controle, tto, Amsterdam, taxi, centraal station, handhaving, taxichauffeur, taxistandplaats

Amsterdam belooft controles op TTO-chauffeurs te wijzigen

De gemeente Amsterdam zal het nieuwe taxibeleid niet veranderen, maar het wordt wel op punten verbeterd. Er komen op korte termijn meer handhavingsacties op snorders. De handhaving op TTO-chauffeurs zal meer met mystery-guests gebeuren en zich richten op de zaken die er voor de klant echt toe doen. Goed functionerende TTO’s worden beloond, bijvoorbeeld doordat bij hen minder wordt gecontroleerd of dat zij een ontheffing krijgen voor hun serviceauto’s.

Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente Amsterdam en de TTO’s. Het overleg vond plaats na enkele protestacties van TTO-chauffeurs. De acties waren met name gericht tegen de strenge controles van de dienst Stadstoezicht.

Vergunning inleveren

Verder is begesproken dat TTO’s die slecht functioneren uiteindelijk hun vergunning moeten inleveren, zoals eerder al was afgesproken. En de gemeente heeft beloofd te blijven werken aan verbetering van de standplaatsen. Onder andere over Nieuwmarkt en Thorbeckeplein wordt verder overleg gevoerd.

Het gesprek was eind vorige week in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Het werd gevoerd tussen bestuurders van gemeente Amsterdam en de vertegenwoordigers van alle TTO’s. Ook vertegenwoordigers van Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport, en Belastingdienst waren aanwezig.

Handhaving

De TTO’s hebben in het gesprek naar voren gebracht dat er in hun ogen te veel gehandhaafdwordt op relatief onbelangrijke zaken en dat daardoor TTO-chauffeurs het gevoel hebben opgejaagd te worden. De gemeente heeft hier op laten weten de handhaving te gaan concentreren op zaken die er voor de klanten echt toe doen, zoals ritweigering, te hoge prijzen rekenen en veroorzaken van overlast voor omwonenden.

De gemeente wil zich in de handhaving minder gaan richten op de individuele chauffeurs en meer richten op de verantwoordelijkheid van de TTO’s. TTO’s waarvan de chauffeurs te veel overtredingen begaan krijgen als geheel te maken met sancties, zoals een dwangsom voor de gehele TTO. TTO’s die het goed doen zullen juist minder toezicht krijgen.

Laad- en losplekken

De werkinstructies van de handhavers over hoe om te gaan met bijvoorbeeld het gebruik van laad- en losplekken en een sanitaire stop bij een standplaats, worden verhelderd en gedeeld met de TTO’s. Voorop staat daarbij staat dat taxichauffeurs hun werk goed moeten kunnen doen, in het belang van de klant.

Een belangrijk middel om te controleren of taxichauffeurs zich aan de regels houden wordt het inzetten van mystery guests. Bij een eerste ervaring daarmee bleek op een zaterdagavond dat bij 16 van 21 ritten zaken nog niet op orde waren. De resultaten van mysteryguest onderzoek worden teruggekoppeld aan de TTO’s. Als een TTO onvoldoende actie onderneemt naar aanleiding van de resultaten, volgen er sancties op TTO niveau.

Snorders

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat de landelijke politiek inmiddels prioriteit geeft aan opsporen van snorders. De inspectie biedt een online mogelijkheid om snordersactiviteiten te melden.

Dienst Stadstoezicht blijft op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening handhaven op snorders en nauw samenwerken met Inspectie, Politie en Dienst Werk en Inkomen (om te controleren op uitkeringsfraude) en de TTO’s om de juiste signalen te benutten.

Handhaving feiten en cijfers

Sinds 1 juni zijn er ongeveer 13.000 controles geweest door Stadstoezicht op individuele taxi’s. Vier keer is een grootschalige controle geweest op alle standplaatsen tegelijk. Er zijn 40 zogenaamde ‘Rapporten van Bevindingen’ opgemaakt over niet-aangeslotenen die zonder TTO-vergunning reden. Bij hen is in 15 gevallen een dwangsom opgelegd en een procesverbaal opgemaakt.

Er zijn 537 Rapporten van Bevindingen opgemaakt over TTO-chauffeurs. 196 keer heeft de gemeente zelf een sanctie opgelegd (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing). 335 keer is een rapport doorgespeeld naar de TTO, die daar zelf mee aan de slag is gegaan. De manier van sanctioneren is aan de TTO. Er zijn door Dienst Stadstoezicht 506 Mulderbonnen uitgeschreven aan taxi’s voor verkeersovertredingen (fout parkeren, stopverboden negeren, aanwijzingen niet opvolgen).

