Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi

Discussie UberPop sneeuwt evaluatie Taxiwet onder

Volgende week komt staatssecretaris Wilma Mansveld met haar evaluatie van de taxiwet. Het was de bedoeling dat die evaluatie vooral zou gaan over de invoering van het systeem van toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) in de grote steden. Helaas komt hiervan voorlopig niets terecht, want het onderwerp wordt ondergesneeuwd door de discussie over UberPop. Dat schrijft Jan Zaaijer, oud-voorzitter KNV Taxi in een opinie-artikel voor Taxipro.nl.

OPINIE – Die discussie over UberPop duurt te lang. De sfeer verslechtert en er zijn incidenten die de reputatie van het taxivervoer aantasten. Het is nodig dat er zicht komt op de toekomst van UberPop, of liever gezegd het ontbreken daarvan.

Taxiregels

De Nederlandse markt van taxivervoer is een open markt. Het contractvervoer is geleidelijk geliberaliseerd vanaf het begin van de negentiger jaren, het vervoer in de consumentenmarkt, veel te abrupt, in 2000. Als een overheid het taxivervoer liberaliseert en geen nieuwe regels invoert, krijg je misstanden. In Nederland weten we dat maar al te goed.

Een totaal vrije markt van taxivervoer bestaat niet, in geen enkel ontwikkeld land. Juist een geliberaliseerde markt heeft regels nodig. De Nederlandse taxiwet kent vier vergunningen en tamelijk veel voorschriften. De vier vergunningen betreffen de taxi-ondernemer, de chauffeur, het voertuig en, in de opstapmarkt van de grote steden, de TTO. Het stelsel van vergunningen en voorschriften beschermt het belang van de reiziger, waarborgt een sociaal minimum en bevordert de verkeersveiligheid.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de motie Van Tongeren aangenomen. Deze motie vraagt de regering “te onderzoeken of en hoe de legale toetreding van ( . . . ) UberPop tot de taximarkt gerealiseerd zou kunnen worden”. Natuurlijk kunnen de chauffeurs van UberPop de benodigde vergunningen aanvragen, maar dat willen mevrouw Van Tongeren en haar medestanders niet. Zij willen de wet aanpassen.

Maar een wetswijziging die leidt tot de legale toetreding van UberPop bestaat niet. Als je met een stofkam door het stelsel van vergunningen en voorschiften gaat en je schrapt alles wat niet meer zo handig is, kom je niet uit op een stelsel zonder vergunningen en voorschriften. We willen de mogelijkheid behouden onbetrouwbare chauffeurs uit de markt te weren of te verwijderen. De splinternieuwe rij- en rusttijdenregeling voorziet in een behoefte. Als we een regel in stand houden, willen we dat die geldt voor iedereen. Legaliseren van UberPop betekent dat de chauffeurs van UberPop wel degelijk vergunningen moeten hebben. Vragen ze die niet aan, dan blijven ze illegaal.

Werkingssfeer

Misschien houden sommige mensen zo veel van UberPop dat ze willen pleiten voor verkleining van de werkingssfeer van de wet. Je ziet het al staan: “Personenvervoer dat deel uitmaakt van de deeleconomie valt buiten de werkingssfeer van de wet. Wat “deeleconomie” is, wordt bepaald in een ministeriële regeling”. Ziet er iemand kans zo’n regeling te schrijven? Het vervoer van UberPop verschilt niet van gewoon taxivervoer. Het is vervoer van personen, tegen betaling, op een bedrijfsmatige manier. Er is geen criterium te bedenken aan de hand waarvan UberPop niet onder de wet zou moeten vallen.

Evaluatie Taxiwet

Het is een goede zaak te bekijken hoe de taxiwet kan worden vereenvoudigd. De staatssecretaris kan, in overleg met de taxi-ondernemers en anderen, het stelsel van vergunningen en voorschriften kritisch doornemen. Alles wat niet werkzaam is in het belang van de reizigers, de verkeersveiligheid of een redelijk sociaal minimum kan worden weggegooid. Maar het legaliseren van UberPop waarbij personenvervoer tegen betaling wordt verricht door particulieren is onmogelijk.

Jan Zaaijer

Jan Zaaijer was voorzitter van KNV Taxi van 2005 tot 2013

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

11 reacties op “Discussie UberPop sneeuwt evaluatie Taxiwet onder”

Peter Klercq|26.03.15|09:54

Wanneer Uberpop wordt toegestaan is dat een opendeur voor taxibedrijven om hun personeel als ZZPer te laten rijden. Zolang ze hun werk maar goed doen en een taxipas hebben. Maar vergeten we niet die Poolse busjes die door Nederland rijden om de Polen van en naar het werk te brengen of laten we die omzet graag aan hun tevens illegaal (eigen vervoer) over.

