Sven de Langen

Wethouder Rotterdam: ‘Trevvel heeft stijgende lijn doorgetrokken’

Na de nodige uitvoeringsproblemen in het begin is het Rotterdamse doelgroepenvervoer door Trevvel de laatste weken naar een hoger niveau getild. Het is nu zaak om de gerealiseerde verbeteringen in stand te houden en ook op andere punten het afgesproken peil van dienstverlening voor elkaar te krijgen. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De Langen brengt regelmatig verslag uit van de stand van zaken in het Rotterdamse doelgroepenvervoer. Dat wordt sinds 1 januari uitgevoerd door Trevvel, vooralsnog met uitzondering van het leerlingenvervoer dat later instroomt. In de eerste weken was er sprake van diverse uitvoeringsproblemen. Op basis van deze start werden diverse verbetermaatregelen genomen die volgens de wethouder hun vruchten beginnen af te werpen. Er is ook veelvuldig contact tussen gemeente, Trevvel, zorgaanbieders en cliënten om de problemen het hoofd te bieden.

Telefooncentrale overbelast

In een eerdere brief schreef de wethouder al dat Trevvel de stijgende lijn te pakken had. Nu is op een aantal punten beheersing bereikt. Dat betekent volgens De Langen nog niet dat alles nu in kannen en kruiken is. Enerzijds moeten alle partijen zorgen dat de verbetering in stand blijven, anderzijds moet er nog worden gewerkt om de totale dienstverlening naar het niveau te krijgen waar de aanbesteding op gericht was. De Langen geeft aan dat met de aanbesteding niet is ingezet op de laagste prijs, maar op kwalitatief en integraal doelgroepenvervoer, waarbij de behoeften en wensen van de gebruikers centraal staan.

De Langen schrijft dat er in het begin, ondanks een gedegen voorbereiding en veel overgenomen personeel van RMC, sprake van storingen met de boordcomputer taxi. Dat leidde tot vervoersproblemen en een telefooncentrale die ondanks dubbele bezetting overbelast raakte. De storing was snel onder controle, er werd extra personeel ingezet op de telefooncentrale en een aangepast menu hielp om de telefoontjes beter af te handelen. Ook worden mensen aangemoedigd om zoveel mogelijk zaken via de website te regelen. De telefonie is nu “prima onder controle” en het extra personeel wordt ingezet voor klachtafhandeling.

Incomplete lijsten

Een ander probleem betrof het aanleveren van bijzondere gegevens over cliënten die nodig zijn voor het vervoer. De Langen noemt als voorbeelden een lage instap of iemand die voorin moet zitten omdat hij anders misselijk wordt. Vanwege privacywetgeving mocht de oude vervoerder niet zomaar al deze informatie doorgeven. Momenteel wordt daar nog een inhaalslag mee gemaakt. In het geval van het dagbestedingsvervoer kwamen de problemen vooral tot stand omdat zorginstellingen cliëntenlijsten te laat en / of deel incompleet aanleverden, zo schreef TaxiPro vorige week al.

Aan deze en andere problemen is – en wordt in sommige gevallen – hard gewerkt door Trevvel en de andere betrokkenen, benadrukt wethouder De Langen. Dat werpt vruchten af: van een gemiddelde stiptheid van 74 procent in week 1, liep dat in de weken daarna op naar 77, 88 en 92 procent. “Opgemerkt wordt dat 92 procent een gebruikelijke normwaarde is in het collectief aanvullend vervoer.” De gemiddelde wachttijd is fors afgenomen en het aantal klachten ligt de laatste dagen rond de 0,2 procent van alle ritten, wat eveneens gangbaar is in dit vervoer.

De goede kant op

De stijgende lijn is er dus en in de laatste weken zijn er grote stappen gezet, zo stelt de wethouder. Trevvel Samen lijkt op het niveau te zitten dat ook met voorganger Vervoer op Maat werd gehaald. Trevvel Route, dat zowel voor de gemeente als de vervoerder een nieuwe vorm van dagbestedingsvervoer is, gaat ook de goede kant op maar blijft in verhouding nog wat achter.

