Uber

Uber moet zelf handel in accounts voorkomen

Bron: Uber

Het is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan Uber om te zorgen dat Uber-accounts alleen worden gebruikt door mensen die aan alle vereisten voor taxivervoer voldoen. Zij verwacht ook dat Uber er zelf alles aan doet om misstanden als de handel in Uber-accounts te voorkomen. In aanvullende regels voor diensten als Uber ziet Van Veldhoven echter nog altijd niets. Dat blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen door PvdA’er Gijs van Dijk.

Zo’n twee maanden geleden werd aan het licht gebracht dat er in Amsterdam Uber-chauffeurs zijn die voor 75 tot 125 euro per week hun Uber-account laten gebruiken. Daarmee wordt het in principe voor iedereen mogelijk om via Uber te rijden, zelfs zonder taxipapieren of taxi. AT5 toonde dit aan door met een gepacht account in een bedrijfswagen van de omroep ‘taxivervoer’ te verzorgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vindt de handel in Uber-accounts onwenselijk. “Dit kan leiden tot taxivervoer door ondernemers en chauffeurs die niet aan de wettelijke vereisten voldoen. Die eisen zijn er om de reiziger te beschermen.” Zonder de juiste papieren taxivervoer aanbieden is dan ook strafbaar, benadrukt zij.

Misstanden voorkomen en opsporen

“Het is in eerste instantie aan Uber om ervoor te zorgen dat de accounts niet gebruikt worden door personen die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Ik verwacht ook van Uber dat zij er alles aan doet om dit soort misstanden te voorkomen en op te sporen.”

Van Dijk vraagt zich ook af hoe het kan dat de Inspectie Leefomgeving en Transport wel weet van de handel in Uber-accounts maar er niet tegen optreedt. Van Veldhoven geeft aan dat ILT wel gegevens gevorderd heeft bij Uber, waarmee is onderzocht welke accounts zijn misbruikt en of daar wetten mee zijn overtreden. 

Het optreden tegen de illegale handel in Uber-accounts is echter niet een taak van de ILT. Die dienst kan handhaven op naleving van landelijke, publiekrechtelijke regels, zoals het aanbieden van illegaal taxivervoer. Van Veldhoven: “Het pachten of verpachten van Uber-accounts is in principe een privaatrechtelijke kwestie tussen Uber en de accounthouder.”

Problematiek taximarkt Amsterdam

Verder wil Gijs van Dijk graag weten of er mogelijkheden zijn om op gemeentelijk niveau de regels voor de bestelmarkt en opstapmarkt gelijk te trekken, en om het aantal taxi’s per gemeente te beperken. Van Veldhoven benadrukt dat er landelijk regels zijn die voor alle taxiondernemers gelden, ongeacht hun werkveld. Daarnaast mogen gemeenten aanvullende eisen stellen aan de opstapmarkt, bijvoorbeeld met een systeem van Toegelaten Taxi Organisaties of een taxiverordening.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Vanuit het gezamenlijke belang om de kwaliteit van het taxivervoer te borgen heb ik met de gemeente Amsterdam afgesproken de problematiek op de Amsterdamse taximarkt nader te analyseren. Ik acht het van belang om op basis daarvan te bezien welke vervolgstappen nodig zijn.” Dit overleg op Amsterdams niveau is in aanvulling op het algemene overleg met Nederlandse gemeenten om hen te helpen de overlast in de taximarkt terug te dringen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Uber moet zelf handel in accounts voorkomen”

Web KaBloom|22.02.19|10:20

Wat een grap!!! Na zoveel ongelukken waarbij 6 mensen het leven verlieten en handel in uberaccounts moet Uber het zelf oplossen? Waar blijven de sancties? Waarom wordt Uber de hand boven gehouden?

Uber moet zelf handel in accounts voorkomen | TaxiPro
Uber

Uber moet zelf handel in accounts voorkomen

Bron: Uber

Het is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan Uber om te zorgen dat Uber-accounts alleen worden gebruikt door mensen die aan alle vereisten voor taxivervoer voldoen. Zij verwacht ook dat Uber er zelf alles aan doet om misstanden als de handel in Uber-accounts te voorkomen. In aanvullende regels voor diensten als Uber ziet Van Veldhoven echter nog altijd niets. Dat blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen door PvdA’er Gijs van Dijk.

Zo’n twee maanden geleden werd aan het licht gebracht dat er in Amsterdam Uber-chauffeurs zijn die voor 75 tot 125 euro per week hun Uber-account laten gebruiken. Daarmee wordt het in principe voor iedereen mogelijk om via Uber te rijden, zelfs zonder taxipapieren of taxi. AT5 toonde dit aan door met een gepacht account in een bedrijfswagen van de omroep ‘taxivervoer’ te verzorgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vindt de handel in Uber-accounts onwenselijk. “Dit kan leiden tot taxivervoer door ondernemers en chauffeurs die niet aan de wettelijke vereisten voldoen. Die eisen zijn er om de reiziger te beschermen.” Zonder de juiste papieren taxivervoer aanbieden is dan ook strafbaar, benadrukt zij.

Misstanden voorkomen en opsporen

“Het is in eerste instantie aan Uber om ervoor te zorgen dat de accounts niet gebruikt worden door personen die niet voldoen aan de wettelijke eisen. Ik verwacht ook van Uber dat zij er alles aan doet om dit soort misstanden te voorkomen en op te sporen.”

Van Dijk vraagt zich ook af hoe het kan dat de Inspectie Leefomgeving en Transport wel weet van de handel in Uber-accounts maar er niet tegen optreedt. Van Veldhoven geeft aan dat ILT wel gegevens gevorderd heeft bij Uber, waarmee is onderzocht welke accounts zijn misbruikt en of daar wetten mee zijn overtreden. 

Het optreden tegen de illegale handel in Uber-accounts is echter niet een taak van de ILT. Die dienst kan handhaven op naleving van landelijke, publiekrechtelijke regels, zoals het aanbieden van illegaal taxivervoer. Van Veldhoven: “Het pachten of verpachten van Uber-accounts is in principe een privaatrechtelijke kwestie tussen Uber en de accounthouder.”

Problematiek taximarkt Amsterdam

Verder wil Gijs van Dijk graag weten of er mogelijkheden zijn om op gemeentelijk niveau de regels voor de bestelmarkt en opstapmarkt gelijk te trekken, en om het aantal taxi’s per gemeente te beperken. Van Veldhoven benadrukt dat er landelijk regels zijn die voor alle taxiondernemers gelden, ongeacht hun werkveld. Daarnaast mogen gemeenten aanvullende eisen stellen aan de opstapmarkt, bijvoorbeeld met een systeem van Toegelaten Taxi Organisaties of een taxiverordening.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Vanuit het gezamenlijke belang om de kwaliteit van het taxivervoer te borgen heb ik met de gemeente Amsterdam afgesproken de problematiek op de Amsterdamse taximarkt nader te analyseren. Ik acht het van belang om op basis daarvan te bezien welke vervolgstappen nodig zijn.” Dit overleg op Amsterdams niveau is in aanvulling op het algemene overleg met Nederlandse gemeenten om hen te helpen de overlast in de taximarkt terug te dringen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Uber moet zelf handel in accounts voorkomen”

Web KaBloom|22.02.19|10:20

Wat een grap!!! Na zoveel ongelukken waarbij 6 mensen het leven verlieten en handel in uberaccounts moet Uber het zelf oplossen? Waar blijven de sancties? Waarom wordt Uber de hand boven gehouden?