Paul Dijkhuizen|26.03.15|11:30

Zolang de algemene tendens is dat men (met name de overheid) zoekt naar alternatieven om het dure (tja, vervoer kost nu eenmaal geld, brandstof, auto, chauffeur, verzekeringen, vergunningen etc.) taxivervoer te vervangen door ‘goedkopere’ oplossingen blijven we als branche de onderliggende partij. Dit nog eens versterkt door de vaak negatieve aandacht in de media, een prima rit waarbij niets misgaat en de klant tevreden is (duizenden per dag) haalt de krant niet.

Sjaak de Winter|26.03.15|11:58

Heldere uiteenzetting van Dhr. Zaaier. Het is dan toch onbestaanbaar dat je de branche opgezadeld hebt met vele regels waaronder de boordcomputer en dan tot het afschaffen van die regels overgaat. De overheid wordt daarmee ongeloofwaardig(er). De conclusie bij legalisering van Uber pop zou immers zijn dat je het hele circus met vergunningen nooit had hoeven op te tuigen omdat het dan kennelijk geen enkel doel diende.

Johan Zevenbergen|26.03.15|12:10

Het hoofdkantoor van taxidienst Uber heeft donderdag bezoek gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Medewerkers van de inspectie zijn bezig met een inval.

AT5 meldt dat er verschillende auto’s van de Inspectie voor de deur staan bij Uber. De inspectie wil inzage in de administratie van Uber om er achter te komen hoeveel geld er met de illegale dienst Uberpop wordt verdiend.

Marion van Dijk|27.03.15|01:49

ik hoop dat dit filmpje Uber pop onmogelijk maakt in Nederland. Uber vult alleen zakken over de ruggen van wie dan ook, maakt hun niet uit als ze maar ontvangen. Maar eenmaal de top bereikt komt de uitbuiting. Luister en huiver bij de volgende link.
https://m.youtube.com/watch?v=JXt0lG3IRZQ

Marion van Dijk|27.03.15|02:03

ik hoop dat dit filmpje in laat zien wat uber eigenlijk werkelijk is. Luister en huiver en zie het verhaal van de wolf in schaapskleren,
https://m.youtube.com/watch?v=JXt0lG3IRZQ

Taxibelangen Nederland|29.03.15|18:52

Mevrouw van Tongeren vroeg laatst aan mij in de pauze tijdens een overleg in de Tweede Kamer,of ik wel wist wat voor wantoestanden er in Amsterdam zijn met taxichauffeurs.Waarop ik antwoordde dat ik precies wist,wat er door de deregulering,dus door politiek wanbeleid allemaal is fout gegaan.Dat de Politiek in 2000 een gierkar heeft uitgestrooid over de taxibranche en sindsdien klaagt dat het zo stinkt.En alle vergunningen ook aan ondeugdelijke chauffeurs door diezelfde overheid worden verstrekt

Taxibelangen Nederland|29.03.15|19:02

Om nu te opperen dat Uberpop toegelaten zou moeten worden,is feitelijk te zot voor woorden.Uberpop werkt met zwartwerkende chauffeurs,zo kan iedereen goedkoper werken.Het op welke manier dan ook rechtvaardigen van Uberpop,zegt veel over het gebrek aan inzicht.Zelfs al schaft de overheid de rij-en rusttijden-wet af,de taxameterkeuring,het wangedrocht de verplichte BCT,de printerverplichting,de chauffeurskaart,gezondheidsverklaring plus nog 20 verplichtingen.Dan nog zijn Uberpoppers zwartwerkers

Taxibelangen Nederland|29.03.15|19:18

Maar voor de volstrekt onrealistische wensdenkers wil ik persoonlijk wel een innoverende oplossing aandragen.Doe als volgt,dien een wetsvoorstel in,om alle inkomsten uit arbeid niet langer meer te belasten.Dan hebben we ook geen zwartwerkers meer,we zijn verlost van alle controles op loonbelasting,inkomstenbelasting enz.Sorry nou probeer ik toch weer de problemen van de wens- en of waan-denkers op te lossen.Het evaluatierapport taxi komt ook al tot stand zonder overleg met de taxibranche!?

Rodney Barten|29.03.15|20:17

Ik geloof niet dat UberPop ooit gelegaliseerd gaat worden, de wanorde die ontstaat zal vele malen groter zijn dan nu. Er zijn bv nu al Poppers die in andere auto’s rijden dan dat ze opgeven aan Uber, hoezo controle?

Johan Zevenbergen|29.03.15|21:27

Maar voorlopig eten de ubers wel van onze boterham,
en zien ze zelfs kans om gebruikers drie maal zoveel afhandig te maken, omdat ons OV/ en elektrische taxi Stelsel plat ligt door een stroom storing.

