gericht op doelgroepenvervoer. Is daar behoefte aan? Zo ja, wie nemen er dan aan deel? En met welk doel? Is ‘community’ eigenlijk wel een goede benaming? Op deze en andere vragen hoopte CROW wat eerste antwoorden te verzamelen.

Ook kennis inbrengen

Daarom werden er drie uitdagingen geformuleerd. De eerste: “Er is grote behoefte aan een community.” Dat bleek zo te zijn, al was dat gezien de aanwezigheid van de mensen op deze dag op zich geen grote verrassing. Maar de invulling vraagt natuurlijk veel meer dan bereidheid alleen. “We willen van elkaar leren en met elkaar delen, maar wel onder randvoorwaarden”, stelde een workshopdeelnemer. Zo moeten partijen niet alleen kennis uit de community halen, maar ook kennis inbrengen. Er moet een moderator zijn die de kwaliteit in het oog houdt, een rol die CROW kan vervullen. Het moet draaien om samenwerken, inspireren en leren.

Uitdaging 2 luidde dat de community tijdsbesparing kan opleveren. Ook daar waren de deelnemers het over eens, zij het dat er bepaalde voorwaarden zijn. Het is van belang om de reizigers bij de community te betrekken. Kennisuitwisseling levert op termijn een tijdsbesparing op, mits de leden van de community professioneel zijn en zich actief opstellen.

Gebaseerd op vertrouwen

En de workshopdeelnemers vinden eigenlijk dat alle belanghebbenden in zo’n community vertegenwoordigd moeten zijn, zo antwoordden zij op de derde uitdaging. Dus OV en doelgroepenvervoer, maar ook reizigers, adviesbureaus en meer. Een community is volgens de deelnemers gebaseerd op vertrouwen. “Je deelt niet alleen kennis, maar ook data en inzichten.” Geopperd werd ook om de community zo breed mogelijk op te zetten en waar mogelijk ook andere sectoren met gedeelde raakvlakken te betrekken. En misschien kunnen er deelcommunity’s met bepaalde thema’s aan de gang, waarna er weer wordt teruggekoppeld aan het grotere geheel.

De workshop werd deze dag meerdere keren gegeven en leverde dus ook diverse input op van mensen uit het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Tijdens deze en andere sessies bleek er in elk geval bereidheid om met OV en doelgroepenvervoer samen verder te gaan op vlakken waar dat zin heeft. Een community kan daarvoor zeker een middel zijn. Hoe deze precies wordt opgezet, moet de komende maanden blijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Community doelgroepenvervoer in oprichting: ‘Meer dan alleen kennis delen’”

Taxi Volendam|23.01.18|12:46

Misschien kan kennisorganisatie CROW duidelijkheid verschaffen:
Wat valt onder de OV en de wet personenvervoer met de daarbij horende vergunningplicht.
Is de Taxi branche ook vertegenwoordigd geweest op deze Netwerkdag?

Peter Vriens|24.01.18|10:02

Community doelgroepenvervoer in oprichting:
Vraag, wat is de bedoeling achter deze Community.
Banen scheppen voor regel neuten?
Is het niet veel efficienter en reisvriendelijker de in aanmerking komende reiziger van een pasje te voorzien waarmee ze zelf een taxi / vervoer bedrijf kunnen/mogen kiezen .
Daarmee wordt eerlijke marktwerking en vrije keuze weer mogelijk en komen arbeidsplaatsen niet verder onder druk door “vrijwilligers clubjes” die strooien met belasting geld.

Peter Vriens|01.02.18|13:56

Er zijn al heel wat van dergelijke ideeën geweest de laatste 20 jaar.
De meeste zijn ook weer verdwenen met daarbij de taxibedrijven, (failliet) die het mochten uitproberen.
Zij,Crow,consultancy, opdrachtgevers die deze systemen bedenken en aan ons opdringen blijven buiten schot en lopen geen enkel financieel risico.
De belastingbetaler en Taxi bedrijven zijn de klos.
Collectief vervoeren is door de aanbesteed gekte de nek omgedraaid met daarbij de lokale vervoerder.
Weten zij veel?

Peter Vriens|01.02.18|14:26

Buiten de steden/plaatsen is in ons land in de avonduren geen taxi verkrijgbaar.
Onrendabel voor Taxibedrijven.
Ondanks de gesubsidieerde personenvervoerders, zoals de regiotaxi, de belbus e.d. zijn ook zij niet in deze onrendabele uren geinteresseerd.
Salaris (Illegale) Belbus Directeur, betaald door U en mij, € 96.000.
“Sinterklaas” die dit salaris heeft betaald aan de belbus dir, staat onder het nom van vrijwilligers hierboven op de afbeelding.
Pak deze in mijn ogen idioterie eens aan.

Community doelgroepenvervoer in oprichting: ‘Meer dan alleen kennis delen’ | TaxiPro
CROW, doelgroepenvervoer, Collectief Vervoer

Community doelgroepenvervoer in oprichting: ‘Meer dan alleen kennis delen’

Bron: TaxiPro (VK)

Kennisorganisatie CROW wil samen met alle belanghebbenden in het doelgroepenvervoer een community oprichten waarin deze partijen kennis met elkaar kunnen delen en samen kunnen werken aan nieuwe ideeën en projecten. Tijdens de Netwerkdag Collectief Vervoer, afgelopen donderdag in Rotterdam, werd door mensen uit het doelgroepenvervoer en de OV-branche gepraat over de uitdagingen waar zo’n community voor staat.

