Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Goeree-Overflakkee wil leerlingen- en wmo-vervoer twee jaar gunnen

Foto ter illustratie. Foto: iStock/monkeybusinessimages

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het leerlingen- en wmo-vervoer voor twee jaar in de markt gezet, zonder verlengingsopties. De einddatum komt namelijk overeen met die van het overige doelgroepenvervoer, en de gemeente wil het gehele doelgroepenvervoer daarna in zijn geheel aanbesteden. 

De opdracht start op 1 augustus 2022 en eindigt op 31 juli 2024. De opdrachtnemer zal verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer binnen de gemeente. Daarnaast kan er sprake zijn van het vervoer van jeugdigen vanuit de Jeugdwet. De centrale regie is ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waar de gemeente mede-eigenaar van is.

Voldoende materieel en personeel

De beschikbaarheid van capaciteit en dus stabiliteit is binnen deze opdracht belangrijk. Inschrijvingen worden dan ook voor 60 procent beoordeeld op capaciteit. Er moet een realistisch plan van aanpak worden toegevoegd waarin wordt beschreven op welke wijze de beschikbaarheid van voldoende materieel en personeel wordt gegarandeerd en geborgd. Ook de eventuele rol van onderaannemers moet verwerkt zijn in het plan.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen weegt prijs voor 40 procent mee. Het gaat hierbij om de prijs per uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer. De uurtarieven mogen niet lager zijn dan 32,50 euro exclusief btw. Inschrijvingen onder dit minimumtarief worden uitgesloten voor verdere deelname. De inschrijver met de laagst gewogen prijs krijgt de hoogste score toegekend.

Minimaal Euro 6

Er zijn geen specifieke gunningscriteria opgesteld op het gebied van duurzaamheid. Als eis voor inschrijving geldt wel dat voertuigen minimaal moeten voldoen aan de Euro 6 norm. Alle voertuigen die nieuw worden aangeschaft tijdens de uitvoering van deze opdracht, moeten volden aan de hoogst geldende milieunorm op dat moment. Bovendien moet het onderhoudssysteem van de voertuigen gericht zijn op het beperken van de milieubelasting tot een minimum.

Er kan ingeschreven worden voor deze opdracht tot 4 mei 12.00 uur. Op 18 mei 2022 wordt de voorlopige gunningsbeslissing bekendgemaakt. De definitieve gunningsbeslissing volgt twintig dagen later.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Goeree-Overflakkee wil leerlingen- en wmo-vervoer twee jaar gunnen | TaxiPro
Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Goeree-Overflakkee wil leerlingen- en wmo-vervoer twee jaar gunnen

Foto ter illustratie. Foto: iStock/monkeybusinessimages

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het leerlingen- en wmo-vervoer voor twee jaar in de markt gezet, zonder verlengingsopties. De einddatum komt namelijk overeen met die van het overige doelgroepenvervoer, en de gemeente wil het gehele doelgroepenvervoer daarna in zijn geheel aanbesteden. 

De opdracht start op 1 augustus 2022 en eindigt op 31 juli 2024. De opdrachtnemer zal verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer binnen de gemeente. Daarnaast kan er sprake zijn van het vervoer van jeugdigen vanuit de Jeugdwet. De centrale regie is ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waar de gemeente mede-eigenaar van is.

Voldoende materieel en personeel

De beschikbaarheid van capaciteit en dus stabiliteit is binnen deze opdracht belangrijk. Inschrijvingen worden dan ook voor 60 procent beoordeeld op capaciteit. Er moet een realistisch plan van aanpak worden toegevoegd waarin wordt beschreven op welke wijze de beschikbaarheid van voldoende materieel en personeel wordt gegarandeerd en geborgd. Ook de eventuele rol van onderaannemers moet verwerkt zijn in het plan.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen weegt prijs voor 40 procent mee. Het gaat hierbij om de prijs per uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het leerlingenvervoer en het wmo-vervoer. De uurtarieven mogen niet lager zijn dan 32,50 euro exclusief btw. Inschrijvingen onder dit minimumtarief worden uitgesloten voor verdere deelname. De inschrijver met de laagst gewogen prijs krijgt de hoogste score toegekend.

Minimaal Euro 6

Er zijn geen specifieke gunningscriteria opgesteld op het gebied van duurzaamheid. Als eis voor inschrijving geldt wel dat voertuigen minimaal moeten voldoen aan de Euro 6 norm. Alle voertuigen die nieuw worden aangeschaft tijdens de uitvoering van deze opdracht, moeten volden aan de hoogst geldende milieunorm op dat moment. Bovendien moet het onderhoudssysteem van de voertuigen gericht zijn op het beperken van de milieubelasting tot een minimum.

Er kan ingeschreven worden voor deze opdracht tot 4 mei 12.00 uur. Op 18 mei 2022 wordt de voorlopige gunningsbeslissing bekendgemaakt. De definitieve gunningsbeslissing volgt twintig dagen later.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.