Taxivergunning

Er zijn sinds 1 juni 11 taxivergunningen ingetrokken en er lopen nog 20 intrekkingsprocedures. De belangrijkste reden om in te trekken is dat een chauffeur gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond en dit door de politie is geconstateerd. Of chauffeurs blijken bij taxibedrijven te werken die niet langer een landelijke vergunningen hebben. ILT heeft 78 snorders aangehouden.

Vanuit de branche is er een grote vraag om meer en betere taxivoorzieningen. De gemeente zegt hier hard aan te werken en er is al een aantal zaken gerealiseerd sinds juni 2013. Zoals een nieuwe standplaats in het Westerpark met ruimte voor vier taxi’s. Bij Hotel The Grand zijn twee plekken gerealiseerd en bij de Piet Hein Buildings 34 plekken.

Overleg

Over een beter gebruik van de Nieuwmarkt zal de komende weken overleg plaats vinden met het stadsdeel. In december vindt een gesprek plaats met de TTO’s, bewoners en gemeente over het Thorbeckeplein en omgeving. De aanleg van de volgende standplaatsen is in voorbereiding: Trouw (Wibautstraat), Rembrandtoren, Tolhuis (bij de pont), NDSM-terrein, Albert Cuyp (in de avonduren).

De standplaatsen Hoofddorpplein en OLVG worden verbeterd. De komende weken wordt met name in stadsdeel Centrum gekeken waar dubbelgebruik mogelijk is van laad- en losplekken (overdag laad- en losplek, in de avond als taxistandplaats). Hetzelfde geldt voor het gebruik van touringcarplekken.

Taxizuilen

In februari-maart 2014 worden op de 20 belangrijkste taxistandplaatsen taxizuilen geplaatst. Dit zorgt voor meer herkenbaarheid van de standplaatsen voor de klant. De eerste taxizuil wordt in december 2013 onthuld.

“Het jaar 2014 moet het jaar zijn waarin door de goed functionerende een TTO’s een verdere kwaliteitsslag gemaakt wordt. Dit kan alleen door een goede samenwerking tussen deze TTO’s en de gemeente”, zegt het college van B en W.

“Voor de TTO’s is het de komende tijd van belang zich van elkaar te onderscheiden zodat de klant bewust kan kiezen als ze goed ervaringen hebben met een bepaalde TTO. Die keuzevrijheid en onderling onderscheid wil de gemeente zoveel mogelijk faciliteren.”

Lees ook: Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam belooft controles op TTO-chauffeurs te wijzigen | TaxiPro
controle, tto, Amsterdam, taxi, centraal station, handhaving, taxichauffeur, taxistandplaats

Amsterdam belooft controles op TTO-chauffeurs te wijzigen

De gemeente Amsterdam zal het nieuwe taxibeleid niet veranderen, maar het wordt wel op punten verbeterd. Er komen op korte termijn meer handhavingsacties op snorders. De handhaving op TTO-chauffeurs zal meer met mystery-guests gebeuren en zich richten op de zaken die er voor de klant echt toe doen. Goed functionerende TTO’s worden beloond, bijvoorbeeld doordat bij hen minder wordt gecontroleerd of dat zij een ontheffing krijgen voor hun serviceauto’s.

Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente Amsterdam en de TTO’s. Het overleg vond plaats na enkele protestacties van TTO-chauffeurs. De acties waren met name gericht tegen de strenge controles van de dienst Stadstoezicht.

Vergunning inleveren

Verder is begesproken dat TTO’s die slecht functioneren uiteindelijk hun vergunning moeten inleveren, zoals eerder al was afgesproken. En de gemeente heeft beloofd te blijven werken aan verbetering van de standplaatsen. Onder andere over Nieuwmarkt en Thorbeckeplein wordt verder overleg gevoerd.

Het gesprek was eind vorige week in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Het werd gevoerd tussen bestuurders van gemeente Amsterdam en de vertegenwoordigers van alle TTO’s. Ook vertegenwoordigers van Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport, en Belastingdienst waren aanwezig.

Handhaving

De TTO’s hebben in het gesprek naar voren gebracht dat er in hun ogen te veel gehandhaafdwordt op relatief onbelangrijke zaken en dat daardoor TTO-chauffeurs het gevoel hebben opgejaagd te worden. De gemeente heeft hier op laten weten de handhaving te gaan concentreren op zaken die er voor de klanten echt toe doen, zoals ritweigering, te hoge prijzen rekenen en veroorzaken van overlast voor omwonenden.

De gemeente wil zich in de handhaving minder gaan richten op de individuele chauffeurs en meer richten op de verantwoordelijkheid van de TTO’s. TTO’s waarvan de chauffeurs te veel overtredingen begaan krijgen als geheel te maken met sancties, zoals een dwangsom voor de gehele TTO. TTO’s die het goed doen zullen juist minder toezicht krijgen.