Discussie UberPop sneeuwt evaluatie Taxiwet onder | TaxiPro
Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi

Discussie UberPop sneeuwt evaluatie Taxiwet onder

Volgende week komt staatssecretaris Wilma Mansveld met haar evaluatie van de taxiwet. Het was de bedoeling dat die evaluatie vooral zou gaan over de invoering van het systeem van toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) in de grote steden. Helaas komt hiervan voorlopig niets terecht, want het onderwerp wordt ondergesneeuwd door de discussie over UberPop. Dat schrijft Jan Zaaijer, oud-voorzitter KNV Taxi in een opinie-artikel voor Taxipro.nl.

OPINIE – Die discussie over UberPop duurt te lang. De sfeer verslechtert en er zijn incidenten die de reputatie van het taxivervoer aantasten. Het is nodig dat er zicht komt op de toekomst van UberPop, of liever gezegd het ontbreken daarvan.

Taxiregels

De Nederlandse markt van taxivervoer is een open markt. Het contractvervoer is geleidelijk geliberaliseerd vanaf het begin van de negentiger jaren, het vervoer in de consumentenmarkt, veel te abrupt, in 2000. Als een overheid het taxivervoer liberaliseert en geen nieuwe regels invoert, krijg je misstanden. In Nederland weten we dat maar al te goed.

Een totaal vrije markt van taxivervoer bestaat niet, in geen enkel ontwikkeld land. Juist een geliberaliseerde markt heeft regels nodig. De Nederlandse taxiwet kent vier vergunningen en tamelijk veel voorschriften. De vier vergunningen betreffen de taxi-ondernemer, de chauffeur, het voertuig en, in de opstapmarkt van de grote steden, de TTO. Het stelsel van vergunningen en voorschriften beschermt het belang van de reiziger, waarborgt een sociaal minimum en bevordert de verkeersveiligheid.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de motie Van Tongeren aangenomen. Deze motie vraagt de regering “te onderzoeken of en hoe de legale toetreding van ( . . . ) UberPop tot de taximarkt gerealiseerd zou kunnen worden”. Natuurlijk kunnen de chauffeurs van UberPop de benodigde vergunningen aanvragen, maar dat willen mevrouw Van Tongeren en haar medestanders niet. Zij willen de wet aanpassen.

Maar een wetswijziging die leidt tot de legale toetreding van UberPop bestaat niet. Als je met een stofkam door het stelsel van vergunningen en voorschiften gaat en je schrapt alles wat niet meer zo handig is, kom je niet uit op een stelsel zonder vergunningen en voorschriften. We willen de mogelijkheid behouden onbetrouwbare chauffeurs uit de markt te weren of te verwijderen. De splinternieuwe rij- en rusttijdenregeling voorziet in een behoefte. Als we een regel in stand houden, willen we dat die geldt voor iedereen. Legaliseren van UberPop betekent dat de chauffeurs van UberPop wel degelijk vergunningen moeten hebben. Vragen ze die niet aan, dan blijven ze illegaal.

Werkingssfeer

Misschien houden sommige mensen zo veel van UberPop dat ze willen pleiten voor verkleining van de werkingssfeer van de wet. Je ziet het al staan: “Personenvervoer dat deel uitmaakt van de deeleconomie valt buiten de werkingssfeer van de wet. Wat “deeleconomie” is, wordt bepaald in een ministeriële regeling”. Ziet er iemand kans zo’n regeling te schrijven? Het vervoer van UberPop verschilt niet van gewoon taxivervoer. Het is vervoer van personen, tegen betaling, op een bedrijfsmatige manier. Er is geen criterium te bedenken aan de hand waarvan UberPop niet onder de wet zou moeten vallen.

Evaluatie Taxiwet

Het is een goede zaak te bekijken hoe de taxiwet kan worden vereenvoudigd. De staatssecretaris kan, in overleg met de taxi-ondernemers en anderen, het stelsel van vergunningen en voorschriften kritisch doornemen. Alles wat niet werkzaam is in het belang van de reizigers, de verkeersveiligheid of een redelijk sociaal minimum kan worden weggegooid. Maar het legaliseren van UberPop waarbij personenvervoer tegen betaling wordt verricht door particulieren is onmogelijk.

Jan Zaaijer

Jan Zaaijer was voorzitter van KNV Taxi van 2005 tot 2013

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

11 reacties op “Discussie UberPop sneeuwt evaluatie Taxiwet onder”

Peter Klercq|26.03.15|09:54

Wanneer Uberpop wordt toegestaan is dat een opendeur voor taxibedrijven om hun personeel als ZZPer te laten rijden. Zolang ze hun werk maar goed doen en een taxipas hebben. Maar vergeten we niet die Poolse busjes die door Nederland rijden om de Polen van en naar het werk te brengen of laten we die omzet graag aan hun tevens illegaal (eigen vervoer) over.

