Leerlingenvervoer, leerlingen, gordel

Doelgroepenvervoer vier gemeenten in Leidse regio in de markt gezet

Foto ter illustratie.Foto: iStock/LightFieldStudios

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben het leerlingen- en jeugdwetvervoer en het vervoer voor personen van en naar de Leidse sociale werkvoorziening DZB in de markt gezet. Het voornemen is om meerdere inschrijvers een deel van de opdracht voor ten minste vier jaar te gunnen.

De opdracht is opgedeeld in drie percelen, voor elk type vervoer één. Momenteel maken 348 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer en 34 van het jeugdwetvervoer. Van het vervoer naar de werkplaats van DZB wordt door 27 mensen gebruik van gemaakt. De opdrachtgever hoopt het leerlingen- en jeugdvervoer aan eenzelfde inschrijver te kunnen gunnen en een aparte overeenkomst af te sluiten voor het DZB-vervoer.

Het aantal percelen dat aan een inschrijver gegund kan worden is echter niet gelimiteerd. De overeenkomsten zullen op 1 augustus van dit jaar van start gaan en hebben een looptijd hebben van vier jaar. De opdrachtgever heeft de intentie om nog twee jaar aan deze looptijd vast te plakken. Alleen als de kwaliteit van de dienstverlening hier aanleiding toe geeft, zal dit niet worden gedaan.

60 procent van kilometers elektrisch

De gunning wordt voor 75 procent bepaald door prijs en voor 25 procent door kwaliteit. Onder kwaliteit valt onder meer de implementatie van de opdracht, communicatie, de kwaliteit voor de reiziger, duurzaamheid en de werving, selectie en behoud van kwalitatief goed personeel. Als het gaat om duurzaamheid moet minimaal 60 procent van de voertuigkilometers per 1 januari 2023 worden gereden met elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Er geldt hierbij een uitzondering voor het rolstoelvervoer, wat minimaal aan de Euro-6 norm moet voldoen.

Inschrijven is mogelijk tot 15 maart via TenderNed. De definitieve gunning zal op 15 april 2022 plaatsvinden.

Lees ook: 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.