Laad- en losplekken

De werkinstructies van de handhavers over hoe om te gaan met bijvoorbeeld het gebruik van laad- en losplekken en een sanitaire stop bij een standplaats, worden verhelderd en gedeeld met de TTO’s. Voorop staat daarbij staat dat taxichauffeurs hun werk goed moeten kunnen doen, in het belang van de klant.

Een belangrijk middel om te controleren of taxichauffeurs zich aan de regels houden wordt het inzetten van mystery guests. Bij een eerste ervaring daarmee bleek op een zaterdagavond dat bij 16 van 21 ritten zaken nog niet op orde waren. De resultaten van mysteryguest onderzoek worden teruggekoppeld aan de TTO’s. Als een TTO onvoldoende actie onderneemt naar aanleiding van de resultaten, volgen er sancties op TTO niveau.

Snorders

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat de landelijke politiek inmiddels prioriteit geeft aan opsporen van snorders. De inspectie biedt een online mogelijkheid om snordersactiviteiten te melden.

Dienst Stadstoezicht blijft op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening handhaven op snorders en nauw samenwerken met Inspectie, Politie en Dienst Werk en Inkomen (om te controleren op uitkeringsfraude) en de TTO’s om de juiste signalen te benutten.

Handhaving feiten en cijfers

Sinds 1 juni zijn er ongeveer 13.000 controles geweest door Stadstoezicht op individuele taxi’s. Vier keer is een grootschalige controle geweest op alle standplaatsen tegelijk. Er zijn 40 zogenaamde ‘Rapporten van Bevindingen’ opgemaakt over niet-aangeslotenen die zonder TTO-vergunning reden. Bij hen is in 15 gevallen een dwangsom opgelegd en een procesverbaal opgemaakt.

Er zijn 537 Rapporten van Bevindingen opgemaakt over TTO-chauffeurs. 196 keer heeft de gemeente zelf een sanctie opgelegd (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing). 335 keer is een rapport doorgespeeld naar de TTO, die daar zelf mee aan de slag is gegaan. De manier van sanctioneren is aan de TTO. Er zijn door Dienst Stadstoezicht 506 Mulderbonnen uitgeschreven aan taxi’s voor verkeersovertredingen (fout parkeren, stopverboden negeren, aanwijzingen niet opvolgen).

Taxivergunning

Er zijn sinds 1 juni 11 taxivergunningen ingetrokken en er lopen nog 20 intrekkingsprocedures. De belangrijkste reden om in te trekken is dat een chauffeur gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond en dit door de politie is geconstateerd. Of chauffeurs blijken bij taxibedrijven te werken die niet langer een landelijke vergunningen hebben. ILT heeft 78 snorders aangehouden.

Vanuit de branche is er een grote vraag om meer en betere taxivoorzieningen. De gemeente zegt hier hard aan te werken en er is al een aantal zaken gerealiseerd sinds juni 2013. Zoals een nieuwe standplaats in het Westerpark met ruimte voor vier taxi’s. Bij Hotel The Grand zijn twee plekken gerealiseerd en bij de Piet Hein Buildings 34 plekken.

Overleg

Over een beter gebruik van de Nieuwmarkt zal de komende weken overleg plaats vinden met het stadsdeel. In december vindt een gesprek plaats met de TTO’s, bewoners en gemeente over het Thorbeckeplein en omgeving. De aanleg van de volgende standplaatsen is in voorbereiding: Trouw (Wibautstraat), Rembrandtoren, Tolhuis (bij de pont), NDSM-terrein, Albert Cuyp (in de avonduren).

De standplaatsen Hoofddorpplein en OLVG worden verbeterd. De komende weken wordt met name in stadsdeel Centrum gekeken waar dubbelgebruik mogelijk is van laad- en losplekken (overdag laad- en losplek, in de avond als taxistandplaats). Hetzelfde geldt voor het gebruik van touringcarplekken.

Taxizuilen

In februari-maart 2014 worden op de 20 belangrijkste taxistandplaatsen taxizuilen geplaatst. Dit zorgt voor meer herkenbaarheid van de standplaatsen voor de klant. De eerste taxizuil wordt in december 2013 onthuld.

“Het jaar 2014 moet het jaar zijn waarin door de goed functionerende een TTO’s een verdere kwaliteitsslag gemaakt wordt. Dit kan alleen door een goede samenwerking tussen deze TTO’s en de gemeente”, zegt het college van B en W.

“Voor de TTO’s is het de komende tijd van belang zich van elkaar te onderscheiden zodat de klant bewust kan kiezen als ze goed ervaringen hebben met een bepaalde TTO. Die keuzevrijheid en onderling onderscheid wil de gemeente zoveel mogelijk faciliteren.”

Lees ook: Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.