Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Leerlingenvervoer Kop van Noord-Holland in de markt gezet

Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki (onbeperkt gebruik)

De drie Noordkop-gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen willen het leerlingen- en jeugdwetvervoer per 1 augustus 2022 vijf tot acht jaar gunnen aan één vervoerder. Er is voor een langere periode gekozen dan voorheen om de opdrachtnemer de mogelijkheid te geven om investeringen en de daarbij behorende kosten terug te verdienen. 

Het huidige vervoerscontract van de drie gemeenten voor het leerlingenvervoer loopt op 31 juli 2022 af. Er is geen ruimte voor verlenging van dit contract, waardoor deze aanbesteding is gestart. Het jeugdwetvervoer is hieraan toegevoegd. Er maken zo’n 589 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer en 25 à 30 van het jeugdwetvervoer. De opdracht betreft zowel de regie als de uitvoering van het vervoer. Onder regie wordt het aannemen van ritten, het opstellen van de ritplanning, de ritregistratie, klachtenafhandeling en infomatieverschaffing naar belanghebbenden verstaan.

Inschrijvingen worden voor 30 procent beoordeeld op de prijs per beladen kilometer. De overige punten kunnen verdiend worden met kwaliteit. Een plan van aanpak weegt hierbij voor 55 procent mee en duurzaamheid voor 15 procent. In het plan van aanpak moet beschreven worden hoe de opdrachtnemer de samenwerking vorm wil geven en hoe continuïteit gegarandeerd zal worden. Ook moeten hierin de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen opgeschreven worden. Hieronder valt onder andere de omschrijving van hoe er zorg gedragen zal worden voor de werving en selectie van kwalitatief goed personeel gedurende de hele looptijd.

Hoogste waardering voor zero emissie

Inschrijvers moeten daarnaast aangeven voor welk percentage van de ritten er per 1 januari 2027 met zero emissie, Euro 6 en overige voertuigen worden gereden. Er zal geen waardering plaatsvinden aan de hand van de verwachte momenten van vervanging van de voertuigen, maar wel naar de verdeling van de voertuigen uit de verschillende categorieën dat wordt ingezet tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een zero emissievoertuig krijgt de hoogste waardering en een Euro 6 voertuig de laagste.

De vaste looptijd van de overeenkomst is vijf jaar en kan daarna maximaal tot drie jaar worden verlengd. Inschrijven kan tot en met 13 mei. De voorlopige gunningsbeslissing volgt op 1 juni. De overeenkomst gaat op 1 augustus 2022 in.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Leerlingenvervoer Kop van Noord-Holland in de markt gezet | TaxiPro
Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Leerlingenvervoer Kop van Noord-Holland in de markt gezet

Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki (onbeperkt gebruik)

De drie Noordkop-gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen willen het leerlingen- en jeugdwetvervoer per 1 augustus 2022 vijf tot acht jaar gunnen aan één vervoerder. Er is voor een langere periode gekozen dan voorheen om de opdrachtnemer de mogelijkheid te geven om investeringen en de daarbij behorende kosten terug te verdienen. 

Het huidige vervoerscontract van de drie gemeenten voor het leerlingenvervoer loopt op 31 juli 2022 af. Er is geen ruimte voor verlenging van dit contract, waardoor deze aanbesteding is gestart. Het jeugdwetvervoer is hieraan toegevoegd. Er maken zo’n 589 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer en 25 à 30 van het jeugdwetvervoer. De opdracht betreft zowel de regie als de uitvoering van het vervoer. Onder regie wordt het aannemen van ritten, het opstellen van de ritplanning, de ritregistratie, klachtenafhandeling en infomatieverschaffing naar belanghebbenden verstaan.

Inschrijvingen worden voor 30 procent beoordeeld op de prijs per beladen kilometer. De overige punten kunnen verdiend worden met kwaliteit. Een plan van aanpak weegt hierbij voor 55 procent mee en duurzaamheid voor 15 procent. In het plan van aanpak moet beschreven worden hoe de opdrachtnemer de samenwerking vorm wil geven en hoe continuïteit gegarandeerd zal worden. Ook moeten hierin de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen opgeschreven worden. Hieronder valt onder andere de omschrijving van hoe er zorg gedragen zal worden voor de werving en selectie van kwalitatief goed personeel gedurende de hele looptijd.

Hoogste waardering voor zero emissie

Inschrijvers moeten daarnaast aangeven voor welk percentage van de ritten er per 1 januari 2027 met zero emissie, Euro 6 en overige voertuigen worden gereden. Er zal geen waardering plaatsvinden aan de hand van de verwachte momenten van vervanging van de voertuigen, maar wel naar de verdeling van de voertuigen uit de verschillende categorieën dat wordt ingezet tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een zero emissievoertuig krijgt de hoogste waardering en een Euro 6 voertuig de laagste.

De vaste looptijd van de overeenkomst is vijf jaar en kan daarna maximaal tot drie jaar worden verlengd. Inschrijven kan tot en met 13 mei. De voorlopige gunningsbeslissing volgt op 1 juni. De overeenkomst gaat op 1 augustus 2022 in.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.