Vanuit de gemeenteraad was er ook geopperd om Trevvel te beboeten voor de mindere prestaties in de eerste dagen en weken, maar daar zal vooralsnog geen sprake van zijn. Sowieso wordt 2018 gezien als implementatiejaar, schrijft wethouder De Langen. Vanaf 1 januari 2019 geldt er bovendien een prestatie-afhankelijke vergoeding van 5 procent, ofwel circa 1,5 miljoen euro. Mocht Trevvel te zijner tijd ondermaats presteren, dan kan het niet krijgen van deze vergoeding ook als een soort boete worden uitgelegd. Boven alles vindt De Langen het nog veel te vroeg om over manieren te spreken om prestaties af te dwingen, zeker nu Trevvel wat hem betreft zo duidelijk de stijgende lijn heeft gepakt en doorgezet.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

5 reacties op “Wethouder Rotterdam: ‘Trevvel heeft stijgende lijn doorgetrokken’”

Aad Hofman|02.02.18|10:09

Ach ja, je moet als gemeente gewoon zeggen dat Trevvel het goed gaat doen na de aanloopfase, want Trevvel was de laagste met inschrijving en daar ben je als gemeente aansprakelijk voor.
Maar in de praktijk is het gewoon nog een geweldige puinhoop, maar nogmaals de prijs is belangrijk en de service niet.
Gewoon doorgaan op deze weg en elkaar kapot concurreren.
En de toezeggingen van Trevvel dat zij het beter gaan doen dan de RMC, waar hebben wij dit al eerder gehoord.

Danny Hofman|03.02.18|10:52

Pa, hou eens op met je cynisme! Het gaat natuurlijk helemaal geweldig! 2 uur wachten (flyer uitgegeven: wij komen NOOIT te laat) is normaal. Alles wat ze niet aankunnen wordt weggeven aan de RTC, die in eerste instantie niet wilde, zodat “op papier” alles weer in orde is! De halve RMC is overgekomen naar Trevvel, dus wat is dan het vernieuwende beleid als de poppetjes hetzelfde zijn. Als ondernemer zijnde heb ik nog niets mogen ontvangen aan administratie, ook vrij frappant! Kortom: perfect dit!

Danny Hofman|03.02.18|10:55

In de aanbesteding is aangegeven: vergroenen, de gemeente zou allemaal laadpalen ter beschikking stellen, wanneer dan. Wanneer gaan we groen rijden? Moet ik serieus, als ouder persoon, een wildvreemde vrijwilliger in mijn huis halen? Gemeente ga je kapot schamen en ga je inzetten voor JOUW inwoners! Niet alleen het WMO-vervoer, maar de gehele infra. Gooi lekker een tunnel dicht zonder degelijk plan, zorg ervoor dat toeristen het hier niet makkelijk krijgen qua taxi-vervoer en laat mensen die

Danny Hofman|03.02.18|10:59

Dit vervoer nodig hebben in de kou staan! Trevvel ,Ag van geluk spreken , dat het schoolvervoer deze zomer pas overgaat, de chaos is op dit moment verspreid, maar niet opgelost. Dankzij de gemeente, met hun aanbesteding, wordt de Rotterdamse ondernemer in de kou gezet, door ondernemers/chauffeurs uit bijvoorbeeld Den Haag. Meneer de Langen, wees een vent, wees eerlijk en vertel de echte waarheid achter dit fantastische plan! Als is de leugen nog zo snel…….

Conny Rotterdam|24.05.18|20:34

Ik ben helaas aangewezen op Trevvel en ik heb nog nooit zo’n zooitje ongeregeld bij elkaar gezien.
Men is daar niet eens in staat om vaste ritten (voor een jaar) tijdig in hun systeem te verwerken met als gevolg dat je gewoon niet opgehaald wordt want je rit staat er niet in. Pfffft..
En maar vol blijven houden dat Trevvel hun zaakjes op orde heeft. Nee dus!