den haag, centraal station

Vijf TTO’s vergund in Den Haag, vier nog in behandeling

De taxibranche en gemeente hebben maandag samen het officiële startschot gegeven voor de nieuwe Haagse taxiverordening. De nieuwe TTO-taxiregels in Den Haag waren eerder deze maand al ingegaan. Er zijn nu 5 TTO’s met een TTO-vergunning: TCH, PDDA, Citytax, Taxicentrale Den Haag en HTMC. Er zijn ruim 600 Haagse TTO-chauffeurs. Van Hofstad, VTC, TCD en BTS is de TTO-aanvraag nog in behandeling.

De verordening stelt dat elke chauffeur die de opstapmarkt wil bedienen over het Haags taxikeurmerk HTx moet beschikken en moet zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO). Dit moet een impuls geven aan de kwaliteit van het Haagse taxivervoer. Een Haagse TTO telt minimaal 30 chauffeurs en 15 voertuigen.

Nieuwe regels

De Haagse taxibranche, gesteund door de landelijke ondernemersvereniging KNV Taxi, heeft hoge verwachtingen van de nieuwe regels. De sector en de gemeente hebben de afgelopen tijd afspraken gemaakt en staan met het ingaan van de nieuwe regels aan een nieuw beginpunt.

“De branche hoopt dat de kwaliteit van het taxivervoer toeneemt: de dienstverlening aan de reizigers zal groter worden”, licht Hilbert Michel van KNV toe. “De Haagse burger moet kunnen vertrouwen op een goede rit, tegen een eerlijke prijs. Sinds de deregulering in 2000 nam de toestroom van nieuwe taxichauffeurs flink toe en dat ging op sommige punten helaas ten koste van de kwaliteit.”

TTO’s

Alle chauffeurs en TTO’s hebben er de afgelopen heel veel tijd, energie en geld in gestoken om aan de nieuwe regels tegemoet te komen. Chauffeurs om het HTx te kunnen halen, de TTO’s om aan alle vergunningsvoorschriften te kunnen voldoen. De Haagse branche is echter wel van mening dat de gemeente aan zet blijft om chauffeurs die niet aan de regels voldoen, aan te pakken.

Michel: “Zeker gedurende de beginperiode moet dit signaal heel duidelijk zijn. Ook toezicht op TTO’s die zich onvoldoende houden aan de verordening is en blijft een taak van de gemeente. De TTO’s zijn aan zet om er op toe te zien dat hun chauffeurs zich houden aan de gestelde regels. Ook Stichting Taxibelang Haaglanden, de organisatie die het HTx keurmerk aan chauffeurs uitgeeft, kan daarin een rol spelen.

Taxivoorzieningen

Verder geeft de branche te kennen dat er grote behoefte is om met de gemeente regelmatig om tafel te blijven zitten over taxivoorzieningen in de stad en de wijze waarop handhavers omgaan met taxichauffeurs. Goede taxivoorzieningen zijn onontbeerlijk om de Haagse burger en bezoeker van de binnenstad op een correcte manier van A naar B te kunnen vervoeren.

“Alleen een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, chauffeurs, TTO’s en gemeente, zal ertoe leiden dat de nieuwe taxiregels een succes worden. De Haagse taxibranche gaat die samenwerking graag aan”, aldus Michel.

Groengele pas

Vanaf 1 mei 2014 mogen alleen taxichauffeurs met een speciale groengele pas in Den Haag klanten vervoeren. Alleen chauffeurs die zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) krijgen een groengele pas.

Voordat zij een groengele pas krijgen moeten zij eerst een Haags kwaliteitskeurmerk hebben behaald. De nieuwe regels gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Den Haag met uitzondering van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.

Lees ook: Eerste TTO-taxivergunning Den Haag naar TCH

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Vijf TTO’s vergund in Den Haag, vier nog in behandeling”

Jan de Waal|27.05.14|18:38

groengele passen zijn niet klaar,standplaats cs staat nog steeds een bord met de oude tarieven vermeld,ook nog steeds geen paaltjes geplaatst om de standplaats geheel af te sluiten zodat de niet gecertificeerde ratten via de stoep nog steeds de standplaats op kunnen,en de verlichting aan de gehele linker zijde van de standplaats nog steeds niet aan gelegd,maar wij moesten alles op tijd in orde hebben anders wordt de gemeente boos ,dus hoezo een goede samenwerking met de branche en de gemeente