Rolstoelbus. Foto: iStock / Martin Bowra

Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer

Een chauffeur helpt de inzittende. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Martin Bowra

Het Rijk mag onder voorwaarden steun verlenen aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer over de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020. Hier is naar aanleiding van een gecoördineerde melding van staatssteun goedkeuring voor gekregen van de Europese Commissie. 

Het is de tweede keer dat er een gecoördineerde melding is gedaan voor staatssteun. Anders dan bij de eerste melding kon de financiering ditmaal echter niet worden gezien als compensatie voor de directe gevolgen van de corona-uitbraak en de overheidsmaatregelen in reactie daarop. Daarom is er de melding gedaan onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) inzake staatssteun, meldt Europa Decentraal. Dit kader is opgesteld om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken en geeft bepaalde voorwaarden waaronder staatssteun verleend mag worden. 

Niet-uitgevoerde ritten gefinancierd tot 70%

De steun houdt in dat onder andere niet-uitgevoerde ritten, die vervoersbedrijven voor doelgroepenvervoer op grond van bestaande contracten met gemeenten normaliter uitvoeren in deze periode, voor maximaal 70 procent gefinancierd mogen blijven. Dit geldt als compensatie voor de schade als gevolg van de COVID-19-uitbraak en de daarvoor door de overheid uitgevaardigde maatregelen. 

Al het vraagafhankelijk vervoer ten behoeve van bewoners in afgelegen en stedelijke gebieden dat niet onder de wmo- of routegebonden vervoer valt, komt hiervoor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor wmo-vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer, participatiewetvervoer en vervoer voor activiteiten op grond van wmo-dagbesteding en de Jeugdwet. 

Striktere regels voor steun

Omdat de steun ditmaal onder het TSK geldt, ziet het er anders uit dan eerder verleende steun. Zo is de maximale compensatie ten opzichte van de eerdere steun verlaagd van 80 naar 70 procent en wordt er nu ook onderscheid gemaakt tussen algemene kosten en niet gedekte vaste kosten. Voor de algemene kosten geldt dat het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 1,8 miljoen euro mag bedragen. Wat betreft de niet gedekte vaste kosten mag het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 10 miljoen euro bedragen. Voor deze steun komen alleen ondernemingen met een omzetverlies van minimaal 30 procent in aanmerking.

Verder mag de steun niet na 31 december 2021 worden verleend en moet een aan een onderneming toegekende individuele steunmaatregel boven de 100.000 euro binnen twaalf maanden worden bekendgemaakt. Dit laatste moet gedaan volgens de zogenoemde transparantieverplichting.

Leidraad voor de steun

De voorwaarden zijn ook anders dan bij eerder verleende steun. Ze zijn vastgelegd in de vorm van een circulaire inclusief toelichting, die per brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan alle gemeenten is verstuurd. In deze circulaire wordt het advies gegeven om doorbetalingen die zij verstrekken in het doelgroepenvervoer in overeenstemming met de voorwaarden te verlenen, om mogelijke strijd met de Europese regels omtrent staatssteun te voorkomen. 

Het document vermeldt onder meer dat enkel de niet uitgevoerde ritten in de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020 als gevolg van COVID-19 in aanmerking komen voor compensatie. Schade mag daarbij niet veroorzaakt of verergerd zijn door het handelen of nalatigheid van het vervoersbedrijf. Ook mag de compensatie niet meer bedragen dan de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de niet uitgevoerde ritten, en mag de schade niet gedekt zijn door een verzekering van het vervoersbedrijf of via een bron van schadevergoeding. Tot slot wordt er vermeld dat wel uitgevoerde ritten, zoals urgente ritten van kinderen en ouderen, vergoed moeten worden op basis van het contract. Deze ritten worden niet gecompenseerd op basis van deze maatregel. 

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer”

Robert Bleeker|25.02.21|13:59

Goedemiddag,

Volgens mij moet het tot en met 13 oktober zijn.

Met vriendelijke groet,

Robert Bleeker.

Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer | TaxiPro
Rolstoelbus. Foto: iStock / Martin Bowra

Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer

Een chauffeur helpt de inzittende. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Martin Bowra

Het Rijk mag onder voorwaarden steun verlenen aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer over de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020. Hier is naar aanleiding van een gecoördineerde melding van staatssteun goedkeuring voor gekregen van de Europese Commissie. 

Het is de tweede keer dat er een gecoördineerde melding is gedaan voor staatssteun. Anders dan bij de eerste melding kon de financiering ditmaal echter niet worden gezien als compensatie voor de directe gevolgen van de corona-uitbraak en de overheidsmaatregelen in reactie daarop. Daarom is er de melding gedaan onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) inzake staatssteun, meldt Europa Decentraal. Dit kader is opgesteld om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken en geeft bepaalde voorwaarden waaronder staatssteun verleend mag worden. 

Niet-uitgevoerde ritten gefinancierd tot 70%

De steun houdt in dat onder andere niet-uitgevoerde ritten, die vervoersbedrijven voor doelgroepenvervoer op grond van bestaande contracten met gemeenten normaliter uitvoeren in deze periode, voor maximaal 70 procent gefinancierd mogen blijven. Dit geldt als compensatie voor de schade als gevolg van de COVID-19-uitbraak en de daarvoor door de overheid uitgevaardigde maatregelen. 

Al het vraagafhankelijk vervoer ten behoeve van bewoners in afgelegen en stedelijke gebieden dat niet onder de wmo- of routegebonden vervoer valt, komt hiervoor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor wmo-vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer, participatiewetvervoer en vervoer voor activiteiten op grond van wmo-dagbesteding en de Jeugdwet. 

Striktere regels voor steun

Omdat de steun ditmaal onder het TSK geldt, ziet het er anders uit dan eerder verleende steun. Zo is de maximale compensatie ten opzichte van de eerdere steun verlaagd van 80 naar 70 procent en wordt er nu ook onderscheid gemaakt tussen algemene kosten en niet gedekte vaste kosten. Voor de algemene kosten geldt dat het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 1,8 miljoen euro mag bedragen. Wat betreft de niet gedekte vaste kosten mag het maximale steunbedrag per onderneming niet meer dan 10 miljoen euro bedragen. Voor deze steun komen alleen ondernemingen met een omzetverlies van minimaal 30 procent in aanmerking.

Verder mag de steun niet na 31 december 2021 worden verleend en moet een aan een onderneming toegekende individuele steunmaatregel boven de 100.000 euro binnen twaalf maanden worden bekendgemaakt. Dit laatste moet gedaan volgens de zogenoemde transparantieverplichting.

Leidraad voor de steun

De voorwaarden zijn ook anders dan bij eerder verleende steun. Ze zijn vastgelegd in de vorm van een circulaire inclusief toelichting, die per brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan alle gemeenten is verstuurd. In deze circulaire wordt het advies gegeven om doorbetalingen die zij verstrekken in het doelgroepenvervoer in overeenstemming met de voorwaarden te verlenen, om mogelijke strijd met de Europese regels omtrent staatssteun te voorkomen. 

Het document vermeldt onder meer dat enkel de niet uitgevoerde ritten in de periode 1 juli 2020 tot en met 3 oktober 2020 als gevolg van COVID-19 in aanmerking komen voor compensatie. Schade mag daarbij niet veroorzaakt of verergerd zijn door het handelen of nalatigheid van het vervoersbedrijf. Ook mag de compensatie niet meer bedragen dan de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de niet uitgevoerde ritten, en mag de schade niet gedekt zijn door een verzekering van het vervoersbedrijf of via een bron van schadevergoeding. Tot slot wordt er vermeld dat wel uitgevoerde ritten, zoals urgente ritten van kinderen en ouderen, vergoed moeten worden op basis van het contract. Deze ritten worden niet gecompenseerd op basis van deze maatregel. 

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

1 reactie op “Rijk mag opnieuw steun verlenen voor doelgroepenvervoer”

Robert Bleeker|25.02.21|13:59

Goedemiddag,

Volgens mij moet het tot en met 13 oktober zijn.

Met vriendelijke groet,

Robert Bleeker.