De Netwerkdag Collectief Vervoer is een bundeling van wat eerder twee losse evenementen waren: het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer en de OV-Netwerkdag. Het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer krijgen steeds meer met elkaar te maken en hebben ook bepaalde knelpunten en uitdagingen gemeen. Vanuit die gedachte werd onder het motto ‘Samen verder’ de eerste Netwerkdag Collectief Vervoer gehouden in de Kuip in Rotterdam.

Na een plenaire opening waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers globaal in kaart werden gebracht, konden de deelnemers een reeks workshops bijwonen. Eén daarvan ging over samenwerken in een community, en dan specifiek gericht op doelgroepenvervoer. Is daar behoefte aan? Zo ja, wie nemen er dan aan deel? En met welk doel? Is ‘community’ eigenlijk wel een goede benaming? Op deze en andere vragen hoopte CROW wat eerste antwoorden te verzamelen.

Ook kennis inbrengen

Daarom werden er drie uitdagingen geformuleerd. De eerste: “Er is grote behoefte aan een community.” Dat bleek zo te zijn, al was dat gezien de aanwezigheid van de mensen op deze dag op zich geen grote verrassing. Maar de invulling vraagt natuurlijk veel meer dan bereidheid alleen. “We willen van elkaar leren en met elkaar delen, maar wel onder randvoorwaarden”, stelde een workshopdeelnemer. Zo moeten partijen niet alleen kennis uit de community halen, maar ook kennis inbrengen. Er moet een moderator zijn die de kwaliteit in het oog houdt, een rol die CROW kan vervullen. Het moet draaien om samenwerken, inspireren en leren.

Uitdaging 2 luidde dat de community tijdsbesparing kan opleveren. Ook daar waren de deelnemers het over eens, zij het dat er bepaalde voorwaarden zijn. Het is van belang om de reizigers bij de community te betrekken. Kennisuitwisseling levert op termijn een tijdsbesparing op, mits de leden van de community professioneel zijn en zich actief opstellen.

Gebaseerd op vertrouwen

En de workshopdeelnemers vinden eigenlijk dat alle belanghebbenden in zo’n community vertegenwoordigd moeten zijn, zo antwoordden zij op de derde uitdaging. Dus OV en doelgroepenvervoer, maar ook reizigers, adviesbureaus en meer. Een community is volgens de deelnemers gebaseerd op vertrouwen. “Je deelt niet alleen kennis, maar ook data en inzichten.” Geopperd werd ook om de community zo breed mogelijk op te zetten en waar mogelijk ook andere sectoren met gedeelde raakvlakken te betrekken. En misschien kunnen er deelcommunity’s met bepaalde thema’s aan de gang, waarna er weer wordt teruggekoppeld aan het grotere geheel.

De workshop werd deze dag meerdere keren gegeven en leverde dus ook diverse input op van mensen uit het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Tijdens deze en andere sessies bleek er in elk geval bereidheid om met OV en doelgroepenvervoer samen verder te gaan op vlakken waar dat zin heeft. Een community kan daarvoor zeker een middel zijn. Hoe deze precies wordt opgezet, moet de komende maanden blijken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Community doelgroepenvervoer in oprichting: ‘Meer dan alleen kennis delen’”

Taxi Volendam|23.01.18|12:46

Misschien kan kennisorganisatie CROW duidelijkheid verschaffen:
Wat valt onder de OV en de wet personenvervoer met de daarbij horende vergunningplicht.
Is de Taxi branche ook vertegenwoordigd geweest op deze Netwerkdag?

Peter Vriens|24.01.18|10:02

Community doelgroepenvervoer in oprichting:
Vraag, wat is de bedoeling achter deze Community.
Banen scheppen voor regel neuten?
Is het niet veel efficienter en reisvriendelijker de in aanmerking komende reiziger van een pasje te voorzien waarmee ze zelf een taxi / vervoer bedrijf kunnen/mogen kiezen .
Daarmee wordt eerlijke marktwerking en vrije keuze weer mogelijk en komen arbeidsplaatsen niet verder onder druk door “vrijwilligers clubjes” die strooien met belasting geld.

Peter Vriens|01.02.18|13:56

Er zijn al heel wat van dergelijke ideeën geweest de laatste 20 jaar.
De meeste zijn ook weer verdwenen met daarbij de taxibedrijven, (failliet) die het mochten uitproberen.
Zij,Crow,consultancy, opdrachtgevers die deze systemen bedenken en aan ons opdringen blijven buiten schot en lopen geen enkel financieel risico.
De belastingbetaler en Taxi bedrijven zijn de klos.
Collectief vervoeren is door de aanbesteed gekte de nek omgedraaid met daarbij de lokale vervoerder.
Weten zij veel?

Peter Vriens|01.02.18|14:26

Buiten de steden/plaatsen is in ons land in de avonduren geen taxi verkrijgbaar.
Onrendabel voor Taxibedrijven.
Ondanks de gesubsidieerde personenvervoerders, zoals de regiotaxi, de belbus e.d. zijn ook zij niet in deze onrendabele uren geinteresseerd.
Salaris (Illegale) Belbus Directeur, betaald door U en mij, € 96.000.
“Sinterklaas” die dit salaris heeft betaald aan de belbus dir, staat onder het nom van vrijwilligers hierboven op de afbeelding.
Pak deze in mijn ogen idioterie eens aan.