Paul Dijkhuizen|26.03.15|11:30

Zolang de algemene tendens is dat men (met name de overheid) zoekt naar alternatieven om het dure (tja, vervoer kost nu eenmaal geld, brandstof, auto, chauffeur, verzekeringen, vergunningen etc.) taxivervoer te vervangen door ‘goedkopere’ oplossingen blijven we als branche de onderliggende partij. Dit nog eens versterkt door de vaak negatieve aandacht in de media, een prima rit waarbij niets misgaat en de klant tevreden is (duizenden per dag) haalt de krant niet.

Sjaak de Winter|26.03.15|11:58

Heldere uiteenzetting van Dhr. Zaaier. Het is dan toch onbestaanbaar dat je de branche opgezadeld hebt met vele regels waaronder de boordcomputer en dan tot het afschaffen van die regels overgaat. De overheid wordt daarmee ongeloofwaardig(er). De conclusie bij legalisering van Uber pop zou immers zijn dat je het hele circus met vergunningen nooit had hoeven op te tuigen omdat het dan kennelijk geen enkel doel diende.

Johan Zevenbergen|26.03.15|12:10

Het hoofdkantoor van taxidienst Uber heeft donderdag bezoek gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Medewerkers van de inspectie zijn bezig met een inval.

AT5 meldt dat er verschillende auto’s van de Inspectie voor de deur staan bij Uber. De inspectie wil inzage in de administratie van Uber om er achter te komen hoeveel geld er met de illegale dienst Uberpop wordt verdiend.

Marion van Dijk|27.03.15|01:49

ik hoop dat dit filmpje Uber pop onmogelijk maakt in Nederland. Uber vult alleen zakken over de ruggen van wie dan ook, maakt hun niet uit als ze maar ontvangen. Maar eenmaal de top bereikt komt de uitbuiting. Luister en huiver bij de volgende link.
https://m.youtube.com/watch?v=JXt0lG3IRZQ

Marion van Dijk|27.03.15|02:03

ik hoop dat dit filmpje in laat zien wat uber eigenlijk werkelijk is. Luister en huiver en zie het verhaal van de wolf in schaapskleren,
https://m.youtube.com/watch?v=JXt0lG3IRZQ

Taxibelangen Nederland|29.03.15|18:52

Mevrouw van Tongeren vroeg laatst aan mij in de pauze tijdens een overleg in de Tweede Kamer,of ik wel wist wat voor wantoestanden er in Amsterdam zijn met taxichauffeurs.Waarop ik antwoordde dat ik precies wist,wat er door de deregulering,dus door politiek wanbeleid allemaal is fout gegaan.Dat de Politiek in 2000 een gierkar heeft uitgestrooid over de taxibranche en sindsdien klaagt dat het zo stinkt.En alle vergunningen ook aan ondeugdelijke chauffeurs door diezelfde overheid worden verstrekt

Taxibelangen Nederland|29.03.15|19:02

Om nu te opperen dat Uberpop toegelaten zou moeten worden,is feitelijk te zot voor woorden.Uberpop werkt met zwartwerkende chauffeurs,zo kan iedereen goedkoper werken.Het op welke manier dan ook rechtvaardigen van Uberpop,zegt veel over het gebrek aan inzicht.Zelfs al schaft de overheid de rij-en rusttijden-wet af,de taxameterkeuring,het wangedrocht de verplichte BCT,de printerverplichting,de chauffeurskaart,gezondheidsverklaring plus nog 20 verplichtingen.Dan nog zijn Uberpoppers zwartwerkers

Taxibelangen Nederland|29.03.15|19:18

Maar voor de volstrekt onrealistische wensdenkers wil ik persoonlijk wel een innoverende oplossing aandragen.Doe als volgt,dien een wetsvoorstel in,om alle inkomsten uit arbeid niet langer meer te belasten.Dan hebben we ook geen zwartwerkers meer,we zijn verlost van alle controles op loonbelasting,inkomstenbelasting enz.Sorry nou probeer ik toch weer de problemen van de wens- en of waan-denkers op te lossen.Het evaluatierapport taxi komt ook al tot stand zonder overleg met de taxibranche!?

Rodney Barten|29.03.15|20:17

Ik geloof niet dat UberPop ooit gelegaliseerd gaat worden, de wanorde die ontstaat zal vele malen groter zijn dan nu. Er zijn bv nu al Poppers die in andere auto’s rijden dan dat ze opgeven aan Uber, hoezo controle?

Johan Zevenbergen|29.03.15|21:27

Maar voorlopig eten de ubers wel van onze boterham,
en zien ze zelfs kans om gebruikers drie maal zoveel afhandig te maken, omdat ons OV/ en elektrische taxi Stelsel plat ligt door een stroom storing.